Samenvatting Class notes - Immunopathologie

Vak
- Immunopathologie
- 2020 - 2021
- Ugent
- Diergeneeskunde
116 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Immunopathologie

 • 1600639200 inleidingsles

 • Wat is een antigeen?
  Een grote molecule die vaak herkend wordt door een antistof
 • Wat is het kleinste antigeen?
  Lysozyme
 • Wat doet lysozyme?
  De gram+ bacteriewand aanvallen
 • Wat is een hapteen?
  Een hapteen is een structuur die wel T-cel epitopen heeft, maar geen B-cel epitopen. Als het dan bindt op een carrier, krijgt het ook B-cel epitopen waar het immuunsysteem dan weer op kunnen reageren
 • Ander woord voor B-cel receptor
  Antistof
 • Wat zijn MHC moleculen?
  MHC I: zit op elke cel en biedt lichaamseigen antigenen aan. Presenteert het aan CD8+ T-lymfocyten
  MHC II: zit op antigeen presenterende cellen. Presenteert aan CD4+ T-Lymfocyten
 • Wat is de belangrijkste presenterende cel?
  Dendritische cellen
 • Er kan geen immuunrespons ontstaan zonder gevaarsignalen
 • Via welke receptoren kunnen de gevaarsignalen herkend worden?
  Toll-like receptoren
 • Bij wat helpt Th1?
  Cellulaire immuniteit
 • Bij wat helpt Th2?
  Humorale immuniteit
  IgA activatie
 • Bij wat helpt Th3?
  IgA switch, onderdrukt antigeen-specifieke responsen
 • Bij wat helpt Th17?
  Inflammatie
  autoimmuniteit
  allergie
 • Bij wat helpt T reg?
  Onderdrukt antigeen-specifieke responsen
  anti-inflammatoir
 • Wat onderdrukt Th2?
  IFN-gamma
 • Wat onderdrukt Th1?
  IL-4
  IL-10

  --> deze stoffen onderdrukken dus Th1, niet andersom
 • Hoe kun je de T-cel proliferatie stoppen?
  IL-2 wegnemen
 • Welke dingen werken opsoniserend?
  - antistoffen
  - complement systeem
 • Wat is het verschil tussen agglutinatie en precipitatie?
  Bij agglutinatie zijn de antistoffen altijd groot, bij precipitatie klein
 • Wat is MAC?
  Membrane attacking complex--> eindresultaat van complement
 • 1601071200 immunomodulatie

 • Wat zijn niet-specifieke immunosuppressoren?
  (- radiatie)
  - corticosteroiden
  - cytotoxische dingen

  --> bijwerkingen
 • Wat zijn de specifieke T cel-destructie of onderdrukkers?
  - cyclosporine A
  - rapamycine
  - janus kinase inhibitoren
 • Hoe werken corticosteroiden?
  Normaal zit de steroidreceptor op hsp90. Als er een steroid bij komt, word hsp90 eraf gehaald en dan kan het naar de kern toe. 
  In de kern bindt de steroid receptor specifieke regulatorische elementen en activeert het transcriptie
  Het kan ook interageren met NFkB en de transcriptie inhiberen van de genen die dat normaal afleest
 • Wat is het gevolg van corticosteroiden op circulerende lymfocyten
  - depletie--> apoptose vooral bij proefdieren
  - veranderingen in lymfocytenrecirculatie bij mensen, apen en cavia's
  - meer neutrofielen en minder lymfocyten, basofielen en eosinofielen bij paarden, runderen en kippen
  - minder cytokineproductie door T-cellen, NK cellen en B cellen zijn meer resistent
 • Hoe remmen de corticosteroiden de ontsteking?
  - chemotaxis omlaag
  - ADCC en fagocytose omlaag
  - prostaglandine en leuktriëne omlaag
  - vasodilatatie en permeabiliteit omlaag
  - wond en breukheling omlaag
  - stabilisatie van lysosomale membranen

  --> minder adhesiemoleculen
 • Wat zijn de neveneffecten bij corticosteroïden?
  - cushing's syndroom
  - verhoogd risico aan infecties
  - vertraagde wondheling
  - hypertensie, oedeem, diabetes
  - groeisuppressie bij jongen
 • Welke groepen zijn er bij de cytotoxische medicamenten?
  - alkylerende medicijnen--> geen synthese meer--> bij myeloma's, vooral B-cellen. Maar korte werking
  - purine analoog--> in competitie met adenine en guanine--> werkt alleen bij DNA synthese--> blokkeert synthese inosinezuur
  werkt tegen weefselafstoting
  - folinezuur antagonisten: zelfde effect als purine analogen. Geen vorming purines en thymidine
  - alkaloïden--> bij trombocytopenie. Werkt in op de mitose
 • Wat doet cyclosporine?
  Blokkade van activatie calcineurine---> dus geen IL-2
  minder weefselafstoting, minder IFN-gamma, minder MHCII

  kan samen met cortico's
 • Waarop binden cyclosporine en tacrolimus?
  Immunofilines
  cyclo op cyclofiline
  tacro op FKBP
 • Wat zijn de nadelen van cyclosporine/tacrolimus?
  Anemie, nefrotoxisch
  maligne neoplasieën kunnen opflakkeren
  tandvleeshypertrofie, haargroei, papillomatose
  gastro-intestinale irritatie
 • Wat doet rapamycine?
  Blokkeert IL-2R signaaltransductie
  mag niet gegeven worden met tacrolimus, wel met cyclosporine. Komt doordat het ook gebruikt maakt van de FKBP
 • Wat zijn de cytokine signalisatieremmers?
  JAK inhibitoren
 • Geef een janus kinase remmer
  Oclacitinib
 • Monoklonale antistoffen binden aan 1 epitoop
 • Hoe worden monoklonale antistoffen gemaakt?
  Alleen hybroma's groeien op een selectief medium.
 • Tegen wat kunnen antistoffen werken?
  - ligandblokkade
  - signalisatie inductie
  - receptor downregulatie
  - receptor blokkade
  - depletie
 • Hoe kun je ervoor zorgen dat een monoklonale antistof minder bijwerkingen heeft?
  Zorgen dat het zoveel mogelijk lijkt op de antistoffen van de diersoort. Dus van muis bijvoorbeeld meer hond maken
 • Welke diersoorten hebben alleen zware keten antistoffen?
  Cameliden en haaien
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is hyperhidrosis?
Overmatig zweten
Wat zijn de 3 secundaire kenmerken van atopie?
- begin beneden de leeftijd van 3 jaar
- roodheid van het lipslijmvlies
- conjunctivitis
- stafylococcenpyodermie
- hyperhidrosis
- huidreactiviteit
- IgE
Wat zijn de 3 primaire kenmerken van atopie?
- jeuk--> altijd
- verdikking van de huid
- faciale of digitale localisatie van de letsels
Welke allergische ademhalingsdermatits is er bij het rund?
Allergische rhinitis--> tot nasale granuloma's--> koorts en verminderde groei
Welke allergische ademhalingsdermatitis is er bij de hond?
- Atopische dermatitis
- nasolacrimale urticaria (hooikoorts)
--> kan luchtwegen bereiken en evolueren tot astma
Wat zijn de symptomen van acute systemische anafylaxis bij de kat?
Orgaan: huid en long
- jeuk
- dyspnee
- oedeem van glottis--> speekselen
Wat zijn de symptomen van acute systemische anafylaxis bij de hond?
--> orgaan: lever
- leverstuwing, ingewandenstuwing
- braken, ontlasting
Wat zijn de symptomen van acute systemische anafylaxis bij paard?
Algemene vasodilatatie
contractie gladde spieren--> bronchen
--> orgaan: long en ingewanden
Wat zijn de symptomen van acute systemische anafylaxis bij rund en schaap?
Systemische hypotensie
pulmonaire hypertensie
--> orgaan: long
- oedeem
Hoe gaat de cellulaire antigeenstimulatietest?
9 ml bloed op citraat bezinken
plasma rijk aan leukocyten
centrifugeren
bovenstaande rijk aan thrombo's verwijderen
1 ml buffer en heparine toevoegen
40 minuten op 37 graden
centrifugeren
supernatans toevoegen
sulfidoleukotriene gesecreteerd door basofielen detectie met ELISA