Samenvatting Class notes - Inleiding in de Archeologie

102 Flashcards en notities
57 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Inleiding in de Archeologie

 • 1443909600 onder onze voeten BLZ 144-213 HFST 12

 • Wie schreef in het boek 'de Gallische oorlog' zijn ervaring met de bewoners van Nederland?
  Gaius Julius Caesar
 • Gebeurde er dingen in Nederland die belangrijk waren om over te schrijven?
  soms, alleen bij een oorlog of opstand
 • Wanneer toonden de schrijvers weer belangstelling?
  eind 3de en 4de eeuw
 • Zijn de bronnen van de romeinen een beetje betrouwbaar?
  Vaak niet aangezien ze zeggen dat de germanen barbaren zijn terwijl ze er wel handel mee dreven en ze in hun leger dienden
 • Was er verschil tussen theorie en praktijk qua besturing in het romeinse rijk?
  Ja, in theorie waren de romeinen een vreedzame staat en wou het senaat geen oorlog tenzij er een goede reden was.
  In de praktijk verzonnen ze wel een goede reden om een land binnen te vallen.
 • Hoe groot was het romeinse rijk halverwege de eerste 1ste eeuw V.Chr?
  Spanje tot klein Azië en het grootste deel van de Middellandse-Zeekust.
 • Wanneer was Caesar benoem tot stadhouder van Noord-Italië en Zuid-
  Frankrijk?
  59 voor Christus
 • Tot hoever had Caesar Gallië veroverd?
  Hijzelf zij tot aan de Rijn
 • Waar bestond een stam uit?
  Waarschijnlijk bestond een stam uit diverse kleinere groepen die zich in tijden van crisis onder een overkoepelende leiding plaatsten.
 • Welke 2 stammen waren het bekendst met Caesar?
  De Eburonen (werden van de kaart geveegd door Caesar) en de Menapiërs (gaven zich over)
 • Is er hier bewijs van gevonden (op de bronnen van Caesar na)?
  Er is bijna geen archeologisch bewijs dat er een volken zijn uitgeroeid. (geen massagraven, romeinse legerkampen etc.)
 • Welke vondsten zijn er van de eerste romeinse legers in Nederland?
  De enige vondsten van het eerste optreden zijn gouden munten die zijn gevonden in Noord-Brabant en Limburg.
 • Wat gebeurde er toen Caesar Galië weer verliet
  Caesar schreef zelf aan het senaat dat Galië gepacificeerd was maar eigenlijk was het land gewoon ontwricht, er bleven ook geen soldaten meer achter.
  Ook gingen de germanen aan de andere kant van de rijn expedities houden naar Galië.
 • Wat gebeurde er toen Caesar Galië weer verliet
  Caesar schreef zelf aan het senaat dat Galië gepacificeerd was maar eigenlijk was het land gewoon ontwricht, er bleven ook geen soldaten meer achter.
  Ook gingen de germanen aan de andere kant van de rijn expedities houden naar Galië.
 • Hoe hebben de romeinen hun invloed gehouden in Galië
  Ze wezen plaatselijke zetbazen aan.
 • Hoe onstonden de eerste bataven.
  De eerste bataven waren rond 50 voor christus in de betuwe gaan wonen.
  Het waren mensen die zich hadden afgesplitst van de Chatten in Duitsland, dit weten we omdat ze munten hadden die erg lijken op elkaar.
 • Hoe hebben de bataven macht gekregen in de betuwe.
  We weten van archeologische resten dat er meerdere kleine stammen leefden op de betuwe.
  De romeinen waren hier zeer waarschijnlijk bij betrokken en hadden een oud bondgenootschap met de bataven.
 • Hoe onstond de eerst romeinse keizer?
  Caesar keerden terug naar Italië, gevolg hiervan was een burgeroorlog met als gevolg Caesars dictatuur en dood.
  Daarna volgden nog een burgeroorlog die gewonnen werdt door Caesars adoptiezoon, deze werdt tot keizer verkozen onder de naam Augustus.
 • Hoe eindigde Augustus de invallen van de Gallische volken?
  Augustus liet zijn stiefzoon Drusus het germaanse gebied binnen rukken en leiden iedere zomer het leger over de rijn.
 • Wat was een van de belanrijkste basis van Drusus?
  Een van de bases waaruit Drusus opereerde lag op een stuwwal bij Nijmegen.
  Rond 10 of 9 voor christus hebben de troepen het kamp met onbekende reden verlaten.
  wel bleef er een kleine elite eenheid achter die een kamp stichten op het nabij gelegen Kops-plateau.
 • Waar is het noordlijkste romeinse castellum gebouwd?
  In een grote veldtoch naar germanië in het jaar 15/16 is er een castellum gebouwd zo rond de hoogte van Velsen.
  De naam was: Castellum Flevum en had verbindingen met de noorzee, het flevomeer, de vecht en de rijn.
 • Wanneer ging het castellum flevum ten onder?
  In 28 kwamen er noordelijke stammen (de Frissii) in opstand en bestormden het castellum.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar woonden de Nederlandse franken.
Drenthe, Overijssel en Gelderland
Hoe noemde de romeinen het volk dat rond de versterkte nederzetting op het valkhof woonden
De Frana (Franken)
hoe verschilde de forten van 300 met de forten hiervoor.
De nieuwe forten van het jaar 300 werden niet langs de rijn gebouwd maar lagen op strategische positie's zoals heuveltoppen.
Wat gebeurde er in friesland in de derde eeuw
Door het vertrek van de romeinen nam de bevolking af, ook hadden overstromingen hier een aandeel aan.
hoe komt het dat in de periode 200-300 alles zo slecht ging met de romeinen
Er zijn weer geschreven bronnen gevonden uit die tijd, alleen hier staat in hoe veel last de romeinen hadden invallers die de rijn overstaken.
tot wanneer hield ulpia noviomagus het uit
tot rond 270, toen vertrok iedereen uit de stad
Hoe weten we dat het mis ging rond de limes in het jaar 240
er werden minder vondsten gevonden van munten en andere objecten uit die tijd
rond het welk jaar ging het helemaal mis rond de limes.
240
was er geregelde aanvoer vanuit het zuiden of was er periodiek contact.
Periodiek contact.
werd het prehistorische boerenleven verstoord in de 1ste eeuw.
Ja, dit weten we door ontdekkingen als het meisje van Yde, de versterkingen bij vries en de vroege romeinse muntvondsten.