Samenvatting Class notes - inleiding in de archeologie

109 Flashcards en notities
59 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - inleiding in de archeologie

 • 1413324000 inleiding in de archeologie

 • Wat is de betekenis van het woord Paleolithicum?
  oude steentijd
 • In welke periode was het paleolithicum?
 • Wat is de betekenis van het woord Mesolithicum?
  midden steentijd
 • In welkeperiode was het mesolithicum?
  van 8800-4900 voor Christus.
 • Wat is de betekenis van het woord Neolithicum?
  nieuwe steentijd
 • In welke periode was het neolithicum?
  van 5300-2000 voor Christus.
 • In welke periode was de Bronstijd?
  van 2000-800 voor Christus.
 • In welke periode was de IJzertijd?
  van 800-12 voor Christus.
 • In welke periode was de Romeinse tijd?
  van 12 v.Chr. - 450 n.Chr.
 • In welke periode waren de Middeleeuwen?
  van 450-1500 na Christus.
 • In welke periode was de Nieuwe tijd?
  vanaf 1500 na Christus tot vandaag.
 • In welke periode was het Vroeg Paleolithicum?
  van 1.000.000- 350.000 BP
 • In welke periode was het Midden Paleolithicum?
  van 350.000-35.000 BP
 • In welke periode was het Laat Paleolithicum?
  van 35.000 BP - 8800 voor Christus
 • Welke dateer-methodes zijn er voor het Paleolithicum?
  C14-methode
  Kalium/Argon-methode
  TL-methode (thermo-luminiscentie)
 • In welke periode was het Vroeg Mesolithicum?
  van 8800-7100 vC
 • In welke periode was het Midden Mesolithicum?
  van 7100-6450 vC
 • In welke periode was het Laat Mesolithicum?
  van 6450-4900 vC
 • In welke periode was het Vroeg Neolithicum?
  van 5300-4200 vC
 • In welke periode was het Midden Neolithicum?
  van 4200-2850 vC
 • In welke periode was het Laat Neolithicum?
  van 2850-2000 vC
 • In welke periode was de Vroege Bronstijd?
  van 2000-1800 vC
 • In welke periode was de Midden Bronstijd?
  van 1800-1100 vC
 • In welke periode was de Late Bronstijd?
  van 1100-800 vC
 • In welke periode was de Vroege IJzertijd?
  van 800-500 vC
 • In welke periode was de Midden IJzertijd?
  van 500-250 vC
 • In welke periode was de Late IJzertijd?
  van 250-12 vC
 • wat betekent antropogeen?
  van menselijke invloed/oorsprong
 • Waaneer leefde Johan Picardt 
  van 1600 tot 1670 a.D.
 • Waaneer leefde Caspar Reuvens?
  van 1793 tot 1835 a.D.
 • Wat heeft Caspar Reuvens in zijn leven allemaal behalt?
  Hij werd de eerste hoogleraar voor archeologie ter wereld in 1818
  Hij gaf opdracht tot het oprichten van het RMO op in 1818
 • wat is het uniformitarianisme?
  processen, zoals die vandaag plaatsvinden, vonden in het verleden op dezelfde wijze plaats
 • wat is het Stratigrafisch principe?
  wat onder ligt is ouder dan wat boven ligt (in de grond)
 • wie was Charles Lyell
  hij was een brits geoloog die de Principles of geology opstelde
 • Waaneer leefde Charles Lyell?
  hij werd in 1797 geboren, en stierf in 1875
 • Wie was Charles Darwin?
  Brits bioloog die de evolutietheorie opstelde.
 • waaneer leefde Charles Darwin?
  van 1809 tot 1882 a.D.
 • wat is het principe van seriatie?
  in het begin is er nog weinig van, dan komt het in de mode en er wordt steeds meer gemakt, tenslotte raakt het uit de mode en het wordt steeds minder gemaakt
 • wat is Childe's definitie van het begriparcheologische cultuur?
  bepaalde typen van overblijfselen - potten, versieringen, graven, huisvormen - die voortdurend in samenhang voorkomen. We nemen aan dat zo'n materiaalcomplex de materiële uitdrukking is van wat we tegenwoordig een volk zouden noemen
 • welke uitgangspunten kennt de New Archaeology?
  1: Cultuur ≠ verzameling voorwerpen maar: Sociaal, technisch en economisch systeem dat de aanpassing van de mens aan zijn omgeving reguleert
  2: Verzamelen, beschrijven en dateren ≠ doel maar: Onderdeel van wetenschappelijk proces waarin opstellen en toetsen van hypothesen centraal staat
  3: Archeologische vondsten bieden inzicht in de prehistorische gemeenschap als geheel (antropologie)
 • wat is het RAAP en waaneer werd het opgericht?
  Regionaal Archeologisch Archiverings Project
  Stichting voor werkloze archeologen
  opgericht in 1985
 • wat zijn de hoofdpunten van het Verdrag van Valetta (malta)?
  1. streven naar behoud in situ
  2. rekening houden met archeologie in RO
  3. verstoorder betaalt
  4. communicatie met publiek
  5. uitwisseling kennis tussen landen
 • beschrijf de AMZ-cyclus
  plaatje
 • Wat is het Inductief model?
  het uitgaan van een dataset inclusief bias en baseert daarop conclusies.
  ( bias: afwijking ten opzichte van de verwachte waarde)
 • wat is het deductief model?
  het uitgaan van een theoretische benadering
 • Waar en waaneer leefde de Australopithicus Afarensis
  Noord-Ethiopie 
  4.500.000 BP
 • waaneer leefde Homo Habilis? 
  2.500.000 BP
 • waardoor is Homo Habilis bekent?
  hij heeft als eerste mens steen bewerkt en als werktuig gebruikt
 • Waaneer leefde Homo Erectus?
  van 1.000.000 tot 350.000 BP
 • Waardoor is Homo Erectus bekent geraakt?
  hij is de eerste mens die rechtop ging staan en lopen. 
  hij maakte het vuur. 
  hij verliet afrika 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat zijn prestige goederen?
objecten die met symbolische waarde de status van de drager verhoogt en benadrukt
wat is inductief?
je gaat uit van data en baseert daarop een conclusie
wat is poppers denkwijze?
voortdurende toetsing van theorieën en de onherroepelijke verwerping van theorieën die het laten afweten, waarborgt volgens Popper de groei van wetenschappelijke kennis
Resultaat: we zullen nooit 'de werkelijkheid‘ vatten, maar haar wel steeds dichter zal weten te benaderen.
wanneer leefde  Homo Erectus? en waroom staat hij bekent?
ca. 1.600.000 en rechtopstaand, vuur maken
wanneer leefde  Homo Habilis? en waroom staat hij bekent?
ca. 2.500.000 BP en handige mensachtige, Chopper tools
wat is deductief?
het bewijs uit een redenering waarvoor gelddat de conclusie logisch volgt uit de aannamens (van model naar waarneming)
wat is het empirische principe?
men begint met een waarneming, waarbij men vragen heeft. met behulp van een hypothese en een experiment probeert men tot wetmatigheden te komen (van waarnemingen naar model)
wanneer leefde Australopithicus Afarensis en waarom is hij bekent?
4.500.000 BP en hij was de eerste aapmens
in welk bereik kan men met de TL-methode dateren?
van 100.000 - 200.000 jaar
tot wanneer kan men met de Kalium/ Argon- methode dateren?
tot maximaal 10.000 – 4,3 mild BP