Samenvatting Class notes - International

100 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - International

 • 1444687200 v

 • Welke 4 groepen zijn er als het gaat om wetten?
  Common Law, Civil Law, Religious Law Bureaucratic Law
 • Wat houdt Common Law in?
  Er is een grondwet, maar geen wetboeken alle uitspraken van de rechters uit het verleden bepalen uiteindelijk de wet. Common Law heeft een jury wie uiteindelijk de straf bepalen.
 • Wat houdt Civil Law in?
  Zijn wetboeken, burgerlijk wetboek, publiek wetboek en veel wet systemen komen van Napoleon.

  Waren in de Romeinse tijd, Geïntroduceerd door Napoleon, De rechter bepaalt of er voldoende bewijs is geleverd.  
 • Religious Law
  Wetten die gekoppeld zijn aan Religie
 • Bureaucratic Law
  Wat de dictor of leider zegt is de wet, deze wet is erg onzeker. Systeem van rechten dat is gebaseerd op een communistisch partij of dictator
 • Wetten die impact kunnen hebben op een bedrijf binnen het land zelf
  Activiteiten binnen het bedrijf
  De concurrentie kan beïnvloedt worden
  Sommige wetten kunnen effecten hebben buiten het bedrijf 
 • Wetten die direct de International business beïnvloeden
  Sancties -alle maatregelen als het gaat om wetten
  Embargo - als alle handel verboden met een land
  Export controle op producten die zowel burger als militair gebruik maken
  Wetten die ook gelden buiten een land.
 • Wetten die tegen buitenlandse bedrijven werken
  Nationaliseren -particulier bedrijf dat overgaat naar overheidshandel
  Privatiseren - overheidsbedrijf wordt een particulier bedrijf
  Repatieren -  het terugbrengen van het bedrijf en personeel
 • Als een multinational zich vestigt in een land zijn er positieve en negatieve effecten
  Positieve :

  Grotere selectie
  Hogere standaarden, beter producten
  Het lijdt tot meer banen
  Minder belasting dan officieel zou moeten
  Overdragen van technologie in een land

  Negatieve :

  Extra concurrentie
  Banen gaan verloren
  Bij verlies kan het economisch achteruit gaan
  Druk uitoefent op de overheid
 • Technische omgeving
  Reden om te vestigen infrastructuur
  Technologische transfers
 • Belastingen
  Belastingen kunnen per land verschillen
  Verschillende boekhoud systemen maakt vergelijkingen tussen landen lastig
  Kan effect hebben op de berekende inkomst en winst
  Kan effect hebben op de waarde van voorwaarden
  Kan effect hebben op de hoogte van het betalen van belastingen
  berekenen en uitbetalen van dividend kan verschillen
 • Goodwill
  Betalen voor een goede naam
 • Intellectuele eigendommen
  Wetten
  Patenten
  Merknamen
  Trademarks (figuur,symbool)
 • 1444773600 International Business H1

 • Welke verschillen heeft domestic business tussen landen?
  Wisselkoersen
  Wetgevingen
  Cultuurverschillen
  Beschikbaarheid bronnen
 • Foreign portifolio investment
  Aankoop van financiële goederen in het buitenland : aandelen en obligaties
 • Foreign direct ivestment
  overname van het buitenlandse activa met het doel ze te controleren
 • International licensing
  een contractuele overeenkomst waarbij het ene bedrijf gebruikt maakt van het eigendom van het andere bedrijf bv : namen, copyrights, plaatjes
 • International franchising?
  een bedrijf in het ene land machtigt een bedrijf in een ander land om zijn besturingssystemen, naam,copyrights en logo's te gebruiken in ruil voor betaling
 • Management contracting?
  Een bedrijf in het ene land verstrekt haar faciliteiten en diensten aan een bedrijf in een ander land
 • Wat is een MNC, MNE en MNO?
  Multinational Corporation (Internationale bedrijven)
  Multinational Enterprise (Accountingsbedrijven erachter)
  Multinational Organisation (non-profit organisatie) 
 • Wat is globalisering
  Integratie van markten en technologieën zodat individuen en bedrijven sneller,verder en goedkoper met elkaar kunnen communiceren/zakendoen 
 • Gevolgen van globalisatie
  Strategisch
  Omgeving
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Gevolgen van globalisatie
Strategisch
Omgeving
Paradox van Leontief
in dat het land met 's werelds grootste hoeveelheid kapitaal per werknemer een lagere kapitaal/arbeidsratio in de uitvoer heeft dan in de invoer.
Internationaal managen van sociale verantwoordelijkheid
Obstructieve aanpak : Bedrijven doen er zo weinig mogelijk aan om verantwoord te ondernemen
Defensieve aanpak : Bedrijf doet er alles aan om binnen de wet te opereren
Accommoderende aanpak : Wel iets aan sociaal verantwoord ondernemen willen doen maar er niet actief mee bezig zijn.
Belangrijke groepen in sociale verantwoordelijkheid
Belanghebbenden in de organisatie : rekening houden klanten, werknemers en investeerders
Het milieu : richtlijnen me betrekking tot hoe ze met afval en retour producten omgaan
Sociale ondersteuning : ondersteunen samenleving
Managen volgzaamheid
Wettelijke volgzaamheid :mate waarin een bedrijf zich houdt aan lokale en internationale wetten
Ethische volgzaamheid : leden van een organisatie bewust zijn van ethiek en sociale waarden
Filantropische volgzaamheid : giften aan sociale programma's en goede doelen
Ethiek in cross culture en international context
Hoe een organisatie zijn werknemers behandeld
Hoe de werknemers de organisatie behandeld
Hoe bedrijven en de medewerkers met andere zakenrelaties omgaan
Onethisch gedrag
dat niet algemeen wordt geaccepteerd in de samenleving
Ethisch gedrag
dat over het algemeen in een samenleving geaccepteerd wordt
Factoren invloed FDI
Productiekosten : investeringen in het buitenland kunnen lagere kosten bieden 

Logistiek : Transport te overbruggen kan een bedrijf locaties in het buitenland openen.

Natuurlijke middelen : locatie buitenland kan toegang geven tot middelen die in eigen land niet of duur te krijgen zijn

Belangrijke technologie : Het kan aantrekkelijk zijn om te investeren in bedrijven die nieuwe technologieën al ontwikkeld
Internationale investeringstheorieën
Sprake van tweezijdige dus andere redenen om internationaal te investeren : 

Voordelen van eigendom theorie : nieuwe technologieën of een bekende merknaam een verbeterde concurrentiepositie oplevert

Internationalisatie theorie : Om de concurrentie positie te versterken is het investeren in het internationaliseren van de merknaam of bedrijfsformule een stap in de goede richting

Eclectische theorie : Dunning heeft een theorie ontwikkeld die eigendomsvoordeel, internationalisatie theorie en locatie voordeel samen knoopt        

Eigendomsvoordeel : Bedrijf internationaal voordeel door het internationaal investeren

Locatievoordeel : Het zakendoen vanuit een internationale omgeving moet winstgevender zijn dan lokaal

Internationalisatie voordeel : Het bedrijf moet meer voordeel halen uit het bezitten van een internationale locatie dan het contracteren