Samenvatting Class notes - geschiedenis

123 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - geschiedenis

 • 1447455600 Hfdst 2.3 en 2.4: Oorlog in de Nederlanden & Willem van Oranje, leider van de Opstand

 • Hoe reageerde Filips II toen hij hoorde van de Beeldenstorm
  Hij stuurde zijn beste veldheer, de hertog van Alva naar de Nederlanden
 • Hoe heette de veldheer die Filips II na de Beeldenstorm naar de Nederlanden stuurde
  Hertog van Alva
 • Wanneer kwam Alva naar de Nederlanden en werd hij landvoogd
  1567
 • 1567
  Alva komt naar de Nederlanden en wordt landvoogd
 • welke 2 belangrijke actiepunten voerde Alva door
  1. hij berechtte de daders van de Beeldenstorm (Raad van Beroerten)
  2. hij voerde een centrale belasting in (de 10e penning)
 • Waarom kon Willem van Oranje zich niet meer vinden in de politiek (besluiten) van Filips II?
  1. hij was het er niet mee eens dat vele duizenden mensen door de Raad van Beroerten werden veroordeeld
  2. hij was het niet eens met de nieuwe belasting  (de 10 penning)
 • 1568
  Slag bij Heiligerlee
 • Slag bij Heiligerlee
  1568, plaats waar huurlingen betaald uit het familiekapitaal van Willem van Oranje en onder leiding van Lodewijk van Nassau (een broer van Willem van Oranje) vanuit Duitsland  de Nederlanden binnen vielen en een overwinning behaalden op Alva (maar later werd dit leger door Alva verslagen).

  De slag bij Heiligerlee geldt als begin van de 80-jarige oorlog
 • 1572
  Den Briel wordt door de Watergeuzen ingenomen, was het eerste blijvende resultaat voor de opstandelingen.
 • Wanneer behaalde de opstandelingen hun eerste blijvende resultaat
  1572, door een storm kwamen 26 schepen met 1100 Watergeuzen in de monding van de Maas terecht bij den Briel, zij konden bij verrassing de stad op de Spanjaarden veroveren.
 • Wat was het gevolg van de inname van Den Briel door de Watergeuzen?
  1. andere Hollandse en Zeeuwse steden sloten zich aan bij de Opstand
  2. de Hollandse opstandelingen kwamen in zomer 1572 bijeen in een Statenvergadering en benoemden Oranje tot stadhouder.
  3. de functie van Stadhouder was nu niet langer die van de eerste medewerker van Filips II maar die van de leider van de Opstand tegen Filips
 • Wanneer en waar is Willem van Oranje geboren?
  1533, familieslot Dillenburg
 • wanneer leefde Willem van Oranje
  1533-1584
 • Welk geloof hadden de ouders van Willem van Oranje
  luthers
 • Waar groeide Willem van Oranje als tiener op?
  aan het hof van Karel V in Brussel
 • Met welk geloof werd hij in Brussel opgevoed?
  met het katholieke geloof
 • Waarom moest Willem van Oranje in Brussel katholiek opgevoed worden?
  Dat was een voorwaarde om het vorstendom Oranje in Zuid Frankijk van zijn neef Rene de Chalon te kunnen erven.
 • Hoe kwam Willem van Oranje in de Nederlanden terecht?
  via een erfenis, hij erfde de bezittingen van de familie van Nassau in de Nederlanden.
 • 1559
  Karel V benoemt Willem van Oranje tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht.
 • Wat vond Willem van de centralisatie door Filips II waardoor de invloed van de adel beperkt werd?
  Willem was het daar niet mee eens
 • Waarom was Filips II na de Beeldenstorm boor op Willem?
  Nadat Willem na de Beeldenstorm de rust in Antwerpen had hersteld wees hij enkele kerken toe aan de calvinisten.
 • Waarom moest Willem vluchten uit de Nederlanden voor Alva en zijn Bloedraad?
  Hij had na de Beeldenstorm enkele kerken toegewezen aan de calvinisten en daar was Filips II boos over
 • Waarom bracht Willem huursoldaten op de been om Alva en zijn spaanse soldaten te verdrijven?
  1. hij wilde meer vrijheid van bestuur en van geloof voor alle Nederlanders
  2. hij wilde zijn bezittingen in de Nederlanden terug hebben
 • Hoe noemde het volk de Raad van Beroerten
  de Bloedraad
 • Wat deed Alva nadat Willem na de Beeldenstorm een paar kerken aan de calvinisten had toegewezen?
  de Raad van Beroerten veroordeelde Willem als opstandeling en zijn bezittingen in de Nederlanden werden onteigend.
 • Waarom deed Filips II Willem in de ban?
  1. Willem groeide steeds meer uit tot leider van de Opstand tegen de Spanjaarden
  2. Willem stapte over van het katholieke geloof op et calvinistische geloof
 • 1580
  Filips II doen Willem in de ban.
 • hoe komt Willem van Oranje  aan zijn einde?
  Willem wordt in 1584 vermoord door Balthazar Gerards in Delft met een pistoolschot
 • Wie is Balthazar Gerards?
  de moordenaar van Willem van Oranje
 • Hoe heet het geschreven stuk waarin Willem de Opstand tegen de Spanjaarden rechtvaardigt
  Apologie
 • wat is een ander woord voor Apologie
  verdedigingsschrift
 • wat is een ander woord voor verdedigingsschrift?
  Apologie
 • Op welke dag veroveren de Watergeuzen Den Briel
  1 april
 • Hoe reageerde Alva op de inname van Den Briel en het overlopen van andere steden?
  1  Alva probeerde met terreur de opstandige Nederlanders te onderdrukken
  2. Alva veroverde Naarden en Zutphen, deze steden werden geplunderd
  3. Haarlem werd belegerd en in 1573 na 7 maanden beleg veroverd waarna vele burgers werden gedood
  4. Het Spaanse beleg van Almaar mislukte omdat de omgeving van de stad onder water werd gezet.
 • welke steden werden door Alva ingenomen na het verlies van Den Briel
  Naarden, Zuthpen en Haarlem
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarom riepen de calvinistische predikers op tot de Beeldenstorm
De predikers vonden de beelden en schilderijen van heiligen in kerken vormen van afgoderij. Een van de 10 geboden luidde immers: Gij zult geen gesneden beelden aanbidden". En Calvinv had zich ook fel geuit tegen beeldenverering.

tijdens de hagepreken riepen de predikers op de kerken te bestorme en de beelden en versiering er uit te halen. Dit leidde in 1566 tot de Beeldenstorm, die begon in West Vlaanderen.


Beelden werden uit de kerk gehaald en de gebouwen werden ingenomen door de protestanten.
Waarom kreeg Calvijn in tegenstelling tot Luther wel meer aanhang
vanaf 1560, toen veranderingen in de katholieke kerk uitbleven steeds meer aanhang, in 1566 kwam de onvrede op bestuurlijk en godsdienstig gebied tot een eerste uitbarsting.

De adel bood het Smeekschrift der Edelen aan MArgaretha van Parma aan. Zij schrok daar heel erg van en schortte de werking van het Bloedplakkaat op.


Daardoor durfden de calvinistische predikers nu ook buiten de steden in alle openheid hun preken te houden. Omdat ze geen kerken hadden deden za dat buiten  verscholen achter bosjes (hagenpreken). Deze preken trokken steeds meer toehoorders uit alle lagen van de bevolking.
Waarom had Luther niet veel aanhang in de Nederlanden
Veel mensen vonden net als de tolerante Erasmus dat geloof een persoonlijke zaak was en vonden een breuk met de katholieke kerk niet nodig
Hoe keek Calvijn tegen het geloof aan
1. Nadruk ligt op Gods almacht, de mens is geheel ondergeschikt, alles draaitr om de eer van god.
2. het ware doel van het menselijk bestaan is de verheerlijking van God, niet persoonlijke zaligwording,
3. als iemand goede werken doet, is hij door God aangewezen om verlossing te krijgen, dat was van tevoren door God zo bepaald (predestinatie)
Wat vond Erasmus van de strijd tussen de paus en Luther
Erasmus vond de harde stadpunten van de Paus en Luther niet goed, hij vond dat ze meer verdraagzaam moisten zijn. Hij vond het erg dat ze dat niet waren en dat de protestanste kerk zich afsplitste van de katholieke kerk
Wie was Erasmus
Erasmus, geboren In Rotterdam, geldt als een van de belangrijkste Nederlandse denkers. Hij had felle kritiek op geestelijke en wereldljke lieders omdat ze vooral bezig waren met luxe en macht en geen oog hadden voor de behoeften van het volk.

Erasmus wilde ook dat de Kerk zou veranderen, maar anders dan Luther hoopte hij dat de katholieke kerk zichzef zou veranderen, hij wilde niet als Luther dat er een nieuw geloof zou ontstaan, Erasmus bleef katholiek.


Omdat Erasmus de mens in het middelpunt plaatste behoort hij tot de humanisten.
Wanneer leefde Desiderius Erasmus
1466-1536
Wie was Calvijn
Calvijn is een hervormer uit Frankrijk die vooral in Zwitserland en Nederland veel aanhangers kreeg.
Wanneer leefde Calvijn
1509-1564
Welke andere kerkhervormers waren er
naast Luther waren Melancton, Zwingli en Calvijn andere kerkhervormers.