Samenvatting Class notes - Kindertandheelkunde

Vak
- Kindertandheelkunde
- 2021 - 2022
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
482 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Kindertandheelkunde

 • 1619820000 Pagina 3 t/m 7 - ontwikkeling van het kind

 • Wat is ontwikkelingspsychologie?
  Het bestuderen van het gedrag, denken en beleven van mensen en verschillende leeftijdsfasen, van geboorte tot het einde van het leven. Met behulp van iemands zijn voorgeschiedenis kun je soms het gedrag van iemand verklaren.
 • Ontwikkelingstheorieën veronderstellen dat het proces van ontwikkeling leidt tot gedragsveranderingen. Dit proces treedt op in een vaste volgorde en is onomkeerbaar. De gedragsveranderingen zijn cumulatief, ervaringen voortborduren op eerdere ervaringen die steeds complexer worden. Er zijn drie niveaus:
  1. Klein naar groot (zoals groeiontwikkeling);
  2. Differentiatie (verschillende gedragingen zoals het leren lopen);
  3. Specialisatie (het gedrag wordt steeds specifieker zoals voeding uit fles tot het zelfstandig verwerken van voedsel door te slikken met de tong).
 • Wat is nature?
  De nadruk op het ontdekken van erfelijke eigenschappen en vermogens.
 • Wat is nurture?
  De nadruk op de invloeden van de omgeving op iemands ontwikkeling.
 • Als we ten slotte toch tot een uitspraak willen komen wat betreft de hamvraag over de bijdrage van ‘nature’ dan wel ‘nurture’ aan de ontwikkeling van het kind, kunnen we stellen dat de genen de limiet bepalen van onze prestaties, maar dat de omgeving bepaalt of we die prestaties ooit zullen leveren. 
 • Welke vormen van ontwikkelingen heb je?
  • Fysieke ontwikkeling;
  • Cognitieve ontwikkeling (intellectuele vermogen);
  • Sociale ontwikkeling (ontwikkeling in sociale situaties);
  • Persoonlijkheidsontwikkeling (eigenschappen van de ene en andere persoon).
 • Wat wordt er bedoeld met rijping versus leren?
  Leren wordt heel treedt gezien als het opdoen van ervaringen. Rijping verwijst naar de biologische rijping. De geleidelijke rijping van het neurologisch, biochemisch en motorisch systeem is een voorwaarde voor het optreden van nieuwe gedragsvormen.
 • Wat is de spiegel theorie van Pavlov en Skinner?
  Het leren van een nieuwe vaardigheid is het resultaat van een gevolg van een opgedane ervaring.  Volgens de theorie van Pavlov is het innerlijk van de mens een ‘Black box’, hierin komen prikkels binnen die leiden tot een bepaald respons. Sommige van de responsen zijn aangeboren (bijvoorbeeld het ontwikkelen van speeksel bij het denken aan voedsel) en andere responsen zijn ontstaan door associatief leren --> andere responsen ontwikkelen, conditioneren. Klassieke conditionering speelt een rol bij het leren van gedrag bij kinderen.
 • Wat was het experiment van Watson: Little Albert?
  Watson was ervan overtuigd dat het gedraag aangeleerd kan worden. Volgens hem zijn kinderen in eerste instantie nergens bang voor (het kind is een ‘black box/ leeg vat’), maar kan de angst (het gedrag) aangeleerd worden. 
  Kleine albert was eerst niet bang voor verschillende dieren, later objectiveerde Watson een luid geluid wanneer Kleine Albert het dierenobject te zien kreeg, kleine Albert schrok van dit geluid en associeerde het met het zien van het dierenobject en daarna schrok kleine Albert alleen al van het zien van het dierenobject (zonder het luide geluid)
 • Wat is observationeel leren?
  het kind ziet het gedrag van anderen en imiteert dit. Hierbij spelen spiegelneuronen een grote rol, dit zijn specifieke cellen in de hersenen die oplichten en actief worden wanneer we het gedrag van iemand anders imiteren. De cellen spelen een belangrijke rol bij het aanleren van nieuw gedrag, het kind spiegelt het gedrag wat hij ziet
 • Wat is de leertheorie van Piaget?
  Het geeft een verklaring voor de cognitieve ontwikkeling van een kind. Cognitieve ontwikkeling heeft te maken met het denken, taal en andere functies zoals aandacht en geheugen. 
  Piaget bestudeerde de ontwikkeling van het denken van gezonde kinderen. Piaget veronderstelde dat het kind geboren wordt met aangeboren reflexen. Een aangeboren neiging om actief met de omgeving mee om te gaan. 
  Door actief om te gaan met de omgeving ontstaan eerste reflexen en cognitieve vaardigheden. Piaget verondersteld dat het handelen van een baby gebaseerd is op verschillende strategieën, waarmee het kind de buiten wereld exploreert. 
 • Welke vier kwalitatieve verschillende ontwikkelingsfasen kwam Freud mee?
  1. De sensomotorische fase (0 - 2 jaar)
  2. De preoperationele fase (2 - 7 jaar)
  3. De fase van concrete operaties (8 - 12/13 jaar)
  4. De fase van de formeel logische operaties (>12 jaar).
 • Wat is de sensomotorische fase van Freud?
  In contact met de omgeving door zijn zintuigen te gebruiken en de dingen te betasten.
 • Wat is de preoperationele fase van Freud?
  Mentale symbolen
 • Wat is de fase van concrete operaties van Freud?
  Aspecten van situaties in verband leggen.
 • Wat is de fase van formeel logische operaties van Freud?
  Denken over dingen die niet waarneembaar zijn en gebeurtenissen die niet rechtstreeks worden ervaren.
 • Wat is het centrale principe van Freud?
  Adapteren.
 • Wat is adapteren?
  Het proces waarmee kinderen veranderen in hun gedrag of denken om effectiever te kunnen functioneren
  Bijvoorbeeld: kind die eerst uit fles voeding krijgt, vervolgens eerste vaste voedsel waardoor het kind leert om met mondbewegingen het voedsel te eten, deze verandering zorgt voor een effectievere functioneren).
 • Wat is objectpermanentie?
  Het begrip dat voorwerpen aanwezig blijven lokaal zijn ze uit het zicht verdwenen (sluit nauw aan bij de verschillende cognitieve ontwikkelingsstadia).
 • Waar staat volgens Freud de persoonlijkheidsontwikkeling uit?
  • Es
  • Ego
  • Superego
 • Wat is es van Freud?
  Aangeboren driften
 • Wat is ego van Freud?
  Manier om met driften om te gaan (ontwikkeling in de eerste levensjaren).
 • Wat is superego van Freud?
  Geweten; verbonden of geboden (regels) van ouders geïnternaliseerd en ontwikkelt zich het geweten.
 • Wat doet het ego volgens Freud?
  Zoekt oplossingen voor de conflicten tussen Es en Superego.
 • Volgens Freud ontstaan er problemen als het kind geconfronteerd wordt met omgevingseisen waarvoor zij nog niet voldoende voor toegerust zijn. Wanneer het hier mis gaat ontwikkelen er stoornissen in de persoonlijkheid. 
 • In welke twee patronen kun je de lichaamsgroei beschrijven?
  • Cefalocaudale;
  • Proximodistale groei;
 • Wat is de cefalocaudale groei?
  De lichaamsdelen die zich dichter bij het hoofd bevinden eerder beginnen te groeien dan de verder van het hoofd gelegen delen.
 • Wat is de proximodistale groei?
  De centrale lichaamsdelen zich eerder ontwikkelen dan de extremiteiten (de romp groeit eerder dan de ledenmaten en armen groeien weer eerder dan de handen en vingers).
 • Lichamelijk ontwikkeling

  In het eerste levensjaar groeit het kind het snelst. Later in de puberteit komt er weer zo'n periode van sterke groei. 
 • Hoe ontwikkelt de motoriek van een baby?
  De baby heeft niet meteen de volledige beheersing over zijn spieren. De met het zenuwstelsel samenwerkende spier, de grove motoriek, ontwikkelt zich het eerst en daarna ontwikkelt zich de fijne motoriek. De grove motoriek betreft de balans, de voortbeweging en coördinatie van het gehele lichaam en de ledematen als geheel. De fijne motoriek slaat vooral op het functioneren van de hand. 
 • Hoe begint de taalontwikkeling?
  Begint bij het onderscheid tussen verschillende klankeenheden (fonemen) die de baby van een maand oud al kan waarnemen. 
 • Van het onderscheiden gaat de taalontwikkeling over in een stadium van zelf produceren:
  Eerst van klanken = vocaliseren, later komt het brabbelen in de tweede helft van het eerste levensjaar. 
  Het brabbelen gaat steeds meer op echte woorden lijken, ook wat betreft intonatie, en het brabbelen krijgt ook een communicatie functie. 
 • Wat zijn de ontwikkelingsstadia van een kind?
  • 0-2 jaar (baby);
  • 2-4 jaar (peuter);
  • 4-6 jaar (kleuter);
  • 6-12 jaar (basisschool kind);
  • 12-18 jaar (puber en adolescent).
 • Wat is discontinue?
  Dat ze bepaalde momenten gevoelig zijn voor bepaalde ontwikkeling. 'Rijpe periode'
 • Wat is de kritieke periode?
  Een specifieke tijd in de ontwikkeling waarin een bepaalde gebeurtenis de grootste impact heeft.
 • Wat is de gevoelige periode?
  Moment waarbij sprake is van extra ontvankelijkheid door invloeden omgeving, hoeft niet altijd onomkeerbaar te zijn.
 • Wat doet een baby van 0 - 2 jaar in dit stadium ontwikkelen?
  • Grove motoriek
  • Ontwikkeling zintuigen
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Taal ontwikkeling
  • Emotionele en sociale ontwikkeling
 • Wat doe je wanneer kind van 0 - 2 jaar in de stoel krijgt?
  • Bij ouders op schoot;
  • Doorbraak melkgebit
   • Dit kan gepaard gaan met kwijlen, koorts en eventueel pijn.
 • In welke fases doorloopt een kind bij de hechting?
  • 0-4 maanden: gericht op contact (niet specifiek persoon)
  • 5-7 maanden: voorkeur voor een bepaald persoon;
  • 7-9 maanden: hechting blijft bestaan, gepaard met angst voor vreemden;
  • 9 maanden - 4 jaar: leren dat ouders gaan en terug komen;
  • Vanaf 4 jaar: het karakter hechting verandert in vertrouwen.
 • Wat doet een peuter van 2 - 4 jaar in dit stadium ontwikkelen?
  • Ouders spelen een grote rol - ouders in nabijheid is nodig;
  • Taal ontwikkeling (langere zinnen);
  • Zindelijkheid;
  • Zelfbesef;
  • Koppigheid --> nee fase (drift buien);
  • Geringe sociale ontwikkeling/ egocentrisch (veel met zichzelf bezig).
 • Wat doe je als je een kind van 2 - 4 jaar in de stoel krijgt?
  • Ouders mee in behandelkamer (onbekende mensen blijven spannend);
  • Fantasiewereld;
  • Weinig begrip (van de behandeling);
  • Gevoelig voor straffen en belonen (cadeau na goed gedrag zorgt voor veel coöperatie gevoel);
  • Koppigheidsfase 'nee' (vraag niet; mag ik in de mond kijken?).

  Indien mogelijk dat je wacht met behandelen tot het kind 4 jaar is. Het belangrijkste is dat je ook doet wat je zegt. 
 • Wat doet een kleuter van 4 - 6 in dit stadium ontwikkelen?
  • Oorzaak en gevolg denken (stellen vragen);
  • Sociale ontwikkeling op gang (meer gericht op andere);
  • Fantasierijk;
  • Korte concentratie;
  • Ontwikkelen fijne motoriek;
  • Ontwikkeling normbesef.
 • Wat doe je als je een kind van 4 - 6 jaar in de stoel krijgt?
  • Inspelen op nieuwsgierigheid; maar pas op uitstelgedrag (zullen veel vragen stellen);
  • Meer begrip (uitleggen wat je gaat doen en waarom);
  • Ingrijpende behandeling (als je alles goed uitlegt);
  • Visualiseer en concretiseer.

  Sluit de behandeling altijd positief af en geef altijd een compliment. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Kindertandheelkunde

 • 1589234400 College 1: de ontwikkeling van het kind

 • Wat is ontwikkelingspsychologie?
  De wetenschappelijke studie naar groei, verandering en stabiliteit van conceptie tot adolescentie
 • Wat valt er onder fysieke ontwikkeling:fysieke opbouw lichaam?
  - Invloed hersenen
  - Zenuwstelsel 
  - Spieren
  - Zintuigen
  - Behoefte aan eten, drinken en slaap
 • Waar staat cognitieve ontwikkeling:intellectuele vermogens voor?
  - Leren
  - Geheugen
  - Taal
  - Oplossen van problemen
  - Intelligentie


  bv IQ test
 • Wat valt er onder sociale ontwikkeling?
  Verandering van sociale relaties en interacties met anderen
 • Wat valt er onder persoonlijkheidsontwikkeling?
  - Eigenschappen die de ene van de andere persoon onderscheiden
  - Duurzame eigenschappen van een persoon 
 • Wat valt er onder de prenatale periode?
  Het moment van conceptie (verwekking) tot de geboorte
 • Wat valt er onder de baby tijd?
  0-3 jaar
 • Wat valt er onder de peuter en kleutertijd?
  3-6 jaar
 • Wat valt er onder de schooltijd?
  6-12 jaar
 • Wat valt er onder de adolescentie?
  12-20 jaar
 • Waar staat continue ontwikkeling voor?
  - Geleidelijk ontwikkelingsproces (kwantitatief, onderlinge processen blijven hetzelfde) bijvoorbeeld lichamelijke groei
  - Soms abrupt verlopend ontwikkelingsproces (kwalitatief, elk nieuw stadium levert kwalitatief ander gedrag op) bijvoorbeeld cognitieve ontwikkeling volgens Piaget 
 • Waar staat kritieke periode voor?
  Een specifieke tijd in de ontwikkeling waarin een bepaalde gebeurtenis de grootste impact heeft (rode hond begin zwangerschap)
 • Waar staat een gevoelige periode voor?
  Moment waarbij sprake is van extra ontvankelijkheid voor invloeden van de omgeving, dit hoeft niet altijd onomkeerbaar te zijn
 • Wat is de gedachte achter de sociale leertheorie?
  Gedrag ontstaat altijd in interactie met de omgeving (in dit geval met de bobo poppen dus: agressief gedrag is aangeleerd)
 • Wat betekend nature?
  Dat iets genetisch is. Nadruk op ontdekken erfelijke eigenschappen en vermogens
 • Wat betekend nuture?
  Dat het door de omgeving komt. Nadruk op invloeden omgeving op iemands ontwikkeling
 • Waar staat goodness of fit voor?
  Idee dat de ontwikkeling afhankelijk is van de mate waarin het specifieke temperament van kinderen aansluit op de aard en de eisen en verwachtingen van de omgeving waarin ze opgroeien
 • Hoe wordt volgens de DSM 5 de diagnose ADHD bij kinderen vastgesteld?
  - Bij 6 van de 9 symptomen (of meer) van de lijst aandachtekort 
  - Bij 6 van de 13 symptomen (of meer) bij de lijst van hyperactiviteit/impulsiviteit 

  In totaal moet je dan 12 symptomen hebben die steeds afgemeten worden aan wat de leeftijdgenoten kunne 
 • Wat zijn de 3 criteria bij het vastellen van ADHD?
  1. De symptomen zijn voor het 12e jaar aanwezig
  2. Het gedrag moet in meerdere contexten vertoond worden
  3. Er moet sprake zijn van een beperking in de ontwikkeling 
 • Waar staat Theory of mind voor?
  Het vermogen om vanuit het perspectief van de ander te kijken en in te zien dat de ander anders over zaken kan denken
 • Piaget heeft de cognitieve groei in 4 fases kunnen indelen, hoe hete deze fase n welke leeftijden zijn hier aan gebonden?
  1. De sensomotorische fase (0-24 maanden) 
  2. Preoperationele fase (2-7 jaar)
  3. Concreet-operationele fase (8-12 jaar) 
  4. Formeel operationele fase (12 jaar en ouder) 
 • Waar staat overextensie voor?
  Dat het woordje 'koe' alle dieren uit de weide kan omschrijven bij kinderen
 • Waar staat onderextensie voor?
  Dat het woordje 'auto' alleen de auto van papa en mama kan beschrijven bij kinderen
 • Wat houdt directe bekrachtiging in?
  Straffen en belonen
 • Wat houd indirecte bekrachtiging in?
  Imitatie en modeling (denk aan de bobo experimenten)
 • Waar staat de executieve functies voor?
  Deze betreffen de cognitieve regelfuncties, de controle over het eigen gedrag, emoties en gedacht.
 • Waar staat werkgeheugen voor bij executieve functies?
  Even iets onthouden
 • Waar staat interferentiecontrole voor bij executieve functies?
  Even niet aan iets anders denken of naar iets anders luisteren of kijken
 • Waar staat respons inhibitie voor bij executieve functies?
  Even wachten tot ik iets ga doen, eerst tot 10 tellen
 • Waar staat taakswitching voor bij executieve functies?
  Even stoppen waarmee ik bezig was, omdat iets anders belangrijker is en voor moet gaan
 • Waar staat planning voor bij executieve functies?
  In gedachte een aantal stappen ordenen in een tijdspad, vereist een aantal van de eerste executieve functies
 • Wanneer ontstaan emoties herkennen en gaan uiten?
  Vanaf 6 maanden
 • Wanneer ontstaan sociale emoties?
  In de loop van het 2e levensjaar, zoals trots of schaamte
 • Wat is sociale cognitie?
  Begrijpen van de (oorzak van) kennis en wensen van andere mensen
 • Wat is de hechting van kinderen tussen de periode van 0-4 maanden?
  Nog niet specifiek aan 1 persoon (wel heel erg gericht op contact)
 • Wat is hechting van kinderen tussen de 5-7 maanden?
  Voorkeur voor een bepaald persoon (meestal ouders)
 • Wat is de hechting van kinderen tussen de 7 en 9 maanden?
  Hechting bestendigt, gaat gepaard met angst voor vreemde
 • Wat is de hechting van een kind van 9 maanden tot 4 jaar?
  Kind leert dat ouders altijd terug komen
 • Wat is de hechting van kinderen vanaf 4 jaar?
  Karkater hechting verandert in vertrouwen
 • Wat betekend adolescentie?
  Als de hersenen tot 23 weken aan het rijpen zijn, de planning en organisatie is nog in ontwikkeling. Een duurzame ontwikkeling houd je gedurende het hele leven van een kind tot adolescentie
 • Waar staat groei voor bij groei, verandering en stabiliteit?
  Groei van klein naar groot
 • Waar staat stabiliteit voor bij groei, verandering en stabiliteit?
  Iets blijft hetzelfde
 • Waar staat discontinue ontwikkeling voor?
  - kritieke - gevoelige perioden (plasticiteit ontwikkeling)
  - Kritieke periode: een specifieke tijd in de ontwikkeling waarin een bepaalde gebeurtenis de grootse impact heeft (rode hond begin zwangerschap of de taal die wordt aangeleerd)
  - gevoelige periode: moment waarbij sprake is van extra ontvankelijkheid voor invloeden omgeving, hoeft niet altijd onomkeerbaar te zijn
  (het minder snel opvatten en leren van dingen valt buiten deze periode, omdat je in deze periode juist dingen sneller oppakt en leert 
 • Je hebt verschillende theorieën om ontwikkeling en opvoeding te verklaren, welke 4 theorie zijn er?
  - Psychoanalyse
  - Ethologische theorie
  - Sociale leertheorie 
  - Cognitieve theorie 
 • Waar staat theorie 1: Pschyoanalytische theorie voor?
  Psychoanalyse: frustratieagressie hypothese: frustratie leidt tot agressie. Frustratie betekent hier: het blokkeren van doelgerichte activiteiten, mensen worden met andere woorden gehinderd in wat ze van plan waren. Frustratie leidt tot agressie, maar ook: achter iedere vorm van agressie gaat altijd een frustratie schuil. De agressie keert zich echter bijna nooit tegen de eigenlijke oorzaak van de frustratie. Freud: doodsdrift: innerlijke vijandigheid naar buiten richten
 • Waar staat theorie 2 : Etiologische theorie voor?
  Gedragleer. Konrad Lorenz(die van de gansjes bij hechting): agressie is een soort vechtinstinct dat voortkomt uit een primitieve drang om het territorium te verdedigen, genoeg voedsel te vinden en zwakkere dieren uit te roeien. Agressief gedrag vergroot de kans dat iemands genen aan toekomstige generaties worden doorgegeven
 • Wat is het kritiek op theorie 1 en 2?
  Door weinig experimenten ondersteund, de cognitieve vermogens om agressief gedrag te beheersen? Geen voorspeller hoe en wanneer mensen zich agressief zullen gedragen
 • Waar staat theorie 3: Sociale leertheorie voor?
  - Agressief gedrag is aangeleerd
  - Albert Bandura: 
  -> straffen en belonen (directe bekrachtiging)
  -> imitatie en modeling( indirecte bekrachtiging) bobo doll experimenten 
  - Modeling (rolmodellen) -> leidt tot gedrag wat kinderen gaan kopiëren en na willen doen. Imitatie en modeling is erg belangrijk om het gedrag van een kind te kunnen beïnvloeden. Bijv: nadoen: kinderen kijken wat hun ouders doen en doen dat vervolgens na  
 • Waar staat theorie 4: Cognitieve theorie voor?
  - Interpretatie van:
  -> de context
  -> het gedrag van anderen 

  - Hangt af van je cognitieve schema's 
  (is de mate waarin kinderen gehecht zijn aan het gedrag van ouder. Dit bepaald voor een groot deel hoe je naar de wereld kijkt en naar andere personen. Verder wordt er sneller ingespeeld op behoeftes en wat belangrijk is in de wereld) 
 • Wat hoort er bij de specifieke leeftijd 4 tot 10 jaar volgens ouders over gedragsproblemen van kinderen?
  4 jaar: koppig
  5 jaar: boos en prikkelbaar
  6 jaar: plagen, vechten en een ander de schuld geven
  6,5 jaar: liegen
  7 jaar: wreed tegen dieren
  7,5 jaar: vernielen en stelen
  8 jaar: brand stichten en spijbelen
  9 jaar: vloeken
  10 jaar: weglopen 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer doe je chloorhexidine indiceren?
Het is een noodmiddel, want er zijn veel nadelen en het wordt altijd individueel bepaald, soms is een goede mondhygiëne tijdelijk niet mogelijk. Ook bij ANUG, juveniele parodontitis, gehandicaptenzorg chloorhexidine altijd als noodmiddel adviseren --> na 2 weken evaluatie. 
Wat zijn de nadelen van chloorhexidine?
 • Gebruik van CHX tandpasta bevat geen fluoride;
 • Vieze smaak;
 • Overgevoeligheid slijmvliezen en gingiva (irritatie);
 • Smaakgewaarwording;
 • Verkleuring elementen, tong, slijmvliezen, vullingen (+randen);
 • Slechte therapietrouw;
 • Door combinatie wordt slechter gepoetst.
Wat zijn gevolgen van cariës bij kinderen?
 • Pijn en ongemak door infectie en abcessen;
 • Verstoorde ontwikkeling opvolgers (blijvende elementen);
 • Negatieve invloed op mondgezondheid in de toekomst (cariësrisico);
 • Ontwikkeling van verstoorde occlusie;
 • Vertraagde groei door eetlust (t.g.v. Pijn);
 • Verstoorde ontwikkeling (t.g.v. Slaaptekort/verstoorde slaap door pijn);
 • Ontwikkeling van 'tandartsangst'
 • Gepest worden met uiterlijk (verstoorde esthetiek);
 • Niet durven spreken in het openbaar/ klas.
Wat is de rol van de ouders bij kinderen van > 12 jaar?
Contact houden
Wat is de rol van de ouders bij kinderen van 8 - 11 jaar?
Toezicht op afstand
Wat is de rol van de ouders bij kinderen van 5 - 7 jaar?
Gedeelde verantwoording.
Wat is de rol van de ouders bij kinderen van 0 - 4 jaar?
Steun en structuur
Wat doe je bij cariës assesment (IOO)?
 • Opsporen en uitsluiten van zichtbare caries;
 • Prognose bepalen;
 • Bijdrage aan besluitproces verdere diagnostiek-behandeling;
 • Patiënt informeren;
 • Klinisch vervolgen van de cariës.
Wat zijn de risicogroepen bij patiënten met een verhoogd cariësrisico?
 • Peuters en kleuters met veel caries;
 • Onbehandelbare/ bange kinderen;
 • Kinderen met (verstandelijke) beperking;
 • Medisch gecompromitteerde kinderen.
Wat zijn bij kinderen belangrijke oorzaken van exogene pseudo verkleuringen?
 • Chloorhexidine
  • Spoelen met chloorhexidine kan leiden tot een donkere, bruine verkleuring;
 • Chromogene bacteriën
  • Bij (slecht poetsende) kinderen ontstaan bruin, groene en oranje verkleuringen onder invloed van diverse bacteriën die zwavelwaterstof produceren.