Samenvatting Class notes - Langdurige zorg intro

Vak
- Langdurige zorg intro
- 2019 - 2020
- Viaa
- Opleiding tot Verpleegkundige
119 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Langdurige zorg intro

 • 1598911201 Organisatie van de maatschappelijke gezondheidszorg

 • Wat is de publieke gezondheidszorg, waar houdt het zich mee bezig en wanneer wordt dit ingezet?
  Het vakgebied dat zich bezighoudt met de volksgezondheid en collectieve maatregelen.
  Wordt ingezet bij het bevorderen van de volksgezondheid en gelijke kansen op gezondheid, door collectieve interventies gericht op gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering of ziektepreventie.
 • De maatschappelijke gezondheidszorg bestaat uit verschillende sectoren die allemaal hun eigen organisatievorm, wetgeving en financiering kennen. De overeenkomst tussen de sectoren publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, thuiszorg, transmurale zorg en arbozorg is het belang van samenwerking, want overal wordt samengewerkt met zorgverleners binnen en buiten de eigen organisatie.
 • Hoe is de eerstelijnszorg georganiseerd?
  • Beroepsmatig en monodisciplinair, met 1 of met meerdere professionals uit dezelfde beroepsgroep, al dan niet in loondienst, op 1 of meerdere locaties gevestigd en in allerlei rechtsvormen (maatschap, stichting, BV). Overleg en samenwerking tussen de verschillende discipline is noodzakelijk.
  • Koepelorganisaties, plaatselijke zorgoverleggen en fora met als doel samenwerking en geïntegreerde zorg in de eerste lijn
 • Welke zorgvormen bevinden zich in de eerste lijn?
  1. Huisartsgeneeskundige zorg
  2. Verloskundige zorg of geboortezorg
  3. Farmaceutische zorg
  4. Tandheelkundige zorg
  5. Maatschappelijke zorg
  6. Paramedische zorg (fysio, ergo, diëtiek, logopedie)
  7. Psychologische zorg
  8. Thuiszorg
  9. Jeugdgezondheidszorg
  10. Diagnostiek
 • Huisartsgeneeskundige zorg omvat:
  • inventarisatie
  • diagnostiek
  • advies
  • behandeling
  • begeleiding
  • preventie
  bij iedereen met klachten, problemen of vragen over hun gezondheid, los van geaardheid, sekse of levensbeschouwing en in welke fase van hun leven dan ook.

  Spilfunctie in eerste lijn, poortwachter van de gezondheidszorg

  Samenwerkingsvormen:
  • HAGRO = Huisartsen Groep (zelfstandig werkenden ha op verschillende locaties werkzaam, bij vakantie of ziekte continuïteit van zorg gewaarborgd)
  • HOED = Huisartsen onder een dak
  • HAP = Huisartsenpost (aangesloten ha gezamenlijke waarneming buiten kantoortijden incl. huisartsenspoedzorg, regelen)

  Werkzaam in huisartsenpraktijk:
  • POH somatiek verzorgt begeleiding van ptn met somatische aandoening vooral op gebied van DM, Astma/COPD. Hart/vaatziekten, Alg. Ouderenzorg
  • POH GGZ begeleid ptn met psychische klachten
  • Praktijk of doktersassistent logistieke en administratieve ondersteuning en zorginhoudelijke taken (uitstrijkje, uitspuiten oren)
  • Verpleegkundig Specialist (VS) ervaren vpk met aanvullende master opleiding
  • Physician Assistent (PA) medische professional HBO-niv, zelfstandig behandelaar
 • Hoe is de thuiszorg georganiseerd?
  • Verzorging en verpleging thuis (extramuraal) tijdelijk of blijvend
  • Voor mensen die niet of tijdelijk niet voor zichzelf kunnen zorgen, als gevolg van een (chronische) ziekte, of handicap, na behandeling ziekenhuis of ouderdom
  • Belangrijk doel: Bevorderen van gezondheid en voorkomen van ziekte.
  • Cliënt wordt gestimuleerd zo veel mogelijk zelf te doen of via familie/kennissen
  • Cliënt en mantelzorgers worden ondersteund door een vrijwilliger, professional die de zorg (tijdelijk) overneemt of door geven van advies en voorlichting
 • Uit welke 'producten' bestaat de zorg thuis
  • Verpleging: verbinden wond, toedienen injectie
  • Persoonlijke zorg:  hulp bij wassen/aankleden
  • Huishoudelijke verzorging: hulp schoonhouden woning leefomgeving
  • Begeleiding: hulp organisatie huishouden, administratie
  • Gespecialiseerde verzorging: bij cltn met psychosociale problematiek, stervensbegeleiding
 • Wat houdt 'niet toewijsbare zorg' of 'zorg uit eerste segment' in?
  Taken van wijkvpk die niet toe te wijzen zijn aan cliënt bijv. Preventie.
 • Verpleegkundige zorg is opgenomen in Zvw (Zorgverzekeringswet) wat houdt dit in?
  • Vpk-handelingen
  • Coördineren
  • Signaleren
  • Coachen en/of instrueren van mantelzorgers
  • Preventie
  • Casemanagement      
  • Verzorgende handelingen (wassen, aankleden)
 • Wat is de taak van de wijkverpleegkundige
  Het leveren van verzorging en verpleging bij mensen thuis die tijdelijk of blijvend zorg nodig hebben. Als gevolg van (chronische) ziekte of handicap, na een behandeling in het ziekenhuis of vanwege ouderdom.
 • 1598997600 Diabetes mellitus en farmacologie

 • Wat is Diabetes Mellitus?
  • Wordt gekenmerkt door een onvoldoende productie en/of activiteit van het hormoon insuline met als gevolg een gestoorde stofwisseling.
  • Insuline wordt door pancreas (alvleesklier) aangemaakt, zodat glucose vervoerd kan worden naar alle cellen, bij DM is dit verstoord bij type II of afwezig bij type I.
  • Insuline heeft invloed op de koolhydraten-, vet- en eiwitstofwisseling.
 • Wat is de endocriene functie van de alvleesklier?
  In de zgn Eilandjes van Langerhans worden belangrijke hormonen aangemaakt: Insuline en Glucagon
  Deze spelen een essentiële rol bij de suikerstofwisseling in het lichaam.
 • Wat is de werking van insuline en glucagon?
  Zijn beiden voornamelijk betrokken bij regulering van de glycemie.
  Insuline verlaagd de bloedsuiker en Glucagon verhoogd de bloedsuiker
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de werking van insuline en glucagon?
Zijn beiden voornamelijk betrokken bij regulering van de glycemie.
Insuline verlaagd de bloedsuiker en Glucagon verhoogd de bloedsuiker
Wat is de endocriene functie van de alvleesklier?
In de zgn Eilandjes van Langerhans worden belangrijke hormonen aangemaakt: Insuline en Glucagon
Deze spelen een essentiële rol bij de suikerstofwisseling in het lichaam.
Wat is Diabetes Mellitus?
 • Wordt gekenmerkt door een onvoldoende productie en/of activiteit van het hormoon insuline met als gevolg een gestoorde stofwisseling.
 • Insuline wordt door pancreas (alvleesklier) aangemaakt, zodat glucose vervoerd kan worden naar alle cellen, bij DM is dit verstoord bij type II of afwezig bij type I.
 • Insuline heeft invloed op de koolhydraten-, vet- en eiwitstofwisseling.
Noem de 6 elementen van CCM die van invloed zijn op het resultaat van de zorg
 1. Ondersteuning van zelfmanagement (vergroten zelfredzaamheid cl.)
 2. Beslissingsondersteuning (toepassen evidence-based zorg)
 3. Ontwerp van het zorgproces (organiseren efficiënte, gecoördineerde samenwerking)
 4. Klinische informatiesystemen (ICT-oplossingen)
 5. Afstemming op de maatschappij (coördineren van mogelijkheden voor pt buiten de GZ)
 6. Gezondheidszorgsysteem (continu verbeteren v.d. Chronische zorg a.d.h.v. bewezen strategieën)
6 elementen van Chronic Care Model (CCM)
 1. Ondersteuning zelfmanagement (vergroten zelfredzaamheid)
 2. Beslissingsondersteuning (toepassen evidence-based zorg)
 3. Ontwerp van het zorgproces (organiseren van efficiënte, gecoördineerde samenwerking) 
 4. Klinische informatiesystemen (ict-oplossingen)
 5. Afstemming op de maatschappij (coördineren van mogelijkheden voor pt buiten de gz)
 6. Gezondheidszorgsysteem (continu verbeteren van de chronische zorg a.d.h.v. bewezen strategieën.
Wat houdt 'niet toewijsbare zorg' of 'zorg uit eerste segment' in?
Taken van wijkvpk die niet toe te wijzen zijn aan cliënt bijv. Preventie.
Noem indeling van typen chronische aandoeningen
 1. Ziektes die lang duren, over het algemeen geen symptoomvrije, klachtenvrije perioden - hypertensie, DM, MS;
 2. Aandoeningen die lang duren, periodiek terugkerende klachten - vb. astma en migraine;
 3. Ziektes die vaak kort duren en progressief verslechteren - vb. longkanker, hartziektes;
 4. Ziektes die door medische interventies eventueel te verhelpen zijn - vb. Prostaathypertrofie en borstkanker;
 5. Ziektes met een resttoestand - vb. CVA.
 6. Ziektes met aanvallen - epilepsie
Benoem de 5 fases (Morse) die een individu doorloopt in het proces na ontstaan van een chronische aandoening?
 1. Vigilance = Alertheid
 2. Disruption = Verstoring 
 3. Enduring to live = Herstellen
 4. Suffering = verdriet en rouw over verloren functie
 5. Learning to live = leren leven met veranderde zelf
Wat houdt het begrip compliance in?
De mate waarin de cliënt de aanbevelingen van de voorschrijver opvolgt.
Wat houdt het begrip Adherence in?
In hoeverre de cliënt zijn afspraken nakomt