Samenvatting Class notes - Klinische 2

170 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Klinische 2

 • 1461535200 College 1

 • DSM 9 criteria unipolaire depressie
  5 of meer symptomen voor meer dan 2 weken lang

  - sombere stemming (unipolair = alleen depressief)
  - verminderd plezier/interesse
  - gewichtsverandering
  - slaapstoornissen
  - vermoeidheid/energieverlies
  - psychomotorische agitatie/remming
  - gevoelens van waardeloosheid/schuld
  - verminderde cognitieve functies
  - gedachten over dood/zelfdood            

  leidt to onbehagen/functionele beperking
  Geen gevolg van middelenmisbruik/ rouw/ etc.
 • Bipolaire depressie
  Type 1= manische en depressieve episodes
  Type 2= hypomanische (4 dagen abnormaal hoge prikkelbaarheid/energie) en depressieve episodes 

  cyclothyme stoornis = 2 jaar lichte mate van manische/depressieve episodes
 • Terugval vs. terugkeer
  Terugval = binnen een redelijk korte periode, waarschijnlijk was depressieve episode niet volledig voorbij.
 • 3 Behandelfases depressie
  Acute behandelingsfase = verminderen stemmingsymptomen
  Continueringsfase = verbetering in stand houden + terugval voorkomen
  Onderhoudsfase = recidieven (terugkering) voorkomen
 • Route 3 stappen bij behandeling depressie
  1. aanmelding basis (beperkt aantal sessies)/specialistisch (capaciteit gehalveerd)
  2. intake binnen zorgprogramma
  3. behandeling binnen zorgprogramma
 • Klinisch interview depressie 6x diagnose
  - Classificatie van klachten via DSM IV of semi gestructureerde interviews SCID
  - Passieve patiënt --> actieve behandelaar
  - Suïciderisico (Schaamte/stigma) met suïcide contract met behandelaar
  - Comorbiditeit
  - Depressie en levensloop (eerdere episodes)
  - Therapeutische relatie, empatische houding
 • Meet instrumenten 4 soorten
  - Depressieve klachten
  zelf lijsten invullen. BDI = thermometer depressie, IDS, HAM-D
  - Psychologische klachten
  SCL90 = symptom checklist, BSI
  - Persoonlijkheidsproblematiek
  DSMinterview: SCID II    
  - Lichamelijk onderzoek
  traag werkende schildklier, drugsgebruik, gebruik bèta blokkers (bloeddruk verlagend), parkinson, dementie
 • 4 afwegingen aard en plaats behandeling
  1. ernst en duur depressie
  2. suïciderisico 
  3. psychotische kenmerken
  4. steun directe omgeving
 • Prevalentie depressie
  12 maanden = 8% vrouwen, 4% mannen (verschil internaliseren/externaliseren = overdenken vs. vechten/drinken
  life-time = ooit in leven te maken krijgen met = vrouwen 20%, mannen 10%

  dysthymie life-time 6%, 12 maanden 2%
  bipolair lf. 2%
  angststoornis lt. 19%

  Niet groot percentage maar groot systeem wat er last van heeft.
  Iedereen die er last van heeft niet per se die hulp zoeken
 • Zelfmoord als gevolg van depressieve stoornis 4x
  - 30% van suïcideplegers heeft stemmingsstoornis
  Veel schizofrenie bij suïcideplegers
  - 0.5% met depressie pleegt suïcide (50x hoger dan rest populatie)
  - risico op suïcide bij onbehandelde depressie = 20%
  - mannen 3x meer kans op geslaagde poging dan vrouwen (agressiever)
 • Herstel depressie 3x
  - 80% binnen 12 maanden, 20% chronisch beloop vaak therapie resistent
  - kans op depressie groter hoe jonger je bent (per leeftijdscohort) --> veranderende samenleving met prestaties etc.
  - kans op terugkomst groot bij depressie, door littekenweefsel, als je het hebt wordt je beschadigd, kwetsbaarheid wordt opnieuw aangesproken bij stressoren.
 • Cognitieve therapie Beck, richt zich op, sessies + voorwaarde
  - Eerst cognitieve symptomen dan affectieve symptomen.
  - Richt zich op relatie tussen denken, doen, voelen.
  - Negatieve automatische gedachtes gecentreerd rondom cognitieve triade = negatieve gedachten over zelf, ervaringen + wereld, toekomst.Interventie gericht op cognitieve verandering (gedachtes)
  - Cognitieve triade in stand gehouden door: 1. dichotoom denken (alles/niks), 2. selectief abstractie (focus op negatief detail), 3. arbitraire differentie (springen naar conclusies)

  Ook gedragsactivatie en problem solving
  12-20 sessies
  actieve houding cliënt vereist
 • Cognitieve model
  Vroege levensgebeurtenissen --> onderliggende assumpties/kern gedachtes
            --> coping strategieën--> gedrag
            --> automatische gedachtes
                    --> fysiologie
                    --> gevoel/emotie
                    --> gedrag
  Situatie --> automatische gedachtes
 • Steve hollon cognitieve model
  Omgeving --> gedachten --> gedrag/fysiologie/stemming en terug naar gedachten en allemaal verbonden aan elkaar.

  Als je 1 aanpast heb je ook de rest te pakken. 

  Omgeving/gedachtes zijn de eerste stap = gaat om interpretatie van wereld om je heen.
 • Behaviorisme/gedragstherapie, ontwikkeld door, richt zich op, depressie, sessies
  Ontwikkeld door Lewinsohn
  Gedrag + gedragsverandering staan centraal
  Depressie gezien als gevolg van vermijding/uitblijven van positieve prikkels
  12-20 sessies
 • Interpersoonlijke therapie, ontwikkeld door, richt zich op, depressie, sessies
  Ontwikkeld doos psychiaters = theoriearm + pragmatisch
  Gericht op contact met anderen
  Depressie is een ziekte --> weghalen stigma/schuldgevoel
  15-20 sessies
 • Zelfhulp via internet, ontwikkeld als, richt zich op, sessies, voor- en nadeel
  Ontwikkeld als eerste stap voor mild depressieve cliënt
  Gebaseerd vooral op cognitieve therapie, andere vorm van aanbieden
  5-8 sessies
  voordeel: goedkoop, laagdrempelig, anoniem
  nadeel: behandeluitval, niet geschikt bij ernstige depressie
 • Third wave therapieën
  First wave = gedragstherapie
  Second wave = cognitieve therapie
  Third wave = voortbouwend op cognitieve gedragstherapie
        aandacht voor interne processen en contact met jezelf en aandacht voor experimentele technieken als meditatie
 • Mindfulness-based cognitieve therapie, ontwikkeld als, richt zich op, sessies
  Ontwikkeld als preventieve interventie ter voorkoming van terugval
  Richt zich op bewust worden van gevoelens en gedachtes en er bewust mee omgaan
  Groepscursus van 12 sessies

  Werkt goed, de vraag of het heel anders is dan cognitieve therapie zonder mindfulness
 • Psychoanalytische/dynamische psychotherapie, richt zich op, depressie, sessies
  Onderbewuste conflicten die je moet oplossen
  Depressies gezien als naar binnen gerichte agressie (Zelfbeschuldiging)
  Niet meer vergoed
  20 sessies in tegenstelling tot 200-400 voor klassieke psychoanalyse
 • Antidepressiva
  Farmaceutische industrie stopt geen geld meer in onderzoek andere pillen want geen hoop dat ze iets vinden wat beter werkt dan dit.

  Effect binnen 4-6 weken
  Veel bijwerkingen

  - MAOI's = monoamine oxidase inhibitors = inhiberen de monoamine oxidase die norepinephrine en serotonine afbreekt nadat ze zijn afgegeven. Effectief maar gevaarlijk in combinatie met voeding met aminozuur tyramine + bijwerkingen.
  - Tricyclische antidepressiva = verhoogt neurotransmissie van monoaminen. Bijwerkingen + giftig in hoge doseringen.
  - SSRI = selectieve serotonine heropname inhibitors / SNRI ingezet voor serotonine/dopamine hypothese.
  Serotonine tekort verhaal is onzin.
  Niemand weet hoe het werkt/lange termijn effecten.
  - Lithium = stemmingsstabilisator. Verminderde motorische coördinatie + nierfalen op lange termijn.
  - Anticonvulsante medicijnen effectief bij behandeling bipolaire stoornis als lithium niet werkt.

  50% kans op effect

  Mensen worden afhankelijk van medicatie
  Alleen effectief bij ernstige depressies
  800 000 mensen slikken pillen die niet werken, farmaceutische industrie verzwijgt dit = golden zonde
 • Elektroconvulsieve therapie
  Epileptisch insult in 1/beide hersenhelften. 
  Zeer effectief (80%! in vergelijking met 50% voor pillen/therapie), redelijk veilig.
  Vooral bij therapieresistentie en psychotische depressie
 • Transcraniële magnetische stimulatie
  Inductie van elektrisch veld in hersenen zonder dat insult optreedt
  Bedoeld om ECT om termijn te vervangen???
  Lijkt effectief, verder onderzoek nodig
 • Deep brain stimulation
  Kleine elektrode in hersenen aangesloten op pacemaker, continue prikkeling
  Vooral bij therapieresistentie
  Verder onderzoek nodig
 • Meta analyse behandelingen 5x
  1. meeste vormen van psychotherapie zijn even effectief
  2. combinatie therapie is iets effectiever dan pillen of praten
  3. psychotherapie is minder effectief in chronische depressie
  4. internettherapie is even effectief als gewone psychotherapie
  5. ook bij psychotherapie lijkt er sprake te zijn van publicatiebias = positieve resultaten wel gepubliceerd, negatieve/onduidelijke niet
 • Great debate
  Common factors vs. specifieke factoren
  Wat betekent het dat alle therapieën even effectief werken

  Overlappend ding = aandacht = common factors
  Verschillende wegen lijden naar Rome = speficieke factoren
 • Plotselinge gain is voorspeller voor later goed doen
  Aantal 2x zo hoog bij cognitieve therapie in vergelijking met IPT
 • 5 specifiers van ernstig depressieve episode
  - Melancholisch
  - Psychotisch
  - Atypisch
  - Catatonisch
  - Seizoenspatroon
 • Genen unipolaire depressie 5x
  Invloed van genen groter bij bipolaire stoornis dan bij unipolaire stoornis.
  - Serotonine transporter gen met kort allel s, lang allel l, . ss allelen kwetsbaarder voor ontwikkelen depressie.
  - Neurotransmitteractiviteit. Verhoogde activiteit van HPA-as, met falende feedback mechanismen.
  - Verstoring hypothalamus bijnier thyroïde as
  - Disregulatie immuunsysteem
  - Schade/verminderde bloedtoevoer linker anterieure prefrontale cortex lijdt vaak tot depressie. verhoogde bloedtoevoer = manie.
  ( - Andere gebieden betrokken bij depressie: kleinere orbitaal prefrontale cortex (responsiviteit beloningen), minder activiteit dorsolaterale prefrontale cortex (verminderde cognitieve controle), kleine hippocampus (leren, geheugen regulatie ACTH), kleinere omvang + activiteit anterieure cingulante cortex (Selectieve aandacht), verhoogde activiteit amygdala (perceptie + dreiging + sturen aandacht)
 • Genen bipolaire depressie
  Grotere genetische invloed dan bij unipolaire depressie
  - Verhoogde norepinephrine activiteit bij manie en lager bij depressie
  - Lage serotonine activiteit
  - Verminderde dopamine activiteit
  - Verhoogde cortisol niveaus (niet in manische episodes)
  - Abnormaliteiten in hypothalamus bijnier thyroïde as. Toedienen thyroïde lijdt tot beter werken antidepressiva maar kan ook aanzetten tot manische episode.
  - Bloedtoevoer prefrontale cortex verminderd in depressie, verhoogd in manie
  - Basale ganglia + amygdala groter
 • Onafhankelijke vs. afhankelijke levensgebeurtenissen
  Van gedrag/persoonlijkheid.
  Afhankelijke spelen sterkere rol bij ontwikkeling depressie
 • Aangeleerde hulpeloosheid theorie Seligman
  Mensen worden blootgesteld aan oncontroleerbare aversieve gebeurtenissen. Ze leren dat ze daar geen controle over hebben waardoor ze zich later ook hulpeloos en passief gedragen bij potentieel controleerbare gebeurtenissen. --> lijdt tot depressie
 • Geherformuleerde hulpeloosheidstheorie Abrahamson
  Meer aandacht rol attributies.
  3 dimensies aanmaak attributies
  1. intern/extern
  2. globaal/specifiek
  3. stabiel/onstabiel
  Depressie = intern, stabiel, globaal.
 • Hopeloosheidstheorie
  Pessimistische attributiestijl + ervaren oncontroleerbare negatieve levensgebeurtenis + staat van hopeloosheid --> depressie
  Onderscheid intern + extern attributies niet van belang
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Traditionele gedragsrelatie therapie vs. integratieve gedragsrelatie therapie
TBCT = zorgzaam gedrag vergroten + leren conflicten constructiever op te lossen
IBCT = nadruk op acceptatie ipv verandering.
Overdrachtneurose
Wanneer gepraat wordt met een therapeut zal een cliënt zijn attitudes/gevoelens overbrengen. Gelijksoortige emotionele conflicten kunnen dan in de therapie naar voor komen. Deze ervaring is overdrachtneurose
Droomanalyse 2x
Manifeste inhoud = droom zoals deze zich voor de dromer voordoet
Latente inhoud = de eigenlijke motieven die tot uiting willen komen, maar zo pijnlijk/onacceptabel zijn dat ze zich vermomd uiten in een droom
Psychodynamische therapieën
2 vormen:
- klassieke psychoanalyse
- psychoanalytische georiënteerde therapie

Vrije associatie, droomanalyse, analyse van verzet, analyse van overdracht,
Rogers cliëntgerichte therapie
Cliënten helpen zichzelf te zijn/accepteren. Hiervoor psychologisch klimaat waarin cliënten zich altijd geaccepteerd voelen.

Therapeut: warmte geven , echtheid en transparantie, invoelend vermogen
Cliënt: aspecten begrijpen, meer gelijkenis gaan vertonen met wie diegene wil zijn, zelfvertrouwen, anderen beter begrijpen etc.

In opvoeding heeft dit gemist waardoor cliënt stagneert op punten van psychologische gezondheid.
Gestalt therapie (Perls)
Zelfbewustizijn + acceptatie vergroten. Aandacht voor reconstrueren conflicten + dromen.
Humanistische therapie
Mens kan eigen gedrag/succes sturen.
- Cliëntgerichte therapie (Rogers)
- Motivationele gespreksvoering. 1 - 2 sessies, vooral bij middelenmisbruik
- Gestalt therapie (Perls)
Cognitieve en cognitieve gedragstherapie
- Rationele emotionele gedragstherapie REBT (Ellis)
- Beck's benadering cognitieve therapie
Cognitieve therapie model Beck
Ambigue situaties maak je een eigen invulling in volgens je core beliefs.
In therapie worden deze core beliefs naar boven gebracht en worden ze getoetst.

Bewustmaking van verband tussen denkpatronen en emotionele responsen

Heel effectief bewezen + weinig terugval
Albert Ellis rationele emotionele therapie
Vorm van gedragsgeoriënteerde cognitieve therapie.
Oughts en shoulds (hoe het zou moeten) houden we ons heel veel bezig mee, wordt aangevallen. 

Onaangepaste gedachteprocesesn worden veranderd door rationele confrontatie.

Nuttig bij gezonde mensen in alledaagse stress/ voorkomen angst en depressie