Samenvatting Class notes - Introductie in de gezondheidszorg

Vak
- Introductie in de gezondheidszorg
- Samen Gezonder
- 2014 - 2015
- han
- Logopedie
278 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Introductie in de gezondheidszorg

 • 1429221600 Algemene termen

 • Wat is het uitgangspunt van echelonnering in de zorg?
  Het behandelniveau, al blijkt dit te weinig op maat te zijn
 • Wat is een kenmerk van de 2elijnszorg?
  Het wordt geboden door specialisten en is ambulant
 • Waar staat de 3elijnszorg op dit moment voor?
  Topklinische zorg
  Het wordt heel even geboden door die ene specialist
 • Wat is stepped care?
  Korte, eenvoudige zorg in de 1e lijn als het kan,
  Intensieve, langdurige zorg in de 2e lijn als het moet
 • Wat is palliatieve zorg?
  Het verzachten van
 • Wat is integrale zorg?
  Lichamelijk en geestelijk
 • 1430690400 Eerstelijnsgezondheidszorg: Huisartsenzorg

 • Wat is het HIS?
  informatie systeem/patiënten dossiers
 • Wat is EVS?
  elektronisch voorschrijfsysteem voor medicijnen
 • Wat is FTO?
  Farmacotherapeutisch overleg (met apotheker)
 • Wat is taakdelegatie?
  Anderen voeren taken uit; arts houdt de eindverantwoordelijkheid. 
 • Wat is taakherschikking?
  Herverdeling van taken tussen beroepsgroepen, incl. de eindverantwoordelijkheid
 • Geef de definitie van diseasemanagement:
  "Een programmatische en systematische aanpak van 1 specifieke ziekte/gezondheidsprobleem met managementinstrumenten met als doel kwaliteit en doelmatigheid te bevorderen."
 • Bij welke groep wordt er voornamelijk diseasemanagement geboden en waarom?
  Bij chronisch zieken, omdat zorg en preventie amper te scheiden zijn
 • Ipv diseasemanagement wordt er gepleit voor iets anders. Wat en waarom?
  Gezondheidsmanagement omdat veel chronisch zieken meer dan 1 gezondheidsprobleem hebben
 • 1430863200 Eerstelijnsgezondheidszorg: Paramedische zorg

 • Geef 3 voorbeelden die vallen onder extramurale zorg:
  - Eigen praktijken
  - Gezondheidscentra
  - Thuiszorg
 • Wanneer wordt er verwezen naar een fysiotherapeut?
  Als de klachten van het bewegingsapparaat minder dan 3 maanden zijn
 • Wanneer wordt er verwezen naar een oefentherapeut Cesat en Mensendieck?
  Als de persoon vaak tussen 15-24 jaar is en langer dan een jaar klachten heeft aan bewegingsapparaat/hyperventilatie/spanningshoofdpijn
 • Wat wordt er bedoeld met transparantie?
  Het beroepsmatig handelen inzichtelijk/toetsbaar maken. Het Evidence Based handelen/werken
 • Wat is het NPi?
  Databank voor protocollen en standaarden
 • Wat is het stADAP?
  accreditatie instelling voor paramedici voor het behoud van registratie
 • Wat gebeurd er met specialisaties van paramedici?
  Die worden wel of niet erkend en geregistreerd door de beroepsvereniging. Deze moet hier echter wel goedkeuring voor hebben van het VWS
 • Door veranderingen in het overheidsbeleid en de financiering, treden er veranderingen op bij de paramedische zorg. Wat?
  - (onderhandelen over) verzekeringen
  - vrije tarieven
  - directe toegankelijkheid 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Financiering van zorg zal anders gaan, hoe?
Financiering op resultaat en niet op volume
-Populatiegebonden financiering / regiofinanciering
De electieve en chronische zorg wordt ingedeeld naar complexiteit en volume. Hierin zijn 3 te onderscheiden, wat?
- Laagcomplex, groot volume
dichtbij huis

- Laagcomplex, laag volume
algemene ziekenhuizen

- Hoogcomplex, laag volume
UMC/topklinische en categorale zorg
Wat is electieve zorg?
planbare zorg
Er zijn 4 ordeningsprincipes voor acute, chronische en electieve zorg. Welke 4?
- Acute, chronische en electieve zorg indelen

- Indelen van electieve en chronische zorg naar complexiteit en volume

- Locatie van zorg

- Fasen in het proces van gezondheid en ziekte
Wat is een zorgnetwerk?
Een online netwerk waar professionals en patiënten kennis met elkaar delen
Wat is generieke medicatie?
Medicijnen zonder merknaam
De huisartsenzorg gaat uitgebreid worden, wat precies?
- Huisartsen mogen laag-compleze zorg overnemen (die eerst in ziekenhuizen werden uitgevoerd)

- Maar wel generieke medicatie
De zorg wordt anders georganiseerd, op welke gebieden en wat?
- Zorg wordt dichterbij geboden, ook specialistische zorg

- Huisartsenzorg wordt uitgebreid

- Klassieke 2elijnszorg wordt geboden in de 1e lijn
Wat zijn sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen?
- toename verwachtingen
- toename mondigheid
- eisen aan transparantie
Wat zijn demografische ontwikkelingen:
- Vergrijzing
- toename chronisch zieken
- toename multimorbiditeit