Samenvatting Class notes - Legal English

Vak
- Legal English
- -
- 2015 - 2016
- Inholland Den Haag
- Sociaal Juridische Dienstverlening
270 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Legal English

 • 1458428400 Vocab EN-NL

 • arguably
  Men zou kunnen zeggen
 • assesment
  evaluatie, afweging
 • beyond reproach
  onberispelijk
 • censorship
  censuur
 • a civil action
  burgerlijk proces
 • to codify
  codificeren, vastleggen in de wet
 • commandment
  gebod
 • contemporary
  hedendaags
 • contentious issue
  twistpunt
 • contentious
  betwistbaar
 • current
  huidig
 • enlightning
  verhelderend
 • gist
  kern, hoofdlijnen
 • insulting a police officer on duty
  belediging van een politieagent in functie
 • knotty
  lastig, gecompliceerd
 • to lay down
  optekenen, vastleggen
 • law
  recht
 • to lobby
  lobbyen
 • lowest common denominator
  kleinste gemene dealer
 • major
  hoofdrichting, hoofdvak
 • perpetrator
  dader
 • punishable by law
  strafbaar volgens de wet
 • to shrug one's shoulders
  de schouders ophalen
 • to take to court
  voor de rechter dragen
 • to trawl
  uitpluizen, zoeken
 • to violate
  schenden
 • to apply for a visa
  een visum aanvragen
 • to authorize
  goedkeuren, toestemmen
 • to bring justice
  voor het gerecht brengen
 • a community service
  dienstverlening
 • to distinguish
  onderscheid maken
 • to enforce
  handhaven, toezien op naleving
 • to file a tax return
  belastingaangifte doen
 • imagery
  beeldspraak
 • initial
  eerste
 • Inland Revenue
  Belastingdienst
 • irrefutable
  onweerlegbaar
 • law and justice
  recht en rechtvaardigheid
 • legally accaptable behaviour
  juridisch aanvaardbaar gedrag
 • to liken to
  vergelijken met
 • a mistaken assumption
  foute aanname
 • pedestrain crossing
  zebrapad
 • permit
  vergunning
 • to pursue
  achtervolgen, jacht maken op, vervolgen (niet jur.)
 • savagery
  wreedheid
 • to reconsile
  verenigen, in overeenstemming brengen
 • accomplice
  medeplichtige
 • accordingly
  overeenkomstig
 • beneficiary
  begunstigde
 • closure
  afsluiting
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

men zou kunnen zeggen
arguably
evaluatie, afweging
assesment
onberispelijk
beyond reproach
censuur
censorship
burgerlijk proces
a civil action
codificeren, vastleggen in de wet
to codify
gebod
commandment
hedendaags
contemporary
twistpunt
contentious issue
betwistbaar
contentious