Samenvatting Class notes - HNH-20306

Vak
- HNH-20306
- Kees de Graaf
- 2019 - 2020
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Voeding en Gezondheid
208 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - HNH-20306

 • 1572303600 C1 sociaal wetenschappelijke aspecten van voedingsgedrag

 • je kunt de vraag 'waarom eten mensen wat ze eten?' bekijken/beantwoorden vanuit 4 verschillende disciplines:

  • Psychologisch
  • landbouw/economisch
  • sociologisch 
  • voedingskundige/fysiologisch 
 • Welke verschillende 'betekenissen' van voedsel zijn er
  • Instandhouding van je lichaam 
  • emoties 
  • maatschappelijke verschijnsel en politiek 
  • sociale betekenis 
   • meeste maaltijden in sociale context 
  • communicatie 
  • onderscheiding 
 • Het model van Shepherd, 1985: factors influencing food choice, gaat over de combinatie van:
  • Food 
   • energie 
   • structuur 
   • volume, gewicht 
  • person 
   • biologische eigenschappen 
    1. leeftijd, geslacht
   • smaak-en geurwaarneming 
   • persoonlijkheid 
   • sociaal-psychologische aspecten 
  • economic and social environment 
   • fysische eigenschappen 
    1. weer
    2. landbouw, bodem
   • technologische factoren 
   • economische factoren 
   • sociale factoren 
   • culturele factoren 
 • De sociologische stromingen kun je onderverdelen in twee groepen
  Functionalisme
  • no-nonsense
  • voedsel is functioneel, economisch 


  structuralisme
  • voedsel is meer dan nutriënten alleen --> voedsel heeft een sterke symbolische waarde 
  • 'je bent wat je eet' 
 • Wat wordt bedoeld met no-nonsense? In de categorie functionalisme
  --> voedsel taboes zoals in de bijbel geformuleerd waren economisch gezien rendabel 

  bv. varkensvlees taboe:
  • varken eet voedsel dat mensen ook eten 
  • varken hoort ecologisch niet thuis in het midden-oosten 
  • varken kan alleen maar voor vlees gebruikt worden 

  dus in geloof opgenomen geen varken 
 • Wat zegt Bourdieu/elias:  ('distinction: a social critique of the judgement of taste')
  • Sociale klassen en individuen proberen zich te onderscheiden t.o.v. Elkaar 
  • competitie tussen sociale klassen 
  • klassen en individuen kenmerken zich door economische en cultureel kapitaal 
 • Taxonomie acceptatie en verwerping - Rozin
  'psychological categories of acceptance and rejection (Fallon & Rozin, 1983)

  er zijn een 4 tal eigenschappen waarmee mensen voedsel accepteren 
  1. smaak, sensorische eigenschappen 
  2. anticipated consequences (potentiële gevolgen van inneming; als je weet dat iets positief op jou reageert ga je het meer accepteren als je er negatief op reageert ga je het minder accepteren 
  3. gepastheid; cultuur (zand eten als kind, beschuit met muisjes, oliebollen)
  4. wanneer ideeën/eigenschappen overdraagbaar worden --> transvalued: walging / law of sympathetic magic / law of contagion: objecten nemen eigenschappen van elkaar over (' je bent wat je eet')
 • Tranen van de krokodil - Piet Vroon
  Eetgedrag komt voort uit hersenfuncties:
  • hersenstam; klassieke conditionering (voorkeur voor zoet)
  • limbische systeem; instrumentele conditionering (misselijk na het eten van teveel drop?)
  • hersenschors; cognitie (gezond of ongezond?)
 • Voorkeur, linking vs preference; waar slaat de hersenstam, limbisch systeem en cognitie op?
  • Hersenstam --> zoet, bitter 
  • limbisch systeem --> voedselaversies; 1 of 2 per persoon, duurt gemiddeld 18 jaar 
  • cognitie --> gezond vs ongezond 
 • Theory of planned behavior
  • Gedrag is rationeel 
  • Geen onbewuste motieven, verlangens 
  • Gedrag wordt vooraf gegaan door intentie te gedrag 
  • intentie tot gedrag wordt bepaald door attitude, sociale norm, en ingeschatte vermogen om gedrag te realiseren 
  • attitude, sociale norm en controle worden bepaalt door afwegingen van voor- en nadelen 
  • invloed van externe variabelen verloopt via componenten model 
 • Schema van theory of planned behavior
  Zie de afbeelding
 • Kahneman: thinking fast and slow
  Twee manieren van denken, reageren op de omgeving:

  fast
  • onbewust 
  • frequent
  • kost weinig energie 
  • emotioneel 
  • stereotypisch 


  slow 
  • bewust 
  • infrequent/af en toe 
  • kost veel energie 
  • rationeel 
  • nadenkend
 • Wet van engel
  Ernst engel (1812-1896, Duitse statisticus)

  deel inkomen dat aan voedsel wordt besteed neemt af met groei inkomen 
 • Bijdrage macronutrienen als functie van BNP - perusse
  Bij een toename in BNP (bruto nationaal product, geld per hoofd)
  • omlaag in % koolhydraten, omhoog % suiker, omhoog & vet 
  • omhoog % dierlijk eiwit, omlaag % plantaardig eiwit, % totaal eiwit constant 
  • omhoog % dierlijke vetten, omlaag % plantaardige vetten 
 • Energie Kj neemt met de leeftijd toe en vervolgens weer af, zowel bij mannen als vrouwen

  bij mannen is het wel hoger dan bij vrouwen 
 • Eiwit; stijgt en daalt vervolgens met de leeftijd

  bij mannen en vrouwen is het vrijwel gelijk
 • Jongeren eten veel meer snacks dan ouderen
 • Kleine kinderen drinken meer melk dan volwassenen (en ouder mensen 65 +)
 • Vrouwen eten meer groente en mee fruit dan mannen. 
  ook blijft het met de jaren stijgen qua hoeveelheid 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het effect van blootstelling van 'nieuw' eten/smaak 
 • 5- 10 blootstellingen voldoende om voorkeur op te bouwen
 • effect blootstelling is al aanwezig voor de geboorte en tijdens borstvoeding
 • beneden 0.5-1 jaar window of opportunity om ook bitter en zure smaken aan te leren
 • exclusieve introductie groente leidt tot hogere groente-acceptatie tot leeftijd van 1 jaar
 • variatie --> reductie neofobie (tot en met 6 jaar?)
 • voorkeur voor zoet gemakkelijk omhoog?
Wat is de beste omschrijving van 'positive deviance'
Een positive deviant is een kind binnen een homogene arme populatie die beter groeit dat het gemiddelde kind
Wat verstaan we onder Dietary acculturation
Het aannemen van voedingsgewoonten en voedingspatroon van het land waarin je je vestigt
Het feit dat kinderen niet zo gemakkelijk leren om groente lekker te vinden kan het beste worden verklaart door de
Afwezigheid van energie-smaak conditionering
Het idee dat 'eten' niet alleen de consumptie van nutriënten omvat, maar ook sociale en symbolische betekenis heeft, is in de lijn met:
Het structuralistisch perspectief van de sociologie
Wat is bij ziekte de belangrijkste reden waarom de ruststofwisseling verhoogd kan zijn?
Koorts
In de laatste tien jaar laat steeds meer onderzoek zien dat zelfcontrole put uit een beperkte bron van energie. De tijdelijke uitputting van de beschikbare energie wordt aangeduid met de term:
Ego depletie 
Wat geeft de beste beschrijving van het voedingspatroon in de Middeleeuwen?
Een grote diversiteit aan vis en gevogelte; zure en kruidige smaken 
De prevalentie van ondervoeding bij ouderen wordt geschat tussen
Tussen de 20-25% bij ouderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis of een zorginstelling, en tussen de 5-10% bij ouderen die nog zelfstandig wonen
De Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE) van Van Strien maakt onderscheid tussen 3 typen eetgedrag (psychosomatisch/emotioneel, extern en lijngericht) ter verklaring van overgewicht. Hoe wordt binnen de NVE die relatie tussen type eetgedrag en overgewicht gezien?
Bij emotioneel en extern eetgedrag is het risico te veel eten en dit verklaard overgewicht, terwijl bij lijngericht eetgedrag het lijnen zelf en disinhibitie de oorzaak is van overgewicht