Samenvatting Class notes - Jongeren en Seksualiteit

118 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Jongeren en Seksualiteit

 • 1430431200 Week 1, deel 1

 • Langere periode tussen lichamelijke rijping en het begin van volwassen rollen. Darling stelt dat er 3 periodes zijn:
  1. 1940-1950: dubbele seksuele moraal
  2. 1950-1960: voor mannen seks voor het huwelijk acceptabel
  3. 1960-1970: seksuele revolutie
 • Sociale instituties:
  - bepalen wat acceptabel seksueel gedrag is
  - deze normen zijn de basis voor sociale controle
  - formele regeles
 • Gebrekkig condoomgebruik door situationele factoren, Urberg:
  1. persoon moet weten dat een soa/zwangerschap het gevolg kan zijn van onveilige seks;
  2. moet daar iets tegen willen doen; (persoonlijke fabel: dat overkomt mij niet)
  3. moet een oplossing weten;
  4. oplossing afwegen;
  5. oplossing uitvoeren
 • Wat is essentialisme en wat is sociaal constructionisme?
  Essentialisme = verschijnselen hebben natuurlijke basis, zijn onveranderlijk en biologisch gedetermineerd --> interne processen
  Sociaal constructionisme = realiteit is een sociale constructie (taal speelt een grote rol, net als cultuur en interacties; bv Gagnon & Simon: seksuele scripts via bijvoorbeeld media)
 • Noem de essentialistische theorieen.
  1. Evolutionaire theorieën (seks als overlevingsprincipe)
  --> Darwin: seksuele selectie (vrouwen: kieskeurig/mannen: willen gewoon hun geven doorgeven) --> seksuele strategie theorie (verklaart geen individuele verschillen; primaire driften)
  2. Freud & Blos
  --> Sigmund: onbewuste biologische driften; niet altijd een logische redenatie; psychoseksuele ontwikkelingsfasen (psychoseksuele ontwikkelingstheorie)(fixatie en sublimatie)
  --> Anna: storm and stress
  --> Blos: adolescentie als 2e individualiseringsproces
  3. Erikson
  --> identiteit (culturele invloeden) --> conflict (omgaan met veranderingen van het lichaam, ontwikkelen seksuele ideologie, bestendigen genderrol en seksuele oriëntatie) kritiek: meisjes als apart, alleen Westerese rijke middenklasse)
 • Noem de sociaal constructionistische theorieën.

  --> tijds- en cultuurafhankelijk1. Foucault
  2. Hall: storm and stress (verschilt per cultuur)
  --> 'inventionist view': adolescent als culturele uitvinding
  3. Lerner & Spanier: leertheorie seksuele socialisatie --> ontwikkelen seks object voorkeur; ontwikkelen geneer identiteit; ontwikkeling geneer rollen; verwerven van seksuele vaardigheden (via ouders, school en peers); kennis en waarden; ontwikkeling disposities om te handelen in seksuele situaties)
  Seksueel script: seriemonogamie
 • Noem de 3 discourses over seksuele gedragingen van Hollway.
  1. Mannelijk libido discours (vrouwen ondergeschikt aan mannelijke driften)
  2. Permissieve discours (vrijheid van seksuele gedragingen)
  3. Het hebben/houden discours (alleen binnen een vaste relatie seksuele verlangens)
  Holland: ook vrouwelijk libido discours
 • Noem de thema's van Fine.
  - Moraliteit en verantwoordelijkheid (zolang beide partijen ermee instemmen)
  - Verlangen (media)
  - Gevaar
  - Slachtofferschap (kan leiden tot verwarring)
 • Smith's probeert beide stromingen te combineren:
  1. Health belief model (preventive gezondheidsmaatregelen kunnen voorspeld worden). Kritiek: gaat uit van een rationele overweging
  2. Theory of reasoned action (relate tussen gedragingen, kennis en intenties (attitudes). Kritiek: intenties niet als goede voorspeller
  3. Aids risk reduction model (1. labeling, 2. Commitment (kosten-baten), 3. uitvoerend = om aids terug te dringen)
  --> moet worden gekeken naar de aard, de sociale normen en de sociale constructies.
 • Welke theorieën komen er in het artikel van Schmitt et al. voor?
  Het gaat over sex differences in short term mating.
  1. Social learning: boys and girls tend to learn how to sexually behave and feel from same sex adults (+ contemporary males/females differ and differs across cultures)
  2. Sociale role theory: SDS
  3. Feminist theories: social learning + social role + sexual scripts (systematic domination of women by men) --> sexual conflict and aggression
  4. Psychological theories: sexual desire 
  5. Evolutionary theories: reproduction
  6. Parental Investement Theory: parental time and effort needed to provide viable offspring (heavy? less oriented to short term mating)
  7. Sexual strategies theory: adaptive problems when pursuing mating relationships (large number of partners); psychological adaptations --> solve key problems; empirical test for men's short-term mating) --> preferring many sexual partners (pornography); lower levels of effort; men require less time before consenting to sex
  Limitations SST: Only between sexes; men only short term mating (maybe also long term?)
  --> Attachment fertility theory --> desire to mate with a single sex partner for life (secure attachment)
 • Sex/Sekse/Gender/Seksualiteit
  Socioseksueel verkeren --> alle menselijke sociale omgang die seksueel getint is
  Seksuele gezondheid
  Belang van seks: verstrengeling maatschappelijke positie vrouwen (achterstelling); verweven met globale thema's)
  Seksualitieit van groot belang in adolescentie: algeheel functioneren; gevoeligheid meningen; balans autonomie en verbondenheid (Erikson)
 • 19e eeuw: Victoriaanse tijd
  - periode toenemende verpreutsing
  - artsen als religieus-moreel/wetenschap
  - jongeren als aseksueel
 • 1e helft 20e eeuw:
  - codes minder strikt; informalisering
  - 1e golf vrouwenemancipatie
  - opkomst anticonceptiegolf; Malthusiaans (overpopulatie)
  - wetenschap: medisch-psychiatrisch
  - grondleggers seksuologie
 • Wederopbouw WOII:
  - Kinsley leidende rol
  - introductie 'gender'
  - de Beauvoir: tot vrouw gemaakt
 • '60/'70:
  - uitvinding pil
  - seksuele revolutie (2e feministische golf)
  - taboes verdwijnen
  - opvoeding vertrouwelijk (in voordeel van de kinderen)
  - seksuele respons cyclus
  - sociaal constructivisme
  - homoseksualiteit uit DSM
  - Rubins: hierarchy of sex acts: normativiteit
 • '80/'90:
  - multiculturele samenleving
  - ontdekking HIV
  - globale ontwikkelingen (disease mongoring: verkoopziektes)
  - Jongeren als seksuele wezens
  - aantrekkende farmaceutisering (viagra)
  - nature-nurture
  - 'sexual healt' (WHO)
  - seksuele rechten (vrijheden van- en -tot)
  - vergaande technologisering (toenemend specialisatieonderzoek)
  - seks en gender sterk verweven: wederzijds gerelateerd (heteronormativiteit); elementen revisionised; mannelijk (seksueel) vs vrouwelijk (sexy)
 • Evolutionair
  2 perspectieven:
  - Socialisatie/Sociaal constructivisme (nurture)
  - Evolutionair/Sociobiologie (nature)
  --> Darwin: genetische variatie (sekseverschillen); voortplanting; natuurlijke selectie/survival of the fittest; 
  --> Bonobo (hippies; matriarchaal) vs Chimpansees (agressie; conflict)
 • Parental Investment Theory: vrouwen zijn 'heavy investors'
  Sexual Strategies Theory: welke adaptieve voortplantingsproblemen waren er (maximale reproductie); welke meest succesvol; en welke hypothesen komen hieruit voort (mannen: promiscuïteit; vrouwen: selectiviteit)
  --> preferences (vrouw: long-term resource + parental investment potential (geode financial vooruitzichten); man: short term vs long term (mannen meer toe gang tot seeks) --> paternity uncertainty hypothesis (waarom vrouwen seksuele exclusiviteit bieden --> beperkt het risico dat men grote en langdurige investeringen doet in kinderen van een ander).
 • Desirable to men:
  - Jeugdigheid --> reproductieve value
  - Schoonheid
  - Maagdelijkheid en trouw
 • Schmitt:
  - sexual strategies between en within subject verschillen
  - mannen en vrouwen short- en long- term strategy
  - voordelen short term mating voor vrouwen: 1. goede genen; 2. onmiddellijke bescherming; 3. onmiddellijke resources
  - maar: mannen short term mating
  --> ligt aan sociaal, context en culturele invloeden.
  Mannen rapporteren alle seksuele ervaringen meer dan vrouwen
  --> vooral groot voor masturbatie en porno kijken
  --> vrouwen meer same geneer sex
  --> groter onder adolescenten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de gevolgen van seksuele aandoeningen en wat zijn de oplossingen? (Both)
Psychologische factoren
--> stimuli en meaning (classical conditioning)
--> mood and cognitions (fear of failure)
--> relational context (systems theory)
Specifiek: anamnesis; subjectieve en genitale componenten
Behandeling
- Psychisch (seks therapie/seks educatie; cognitive behavioral therapy (reconstructing negative self-esteem; negative expectations; restrictive cognitions)
- Farmaceutisch (hormonaal)
- PLISST (permissief en psycho-educatie vs specifiek en intensief)
Welke seksuele motivaties noemt Both in het artikel?
- Er moet een werkend systeem zijn dat seksuele reacties in staat stelt;
- Stimuli met een seksuele betekenis aanwezig zijn die het reactie systeem kunnen activeren
- Omstandigheden moeten gepast zijn
--> automatisch en onbewust
--> aandacht en regulatie
Wat zijn de soorten van seksuele malfuncties volgens Both?
Hypoactive sexual disorder
--> afwezigheid verlangen seksuele fantasieën
Seksuele aversie
--> negatieve emoties
Sexual arousal disorder (bijvoorbeeld: niet nat kunnen worden)
1. Subjective sexual arousal disorder (seksuele opwinding)
2. Genital arousal disorder (nat worden/zwelling)
3. Combinatie beiden
Persistent genital arousal disorder --> alleen opwinding, geen interesse of verlangen
Leg het artikel van Ott uit (development of sexual behavior of adolescent males).
There's a lack of attention. Look at the broad family and social context (social ecological perspective).
3 challenges:
1. supporting individual adolescent's positive sexual development;
2. helping families, schools and communities;
3. prevention of STI's
--> normative
Key aspects:
1. Early romantic relationships, power and influence
--> relationship power
--> sequential order
2. Readiness for sex and curiosity
--> exploration
--> anticipator/delayer
3. Need for closeness and intimacy 
4. Adopting codes for masculinity
--> cultural
--> conventional
5. Communication about sex
6. Peers
7. Families (structure + parenting styles)
8. Media
9. Providers (f.e. healthcare)
Leg het artikel van Tolman et al. uit (boys experiences).
Early adolescent boys experiences with romantic relations. Gender appropriate ways.
Emotional vs sexual intimacy
Public performance --> creating public images that indicated they were interested in and actively seeking sex
--> feeling pressure; avoid being the target of homophobic harassment (be the man!; get some etc)
--> no emotional connections displayed
--> lower self-esteem + more depression
Boys bodies take over --> raging hormones
Leg het artikel van Erchull uit.
Objectification --> sexualized culture
Empowerment --> research that only these terms were made up to sell things.
--> only subjective reports
Expression --> to engage in self-sexualizing behaviors; to draw sexualized attention to one's self; pornofied cultural script?
Sexualizing Behavior Scale; 'Sex is Power Scale'
Sexual subjectivity --> sense of attractiveness and desirability
Sexual self-efficacy and a belief that one should receive sexual pleasure from sex --> satisfaction
--> sexual assertiveness and esteem
--> through feeling sexy
--> cultural expectations
--> greater self-perceived attractiveness
Assertiveness and esteem related!
Faking orgasm: decreased relationship satisfaction
Perceived sexual empowerment --> having more sex
Greater BMI --> more self-sexualize
Limitations: snowball; adolescent girls; middle-to upper white class
Leg het artikel van van Zessen uit.
Seksverslaving
Na 1980: seksuele revolutie
Teveel aan seksuele drive --> impulscontrole
Controleverlies en negatieve gevolgen.
Classificatie
Contactgericht --> meer eigenwaarde, stevigere hechting
Behandelmodel obv eigenwaarde!
Kleine activiteiten: sensatie accomplishment te vergroten; brug leggen tussen voornemens en uitvoering 
--> individuele egoversterkende taken
--> geen relatie met het seksuele probleemgedrag
Niet meer bang zijn voor een terugval
--> vormgevingsprobleem
Wat zijn de resultaten in Hust?
- Studenten die beginnen met studie --> meer gebruik van seksuele script via media
- Man: minder intenties om ongewilde seks te weigeren en minder intenties zich te houden aan beslissingen voor wel/geen toestemming
- Blootstelling vrouwentijdschriften: positief (weigeren vaker toestemming)
- Mannentijdschriften: promoten seksuele agressors
--> geen causaliteit; misschien een wederkerig effect
Leg de sexuele scripts uit uit het artikel van Hust.
Heterosexual scripting theory.
Power inequalities.
Sexual scripts are influenced by cultural norms --> social cognitive theory (mass media) --> reinforcement
More traditional gender roles --> more accepting rape myth
Wat zijn redenen volgens Hust dat individuen toestemming geven voor seks zonder dat ze dit wilden?
- Seksuele opwinding belangrijker
- Tevreden stellen partner
- Conflicten voorkomen
- Omdat dingen uit de hand liepen
--> sexual consent negotiation