Samenvatting Class notes - LINK PAARS

Vak
- LINK PAARS
- 2020 - 2021
- Universiteit Utrecht
- Geneeskunde
328 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - LINK PAARS

 • 1599429600 Zelfstudie Microbiële middelen

 • Welk microbiologisch onderzoek kan men inzetten bij verdenking CAP?
  Bloedkweek, sputumkweek, antigeen sneltest in de urine (pneumokok), PCR sputum (influenza, RSV enz)
 •  Wat zijn de belangrijkste aangrijpingspunten van antibacteriële antibiotica?
  - celwand
  - celmembraan
  - eiwitsynthese
  - Nucleinezuursynthese (dna/rna)
 • Wanneer heeft een bactericide werking de voorkeur?
  - slechte afweer, weinig leuko's m bacterien op te ruimen; neutropene patienten met koorts
  - ernsitge aandoeningen of moeilijk bereikbaar voor AB: endocarditis, menigitis, osteomyelitis
 • Wat zijn de belangrijkste AB groepen met 2 voorbeelden?
  - Betalactam AB
  • penicilline (amoxi, fluclox)
  • cefalosporinen (ceftriaxon, cefuroxim)
  • carbapenem (meorpenem, imipenem)(ESBL)
  - Macrolide (azitromycine/clarithromycine
  - Tetracycline (doxycycline)
  - Nitrofurantoine
  - Fosfomycine
  - fluorquinolonen (ciprofloxacine, moxifloxacine)
  - Foliumzuurantagonisten = Trimethoprim (+ sulfamethaxazole = cotrimoxazol)
  - Aminoglycosiden (iv in ziekenhuis)
 • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van penicillines, met voorbeelden?
  Remt celwandsynthese
  Lage resistentie in NL
  Ruime keuze aan orale, goedkope penicillines voor de behandeling van LWI (pneumonie)
  --> breed: amoxicilline, augmentin
  antistafylokokken: flucloxacilline
 • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Cefalosporines?
  - in NL niet populair bij huisarts, weinig bruikbaar oraal met voldoende spectrum, beschikbaarheid na orale toedoening is matig
  - In ziekenhuis voornamelijk 3de generatie voor HAP/sepsis

  1ste gram+; cefazoline
  2de gram+/ gram- iets meer: cefuroxim (vaak +genta)
  3de zowel gram+ als gram - breeedspectrum: ceftriaxon
 • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van fluorquinolonen?
  - remt DNA synthese
  - spectrum zeer breed, vooral gram -
  - snelle bactericide werking
  - goede opname
  - weinig nefrotoxiciteit
  - zeer goed bij gecompliceerde UWI -> vb ciprofloxacin
 • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van macroliden?
  - Remt eiwitsyntehse
  - Goed werkzaam bij LWI (atypisch) en geslachtziekte Chlamydia
  --> erytromycine, azitromycine
 • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van aminoglycosiden?
  - vooral toepasbaar bij ernstige infecties in ziekenhuis
  - snelle bactericide werking, breeed spectrum
  - synergie met b-lactams
  - trage resistentie ontwikkeling
  - Alleen IV toedoening
  - sterkte nefrotoxiciteit, ototoxiciteit
  --> gentamicine
 • Antibiotica overzicht:
  Zie afbeelding
 • Overzicht van de beta-lactam AB:
  Zie afbeelding
 • 1599516000 Behandeling van LWI en CAP; UWI's; hepatitis

 • Welke onderdelen bevat de AMBU-65 score?
  Ademhalingsfrequentie >30/min
  Mentale toestand
  Bloeddruk <90 en/of diastolisch <60mmHg
  Ureum >7 mmol/L
  Leeftijd > 65 jaar
 • Wat zijn typische verwekkers van een CAP?
  - streptococcen pneumoniae
  - stapylokokken aureus
  - hemophius influenza
  - moraxella catarrhalis
  - viraal (inluenza A/B)
 • Wat zijn atypische verwekkers van een CAP?
  - Legionella pneumophila
  - chlamydiasoorten
  • coxiella bumetii (Q-koorts) 
  • chlamydia pneumoniae
  • chlamidia psittaci (papegaaienziekte)
  - mycoplasma pneumoniae
  - gramnegatieven
 • Welk onderscheid wordt gemaakt in verwekkers van een CAP versus HAP?
  CAP vaak gram+
  HAP vaak gram-
 • Welk aanvullend onderzoek zet je in bij verdenking CAP?
  Bloed: Hb, Leukocyten+differentiatie, Na, K, ureum, kreatinine, CRP en bloedgasanalyse, leverenzymen.

  • X-thorax: infiltraat
  • Gramkleuring en kweek van sputum en (eventueel) pleuravocht
  • Bloedkweken
  • Sneltesten urine: Legionella urine antigen test en pneumokokken urine antigen test (PUAT)
  • Overweeg: PCR en/of serologisch onderzoek op Mycoplasma, Chlamydia, Coxiella, Legionella en respiratoire virussen
  • Overweeg BAL bij niet opknappen of verdenking opportunistische infectie
 • Welk beeld op een X-thorax is verdacht voor TBC? Wat zijn risicofactoren voor TBC?
  Infiltraat in bovenste longvelden.
  - voor of rond 1945 geboortejaar
  - buitenlandsbezoek/afkomst 
  - intraveneus drugsgebruik en daklozen
 • Met welke antibiotica behandel je bij een positieve legionella urinetest?
  Moxifloxacine of levofloxacine (fluorquinolonen)
 • Wat zijn ververwekkers van een HAP (>48u na opname)?
  Gramnegatieve bacterien, pseudomonas, enterobacteriaceau spp, anaerobe bacteriën
 • Wat zijn risicofactoren voor het oplopen van een CAP?
  Alcoholabuses, roken, drugs, seizoen, epidemie, reisgewoonten, hartfalen, DM, COPD, astma, leeftijd < 3 maanden en > 75 jaar, verlaagde afweer
 • Wat is het verschil tussen een reinfectie en een relapse bij recidiverende UWI's?
  Reinfectie: steeds opniew infectie, niet dezelfde verwekker, vaak bij jonge vrouwen
  --> hygiene

  Relapse: infectie met dezelfde verwekker
  --> anatomisch, uro/gyn
 • Wat zijn de klinische symptomen passend bij een UWI?
  Strangurie = langzame en pijnlijke urinelozing/aandrang
  Pollakisurie = frequent plassen
  Dysurie = pijn/branderigheid bij plassen
  Tekenen weefselinvasie: Koorts, rillingen, malaise, flank of pirineumpijn
 • Wanneer spreek je van een gecompliceerde UWI?
  Pregnant, diabetes, male, ascending, corpus   alienum, children, anatomical anomalies, renal insufficiency,   kidney stones, prostatic disease, immunocompromised
 • Wat is de meest voorkomende verwekker van een UWI?
  Echerichia coli 75-85%
 • Hoe behandel je infecties aan urinewegen?
  •Ongecompliceerd: Nitrofurantoïne (2de fosfomycine, 3de trimethoprim)

  •Gecompliceerd:
  •Pyelonefritis : 1ste ciprofloxacine 2e amoxicilline/augmentin, 3de cotrimoxazol,
  •Prostatitis: ciprofloxacine
  •Urosepsis: idem pyelonefritis + evt. aminoglycoside
  •Bij obstructie: hef obstructie op!!!
  •Bij CAD: wissel CAD (24-48 uur na start antibiotica)
 • Hoe behandendel je een prostatitis?
  Urinekweek + AB die in prostaat goed doordringt: ciprofloxacine en cotrimoxazol gedurende 14 dagen
 • Hoe behandel je UWI's in het ziekenhuis?
  Andere resistentie dus 3de generatie cefalosporine -> ceftriaxon
 • Welke typen virale hepatitis ken je, bron, transmissie, acuut/chronisch, preventie, genetica?
  Zie afbeelding
 • Wat zijn klachten bij een acute hepatitis?
  Algehele malaise, spier-en gewrichtspijn, braken, diarree, koorts, verminderde eetlust, icterus, hepatosplenomegalie
 • Wat zijn klachten bij een chronische hepatitis?
  Symptoomloos!(+), algehele malaise, vermoeidheid, icterus bij progressie van de ziekte
 • Hoe verhouden ASAT/ALAT zich tegenover elkaar als er sprake is van een alcohol geinduceerde leverziekte?
  ASAT is hoger dan ALAT
 • Overzicht hep A:
  Zie afbeelding
 • Overzicht hep B:
  Zie afbeelding
  ALAT 2x zo hoog als bovenwaarde
 • Overzicht hep C:
  Zie afbeelding
 • Verloop HepB infectie serologie, wat aanvragen bij verdenking op infectie?
  Zie afbeelding
  HbsAg (> 6 maanden is chronisch) en anti-HbcAg
 • Hoe maak je onderscheid tussen een doorgemaakte infectie, actieve infectie en gevaccineerd bij HepB?
  Zie afbeelding
 • Wat zijn veel voorkomende oorzaken van koorts na tropenbezoek (indelen op incubatietijd)?
  <14 dagen: Malaria, Arbo-virus, leptospirose, Buiktyfus, Rickettsia

  14 dagen – 6wk: Malaria, Schistosomiasis, leptospirose, acute HIV, virale hepatitis

  >6 weken: Malaria, leishmaniasis, tuberculose
 • Wat zijn veel voorkomende oorzaken van koorts na tropenbezoek (indelen op expositie)?
  Zoetwater contact: Leptospirose; Schistosomiasis
  Insecten: Malaria, Arbo-virussen, Leishmaniasis
  Seksueel contact: HIV, hepatitis B
  Rauw eten: HAV, buiktyfus
  Intensieve contact met lokale bevolking: Mazelen, Tuberculose
 • Wanneer zet je microbiologisch onderzoek in bij reizigersdiarree?
  - persisterende diarree > 14 dagen
  - dysenterie (bloed), koorts (shigella, campylobacter jejuni, salmonella enteritidis)
 • Waar kan je diagnostisch aan denken bij een combinatie van koorts, hoofdpijn en spierpijn na bezoek in de tropen?
  • Virale hemorragische koorts
  • malaria
  • zikavirus
  • acute HIV infcetie
  • denque
  • rickettsiose
  • leptospirose
  • buiktyphus
  • febris recurens (cyclisch koortspatroon)
  • TBC
 • Wat is de bekendste verwekker van malaria, hoe behandel je deze?
  P. Falciparum 90%; malaria tropica; grillig koortsbeloop
  Ongecompliceerd: proquanil of lumefantrine (riamet)
  2de keus malarone
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke symptomen horen bij het syndroom van Cushing?
Zie afbeelding
Samenvatting hypofyseinsufficientie:
Zie afbeelding
DD van hypogonadisme
Zie afbeelding
In welke twee groepen wordt hypogonadisme geclassificeerd?
Primair: hypergonadotroop hypogonadisme
- aandoening testis
- LH en FSH verhoogd 
- bv klinefelter

Secundair; hypogonadotroop hypogonadisme
- verminderde aansturing hypofyse
- met laag/normaal LH en FSG 
- bv kallmann
Welke twee typen diabetes insipidus worden onderscheiden met welke kenmerken, wat zijn de klachten, beleid?
S: Polyurie (s' nachts) + polydipsie
AO: hypotoon urine, hypernatriemie bij dorstproef (staken)

Centraal: geen ADH aanmaak
- klachten verdwijnen na ADH suppletie dus
beleid: DDAVP

Perifeer: ADH-resistentie
- thiazidediureticum
Wat zijn mogelijke oorzaken van een hypopituitarisme?
Hypofyse/hypothalamus laesie door trauma, RIP, radiotherapie, hypofysistis, granulomateuze ziekten, genetisch (--)
Noem vijf functionerende hypofyseadenomen?
- Prolactinoom 40%
 • vrouw: verstoorde menstruatiecyclus, galacterroe
 • man; gynaecomastie, galacterroe, impotentie
- Groeihormoon-producerend 20%  
 • acromegalie
- ACTH producerend = ziekte van Cushing
 • hypercortisol geeft haaruitval, beharing, moon face, buffalo hump, striae enz.
- LH-/FSH producerend
 • symptoomloos (hypogonadisme)
- TSH-oom 1%
 • hyperthyreodie
Wat is een feochromocytoom?
(meestal benigne) catecholamine producerende tumor vanuit het bijniermerg (chromaffine cellen)
Welke trias van klachten kan passen bij een feochromocytoom?
Aanvalsgewijze hoofdpijn, transpireren en hypertensie
Welke behandeling is geindiceerd bij Ziekte van Addison?

•Hydrocortison/fludrocortison
Stressadviezen (diarree/braken/koorts)
•Ampul hydrocortison