Samenvatting Class notes - Informationscience

Vak
- Informationscience
- Prof. dr. Larson
- 2017 - 2018
- Radboud Universiteit Nijmegen
- Communicatie- en informatiewetenschappen
158 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Informationscience

 • 1496268000 H1-6 boek

 • Welke 2 richtingen worden omschrijven als het gaat om het definiëren van informatiesystemen?
  1. De componenten die een informatiesysteem vormen
  2. En de rol die de componenten in een organisatie spelen
 • Uit welke 5 componenten bestaat een informatiesysteem?
  1. Hardware
  2. Software
  3. Data
  4. People
  5. Process
 • Wat is het verschil tussen hardware en software en noem een voorbeeld.
  Hardware zijn de fysieke onderdelen van een informatiesysteem en software zijn de instructies die de hardware vertellen wat ze moeten doen. 
  - Voorbeeld hardware: toetsenbord, iPads etc.
  - Voorbeeld software: Microsoft Excel, Google Android etc.
 • Wat is een digital device?
  Een digitaal apparaat verwerkt elektronische signalen die een of een nul vertegenwoordigen. De on-staat wordt vertegenwoordigd door de aanwezigheid van een elektronisch signaal: de off state wordt vertegenwoordigd door het ontbreken van een elektronisch signaal. De 1 of de 0 refereert aan een bit.
 • Wat is een bit?
  Een 1 of een 0.
 • Uit hoeveel bits bestaat een byte?
  8
 • Hoeveel bits kan een PC nu verwerken?
  64
 • Hoeveel is een kilobyte, megabyte, gigabyte en terabyte?
  • Kilo: 1000
  • Mega: 1.000.000
  • Giga: 1.000.000.000
  • Tera: 1.000.000.000.000
 • Leg uit hoe binaire berekeningen werken met bijvoorbeeld het getal 1010.
  Binair rekenen is altijd in het kwadraat. Dit is de volgorde: 8-4-2-1. Als het getal meer dan 4 getallen bevat wordt de 8 gekwadrateerd. Het bovengenoemde getal staat voor: 8+0+2+0=10.
 • Wat is de CPU in een digital device?
  Staat voor Central Processing Unit. Kunnen gezien worden als de hersenen van het apparaat. Voert de opdrachten uit die door de software gegeven worden en geeft de resultaten weer voor de handeling. Zoals een rekenmachine die de calculaties maakt.
 • Wat houdt Moore's Law in?  Dit staat voor de snelheid waarin de technologie zichzelf ontwikkeld. Staat gelijk aan het concept dat computerpoter verdubbelt elke 2 jaar voor dezelfde prijs. Er gaat een moment komen waarop de limiet is bereikt en het niet mogelijk is om computers door te blijven ontwikkelen.
 • Wat is het motherboard?
  Het moederboord verbindt alles met elkaar en is daardoor zeer belangrijk in een computer.
 • Wat is het Random-Access Memory (RAM)?
  Het geheugen van de computer als het online is. Werkt niet zonder power. Als de computer uit is werkt het dus niet meer. Kan data sneller verplaatsen dan de harde schijf.
 • Wat is de Hard Disk Drive (HDD)?
  Opslagplaats om data langer te bewaren. Heeft in tegenstelling tot RAM geen power nodig. Ditzelfde geldt voor de SSD.
 • Wat is removable media?
  Geeft de mogelijkheid om je verzamelde data mee te nemen, zoals een USB, DVD en CD.
 • Noem voorbeelden van input en output devices.
  Toetsenbord, scanner, printer, speakers etc.
 • Welke 2 types software kunnen onderscheiden worden en leg uit wat het inhoudt.
  1. Operating systems: managed de hardware en maakt de koppeling tussen de hardware en de gebruiker. 
  2. Application software: de categorie van programma's die iets nuttigs doen voor de gebruiker. 
 • Wat zijn de 3 belangrijkste aspecten van Operating Systems?
  1. Beheren van de hardware van de computer.
  2. Verstrekken van gebruikersinterface (koppeling) componenten.
  3. Verstrekken van een platform for software ontwikkelaars om applicaties te maken.
 • Noem voorbeelden van application software.
  • Microsoft Word
  • Spotify
  • iTunes
  • Firefox
 • Wat zijn productivity softwares?
  Ontwikkeld voor professionals om het dagelijkse werk uit te kunnen voeren met ondersteuning van software, zoals microsoft office en google drive.
 • Wat is de Enterprise Resource Planning (ERP)?
  De ERP is ontwikkeld om de gehele organisatie samen te brengen in een software applicatie. Het is een database die geïmplementeerd is in de gehele organisatie. Een voorbeeld hiervan is SAP.
 • Wat is een CRM System?
  Een software applicatie ontwikkeld om alles rondom klanten te managen. Sommige ERP systemen zijn voorzien van een CRM systeem. Een voorbeeld van een bekend CRM System is Salesforce.
 • Wat is Supply Chain Management?
  Een systeem om alles te managen rondom de voorraad. Hierin kunnen handelingen worden verricht voor bijvoorbeeld het factureren.
 • Wat is Cloud computing?
  The Cloud refereert naar databeheer online. Cloud computing is het gebruik van deze services.
 • Wat zijn de voor- en nadelen van Cloud Computing?
  • Er hoeft geen software geïnstalleerd te worden
  • Beschikbaar vanaf alle computers met een internetverbinding
  • Kan gemakkelijk veel gebruikers aan
  • Nieuwe applicaties kunnen snel geïmplementeerd worden
  • Als je aardeschijf crasht blijft je data beschikbaar
  • Er is geen limiet in dataverbruik op je computer
  • Hoe veilig is het dat je informatie ook op andere computers opgeslagen is?
  • Zonder internet werkt het niet
  • Je bent afhankelijk van een derde partij voor deze service.
 • Wat is het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve data?

  • Kwantitatieve data zijn enkel cijfers, metingen, resultaten of berekeningen.
  • Kwalitatieve data is beschrijvend. 
 • Beschrijf de ladder van data naar waarom het belangrijk is.
  Data --> Informatie --> Kennis --> Rijkdom
 • Wat is de definitie van een database?
  Een georganiseerde collectie van aan elkaar gerelateerde informatie.
 • Welke 3 stappen moet je doorlopen voor het ontwikkelen van een database?
  • Interview de mensen die de database gaan gebruiken.
  • Maak bijpassende tabellen aan de hand van bovengenoemde antwoorden.
  • Ontwikkel voor elke tabel een veld (field). Ieder veld krijgt een naam en een type data (dagen, studenten, namen etc.).
 • Wat is het verschil tussen een spreadsheet en een database?
  • Een database is uitgebreider en kan toegepast worden voor complexere dataverzameling. 
 • Wat houdt big data in?
  Een gigantische set data, waardoor het niet mogelijk is om deze in normale database te verwerken. Er is nog geen oplossing voor het opslaan van big data in een database.
 • Wat is Metadata?
  Refereert naar data over data. Bijvoorbeeld bij een MP3 speler dan staat er op je scherm bij het nummer, informatie over het nummer zoals de artiest, de naam van het album etc.
 • Wat is een data warehouse?
  Haal data uit een of meerdere databases van de organisatie en laad het in de data warehouse (is ook een database) voor opslag en analyse.
 • Wat zijn voordelen van een data warehouse?
  • Het dwingt de organisatie om verzamelde data te begrijpen en juist ook de niet verzamelde data.
  • Het biedt een gecentraliseerde weergave van alle verzamelde gegevens van de organisatie, waardoor inconsistentie snel gesignaleerd kan worden.
  • Het geeft inzicht in je geschiedenis en trends van de organisatie, waardoor je toekomstanalyses kan maken.
  • Biedt tools om gegevens te combineren die nieuwe informatie en analyses kunnen bieden.
 • Wat is Data Mining?
  Het proces van het analyseren van data om onbekende trends, patronen en associaties te vinden om op basis daarvan beslissingen te kunnen nemen. Over het algemeen gebeurt dit geautomatiseerd met bijvoorbeeld een data warehouse.
 • Wat betekent de term Normalization als het gaat om databases?
  Normalization betekent om de database vorm te geven op een manier dat:
  • Het de duplicatie van gegevens tussen tabellen vermindert
  • Geeft de tabel zoveel mogelijk flexibiliteit.
 • Hoe ziet de geschiedenis van internet eruit?
  • In de oorlog zette Amerika het Advanced Research Projects Agency op om te voorkomen dat Amerika niet verrast zou worden door een nieuwe aanval. Dit was de eerste vorm van internet.
  • Vervolgens ontwikkelde een extern bedrijf ARPANET zodat via internet gecommuniceerd kon worden tussen verschillende landen.
  • Echter lukte het nog niet om tussen verschillende netwerken te communiceren, tot de ontwikkeling van TCP/IP. Wanneer dit gebruikt werd was communicatie wel mogelijk. 
  • 1990 Tim Berners-Lee introduceerde het WWW.
 • Ligt Web 2.0 toe.
  • In eerste instantie alleen mogelijk voor webmaster om te editen op WWW.
  • Web 2.0 gaf mogelijkheid aan iedereen door komst blogs en wikipedia.
  • Dit monde uit in social media.
 • Wat is het verschil tussen het WWW en internet?
  Het internet is een onderling verbonden netwerk van netwerken. Het WWW is slechts een onderdeel van het internet.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke 2 answering systems kunnen onderscheiden worden?
 • Knowledge based
 • IR-based
Ligt het concept van Internet of Things toe.
 • Refereert naar het idee dat fysieke objecten in verbinding staan met het internet.
 • Fysieke objecten kunnen informatie over zichzelf verzenden en ontvangen
 • Door ontwikkeling van auto's robots, drones etc.
Noem aan de hand van 5 factoren hoe de toekomst van informatiesystemen eruit ziet.
 1. Global expansion: meer gebruikers wereldwijd
 2. Social media: zal verder groeien
 3. Personal: zoekmachines en aanbevelingssystemen zullen optimaliseren om het individu zo goed mogelijk te voorzien.
 4. Mobile: trends door ontwikkelen
 5. Collaborative: het delen en reviewen zal shopping, entertainment en navigatie verbeteren
Welke 3 soorten antwoorden kunne onderscheiden worden?
 • Feitelijke antwoorden
 • Topics (bij open domein vragen)
 • IR-based question answering systems: vanuit vraag wordt query gemaakt --> passage retrieval (wordt gekeken of query aanwezig is in docs) --> antwoord wordt gevormd zoals jij het nodig hebt.
Welke 4 soorten vragen kunnen gesteld worden aan een zoekmachine?
 1. Feitelijke vragen
 2. Computational questions: berekeningsvragen
 3. Proces questions: stappenplan
 4. Complex questions: expert opinie of iets dat niet op 1 plek te vinden is.
Wat is een scale-free netword?
Een netwerk met clusters, waarbij datapunten meer verbindingen hebben met andere punten. Onderscheid is daarbij te maken tussen grote en kleine knopen en dus veel of weinig verbindingen.
Wat is een random netwerk?
Een netwerk waarbij gelijkheid tussen de verbinding met schaalpunten gelijkmatiger verdeeld is.
Wat is de definitie van een Search Operator?
 • Het toevoegen van een operator aan de query, zoals een symbol of interpunctie voor het uitvoeren van de actie.
 • De operator voert de actie uit. 
 • Dit geeft je controle over de manier waarop een zoekmachine de opdracht moet uitvoeren.
Wat is de definitie van een Operator?
Een symbool dat een specifieke actie representeert, zoals AND of +.
Wat is the long tail verdeling?
Een lijn waarbij de piek door de minste mensen wordt gedeeld en meer mensen minder hebben. De grafiek heeft de vorm van een staart. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting bij een grafiek over de inkomensverdeling.