Samenvatting Class notes - ICT

Vak
- ICT
- Lidwien
- 2017 - 2018
- Radboud Universiteit Nijmegen
- Communicatie- en informatiewetenschappen
230 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - ICT

 • 1483398000 Theories of Computer-Mediated Communication and Interpersonal Relations

 • Waar staat de afkorting CMC voor?
  Computer-Mediated communication
 • Wat betekent CMC?
  Elke communicatieve handeling tussen personen die met behulp van een netwerk van twee of meer computers plaatsvindt, zoals Whatsappp, e-mail, skype, videoberichten.
 • In welke 4 typen zijn CMC modellen onder te verdelen?
  1. Tijd: synchrone of asynchrone communicatie (wordt er gelijk gereageerd, face-to-face of wordt een bericht gestuurd?
  2. Plaats: zelfde of anders
  3. Zenders en ontvangers: one-to-one, one-to-many, many-to-many
  4. Modaliteit: tekst, beeld, geluid of combinaties
 • Benoem de 3 uitgangspunten van de Social Présence Theory.
  1. Communicatie is sociaal
  2. Social Présence heeft betrekking op de kwaliteiten die een medium met zich mee brengt.
  3. Sommige kanalen hebben een hogere présence dan anderen. Hiermee wordt de mate bedoeld waarmee je iemands aanwezigheid kan voelen in een kanaal. 
 • Hebben alle mediakanalen en zelfde mate van social présence?
  Nee, dit kan verschillen en hangt samen met de mate in hoeverre je iemands aanwezigheid kan voelen binnen een kanaal.
 • Wat is een nadeel van CMC?
  De afwezigheid van non verbale communicatie in CMC voorkomt dat ontvangers de persoonlijkheid en interpersoonlijkheid herkennen van de zender.
 • Wat is een voordeel van de lack of social context cues?
  De boodschap gaat alleen via de centrale route, waardoor de boodschap alleen is gebaseerd op argumenten en niet op non-verbale signalen.
 • Welke 4 dimensies bepalen de rijkheid van een kanaal? (Media Richness)
  1. De verschillende cues
  2. De snelheid van de feedback
  3. De persoonlijke focus (gericht op specifiek persoon of algemeen)
  4. De potentie voor natuurlijke taal
 • Wat is het rijkste mediakanaal?
  Face-to-face communicatie
 • Hoe hangen de media rijkheid en complexiteit van een boodschap samen?
  Hoe complexer de boodschap, hoe rijker het medium moet zijn. Hoe simpeler de boodschap, des te armer het medium moet zijn. Een ingewikkelde boodschap kan je beter via de telefoon of face-to-face toelichten dan wanneer je een e-mailtje schrijft.
 • Welke kritische kanttekeningen worden gemaakt bij de media richness theory?
  De 4 dimensies variëren in samenhang met elkaar. Sommige kanalen hebben meerdere functies en die komen niet tot hun recht in de theorie. De theorie kan niet de variëteit van het gebruik van de mediakanalen komt niet terug in de theorie.
 • Welke 2 factoren zorgen voor online gedrag bij het SIDE model?
  1. De visuele anonimiteit bij het versturen van een bericht, waardoor individuen zich anders gaan gedragen.
  2. Mensen behoren tot een groep, die niet hun echte karakteristieken laten zien.
 • Wat zijn de kernpunten van de Electronic Propinquity Theory?
  • Kanalen verschillen van elkaar in de mate waarin ze boodschappen kunnen overbrengen.
  • De nabijheid is afhankelijk van de bandbreedte, mutual directionality (wederzijdse gerichtheid), taakkenmerken, context (keuzemogelijkheid)
  • Verschil met de social presence is dat de context een nieuw element is. 
 • Wat is de kern van de Channel Expansion Theory?
  • Naarmate mensen meer ervaring hebben met een medium gaan ze meer mogelijkheden ervan inzien.
  • Een medium wordt rijker als het vaker wordt gebruikt.
 • Wat is de kern van het Social Influence model?
  • De rijkheid van het medium wordt bepaald door de sociale interactie. Dit is een extra element in de huidige media theorieën. 
 • Wat is de kern van de Social Information Processing Theory?
  • Theorie stelt dat individuen hun sociale/emotionele informatie aanpassen in taal of bericht, wanneer non verbale communicatie niet moeilijk is.
  • Mensen passen zich in hun taal en timing aan aan de mogelijkheden en beperkingen van het kanaal. Niet alleen het gebruik van emoticons, maar ook de manier van spreken.
  • Meer tijd en effort is nodig om de boodschap volledig over te brengen.
 • Wat is warranting?
  De mate waarin je iemand vertrouwt is afhankelijk van de mate waarin je iemand in de context van zijn vrienden kan zien.
 • Wat is de kern van Efficiency Framework?
  • Framework dat probeert om tegenstrijdigheden met CMC te duiden.
  • Gaat ervan uit dat mensen lui zijn en zo min mogelijk willen doem om een boodschap zo effectief mogelijk over te brengen.
  • Doel is om acceptabel resultaat te boeken, niet perse perfect resultaat.
  • Paradox tussen korte termijn en lange termijn doelen.
 • Wat is de kern van ICT Succession?
  • Multi-modaal: meerdere middelen worden door dezelfde mensen door elkaar heen gebruikt.
  • Verschillende boodschappen en verschillende middelen worden door elkaar heen gebruikt.
 • Hoe ziet de toekomst van CMC onderzoek eruit?
  • Meer aandacht voor vergelijkingen offline wereld en CMC
  • Passen nieuwe technologieën nog bij de oude modellen?
  • Boodschappen worden door veel verschillende kanalen gecommuniceerd. Belangrijk om inzicht te hebben in het gebruik van de verschillende kanalen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. • TAM (Technology Acceptance Model)   Is het meest voorkomende informatiesysteem binnen de ICT. TAM laat zien hoe ICT-gebruikers omgaan met informatiesystemen en hun daaropvolgende gedrag . • Organisatorische assimilatie   = het proces van aanpassing aan de omgeving): individuen zijn zich bewust van de normen en waarden en de cultuur van een organisatie. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is Modularity algoritme?
De groepen die door het modularity algoritme worden onderscheiden (en die je dus door verschillende kleuren kunt laten zien) zijn gebaseerd op de relaties tussen de knopen. Binnen de groepen zijn de knopen meer met elkaar verbonden dan tussen de groepen. Met andere woorden: dit zijn mensen die elkaar makkelijk kunnen vinden omdat ze contact hebben met elkaar. Een soort natuurlijke teams. 
Wat is een edge?
Een relatie
Wat is een clique?
Iedereen moet met iedereen verbonden zijn.
Wat is een cluster?
Groep die sterk verbonden is, maar het is niet zo dat iedereen met iedereen verbonden is.
Ligt 4kennenmodel toe. Wordt ingezet door IC voor ontwikkelen eigen leiderschap maar ook voor begeleiden managers etc.
 • Herkennen
 • Erkennen
 • Bekennen
 • Verkennen
Leg in het kort uit wat SCRUM is.
Hierbij werken multidisciplinaire teams samen in korte tijdspaden van tussentijdse prototypes naar een gezamenlijk eindresultaat.
Ligt het maturity model toe om tot een goede interne community te komen.
 • Gebruik
 • Doelmatigheid
 • Organisatie
 • Borging in systemen en processen
Benoem de effecten van digitalisering op de interne communicatie
 • Informele en gelijkwaardige communicatie
 • Grensvervaging tussen interne- en externe communicatie
Ligt de strenghts of weak ties van Granovetter toe over digitale interne communicatie.
Hij stelt dat organisaties zich steeds vaker gedragen als netwerken die ook de relatief zwakke verbindingen tussen groepen en medewerkers tot stand brengen.
Wat is een veranderverhaal?
Een persoonlijk verhaal dat door de manager wordt geschreven. Is essentieel bij organisatievering Hierin geeft hij antwoord op vragen over de verandering, maakt abstracte visie concreet, geeft kaders en richting. Schept orde in schijnbaar willekeurige en onsamenhangende informatie, waardoor we (medewerkers) snappen waar het over gaat.