Samenvatting Class notes - I&I deux

Vak
- I&I deux
- Mens
- 2018 - 2019
- Universiteit Utrecht
- Farmacie
226 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - I&I deux

 • 1517439600 week uno

 • Auto-immuniteit
  Afbraak van zelf-solerend: adaptieve immuunrespons gericht tegen auto-antigenen.
  --> Leidt tot autoreactieve t-lymfo's en auto-antilichamen geproduceerd door auto-reactieve b-lymfo's
  • inadequate deletie in thymus (t-cellen) of beenmerg (b-cellen)
  • inadequate perifere mechanismen om ontsnapte autoreactieve t- en b-cellen te controleren
  • verminderde capaciteit van regulator t-cellen (Tregs)


  Kan geïnduceerd worden door autoAg of door vreemd Ag

  Het is meestal erfelijk
  Meeste hebben HLA associaties.
 • Auto-inflammatie
  Chronische inflammatie maar Ag-onafhankelijk (geen auto-reactieve T- of b-cellen)
  • Prominente rol INNATE immuunsysteem
  • meestal erfelijk, meestal niet HLA geassocieerd
  • bekend als periodieke koorstsyndromen, maar de lijst met ziekten door koorts stijgt.
 • Auto-immuunziekten
  Cluster met individuele en binnen families
  • gedeelde genetische blootstelling, associatie

             HLA typen
            Andere immuunsysteem genetische polymorfismen
  • gedeelde omgevingsblootstellingm zoals microbionica
  • verklaar <50% in tweelingen


  Meerder AID binnen individuen/familie
  Meer in vrouwen
 • GM reactie kliniek
  • symmetrisch
  • snel progressief
  • start op romp en drukplaatsen\Jeuk
  • na stopped snel remissie


  RASH zonder jeuk vaak geen gm reactie
 • behandeling acute gm reactie
  1. adrenaline (mag om 5min gegeven worden)
  2. anti-histaminica (binnen 15 min effect)
  3. prednison (>1 uur)
 • Kliniek type 1 reactie
  • angio-oedeem
  • symptomen zelf

  - urticaria
  - tongzwelling
  - tachycardie
 • TEN
  • type IV reactie
  • ernstige gm reactie met blaarvorming
  • uitbreiding blaarvorming

  - <10% SJS
  - >30% TEN
  • acutele mortaliteit 23%
 • Frequente causale gm
  • allopurinol
  • sulfonamid-antibiotica
  • anti-epileptica

  - carbamacepine
  - phenobarbital
  - phenytoine
  - lamytrigine
 • GM eruptie - meest frequent
  1. morbilliforme rash/ maculopapuleuz exantheem (type IV)
  2. fixed drug eruption (FDE) type 4
  3. urticaria (type I)
  4. urticaria (farmacologisch)
 • GMeruptie- zeldzaam
  1. SJS/ TEN
  2. acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP)
  3. drug rash with eosinophilia and systemic drugs (DRESS)
 • auto-inflammatoire ziekten voorbeelden
  • sJIA
  • M. Crohn
  • erfelijke periodieke koortssyndromen
 • Hyper IgD and periodic fever Syndrome (HIGD): genetische defect
  • autosomal recessief
  • mutatie MVK
  • mevalonaatkinase
 • Symtpomen HIGD
  • hoge koorts, koude rillingen
  • anorexie
  • malaise
  • buikpijn
  • diarree, braken
  • hoofdpijn
  • gewrichtspijnen
 • LO HIGD
  • arteritis
  • cervicale lymfadenopathie
  • splenomegalie
  • hepatomegalie
  • orale genitale en rectale ulcera
  • huiduitslag
 • Complicaties HIGD (zeldzaam)/ niet zo zeldzaam
  • peritoneale adhesie (ileus)
  • infecties ( otitis, pneumonie)
 • 1517526000 week dos

 • soorten LLWI
  • Tracheiitis/ acute bronchitis (klinisch niet van elkaar te onderscheiden)

  = ongecompliceerd
  • Pneumonie

  = gecompliceerd
 • Acute bronchitis
  Virale of bacteriele infectie 
  In trachea of bronchien 

  Symptomen
  • <3 weken hoesten met
  • opgeven van gekleurd slijm of
  • rhonchi bij auscultatie
  • soms ook: koorts, dyspneu, pijn op de thorax
 • Pneumonie
  Meestal bacteriele infectie
  van het long parenchym

  Symptomen
  • ziek
  • benauwd
  • tachypnea
  • koorts
  • auscultatoire afwijkingen (vaak eenzijdig)
 • Bacteriele verwekkers LLWI
  • S. pneumoniae
  • H. influenzae
  • Mycoplasma pneumoniae


  zelden
  • legionella pneumoniae
  • Q-koorts (Coxiella burnetti)
 • Alarmsymptomen bij LLWI
  • Ernstig ziek zijn (combi o.a. koorts, tavhypneu, en verwardheid of sufheid)
  • ernstige dyspneu
  • hemoptoe
  • pijn vastzittend aan de ademhaling
  • hypotensie
  • eenzijdig auscultatoire afwijkingen
 • Verhoogde complicaties bij volwassenen LLWI
  • >75 jaar
  • aanwezigheid van chronische ziekten
  • gestoorde weerstand
  • alcoholisme
  • dementie
  • slechte voedingsweerstand  overweegt hierbij eerder antibiotica
 • beleid LLWI
  • Pt geen alarmsymptomen: acute bronchitis --> geen AB
  • Pt: wel alarmsymptomen: behandelen als pneumonie --> wel AB
  • twijfel geval: AV in HA: CRP sneltest
 • Regel AB en hoest
  Bij hoest >7 dagen koorts, zonder afwijkingen bij auscultatie behandelen als pneumonie met AB
 • Andere mogelijke oorzaken acute hoest
  • banale oorzaak door schrapen van de keel, droge lucht
  • BLWI
  • hartfalen
  • astma/COPD exacerbatie
  • bijzondere vorm van pneumonie (legionella, Q-koorts)
 • BLWI: symptomen
  • keelpijn
  • verstopte neus
  • neusverkoudheid
  • pijnlijke bijholten
  • heesheid


  Verkoudheid in dagelijks taalgebruik
 • Hartfalen: symptomen
  • dyspnea
  • enkeloedeem
  • orthopneu
  • hoest
  • VG: MI, AF
 • Astma/ COPD symptomen
  • piepen astma/copd
  • benauwdheid
  • symptomen getriggerd door allergenen
  • verlengd experium
  • pakjaren
  • vrouwelijk gesclacht  Gemiddelde duur van hoesten bij iemand 14 dagen.
  Indien er sprake is van astma: vele male langer
 • Afweging soort AB
  • welk pathogeen
  • bacteriele resistentie
 • Therapie kinderen met luchtweginfectie
  1. op basis van syndroom
  2. op basis van richtlijn
  3. microbiologische diagnostiek
 • AMBU-65 score
  • ademhalingsfrequentie >30/min
  • mentale toestand
  • RR<90 en/of diastolisch <60
  • ureum >7 mol
  • leeftijd>65jr
 • influenza ziektebeeld
  • incubatie: 1-5 dagen
  • subklinisch indie particle immuniteit
  • indien symptomatisch
  1. acuut begin
  2. neusverkoudenheid, niezen, pijn achter borstbeen en zere keel
  3. systemische symptomen: koorts, artralgie, hoofdpijn, koude rillingen, malaise, moeheid en myalgie
  4. herstel 1-3 weken


  complicaties
  • virale pneumonie
  • secundaire bacteriele infectie
  • myocarditis
  • encephalitis


  morbiditeit en mortaliteit verhoogd bij:
  • ouderen >65 jr
  • persenen met chronisch leiden
  • immuungecompromitteerden
 • Besmettelijkheid influenza
  Periode start vlak voor er symptomen zijn.

  Duur en virale load afhankelijk van
  • type influenza
  • leeftijd
  • ernst van de infectie
  • immuunstatus van een persoon


  Gemiddelde virus uitscheiding
  • normaal persoon: 1 dag voor tot 5-7 dagen na start symptomen
  • kinderen: enkele dagen voor tot 10 dagen na start symptomen
  • immuungecompromitteerd: enkele dagen ervoor tot weken/maanden na start symptomen
 • Diagnostiek influenza
  • kweek op neus-keelspoelsel, sputum, BAL

  toont influenza aan
  langzaam 2-5 dagen
  hoge spec,lage sens
  • PCR neus/keelwat spoelsel, sputum, BAL

  toont RNA virus aan
  snel ±24 uur
  Hoge spec en sens
  tevens subtypering nodig
  • immuunfluorescentie (IFT) op serum

  toont antistoffen aan (IgA, IgG) tegen influenza
  snel ± 3 uur
  hoge spec, lage sens
  afhankelijk van immuunsysteem
 • Residente huidflora
  S. epidermidis
 • Transiente huidflora
  Kunnen op de huid voorkomen maar horen er eigenlijk niet

  • S. aureus
  • Enterobacter sp.
  • Pseudomonas sp.
 • Gram + bacterien
  Staphylococcen en streptococcen
 • Gram - bacterien
  Pseudomonas aeruginosa en Neisseria gonorrhoeae
 • S. aureus dragerschap
  • neus, keel, perineum
  • continu 20%
  • intermitter 30%
  • nooit 50%
  • neus dragerschap eliminatie reduceeert incidentie v staphylococcen infectie
 • Meer dragerschap bij S.aureus bij
  • eczeem
  • DM
  • hemodialyse
  • HIV
 • Cellulitis kenmerken
  • klinische diagnose
  • pijn, warmte, roodheid, oedeem
  • unilateraal
  • distale onderbeen


  --> Staphylococcus aureus en streptococcus pyogenes (groep A streptokok)
 • Risicofactoren cellulitis
  • obesitas
  • doorgemaakte cellulitis
  • veneuze insufficiente
  • oedeem (vooral lymfe oedeem)
  • beschadiging van de huidbarriere door trauma, ulceratie, eczeem
  • kolonisatie interdigitale ruimte door staph aureus of b-hemolytische streptokokken, tinea pedis, interdigitale intertrigo
 • Therapie Cellulitis
  • Flucloxacilline 500mg, 4dd, 10-14 dagen
  • bij penicilline overgevoeligheid

  1. claritromycine 500 mg, 2dd1, 10-14 dagen
  2. azitromycine 500 mg, 1dd1, 3 dagen
  3. clindamycine 600 mg, 3dd1, 10-14 dagen
 • Therapie recidiverende cellulitis
  • penidural 1,2-2,4 miljoen IE, IM, iedere 3-4 weken
  • fenoxymethylpenicilline of feneticilline 250 mg, 2dd1
  • clindamycine 150-300 mg, 2dd1
  • evt. tetracycline


  allen minsten gedurende 6 maanden
 • Feiten Corynebacterien
  • pitted keratosis
  • vochtig milieu predisponeert
  • topical antibiotica (erythromycine, clindamycine, miconazole)
  • erythrasma
  • Wood's lamp fluorescentie
  • topical antibiotica  Kan het laten oplichten met UV licht
 • Pseudomonas aeruginosa

  Groene nagel
  • gram negatieve bacterie
  • wijdverbreid in vochtig mielieu
  • groene nagel syndroom
  • lokale therapie met azijnzuur baden


  metabolieten: pyocyanin (blauw) en pyoverdine (geel)


  Ronde rode vlekjes
  • folliculitis geassocieerd met hot tub, whirlpool en soms zwembaden
  • self-limiting beloop
  • oraal fluoroquinolon indien systemische symptomen of immuungecompromitteerd


  Afbraak van de voet plaatje
  • gram negatieve web infecties
  • meestal voet, soms handen
  • lokale therapie met azijnzuurbaden, evt oraal fluoroquinolon
 • Necrotiserende fascitis
  • lage tensie
  • organ faillure
  • tussen huid en spier: verspreidt gemakkelijk

  pijn is enorm terwijl je aan de huid nog niet veel ziet.

  Behandeling: operatie en AB geven
 • DD koorts bij kinderen
  • BLWI
  • acute bronch(iol)itis
  • acute tonsillitis
  • gastro-enteritis 
  • otitis media
  • na vaccinatie
  • koorts e.c.i
 • Einddiagnosen bij klacht kind met koorts en hoest in HAP
  • BLWI
  • acute bronchitis/ bronchiolitis
 • alarmsignalen kind met koorts: anamnese
  • ernstig ziek zijn (ook inschatting ouders)
  • snelle achteruitgang
  • minder dan de helft drinken
  • aanhoudend braken
  • sufheid, stilligen (m.n. meningitis, pneumonie, dehydratie)
  • ontroostbaar huilen
  • tijdens koorts ontstane huiduitslag, veranderde huidskleur
  • veranderd ademhalingspatroon, kreunen, periodes van ademstilstand
  • <1 maand oud
 • alarmsymptomen LO kind
  • ernstige zieke indruk bij LO
  • verlaagd bewustzijn
  • verminderde perifere circulatie, bleek of grauw zien
  • tekenen van dehydratie
  • petechien
  • meningeale prikkelingsverschijnselen
  • tekenen van ernstige tachyonen: intrekkingen, neusvleugelen, cyanose, gebruik van hulpademhalingsspieren, verhoogde ademfrequentie

  1. <2 mnd: >60/minuut
  2. 2mnd- 1 jaar: > 50/min
  3. >1 jaar >40/min
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

JIA: Juveniele idiopatische arthritis
 • auto-inflammatie
 • innate immuun inflamatie
 • initieel beperkt aantal monogenetische aandoeningen

- periodieke koortssyndromen (FMF, HIDS, CAPS, Blau)
- maar ook polygenetische aandoeningen
    * IBD
    *artritis psoriatica
    * systemische JIA
Uveitis bij juveniele idopathische arthritis 
 • Jonge leeftijd, vaak onder 4 jaar
 • meisjes : jongens = 3 : 1
 • ANA positief
 • Oligoarticulaire JIA <4 gewrichten
 • Bilateraal
 • Geen klachten
 • Ernstig beloop 
Arteritis temporalis symptomen
 • Oudere patiënt (> 50 jaar) 
– Symptomen
– Visusdaling
– Temporaal gelokaliseerde hoofdpijn 
– Kaakclaudicatio
– Druk pijn over arteria temporalis
– Risico: acute blindheid
SLE: pathogenese 3 ‘main pathways’
 • Disbalans productie en afvoer van apoptotisch debris ( “waste disposal theory”; ->secundaire necrose met ontstekingsreactie)
 • Hyperactieve verworven immuniteitauto- antistoffen en autoreactieve T-cellen)
 • Hyperactieve aangeboren immuniteit (“Interferon signature” )
Kenmerken van uveitis juveniele idiopathische artritis (JIA)
 • Kinderen hebben geen klachten
 • Ouders kunnen niets zien aan de ogen
 • Bij klachten zijn er al complicaties 
Uveitis bij spondylarthropathie
 • Meestal jong volwassenen
 • HLA B27 positief
 • acuut
 • Unilateraal
 • alternerend
 • Pijnlijk rood oog
 • Fotofobie
 • Fibrine in voorste oogkamer
 • Synechieën
 • hypopyon 
Sclerodermie: differentiële diagnose

 • Scleredema(paraneoplastisch)
 • Scleromyxedema(amyloïdosis,multipelemyeloom)
 • Overlapsyndromen
 • Endocrien(DM,hypothyreoïdie,endocriensyndroom)
 • Nefrogenesystemischefibrosis
 • Eosinifielefasciïtis
 • Drug-induced(bleomycine,pentazosine)
 • Graft-versus-host-disease
 • Environmental exposure (vibratie, organische stoffen, l- tryptophan) 
Sjögren- kliniek

 • droogte ogen (keratoconjunctivitis sicca)
 • mond(xerostomia)
 • droge vagina
 • speekselklierzwelling
 • extraglandulaire verschijnselen 
PMR bijkomende klachten (1/3)
 • minder eetlust, gewichtsverlies
 • subfebriele temperatuur
 • vermoeidheid, malaise
 • anorexie
 • distale klachten
 • oa pitting oedeem artritis pols
 • arteritis temporalis (20%)
Behandeling arteritis temporalis
 • Hoge dosis corticosteroïden intraveneus
 • Onmiddellijk starten behandeling vanwege dreigende bilaterale blindheid
 • Tocilizumab intraveneus