Samenvatting Class notes - Jeugdrecht

72 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Jeugdrecht

 • 1443132000 H2 juridische ouders

 • Wie is de juridische moeder?
  de vrouw die het kind ter wereld brengt
 • Bij een draagmoeder wordt de wensmoeder de juridische moeder.

  Waar of niet waar?
  Niet waar, de juridische moeder is altijd de vrouw die het kind ter wereld brengt.
 • onder welke 4 omstandigheden is de man de juridische vader?
  - bij de geboorte van het kind is de man met de moeder getrouwd
  - die de jeugdige heeft erkend
  - van wie door de rechter het vaderschap is vastgesteld
  - die de jeugdige heeft geadopteerd
 • Als een moeder een kind ter wereld brengt en getrouwd is, maar het kind is niét van haar getrouwde man, wie is dan de juridische vader?
  de getrouwde man en niet de biologische vader
 • wat is de hoofdregel mbt huwelijk en geboorte? (hoe zit dat met geregistreerd partnerschap)
  vader van het kind wordt de man die getrouwd is met de vrouw die het kind ter wereld brengt. er is geen verschil met geregistreerd partnerschap
 • Kan een juridische vader het vaderschap dat door een huwelijk is ontstaan ontkennen?
  Ja, op voorwaarde dat hij middels dna kan aantonen dat hij niet de biologische vader is
 • wat houdt een familierechtelijke relatie in?
  juridische relatie tussen gezins- of familieleden waaruit rechten en plichten ontstaan
 • Hoe zit het met het erkennen van een jeugdige?
  - een jeugdige die geen juridische vader heeft kan door een man worden erkend
  - een jeugdige die een juridische vader heeft, houdt deze zijn hele leven --> een jeugdige van wie de juridische vader is overleden of uit beeld is kan dus niet erkend worden
 • Moet er bij erkenning sprake zijn van biologisch vaderschap?
  nee, iedereen kan een kind zonder juridische vader erkennen. er ontstaan na juridische erkenning een familierechtelijke relatie
 • Hoe zit het met de toestemming om juridische vader te worden?
  - jeugdige tot 16 jaar, toestemming van moeder
  - jeugdige tussen 12-16 jaar, moeten moeder en jeugdige beide instemmen
  - jeugdige 16> alleen toestemming van jeugdige nodig
 • Als moeder en kind geen toestemming geven tot erkenning, kan de vader dit alsnog via een omweg krijgen?
  ja, wanneer de man kan aantonen dat hij de biologische vader van het kind is, kan hij via de rechtbank toch erkenning krijgen. Als de rechter meent dat dit de belangen van het kind niet zal schaden en de belangen niet zal schaden die de moeder heeft bij een ongestoorde verhouding met haar kind
 • Wanneer is erkenning niet mogelijk?
  - als de man door een te nauwe verwantschap (bv. broer, vader, of zoon van moeder) geen huwelijk met de moeder zou mogen sluiten
  - door een man die nog geen 16 jaar is
  - door een man die met een andere vrouw getrouwd is
  - door een man die onder curatele staat, tenzij toestemming kantonrechter
  - als een jeugdige al twee ouders heeft
 • kan erkenning ongedaan worden gemaakt?
  - ja, alleen als het kind ontdekt dat zijn vader niet de biologische vader is
  - ja bij wilsgebrek, als er iets mis is het de manier waarop het besluit tot erkenning tot stand is gekomen (bv sprake van dwaling/ bedrog/ dwang)
 • Wat is het verschil tussen erkenning en gerechtelijke vaststelling?
  bij erkenning is het vrijwillig maar bij gerechtelijke vaststelling van de vader legt de rechter het juridisch vaderschap aan de verwekker op.
 • Wat houdt vaderschapsactie dan in?
  de moeder vraagt de rechter alleen om de verwekker van haar kind te verplichten een bijdrage te leveren in de kosten van studie en levensonderhoud van zijn kind. dit vervalt wanneer het kind dor een andere man wordt erkend. bij een vaderschapsactie wordt niet gevraagd om de man te erkennen als juridische vader
 • Hoe gaat het in zijn werk met duo-ouderschap?
  - de vrouw met wie de moeder bij de geboorte getrouwd is, wordt door de regel automatisch de tweede ouder.
  - een vrouw kan door de nieuwe regel met toestemming van moeder een kind erkennen
 • hoe gaat de adoptieprocedure in zijn werk?
  - gezinsonderzoek door RvdK
  - voorlichtingscursus
  - beginseltoestemming; toestemming minister
  - bemiddeling
 • welke voorwaarden zijn er bij adoptie?
  - algemeen: adoptie is alleen mogelijk wanneer het in het belang van de jeugdige is en de jeugdige van zijn ouders niets meer te verwachten heeft
  - voorwaarden adoptiekind: een jeugdige kan alleen worden geadopteerd als het minderjarig is. vanaf 12 jaar moet de rechter ook om mening van het kind vragen
  - voorwaarden biologische ouders: bij bezwaar biologische ouders gaat adoptie niet door, maar in sommige gevallen hebben ouders absoluut geen vetorecht (mishandeling)
  - biologische moeder moet ook op het moment van adoptie minstens 16 jaar zijn
  - voorwaarden adoptieouders: ouders moeten minstens 18 jaar of ouder zijn dan het kind dat zij adopteren
  - ouders nog geen 42 jaar, en niet meer dan 40 jaar leeftijdsverschil
 • Wanneer kan een rechter besluiten om de adoptie te herroepen?
  - de herroeping is kennelijk in het belang van de adopteerde
  - de rechter is overtuigd van de redelijkheid van het verzoek tot herroeping
 • Wat zijn de gevolgen van juridisch ouderschap?
  - gezag: ouders mogen hun kind opvoeden en zeggenschap over hem/haar hebben
  - omgang: als ouders geen gezag hebben, hebben ze nog wel recht op omgang
  - onderhoud: juridische ouders zijn onderhoudsplichtig, ze zijn verplicht de kosten te dragen van de verzorging en opvoeding van hun kind
  - familienaam: kind draagt de familienaam van een van zijn ouders en krijgt een voornaam van zijn ouders
  - wettelijke erfgenaam: kind is wettelijk erfgenaam van zijn/haar juridische ouders
  - nationaliteit: als een van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft, krijgt het kind dit ook
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wie is de juridische moeder?
1
Bij een draagmoeder wordt de wensmoeder de juridische moeder.Waar of niet waar?
1
onder welke 4 omstandigheden is de man de juridische vader?
1
Als een moeder een kind ter wereld brengt en getrouwd is, maar het kind is niét van haar getrouwde man, wie is dan de juridische vader?
1
Pagina 1 van 18