Samenvatting Class notes - Jeugd- personen en familierecht

106 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Jeugd- personen en familierecht

 • 1452726000 Hoofdstuk 1

 • Wat is staatsrecht?

  Staatsrecht – Geeft de basisregels voor de organisatie van de overheid. Het
  beschrijft verschillende organen van de overheid en de onderlinge relaties 

  daarvan.
 • Wat is bestuursrecht?

  Bestuursrecht – Ook het bestuursrecht houdt zich met de overheid bezig, maar dan met de overheid ‘in actie’. Het bestuursrecht geeft regels over de 
  bestuurstaak van de overheid.
 • Wat is strafrecht?

  Typerend voor het strafrecht is dat het verboden gedragingen beschrijft, zoals diefstal of moord. Wie zich toch schuldig maakt aan zo’n verboden gedraging, kan door de rechter gestraft worden. Lang niet alles wat niet mag, wordt in het strafrecht opgenomen. Alleen die dingen die de rechtsorde zover schenden dat de overheid moet optreden.
 • Wat is burgerlijk recht?

  Het burgerlijk recht regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling. Het burgerlijk recht bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Personen- en familierecht, waarin familie rechterlijke relaties tussen 
  mensen worden geregeld zoals ouderschap, gezag, omgang en (echt)scheiding;

  2. Vermogensrecht, dat de zakelijke relaties tussen personen regelt, zoals 
  koop, huur en hypotheek; 

  3. Rechtspersonenrecht. Gaat over hoe een rechtspersoon (nv,bv, stichting, 
  vereniging) moet worden opgericht en wie het voor het zeggen hebben 
  binnen deze rechtspersoon.
 • Materieel recht houdt in:
  Omvat de rechten en plichten van de burgers.


  Zo beschrijft bijv. het materieel strafrecht de strafbepaling (diefstal/doodslag) en het formeel recht geeft aan wat er gebeurd als er een strafbaar feit is gepleegd.
 • Formeel recht houdt in:
  Het procesrecht.


  Zo beschrijft bijv. het materieel strafrecht de strafbepaling (diefstal/doodslag) en het formeel recht geeft aan wat er gebeurd als er een strafbaar feit is gepleegd.  
 • 1452812400 Hoofdstuk 2

 • Juridisch moeder:
  Moeder is de vrouw uit wie het kind geboren is.
 • Wie van de twee is de juridisch moeder? De draagmoeder of de wensmoeder?

  Draagmoederschap – kent het BW niet. Draagmoederschap wil zeggen dat een vrouw (draagmoeder) voor een andere vrouw (wensmoeder) een kind ter wereld brengt. De vraag is dan wie de juridische moeder is. Omdat het BW draagmoederschap niet (er)kent, is de kern van de afspraken tussen de draagmoeder en de wensmoeder over de ‘overdracht’ van het kind voor het recht ongeldig. Moederschap kan namelijk niet worden ontkend dus de draagmoeder blijft juridisch moeder, wat partijen ook hebben afgesproken.
 • Juridisch vader houdt in:

  Op de vraag wie de juridische vader van de jeugdige is, geeft de wetgever een 
  tamelijk uitgebreid antwoord (art. 1:199 BW). De juridische vader is de man:
  - Die bij de geboorte met de moeder is gehuwd.
  - Die de jeugdige heeft erkend.

  - Van wie door de rechter het vaderschap is vastgesteld.

  - Die de jeugdige heeft geadopteerd.
 • Wat komt er allemaal kijken bij een adoptie procedure? (buitenlands kind)

  (Bij het adopteren van een Buitenlands kind): 

  - Verzoek bij ministerie van Justitie --> volgt een onderzoek van de Raad van de Kinderbescherming.

  - Verloopt dit onderzoek goed, dan verplichte voorlichtingscursus voor ouders mogelijke adoptie.

  - Geschikt/ dan toestemming voor adoptie.

  - Met toestemming kunnen de ouders zich tot een door de overheid erkend 
  bemiddelingsbureau wenden die naar een adoptiekind gaat zoeken.
 • De voorwaarden bij een adoptie:

  - Algemene voorwaarde: adoptie is alleen mogelijk als de adoptie in het 
  kennelijk belang is van de jeugdige. Het gaat dan om een afweging van belangen. Bovendien geldt als voorwaarde dat de jeugdige, voor zover nu valt 
  te voorzien, van zijn eigen ouders, in hun ouderrol, niet meer te verwachten 

  heeft.


  - Voorwaarden adoptiekind: moet minderjarig zijn. Wanneer het kind 12+ is, 
  moet de rechter vragen hoe hij over de adoptie denkt. Heeft de jeugdige 
  bezwaar, dan gaat de adoptie niet door. Het adoptiekind kan niet een kleinkind zijn van de adoptieouders. 

  - Voorwaarden biologische ouders: de adoptie gaat natuurlijk niet door als de 
  biologische ouders bezwaar maken tegen de adoptie (tenzij er sprake was van 

  verwaarlozing/mishandeling, dan kan de rechter anders beslissen). Daarnaast 

  moet de moeder op het moment van adoptie minstens 16 jaar oud zijn en niet meer het gezag over haar kind uitoefent.

  - Voorwaarden adoptieouders: Zij moeten minstens 18 jaar ouder zijn dan het 
  kind dat zij willen adopteren. Adoptiefouders moeten ook minstens 3 jaar 
  samenwonen. 

  - Voorwaarden in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie: deze wet stelt extra eisen. Interlandelijke adoptie is alleen mogelijk voor echtparen, en in sommige gevallen voor alleenstaanden. Daarnaast geldt een leeftijd eis: de adoptieouders mogen nog geen 42 jaar oud zijn en tussen de jeugdige en de ouder mag niet meer dan 40 jaar leeftijdsverschil zitten.
 • Wat houdt partneradoptie in?

  We spreken van partneradoptie als de partner van de ouder de jeugdige adopteert. Na de adoptie zijn partner en ouder samen de juridische ouders van de jeugdige.
 • Wanneer kan een adoptie worden herroepen?

  Het kind vanaf zijn 20e verjaardag tot zijn 23e  een verzoek indienen bij de rechtbank om zijn adoptie te herroepen, ofwel ongedaan maken. Dat kan
  alleen als:
   - De herroeping in het kennelijk belang van de geadopteerde is; en
  - De rechter overtuigd is van de redelijkheid van het verzoek tot herroeping 


  Na herroeping houden familierechterlijke banden met de adoptiefouders op te bestaan en daarvoor in de plaats komen familierechterlijke betrekkingen met de biologische ouders.
 • Vanaf welke leeftijd kan een jeugdige informatie opvragen over zijn donor?

  Een jeugdige kan vanaf zijn 12e  jaar informatie opvragen over zijn donor (uiterlijk, opleiding, beroep). Is deze informatie niet voldoende dan kan hij vanaf zijn 16e jaar een verzoek indienen bij de stichting om de identiteit van de donor bekend te maken. De stichting moet daarvoor toestemming hebben van de donor. Weigert deze, dan moet de stichting belangen tussen het kind en de donor met elkaar afwegen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is staatsrecht?
2
Wat is bestuursrecht?
2
Wat is strafrecht?
2
Wat is burgerlijk recht?
2
Pagina 1 van 27