Samenvatting Class notes - Inleiding in de archeologie

41 Flashcards en notities
53 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Inleiding in de archeologie

 • 1444082400 Onder je voeten, samenvatting H12

 • Welk land wordt door de Romeinen Gallie genoemd?
  Frankrijk
 • Wie beschreef de hunebedden en was de eerste geschiedschrijver van Drenthe?
  Johan Picardt (1600-1670)
 • In welke boek schreef Caesar zijn verslag van zijn operaties in het Noorden?
  De Gallische Oorlog
 • Wie deed de eerste wetenschappelijke opgraving in 1784?
  Thomas Jefferson
 • De aanduiding 'Galliërs', voor welke bevolkingsgroepen stond deze?
  Iedereen ten zuiden en westen van de Rijn
 • Wat is het stratigrafisch principe?
  Onderste stenen zijn het oudst
 • Welke bevolkingsgroepen werden Germanen genoemd?
  Iedereen die aan de overkant van de rivier de Rijn woonde. 
 • Wie bedacht in 1785 de Theory of the Earth?
  James Hutton
 • Waarom voerden de Romeinen oorlogen?
  Om zich te verdedigen, maar ook om aan te vallen en te veroveren. Ze beriepen zich dan op het handhaven van de algemene vrede en de eigen veiligheid
 • Wie bedacht het Uniformitarianisme?
  Charles Lyell
 • Tot waar rijkt, halverwege de 1e eeuw v Chr, het Romeinse rijk?
  Van Spanje tot Klein-Azie en het grootste deel van de Middellandse-Zeekust
 • Wie schreef in 1895 The Origin of Species?
  Charles Darwin
 • Wanneer werd Caesar benoemd tot Stadhouder?
  59 v Chr.
 • Wie bedacht het Drie Perioden Systeem?
  C.J. Thomsen
 • Van welke Romeinse provincies was hij stadhouder?
  Noord-Italië en Zuid-Frankrijk 
 • Wie bevestigde Thomsen's theorie d.m.v. deductie?
  Jens Jacob Worsaae (1821-1885)
 • Waar woonden de Menapiers?
  In westelijk Brabant en het zuidwestelijk kustgebied 
 • Wie wordt gezien als de eerste internationale professionele archeoloog?
  Generaal Augustus Lane-Fox Pitt-Rivers (1827-1900)
 • Waar konden de Eburonen hebben gewoond?
  De Eburonen kunnen zijn samengesteld uit een aantal subgroepen die oostelijk Noord-Brabant, Nederlands en Belgisch Limburg en het Duitse Rijnland bewoonden.  
 • Wie was de eerste hoogleraar archeologie ter wereld?
  Caspar Reuvens (1793-1835)
 • Waarvoor werden de Keltische munten gebruikt?
  Niet als betaalmiddel, maar als een gemakkelijk herkenbare vorm van waardevol metaal waarmee belangrijke diensten of kostbare producten konden worden betaald. 
 • Wie verdeelde de steentijd in het Paleolithicum en Neolithicum?
  John Lubbock (1834-1913)
 • Wanneer vertrok Caesar uit Gallie?
  In het jaar 50 
 • Wie bedacht de beschavingsladder?
  Lewis Henry Morgan (1818-1881)
 • Welke groep heeft zich in 50 v Chr. in de Betuwe gevestigd?
  De Bataven 
 • Wie ontcijferde het spijkerschrift?
  Rawlinson (1850)
 • Kon men bij de Bataven spreken van een complete volksstam?
  Nee, eerder een kleine troep krijgers met aanhang. 
 • Wie ontdekte Troje in 1871?
  Heinrich Schliemann
 • Waarom is het beter om kritische kanttekeningen te plaatsen bij bronnen van Klassieke schrijvers?
  De meesten van hen zijn nooit in het gebied geweest waar ze over schreven.
  Ze bekeken het vanuit hun eigen perspectief en vaak zonder diepgang
  Ze concentreerden zich meer op een goed verhaal dan op de echte feiten
  De Romeinen hadden een eigen agenda en Caesar wilde laten weten aan de Senaat dat alles tijdens zijn veldtocht goed verliep
 • Wie ontdekte in 1922 het graf van Toetanchamon?
  Howard Carter
 • Wie werd de eerste Romeinse keizer?
  Augustus
 • Wie bedacht Ex Oriente Lux?
  Vere Gordon Childe (1892-1957)
 • Wat deed Augustus om een eind te maken aan de voortdurende invallen?
  Hij liet zijn stiefzoon Drusus aan het hoofd van grote legers het Germaanse gebied binnenvallen.
 • Wie was in 1949 de uitvinder van de C14 datering?
  Willard Libby (1908-1980)
 • Waar was een bekende bases waaruit Drusus opereerde?
  Het lag aan de Waal, op de hoge stuwwal bij Nijmegen. Daar was een 42 hectare groot legerkamp ingericht, groot genoeg om twee complete legioenen van 5000 man in te huisvesten.
 • Wie richtte de stroming ecologische archeologie op?
  John Douglas Clark (1907-1995)
 • Wanneer hebben de troepen het kamp verlaten en waarom?
  In 10 of 9 v.Chr. hebben de troepen het kamp met onbekende reden en bestemming verlaten. 
 • Wie zat er achter de New Archeology in de jaren '60?
  Lewis Robert Bindford (1931-2011)
 • Wanneer was de slag bij Velsen en waarom vond deze plaats?
  In het jaar 28. De Friezen waren woedend over de onterechte belastingsheffing
 • Wie bedacht de post processuele archeologie (contextuele archeologie)?
  Ian Hodder (1948)
 • Hoe liep de slag af?
  Volgens Tacticus werd het beleg afgebroken.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wie bedacht de post processuele archeologie (contextuele archeologie)?
Ian Hodder (1948)
Wie zat er achter de New Archeology in de jaren '60?
Lewis Robert Bindford (1931-2011)
Wie richtte de stroming ecologische archeologie op?
John Douglas Clark (1907-1995)
Wie was in 1949 de uitvinder van de C14 datering?
Willard Libby (1908-1980)
Wie bedacht Ex Oriente Lux?
Vere Gordon Childe (1892-1957)
Wie ontdekte in 1922 het graf van Toetanchamon?
Howard Carter
Wie ontdekte Troje in 1871?
Heinrich Schliemann
Wie ontcijferde het spijkerschrift?
Rawlinson (1850)
Wie bedacht de beschavingsladder?
Lewis Henry Morgan (1818-1881)
Wie verdeelde de steentijd in het Paleolithicum en Neolithicum?
John Lubbock (1834-1913)