Samenvatting Class notes - Kunsttheorie

Vak
- Kunsttheorie
- Cristianne en Simone
- 2018 - 2019
- Fontys Hogescholen (Fontys Hogescholen Tilburg, Tilburg)
- Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
267 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Kunsttheorie

 • 1547593200 inleiding in de bijbel

 • What zijn twee voorbeelden van symboliek die in de christelijke beeldende kunst veel werden gebruikt in de middeleeuwen waarin een tot heidenen staat en de andere tot joden?
  Ezel = heidenen
  Os = Joden
 • Welk boek heeft Jacobus de Voragine samengevoegd uit meerdere andere delen die gaan over Jezus, Maria en andere heiligen in ca. 1264?
  De gouden legende
 • Welke christelijke stroming keurt het tonen van beelden van heiligen goed in de middeleeuwen en nu?
  De katholieke stroming binnen het christendom
 • Welke christelijke stroming keurt het tonen van beelden van heiligen af?
  De gereformeerde kerk
 • Welke protestantse gelovige zei dat we gepredestineerd zijn tijdens de reformatie?
  Calvijn
 • Wie zijn de vier westerse kerkvaders van het christelijke geloof die niet in de bijbel worden genoemd maar wel in de beeldende kunst veel voorkomen?
  Hieronymus
  Augustinus
  Gregorius
  Ambrosius
 • Hoe noem je mensen of bisschoppen van de vroeg-christelijke kerk die belangrijke theologische werken hebben geschreven en de christelijke levensvisie verdedigden?
  Kerkvaders
 • Hoe noem je betekenis volle beelden die je aanzetten tot denken én wat is tegelijkertijd een benaming voor terugtrekken en nadenken?
  Contemplatie
 • Wat werd er tot 1800 in de beeldende kunst altijd als bron gebruikt?
  Geschrift
 • Welke (enkele) bron werd er in de middeleeuwen bijna uitsluitend gebruikt voor de beeldende kunst?
  De bijbel
 • Wat geeft betekenis aan je leven en laat je de vraag stellen: waarom ben ik hier?
  Spiritualiteit
 • Hoe noem je religieuze teksten die buiten het canon van de bijbel vallen?
  Apocriefe
 • Wat betekend de Latijnse uitspraak ante legem?
  Voor de wet
 • Wat betekend de Latijnse uitspraak Sub Gratia?
  Onder genade
 • Wat betekenen de termen: sensus litteralis, sensus moralis, sensus allegoricus, sensus anagogicus, die werden gebruikt om verschillende betekenissen van een geschrift aan te duiden wat veel werd gedaan bij exegese (verklaringen)?
  Letterlijke betekenis
  Morele betekenis
  Allegorische/metaforische betekenis  
  Uitersten
 • Wat betekend de term 'spirus' waar het woord spiritualiteit van af is geleid?
  Geest
 • Hoe noem je de straf die op alle mensen is gelegd door god omwille van de daden van Adam en Eva?
  Erfzonde
 • Hoe noem je de aankondiging van de geboorte van Jezus tegen Maria waarover wordt verteld in de bijbel?
  Annunciatie
 • Hoe wordt de leer van het einde genoemd die over ieder 'einde'' kan gaan maar vooral betrekking heeft tot het geloof?
  eschatologie
 • De chistelijke bijbel bestaat uit twee delen:
  Oude en nieuwe testament
 • Hoe noem je een verklaring van een bijbel- wetstekst die vooral vanaf de 5e eeuw begon voor te komen en opgeschrven werd?
  exegese
 • Hoe noem je het eerste boek van het oude testament dat het ontstaan van de wereld in 7 dagen beschrijft én het verhaal van Adam en Eva?
  De Genesis
 • Wat is of zijn het/de hoofd onderwerp(en) van het oude testament van het christelijke geloof?
  wet, volk en land en geschiedenis joden en israel
 • Wat is de basis van het christelijke geloof in de vorm van geschrift?
  Het nieuwe testament
 • Wat zijn de hoofd onderwerpen van het nieuwe testament van het christelijke geloof die niet direct over christus gaan?
  de apostelen na zijn dood, leer overdracht (Vooral Paulus)
 • Wat is het hoofd onderwerp van het nieuwe testament?
  Jezus leven/leer/kruisiging/wederopstanding
 • Waarvan is evangelie afgeleid, welke betekenis heeft het in principe?
  Goede boodschap
 • Wat noem je de vier Bijbelse geschriften van het nieuwe testament waarin de leer van het christelijke geloof wordt overgedragen?
  De evangelie
 • Wie zijn de evangelisten en dus de schrijvers van het nieuwe testament?
  Mattheus
  Marcus
  Lucas
  Johannes
 • Waar eindigt het nieuwe testament mee wat je heel vaak ziet in en op kerken in de vorm van beeldende kunst?
  Het laatste oordeel
 • Waaraan herken je de vier evangelisten die het nieuwe testament hebben geschreven in de vier evangelie in de beeldende kunst?
  Mattheus
  Marcus
  Lucas
  Johannes
  Mens, engel
  Leeuw
  Stier
  Adelaar, boek, kelk, slang
 • Waaraan herken je de evangelist Johannes in de beeldende kunst en van wie is hij de beschermheilige?
  Adelaar, Boek, Kelk, Slang

  Schrijvers, Drukkers
 • Waaraan herken je de evangelist Marcus in de beeldende kunst en van wie is hij de beschermheilige?
  Leeuw, Boek

  secretarissen en notarissen
 • Waaraan herken je de evangelist Matteus in de beeldende kunst en waarvan is hij de beschermheilige?
  Engel, Boek

  Accountants
 • Waaraan herken je de evangelist Lucas in de beeldende kunst en van wie is hij de beschermheilige?
  Stier, Boek

  Kunstenaars, Artsen
 • Waaraan herken je de evangelisten bijna altijd?
  een boek
 • Wat is het heilige boek van het Jodendom waarvan net nadat christus geboren was de definitieve versie van klaar was, wat in principe het zelfde is als het oude testament?
  De tenach
 • Hoe worden Abraham, zijn zonen en kleinzonen ook wel genoemd binnen het Jodendom, christendom en de Islam?
  Aartsvaders
 • Wie is de 2e aartsvader die bijna geofferd werd door zijn vader Abraham omdat god hem dat had opgedragen om zijn geloof te testen?
  Isaäk
 • Wie is de 3e aartsvader en staat voor bedrog omdat hij zijn oudere broer heeft bedrogen om een grotere erfenis te krijgen?
  Jakob
 • Hoe wordt er ook naar Abraham of Irbrahim gerefereerd binnen het christelijke en islamitische geloof?
  Stamvader
 • Wie is de stamvader van de Arabieren en de oudste zoon van Ibrahim/Abraham?
  Ismaël
 • Waarom is de Islam in 600 n. chr. tot stand gekomen?
  Profeet Mohammed verkondigde dat ze van polytheïsme naar monotheïsme gingen.
 • Wat valt op aan de achtergrond van deze afbeelding en wat is het doel?
  Wapens Jezus bespot

  Contemplatie over kruisiging
 • Wat is dit schoor tafereel op het schilderij? Wat is er kenmerkend aan?
  Piéta 

  Heel droevig beeld, anders dan de bewening
 • Masaccio's werk is op een bepaalde manier afgebeeld, wat kun je daarover vertellen?
  Naakt mocht niet, het is uit de Genesis, erfzonde, het verbannen uit het paradijs van Adam en Eva.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

fd
dd
Wat is een belangrijk onderwerp dat hier te zien is na de renaissance?
De naaktheid mag weer sinds de reformatie in de kunst jeeh
Vignola heeft het goddelijke willen tonen door het licht in de koepel in vergelijking met de donkere kerk. Er is later overdadig barok versiering toegevoegd.Naaktheid kwam weer in een ander licht. Naaktheid werd weer steeds meer afgebeeld. In de middeleeuwen werden zo adam en eva afgebeeld. Het helemaal naakt begon in west-europa tijdens de renaissance. Door bijv. Cranach
fdf
De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, (1534 gesticht)- katholieke orde (kloosterorde)- 1540 goedgekeurd door paus paulus
d
Lucas Granach- 16e eeuw gelijk met reformatie en renaissance veranderd zijn kunst.- mens komt veel meer op voorgrond. Kunstenaars krijgen aanzien.- maakt kunst voor iedereen, niet alleen kerk
d
Brok emotioneel geladen, concilie van Trente de personages en heilige moeten herkenbaar zijn.
d
Baldakijn barok in st pieterWaar staat het en wat is bijzonder
het is enorm groot en staat voor triomferende kerk, alles groots en barok. Het is dus oooooooook op de plaats waar petrus is gestorven
Verschil bouwkunst barok en renaissance
Renaissance horizontale rustige lijnen
Barok verticaal en kolossaal
Wat is bijzonder aan deze
Heel realistisch en na concilie van trente
De heilige moesten herkenbaar zijn en zo waren het net echte mensen waar je bij stond. Het is emotioneel geladen zoals voortaan moest en een directe vertaling uit de bijbel. Weinig symboliek
Waar staat het eten op tafel voor?
appel = zondeval
Granaatappel = kerk
Duiven is hostie en wijn