Samenvatting Class notes - Loopbaan & Burgerschap

235 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Loopbaan & Burgerschap

 • 1442008800 Thema 17: Parlementaire democratie

 • Wat is een paars kabinet?
  Een coalitie tussen een "rode" partij : PVDA en een blauwe partij : VVD. meng deze kleuren en dat leidt tot paars.
 • Waaruit bestaat de Parlementaire democratie in Nederland?
  1. Het parlement
  2. De regering
  3. Het staatshoofd
 • Wat is de hoogste bestuursorgaan in Nederland?
  Dat is het parlement (eerste en tweede kamer)
 • Wat doet de landelijke regering?
  Zij bedenken wetsvoorstellen
 • Wat is een monarchie?
  Dat is een parlementaire democratie met een staatshoofd zoals een koning of koningin
 • Wat is een republiek?
  Dat is een land met als staatshoofd een president. : Duitsland, Frankrijk
 • In welke 3 groepen kunnen we onze politieke partijen indelen?
  1. De Liberalen (VVD)
  2. De Sociaaldemocraten (PVDA)
  3. De confessionelen (CDA)
 • Waar staat de VVD voor en wat zijn hun belangrijkste uitgangspunten?
  Volkspartij voor vrijheid en democratie
  Uitgangspunten: Vrijheid en verantwoordelijkheid.
 • Waar staat PVDA voor en wat zijn hun belangrijkste uitgangspunten?
  Partij van de Arbeid
  Uitgangspunten: Gelijkwaardigheid en zorg voor de zwakkere in de samenleving.
 • CDA is de grootste confessionele partij. Waar staat dat voor en wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van confessionele partijen?
  Christelijk Democratisch Appèl.
  Uitgangspunten: Het evangelie als leidraad en bescherming van het leven.
 • Leg uit wat er bedoelt wordt met een Linkse of Rechtse partij.
  Een linke partij wordt aangezien als een progressieve partij die maatschappelijk gezien veranderingen wil doorvoeren.

  Een Rechtse partij wordt aangezien als een conservatieve partij die geen veranderingen wil doorvoeren maar de bestaande situatie wilt handhaven.
 • Wat is een rechtsstaat?
  Een rechtsstaat is een staat die gebaseerd is op recht.
 • Wat zijn de kenmerken van een rechtsstaat?
  1. Er moet een grondwet zijn
  2. Er moet een gekozen parlement zijn dat wetten goedkeurt
  3. Er is een scheiding van machten
  4. Er is rechtsgelijkheid voor alle burgers
 • Wat staat er in de grondwet?
  Daarin staan de rechten en plichten die gelden voor alle burgers, maar ook voor de overheid. Er staat ook in hoe de overheid wordt gekozen en wat de taken zijn van de overheid.
 • Noem voorbeelden van de grondwet:
  Vrijheid van meningsuiting
  Iedereen wordt gelijk behandelt in Nederland
  Discriminatie is niet toegestaan
 • In een dictatuur is er geen sprake van gelijkheid voor alle burgers. Als er al een grondwet is in een dictatuur staan daar alleen de plichten in van de burgers. Het geeft dus geen bescherming. Ook kan de leider van het dictatuur op elk moment het parlement ontbinden.
 • In een rechtsstaat wordt het parlement op een vrije manier gekozen. Elke burger mag zelf kiezen op welke partij hij/zij stemt.
 • Welke 3 soorten machten kent ieder land?
  1. De wetgevende macht
  2. De uitvoerende macht
  3. De rechterlijke macht
 • Wat doet de wetgevende macht?
  De wetgevende macht maakt wetten, dat is dus het parlement en de regering.
 • Wat doet de uitvoerende macht?
  De uitvoerende macht zorgt voor uitvoering en handhaving van de wetten. Voorbeeldfuncties hiervan zijn:
  - Een Politieagent
  - Een leerplichtambtenaar
 • Wat doet de rechterlijke macht?
  De rechterlijke macht treedt op als iemand de wet overtreedt en bestaat uit rechtbanken en rechters.
 • In een dictatuur maakt de leider de wetten en controleert zelf de handhaving hiervan.
 • Wat is WOB
  Wet openbaarheid van bestuur. Deze wet maakt het mogelijk voor burgers en journalisten om besluiten van de overheid te kunnen controleren. Er is de mogelijkheid om inzage te krijgen in de stukken waarin staat wat de overheid doet.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is gevarieerd eten?
Meerdere soorten voedsel nemen zodat alle vitaminen en mineralen worden opgenomen
Gezonde voeding is?
Gevarieerd eten
Niet te veel eten
Verzadigde vetten
Groenten, fruit en brood
Veilig
Snacks
Voedingssupplementen
Wat is een G-cultuur?
Grofmazige cultuur waarin de gedragsregels minder precies staan omschreven
Wat is een F-Cultuur?
Fijnmazige cultuur waar de gedragsregels tamelijk precies omschreven zijn
Welke twee niveaus zijn er binnen socialisatie?
Primair en secundair
Wat is socialisatie?
Het overbrengen van waarden en normen van mens tot mens
Wat is cultuur?
Een geheel van waarden en normen dat mensen aan elkaar doorgeven
Welke twee stromingen zijn er binnen de Islam?
Soennieten en Sjiieten
Benoem de vijf zuilen van de Islam
De geloofsbelijdenis
Gebed
Liefdadigheid
Vasten
De bedevaart
Ondersteuning door de Jihad
Wie is de god van de Islam?
Allah