Samenvatting Class notes - Goederentransport

Vak
- Goederentransport
- Paul Littooij
- 2018 - 2019
- NIBESVV
- Branche Transport
346 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Goederentransport

 • 1536012000 Risicokennis bij goederenverekering

 • Waarom wordt gesproken over zaken in plaats van goederen en welke omschrijving geeft de wet er aan? Welke term hanteert de Nederlandse beurspolis?
  Omdat het begrip goederen ook vermogensrechten bevat, spreken we feitelijk over zaken. Daarnaast geeft de wet ook een omschrijving van het begrip zaken. Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.

  Bij een goederentransportverzekering spreken we dan ook vaak over goederen waar we zaken bedoelen. In de Nederlandse beurspolissen komt het begrip goederen niet voor en wordt er gesproken over zaken.
 • Welke 2 soorten goederen zijn er? En vertel per soort wat de betekenis is.
  Bij het goederenvervoer worden twee soorten goederen onderscheiden:
  Bulkgoederen en stukgoederen.

  Bulkgoederen ( vaak grote massagoederen) vallen uiteen in natte (vloeibare) en droge bulkgoederen, zijn onverpakt en rouleren gewoonlijk snel. (kostprijs is laag maar eindprijs hoog vanwege hoge transportkosten)
   
  Stukgoederen worden onderscheiden per stuk. Het vervoer van dit soort zaken vindt verpakt of onverpakt plaats. De bedrijfstak hanteert het begrip stukgoed bij transport in stuks, zoals kist, karton, collo, pak, bundel, krat, enzovoort. Bv een vat met vloeistof is één stukgoed.
 • Hoe kunnen de afzonderlijke eenheden ( objecten) bij stukgoederen ontstaan?
  Die afzonderlijke eenheid (object) kan ontstaan door:
  •   het object zelf, bijvoorbeeld een machine of een betonpaal;
  •   de wijze van verpakking, bijvoorbeeld een zak, vat (met droge of vloeibare producten) of krat;
  • er op een andere wijze een eenheid van te maken, bijvoorbeeld de producten samenpersen en voorzien van bandijzers en dergelijke, dus door er een (geperste) baal van te maken, zoals bv katoen.
 • Noem voorbeelden van droge bulkgoederen
  Granen zoals: maïstarwe, haver, rogge, gerst, rijst 
  ertsen zoals: steenkool, fosfaten, ijzererts, kopererts ,bauxiet, chinaklei
  kunstmest ,oliezaden, sojabonen, raapzaad, zonnebloemzaad, lijnzaad, grondnoten
  derivaten uit oliezaden
 • Noem voorbeelden van vloeibare bulkgoederen
   Eetbare oliën, minerale oliën, wijnen, alcoholen, vloeibare chemicaliën, melasse (zoetstof, stroperig)
 • Noem voorbeelden van verpakte stukgoederen
  cacaobonen, grondnoten, koffie, meel, rubber, tabak
 • Noem voorbeelden van onverpakte stukgoederen
  betonijzer, personenauto’s, jute, katoen, wol
 • Wat is chinaklei?
  Dit is een klei voor de porselein- en aardewerkindustrie.
 • Wat zijn derivaten uit oliezaden?
  Deze ontstaan door extractie of persing van de zaden. Het zijn dus zaadrestanten die gewoonlijk in pelletvorm (bolletjesvorm) worden geperst. De pelletvorm benadert de eigenschappen van andere bulkgoederen bij vervoer, opslag en dergelijke waardoor bij derivaten de kans op verstuiving afneemt.
 • Wat is voor het optimaal beoordelen van het risico van belang voor een goederentransportverzekeraar? Noem voorbeelden.
  Om een risico optimaal te kunnen beoordelen is het van belang voor een goederentransportverzekeraar om goed op de hoogte te zijn van de mogelijke gevaren tijdens het transport.

  Voorbeeld
  Appels verspreiden het CO2-gas dat een risico oplevert voor andere fruitsoorten.
  Ingevroren groentepakketten moeten op een bepaalde constante temperatuur gehouden
  worden.
  Huiden kunnen gaan broeien en vervolgens zelf in brand vliegen
 • Noem enkele gevaren die gelden voor zowel de bulk- als stukgoederen.
  •   human error (menselijke fout);
  •   broei (bijvoorbeeld bij granen, derivaten, katoen, huiden en steenkolen);
  •   brand (door broei, door explosie of door andere producten);
  •   vochtige atmosfeer;
  •   waterschade (zoet-zoutwater)(door lekkage, door zweet, door aanvaring, door bluswater) 
  •   problemen bij identificatie van partijen (zendingen);
  •   contaminatie of vermenging van producten;
  •   geurschade (door rook, minerale oliën, chemicaliën, schoonmaakmiddelen enz)
  •   bijladingsschade; schade tijdens de reis veroorzaakt door andere producten (bv door  
      lekkende vaten).
  •   diefstal (denk aan slecht beveiligde havens);
  •   breuk (bijvoorbeeld door laden en lossen);
  •   vraat door insecten (bijvoorbeeld bij noten, peulvruchten, zuidvruchten, huiden en tabak).
 • Wat betekent overslag?
  Overslag in de transportwereld houdt in dat goederen van de ene naar de andere vervoersmodaliteit worden overgebracht of overgezet (goederen zijn te transporteren producten, verpakt in kisten, dozen, balen, pallets, containers).
 • Geef voorbeelden van overslag in de transportwereld.
  • van een schip naar de kade
  • van een groter schip naar een kleiner schip
  • van het schip naar een trein
  • van een trein naar een vrachtauto
  • van een auto naar een magazijn
  • vanuit een magazijn naar een vliegtuig.
 • Om bulkgoederen tijdens vervoer, open overslag te beschermen, zijn voorzieningen en/ of maatregelen nodig. Voor oa welke situaties?
  •   de schepen. bv bulkcarriers met aangepaste ruimen, tankers uitgerust met pompen,
       verwarmingssystemen om de olie te verwarmen, enz 
  •   het laden en lossen. Hiervoor worden elevatoren, kranen, bruggen, knijpers en mobiel
      pompmateriaal ingezet 
  •   opslagfaciliteiten. bv silo’s (zowel overdekt als in de open lucht), voor graan, fosfaat,
       kunstmest en dergelijke;
  •   tanks voor opslag van vloeistoffen. bv voor eetbare oliën, minerale oliën, chemicaliën, 
       wijnen, alcoholen en dergelijke;
  •   De ‘knowhow’ van het havenpersoneel.  Het personeel moet voldoende weten van de
      behandeling van bulkgoederen
 • Wat zijn de grote risico’s voor granen, oliezaden en deviraten?
  Broei, waterschade, verzuring, geurschade en vermenging. Deze gevaren ontstaan veelal door temperatuurwisselingen en schommelingen in de luchtvochtigheid.
 • Wat gebeurt er bij vochtmigratie? Geef een voorbeeld
  Vocht verplaatst zich van warme delen naar koudere delen in de droge bulklading en vice versa. 
  Voorbeeld: 
  Een schip vertrekt vanuit de Amerikaanse Golf en vaart via Rotterdam naar Helsinki. De lading wordt dan vervoerd van een warm naar een veel kouder klimaat. Maar ook bij het transport van een koud naar een veel warmer klimaat kan zich vochtmigratie voordoen
 • Waar hangt de vochtmigratie nauw mee samen?
  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vochtmigratie nauw samenhangt met het vochtevenwicht (moist equilibrium) van hygroscopische producten.
 • Wat zijn hygroscopische producten? En wat gebeurt er als het hygroscopisch product door vochtmigratie wordt verbroken? Geef een voorbeeld
  Producten die in staat zijn waterdamp op te nemen en af te geven. Vrijwel alle land- bouwproducten zijn hygroscopisch. 
  Naarmate het vochtevenwicht van een hygroscopisch product door vochtmigratie wordt verbroken, neemt de kans op zweten toe. Als gevolg van vochtmigratie kan schade aan de lading ontstaan door vocht, zweten, schimmelvorming en broei. Ook kunnen er geklonte delen of lagen in de lading ontstaan. 
  Voorbeeld:
  De schaderisico’s voor kunstmest zijn vooral de watergevoeligheid en agressiviteit. Als de kunstmest door vochtmigratie te vochtig wordt, gaan de korrels versmelten en klonteren. Door de kluitvorming kan de kunstmest niet meer in de strooier worden toegepast, wat het product zo goed als onverkoopbaar maakt.
 • Welke risicofactoren zijn van belang bij het vervoer of opslag van hygroscopische producten? Wat kan er gebeuren? En hoe kan de vochtmigratie voorkomen worden?
  •   het vochtgehalte van het hygroscopische product;
  •   de eigen bacterie- en schimmelcultuur van het hygroscopische product;
  •   de omgevingstemperatuur.

  Het product dat aangetast wordt kan gaan rotten, met grote schade tot gevolg.

  Vochtmigratie kan worden voorkomen of gestopt door een zorgvuldige klimaatbeheersing.
 • Welke maatregelen mbt de vochtmigratie ten aanzien van het product zelf kunnen genomen worden?
  1. Het product moet worden verscheept met het juiste vochtgehalte.
  2. Het natuurlijk vochtgehalte en het vochtevenwicht van producten moet zo veel mogelijk
      blijven gehandhaafd. Producten in kritische toestand zijn zeer gevoelig voor de effecten
      van vochtmigratie.
  3. Na constatering van vochtmigratie moet de lading worden gemengd totdat het
      vochtgehalte/ vochtevenwicht acceptabel is. Tijdens de zeereis is dit vrijwel
      onmogelijk.
 • Welke maatregelen mbt de vochtmigratie ten aanzien van het vervoer met het bulkschip kunnen genomen worden?
  1. Zeer grote temperatuurverschillen tussen de lading en haar omgeving voorkomen. Geen
      koude lading ventileren in warme zeegebieden.
  2. Als ventilatie noodzakelijk is om het vochtgehalte onder een bepaald percentage te
      houden, dan dient de zogenoemde dauwpuntventilatie te worden toegepast.
 • Wat betekent dauwpuntverntilatie? En wat is de voorwaarde waaraan voldaan moet worden?
  Dauwpuntventilatie is het ventileren van warme lading met koudere lucht. Voorwaarde bij deze dauwpuntventilatie is dat de ventilatielucht van een lager vochtgehalte is dan de lucht in het ruim. Koude lading moet dus nooit worden geventileerd met warme lucht, anders gaat de lading zweten en ontstaat er vochtmigratie.
 • Wat betekent contaminatie?
  Vermenging van verschillende producten ( bij vloeibare bulkgoederen). 
  Contaminatie kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden als de laad en losleidingen naar en van het schip niet goed zijn doorgespoeld of wanneer het ruim niet goed is schoongemaakt en nog restanten van voorgaande lading bevat.
 • Waartoe kan contaminatie leiden? Hoe kan vastgesteld worden dat contaminatie heeft plaatsgevonden?
  Contaminatie kan leiden tot ernstige schade; niet alleen in samenhang met water, maar ook met andere vloeibare en niet-vloeibare producten (bijvoorbeeld vermenging van tarwe en haver).
  Bij vertrek en aankomst wordt een doorsneemonster genomen. Het doorsneemonster bij vertrek (‘gezonde monster’) wordt verzegeld en na aflading wordt weer een monster genomen. Nu kan vastgesteld worden of tijdens de reis contaminatie heeft plaatsgevonden (goed erin, goed eruit).
 • Welke punten zijn bij schadebehandeling aan vloeibare bulkgoederen van belang?
  Bij de schadebehandeling moet bij herleiding van het aangetroffen volume in een tank reke- ning worden gehouden met de juiste temperatuur van de vloeistof bij laden en lossen, de uitzettings- coëfficiënt en het soortelijk gewicht.
  De volgende punten zijn van belang:
  •   De soortelijke massa van alle vloeistoffen verandert bij wisseling van temperatuur.
  •   Onder invloed van warmte zakt water uit in olie en wordt de viscositeit van de olie
       aangetast.
  •   Bevuilde vloeistoffen kunnen vaak worden gefilterd.
 • Wat kan er misgaan bij het vervoer van stukgoederen? Is verpakking altijd de juiste keuze?
  De lading kan gaan schuiven, de drukinkt van de ver- pakking kan afgeven op het product zelf, de lading kan beschadigd raken tijdens het laden en lossen, enzovoort.
  In bepaalde gevallen blijkt de verpakking geen extra bescherming te bieden aan de producten en hebben de kosten daarvan dus niets opgeleverd. Het verpakken van producten is dus niet altijd de juiste keuze.
 • Welke 3 functies vervult een goede verpakking? Waar moet je op letten?
  1.  bescherming van de te vervoeren zaken;
  2.  bundeling van producten tot vervoerbare porties;
  3.  verstrekking van informatie over de te vervoeren zaken.

  Een te zware of te grote verpakking schiet haar doel voorbij en levert alleen een grotere kostenpost op. Het is bv zinloos producten te verpakken in vaten die gemaakt zijn van sterk materiaal, maar die een zwak sluitingsmechanisme hebben.  (hou dus rekening met alle materialen/onderdelen)
 • Aan welke voorwaarden moet de verpakking voldoen voor een acceptabel transportrisico?
  •   De verpakking mag niet te zwaar en niet te licht zijn, moet gestapeld kunnen worden en
      moet voldoende weerstand hebben.
  •   De verpakking is klimaatbestendig (denk aan schimmelende lijm van etiketten).
  •   De verpakking moet de behandeling bij het laden, lossen en stuwen kunnen verdragen.
  •   In alle gevallen moet de verpakking aangepast zijn aan de aard van de te vervoeren
      zaken.
 • Noem 3 adviesorganisaties op het gebied van verpakkingen
  •   het NVC Nederlands Verpakkingscentrum;
  •   het Nederlands Textielinstituut;
  •   TNO.

  De schade-expert geeft in het expertiserapport meestal aan of de gehanteerde verpakking adequaat en gebruikelijk is voor het soort zaken.
 • Wat gebruiken vervoerders om de producten te vervoeren en te beschermen?
  Vervoerders gebruiken pallets en containers
 • Hoe wordt een palletunit ( houten laadborden gebruikt om niet-moeilijk stapelbare stukgoederen te vervoeren) gewoonlijk versterkt?
  De ‘palletunit’ wordt gewoonlijk versterkt met bandijzers en soms met een hoes van folie er omheen getrokken. Een veel gehanteerde methode is een hoes van krimpfolie (polyethyleen). Dit materiaal wordt gedurende zeer korte tijd verwarmd, waarna het bij afkoeling krimpt. De palletunit krijgt door het gebruik van krimpfolie een stijvere en sterkere vorm. ( het beschermt ook tegen weersinvloeden)
 • Noem een aantal verschillende typen containers.
  •   opentopcontainers: deze containers hebben een zeil als dak (kraan kan van bovenaf
       laden)  
  •   tankcontainers: deze containers gebruiken verladers voor transport van vloeibare
       bulkgoederen;
  •   geïsoleerde reefercontainers ( met een koel- of vriesaggregaat of verwarmings   
      apparatuur) deze containers zijn voor transport van producten waarvan de temperatuur
      constant moet blijven;
  •   linerbagcontainers: in een container hangt een grote zak om het - veelal droge
       bulkproduct te beschermen; de container wordt gelost via een slurf of door de zak kapot  
       te snijden;
  •   high cubes (hoge containers), flat racks (aan alle kanten open maar wel stapelbaar als
      container) zijn nog in een proefstadium.
 • Wat is een huis-huiscontainer of FCL (Full container load)?
  Als de container direct van een afzender naar een ontvanger gaat zonder bijlading of lossing onderweg
 • Wat is een groupagecontainer of LCL (less than container load)?
  Als meerdere afzenders zaken versturen in één container en er op logistieke knooppunten bijlading of lossing plaatsvindt
 • Waar staat FCL voor?
  Full conainer load ( huis-huiscontainer)
 • Waar staat LCL voor?
  Less than container load ( groupagecontainer)
 • Hoe kan vochtmigratie bij containervervoer ontstaan?
  Een container lijkt wat betreft vochtmigratie op een ruim van een zeeschip. Door de relatief kleine ruimte in de container zijn de vervoerde producten nog gevoeliger voor ongunstige transportomstandigheden. De impact van temperatuurverschillen en vochtmigratie kan bij containervervoer zelfs groter zijn dan in het ruim van een schip
 • Hoe kan vochtmigratie vermeden of beperkt worden?
  • de tijd dat de zaken in de container zitten zo veel mogelijk te beperken. ( zo snel mogelijk
    laden en lossen)
  • de containers met hygroscopische producten zo laag mogelijk in het ruim van het schip
    te stuwen, dus benedendeks en tot de waterlijn. Dit in verband met de klimaatbeheersing.
    Containers met niet-hygroscopische producten kunnen dan boven de waterlijn worden
    geplaatst;
  • het aanbrengen van voldoende absorberend papier tegen de wanden van de container;
  • het gebruik van vochtabsorberende stoffen die het vochtgehalte beneden een
    bepaald percentage kunnen houden. Een voorbeeld van zo’n vochtabsorberende stof is
    silicagel. Silicagel wordt bijvoorbeeld in de verpakkingsdoos van een paar schoenen of
    een elektronisch apparaat meeverpakt
 • Wat is geconditioneerd vervoer?
  Dat is het vervoer van bederfelijke producten met gebruikmaking van koeling en dergelijke
 • Waarin worden gekoelde en bevroren producten voor transport over zee verladen?
  •   koelruim of vriesruim;
  •   containers met koel-/vriesaggregaat;
  •   con-aircontainers;
  •   geïsoleerde containers zonder verdere voorzieningen.
 • Wat zijn containers met koel/vries aggregaat?
  Deze containers hebben zelf een aggregaat. Ze hebben alleen een stroombron nodig. Tijdens het wegvervoer zorgt de trekker daarvoor, terwijl daarvoor op de containerterminal en het schip de nodige stroomvoorzieningen zijn.
 • Wat zijn Con-aircontainers?
  Deze - geïsoleerde - containers zijn geschikt voor vervoer van gekoelde of bevroren producten, maar hebben zelf geen aggregaat. Op de containerterminal respectievelijk in het zeeschip worden deze containers aangesloten op het daarvoor aanwezige centrale koel-/vriessysteem, zodat de temperatuur in de container gelijk blijft.
 • Waar zijn geisoleerde containers zonder verdere voorzieningen mee te vergelijken?
  Met een thermosfles of thermoskan. De temperatuur kan dus maar een beperkte tijd en in beperkte mate redelijk constant worden gehouden.
 • Welke risico’s tijdens het vervoer komen het meest voor?
  • verkeerde stuwage
  • warmteontwikkeling 
  • temperatuurverhoging 
  • human error
 • Wat kan er gebeuren bij verkeerde stuwage?
  Een koel-/vriescontainer kan alleen de temperatuur op het- zelfde niveau te houden. Bij verkeerde stuwage kan het gevolg zijn dat er geen goede luchtcirculatie mogelijk is. Met als gevolg te koude of te warme lucht. Hierdoor komt het verladen product bv gedeeltelijk bevroren aan, terwijl het slechts gekoeld had moeten worden.
 • Wat betekent warmte ontwikkeling ( mbt risico vervoer)?
  Bij bepaalde soorten fruit ontstaat gedurende het rijpingsproces warmte- ontwikkeling. Als hiermee onvoldoende rekening wordt gehouden --> in de container temperatuurverschillen. Het product komt dan gedeeltelijk bedorven aan op de plaats van bestemming;
 • Wat betekent temperatuurverhoging ( mbt risico vervoer)?
  Bepaalde soorten vruchten (aardbeien, frambozen, kiwi’s) hebben een zeer hoog suikergehalte en gaan bij geringe temperatuurverhogingen al verkleven als gevolg van de aanwezige suiker;
 • Wat betekent human error ( mbt risico vervoer)?
  Schades door een menselijke fout ( dit komt het meeste voor ) bv verkeerd beladen waardoor de luchtcirculatie niet goed kan stromen, verkeerd instellen van de temperatuur (Celsius of Fahrenheit) of het niet aansluiten van de container op de stroomvoorziening.
 • Waar staat IQF voor en wat betekent dat?
  individual quick frozen. Het fruit is vrij rollend ( los) ingevroren
 • Hoe worden de kwaliteitsafspraken in de transport wereld vastgelegd?
  De koper en de verkoper leggen de te leveren kwaliteit vast in het koopcontract.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

S77 van de MIA behandelt de schaderegeling bij achtereenvolgende schades (successive losses).      Per welk moment staat het verzekerde bedrag in de polis ter beschikking op grond van S77?
Per afzonderlijk evenement.

Wat betreft het verzekerd bedrag is er dus sprake van het ‘ongevallenprincipe’. Dit betekent dat het verzekerd bedrag voor elk ongeval (evenement) volledig ter beschikking staat en niet slechts per reis.
Op welk moment moet een verzekerde  volgens Engels recht, als hij met succes een schade onder zijn goederentransportverzekering wil claimen, belang bij de verzekerde zaken hebben?
De verzekerde moet belang hebben bij de verzekerde zaken op het moment van schade.  
(S6.1 + S6.2)
Wat bepaalt subclause 14 ‘Increased Value’ van de Institute Cargo Clauses?
De Subclausule 14 bepaalt dat de goederentransportverzekering altijd in gemeenschap loopt met de andere goederentransportverzekering(en).

Subclause 14 maakt opneming van de ‘in-gemeenschap-met’-clausule in de polis overbodig.
Hoe heet het overpakken van gezonde delen van een collo bij tabak?
 Een garblingsclaim
Hoe heet het overpakken van gezonde delen van een collo bij katoen?
Een pickingsclaim
Hoe heet het overpakken van gezonde delen van een collo bij wol?
Een  combingsclaim
Hoe heet het overpakken van gezonde delen van een collo bij koffie?
Een  skimmingsclaim
Hoelang heeft de verzekerde - volgens de Voorwaarden van de NBGP 2014 - de tijd om na afwijzing van de claim tegen die afwijzing te protesteren?
Dit is de termijn die de verzekerde, op grond van artikel 20 van de voorwaarden van de Nederlandse Beurs-Goederenpolis 2014, heeft om tegen een afwijzing van een claim te protesteren. Deze termijn is gelijk aan de wettelijke termijn van drie jaar van artikel 7:942 BW waar niet ten nadele van de verzekeringnemer kan worden afgeweken.
International Safety Management ( ISM
xxx
MIA
Marine Insurance Act