Samenvatting Class notes - ICOR

30 Flashcards en notities
77 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - ICOR

 • 1473112800 Informatiekunde 1 - Informatiemanagement

 • Wat zijn de kenmerken van een kenniswerker?

  Eenkenniswerker is iemand die eenberoepuitoefentwaarbijvooralzijnkennis (opleiding) het hem/haarmogelijkmaakt het beroepuitteoefenen.

  Voorbeelden: medicus, docent, accountant, ICT-er, onderzoeker, …. : een ‘specialist’

  Rol: het genereren, verwerkenenterbeschikkingstellen van informatie
 • Wat zijn de 3 onderdelen van een organisatie
  1. Mensen
  2. Middelen
  3. Doelstellingen
 • Noem 2 typen van een organisatie met indeling naar doel
  Organisatie met indeling naar doel 
  > bijv een bedrijf zoals Mediamarkt
  > bijv. een non profit organisatie als greenpeace
 • Noem 3 van interne
  Intern
  > management
  > Medewerkers
  > Ondernemingsraad
 • Wat zijn de 7 "S'en van McKinsey
  Strategy     -      De route / grote lijn
  Structure           Arbeidsverdeling
  Systems            Systemen, procedures en modellen
  Staff                   Personeelsbeleid
  Skills                  Kennis en vaardigheden 
  Style                   Stijl van leidinggeven
  Shared Values  Normen en Waarden
 • Noem voorbeelden van Micro analyse uit de SWOT analyse (eigen organisatie)
  Producten           
  Distributie
  Kwaliteit
  Financiële positie
  Onderzoek en development
  Positie binnen concern
  Productie
 • Noem twee voorbeelden van een organisatie met indeling naar juridische kenmerken
  Organisatie met indeling naar Juridische kenmerken
  > Organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, bijv éénmanszaak of vennootschap onder firma
  > Organisatie met rechtspersoonlijkheid zoals een BV of NV
 • Noem 4 voorbeelden van externe stakeholders
  Extern
  > Klanten
  > Leveranciers
  > Overheid
  > Aandeelhouders
 • Beschrijf de 4 vakken van de Boston Consultancy Group Matrix, in correcte volgorde met een voorbeeld
  1. Question Marks           Samsung VR
  2.  Stars                             Nieuwste Samsung Smartphone
  3. Cashcows                     Huidige Samsung model wat goed verkoopt
  4. Dogs                               Oud Samsung model wat niet meer verkoopt
 • 1504821600 ICT | Informatie Management

 • Handarbeider: werkt vooral met zijn handen.
 • Kenniswerker: werkt vooral met zijn hoofd.
 • Manager: leidinggeven aan de werknemers.
 • Welke secoren heeft een economie en noem het belangrijkste kenmerk:
  • Primaire sector (gericht op natuur)
  • Secundaire sector (industrieel werk)
  • Tertiaire sector (commerciële dienstverlening)
  • Quartaire sector (niet-commerciële dienstverlening)
  • Eerste industriële revolutie was gericht op water en stoom
  • Tweede industriële revolutie was gericht op elektriciteit
  • Derde industriële revolutie was gericht op IT
  • Vierde industriële revolutie is gericht op slimme systemen
 • 1505426400 ICT | ERP & Business Case

 • Waar staat ERP voor?
  Enterprise resource planning.
 • Welke 2 type ERP oplossingen bestaan er?
  • Best-of-Suite (1 applicatie)
  • Best-of-Breed (specifieke applicaties voor meerdere processen)
 • Uit welke 3 onderdelen bestaat een Business Case:
  • Kosten
  • Baten 
  • Risico's
 • 1506031200 ICT | CRM

 • CRM is een bedrijfsstrategie die erop gericht is om relaties van individuele klanten aan te gaan, te onderhouden en uit te bouwen op een wijze die waarde creëert voor zowel de onderneming als de klant.
 • Wat zijn de 3 basisprincipes van CRM?
  Service, marketing en verkoop
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar gaat een Utilarist altijd voor?
Het grootste geluk voor de grootste groep
Waar staat ITIL, ASL en BiSl voor?
Technisch, applicatie en functioneel beheer
Wat is een belangrijk gegeven voor de Agile software ontwikkeling?
Vooraf moet het eindproduct nog niet helder zijn.
Wat is het belangrijkste kenmerk van de waterval methode?
Dat je stap voor stap werkt en pas naar het volgende onderdeel gaat als de voorafgaande is afgesloten.
Noem de onderdelen van software ontwikkeling?
 1. Analyse
 2. Ontwerp
 3. Programmeren/realiseren
 4. Testen
 5. Implementeren
 6. Onderhouden
Welke verschillende ontwikkelmethodes zijn er?
 • Watervalmethode
 • Iteratieve methode
 • Agile methode
Welke 5 V's horen bij big data en noem een kenmerk?
 • Volume (grootsheid)
 • Velocity (Snelheid)
 • Variety (Verschillende typen)
 • Veracity (Betrouwbaarheid)
 • Visualization (Verbanden leggen)
 • Value (Waarde)
Welk proces hoort bij deze 4 uitspraken?Wat is er gebeurd?Waarom is het gebeurd?Wat zal er gaan gebeuren?Hoe kunnen we zorgen dat er iets gebeurd? 
 1. Descriptive analytics
 2. Diagnostic Analytics
 3. Predictive Analytics
 4. Prescription Analytics
Wat doet Bi met data?
Verzamelen, opslaan, benaderen en analyseren.
Wat is het doel van Business Intelligence?
Op basis van de juiste informatie, de juiste besluiten kunnen nemen.