Samenvatting Class notes - Management

129 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Management

 • 1441576800 Marketing Hfd 1

 • Wat is de kern van marketing
  Het opbouwen van klantrelaties op basis van klantwaarde en klanttevredenheid. Het verkrijgen van markt (essentie)
 • Welke 2 doelen heeft marketing
  nieuwe afnemers aantrekken door superieure waarde te beloven en bestaande afnemers behouden door hen tevreden te stellen.
 • Wat is telling en selling
  Het verkopen via informative geven (oud principe dat al gepaseerd is)
 • Wat is de definitie van marketing?
  Marketing is een social en managementproces waarin individuen en groepen verkijgen waaraan zij behoeft hebben en wat zij wensen, door producten en waarde re creeren en deze met andere uit te wisselen.
 • Wat houdt marketing in in de bedrijfscontext?
  winstgevende relaties met afnemers opbouwen en in stand houden
 • Waar bevindt marketing zich in een organisatie
  Marketing gaat over de langere termijn en denkt mee in strategische beslissingen . marketing bevind zich opn strategisch niveau.
 • Wat zijn de 5 stappen in het marketingproces
  1) de markt en behoefte/wensen/vraag van de klanten doorgronden
  2) een klantgestuurde marektingstrategie ontwikkelen
  3) een marketingprogramma opzetten dat superieure waarde levert
  4) winstgevende relaties opbouwen enoptimale klanttevredenheid realiseren
  5) waarde van klanten krijgen om winst en optimale klanttevredenheid te realiseren
 • Wat is het meest elementaire begrip van marketing
  de menselijke behoefte
 • Wat is een behoefte
  het besef van het individu dat het hem aan iets ontbreekt.
  (het maakt deel uit van de menselijke aard)
 • Noem een aantal fysieke behoeftes
  voedsel, kleding, warmte en veiligheid
 • Noem een aantal sociale behoeftes
  genegenheid, ergens bij horen
 • Noem een aantal individuele behoeftes
  kennis en zelfexpressie
 • wat zijn wensen
  wensen zijn de concrete vormen die de menselijke behoefte aannemen, afhankelijk van de cultuur en het eprsoonlijk karakter.
 • Voorbeeld van behoefte /wensen
  Nedelander heeft behoefte aan voedsel en wenst een zak friet met cola
  indonesier heeft behoefte aan voedsel en wenst rijst met linzen en mango

  WENSEN WORDEN BESCHREVEN IN TERMEN VAN PRODUCTEN DIE DE BEHOEFTE BEVREDIGEN.
 • Hoe kan een behoefte en wens uitkomen?
  wanneer koopkracht voorhanden is, kunnen wensen worden omgezet in vraag.
 • Hoe bevredigen mensen hun behoefte en wensen
  via het marketingaanbod
 • wat is het marketingaanbod
  een combinatie van producten, diensten, informtie of beleving die wordt aangeboden op de markt om een behoefte of wens te vervullen.
 • Wat valt er allemaal onder het  marketingaanbod
  producten, diensten, personen, plaatsen, organisaties, informatie en ideeen.
 • Wat is marktmyopisch (marketingbijziendheid)
  Veel aanbieders maken de fout om meer aandacht te besteden aan hun specifieke producten dan aan de voordelen en ervaringen die deze producten opleveren.

  ze zijn zo in beslag genomen door hun producten of diensten dat ze alleen naar de bestaande wensen kijken en de achterliggende klantbehoefte uit het oog verliezen
 • hoe verhogen marketiers producten
  marketeers creeren merkbekentenis en merkbeleving. zij kijken verder dan de eigenschappen van de producten die ze verkopen.
  Vb: coca cola  en Nike
 • Hoe kiezen klanten uit een veelheid van producten?
  klanten maken een keuze op grond van hun perceptie van de waarde en bevrediging die verschillende productenof diensten beiden. ze verwachten een bepaalde waarde en baseren hun aankoop daarop.
 • Wat gebeurd er als maketeers verwachtingen wekken op laag niveau
  dan stelen ze hun klanten tevreden, maar trekken ze net genoeg nieuwe klanten aan
 • Wat gebeurd er als maketeers verwachtingen wekken op hoog niveau
  bij te hooggespanne verwachtingen stellen ze klanten teleur
 • Wat is ruil
  Ruil is de kern van marketing.
  Ruil is de handeling waarbij een person het gewenste product van iemand verwerft door zelf iets anders in ruil aan te bieden
 • Wat is transactie
  Transactie is de meeteenheid van marketing
  Transactie houdt in dat twee partijen iets van waarde ruilen.
 • Wat is markt
  (Het begrip ruil en relaties leiden tot het begrip markt)

  Een markt  (bv fietsen) is een groep bestaande en potentiele afnemers van een product
 • Waar hangt de markt van af?
  De omvang van een markt hangt af van het aantal mensen dat uiting geeft aan deze behoefte, beschikt over de benodigde middelen voor ruil en bereid is deze middelen te ruilen voor dat wat ze wensen of verlangen.
 • Hoe wordt het marketingsysteem beinvloed?
  Door de DESTEP (+ juridisch en Cultureel) elementen

  (demografisch, Ecologisch, Sociaal, technologisch, Economisch en politiek)
 • Wat verstaan we onder marketingmanagement?
  het selecteren van doelmarkten en het daarmee opbouwen van winstgevende relaties.

  (marketingmanagementy wil strategien ontwerpen die leiden tot winstgevende relaties met doelgroepen consumenten)
 • Welke 3 vragen zijn belangrijk voor het ontwerpen van een winnende strategie?
  1)  in welke behoefte willen wij voorzien
  2) Welke klanten gaan we  bedienen
  3) hoe kunnen we deze klanten het beste bedienen
 • Wat is demarketing?
  door een te grote vraag is het nodig om het aantal klanten te vermideren of de vraag tijdelijk of blijvend te verleggen.

  (vb: eerder sluiten van een pretpark door de grote toestroom bezoekers, energie maatschappijen die moeite hebben om te voldoen aan de vraag van energie in een piekmoment)
 • Wat is differentieren?
  hoe gaan bedrijven zich onderscheiden van de concurent
 • Wat is positineren?
  hoe het door afnemers wil worden gezien in relatie tot de andere aanbieders)
 • Wat is het waardeaanbod van een bedrijf?
  de serie benefits of waarde die het belooft te leveren aan klanten om hun behoefte te bevredigen.

  Bedrijven moeten een sterk waardeaanbod ontwerpen dat de doelmarkten het groots mogelijke voordeel levert.
 • Op welke 5 concepten kunnen organisaties hun marketingactiviteiten baseren?
  1) productie (inside -> out)
  2) product (inside -> out)
  3) verkoop (inside -> out)
  4) marketing (outside -> in)
  5) maatschappelijke marketing  (outside -> in)
 • Wat is het productieconcept?
  geeft de consument de voorkeur aan producten die beschikbaar en betaalbaar zijn. De aanbieder moet zich daarom toeleggen op het verbeteren van productie en het opzetten van efficiente distributie

  (is het oudste concept )
 • In welke 2 situaties is het productieconcept nuttig?
  1) wanneer de vraag naar een product groter is dan het aanbod.
     (bedrijf zoekt mogelijkheden om de productie op te voeren)
     (levert marktwerking op, prijselastisiteit)
  2) wanneer de kosten van het product te hoog zijn en de productie verbeterd moet worden om deze te verlagen
 • wat houdt het productconcept in?
  de consument geeft de voorkeur aan producten die de beste kwaliteit, prestaties en innovatieve functie hebben. (innoveren is belangrijk)

  differentiatie (productleiderschap) onderscheidend zijn.
  VB: Senseo een co-creactie tussen Philips en Douwe Egberts die naadloos aansloot op de behoefte van de klant.
 • Wat houdt het verkoopconcept in?
  dat consumenten alleen dan genoeg van de producten van het bedrijf afnemen wanneer het bedrijf zeer actief is op verkoop- en promotiegebied.

  Dergelijke bedrijven (verzekeringen) willen vooral verkopen wat ze maken, ipv maken wat de markt wil
 • Waar wordt het verkoopconcept toegepast?
  Dit concept wordt doorgaans toegepast op zogeheten unsought goodds: producten waar kopers normaliter niet denken, zoals verzekeringen of het geven van bloed. (pool en push principe)
 • Wat is marketingconcept?
  dat een bedrijf zijn doelstellingen ALLEEN kan  bereiken als het de behoefte en wensen van doelmarkten kent en de gewenste bevrediging beter kan leveren dan concurrenten.

  klantfocus en klantwaarde leidt tot verkoop en winst
 • Welke filosofie zit er achter het marketingconcept?
  het gaat er niet om de juiste klanten voor je product te vinden, maar de juiste producten voor je klant. (niet jagen, maar tuinieren)
 • Wat is inside-out
  het concept werkt van binnen naar buiten. van de fabriek, concerteert zich op bestaande producten. Er is veel inspanning nodig om het product te verkopen en winst te maken.


  vooral gericht op klant veroveren, korte termijnresultaten en weinig aandacht voor wie waarom iets koopt
 • Wat is outside-in
  het concept begint met nauwkeurig omschreven markt, kijkt naar klantbehoefte en integreert alle marketingactiviteiten die gevolgen hebben voor de klant.


  Dit levert winst op doordat zich duurzame relaties ontwikkelen met de juiste klanten op basis van klantwaarde en tevredenheid
 • Wat is klantgerichte marketing?
  bedrijven die onderzoek doen naar hun bestaande klanten om meer te weten te komen over hun wensen, om ideeën op te doen voor nieuwe producten en diensten, en om eventuele productieverbeteringen te testen.
 • wat is klantgestuurde marketing?
  de klantbehoefte nog beter doorgronden dan de klanten zelf doen  en producten of diensten maken die tegemoetkomen aan bestaande en latente behoefte, nu en in de toekomst.

  (dit komt omdat de klanten vaak niet weten wat ze willen. 20 jaar gelden vroegen mensen ook niet om iphones en navigatiesystemen. mensen wisten niet dat deze mogelijkheden er waren. het waren de leveranciers die vooruit kijkend met hun technologie het aan de consument introduceerden) 
 • Wat is maatschappelijke marketingconcept
  het concept houdt in dat de marketingstrategie waarde voor klanten moet opleveren op een manier die het welzijn van zowel de klant als van de samenleving bevordert of verbetert..


  het stelt de vraag of het zuivere marketingconcept mogelijk conflicten tussen de klantwens voor de korte termijn en het welzijn van klanten op de lange termijn over het hoofd ziet.
 • welke 3 afwegingen moeten marketeers incalculeren  in hun marketingstrategie voor het maatschappelijk marketingconcept.
  1) winst voor het bedrijf
  2) wensen van klanten
  3) belangen van de samenleving
 • "Geen vraag situatie"! wat is de marketingtaak en de formele term?
  Marketingtaak: vraag creëren
  formele term: stimulerende marketing
 • "Latente vraag situatie"! wat is de marketingtaak en de formele term?
  marketingtaak: vraag ontwikkelen
  formele term:  ontwikkelingsmarketing
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

welke criteria kan je gebruiken om uit te zoeken  hoe je je wilt onderscheiden van de concurrentie
 1. belangrijkheid: het verschil vormt een door de doelgroep gewaardeerde kwaliteit
 2. onderscheidend: de concurrentie bieden het verschil niet of het bedrijf kan het in een duidelijk andere vorm bieden
 3. superieur: het verschil is superieur aan de andere vormen waarin de consument een soort gelijk voordeel zou kunne  verkrijgen
 4. communiceerbaar: het verschil kan over het voetlicht gebracht worden
 5. betaalbaar: de kopers kunnen zich het prijsverschil veroorloven
 6. winstgevend: het bedrijf kan eraan verdienen
wat zijn de 3 belangrijkste positioneringsfouten:
 1. onder positionering: te weinig of te laag positioneren zodat het bedrijft vaag blijft
 2. over positionering: te positief beeld van een bedrijf dat in werkelijkheid alleen maar tegenvalt
 3. verwarde positionering: dat de klant een verward beeld krijgt van een bedrijf
hoe moet je je positioneringsstrategie kiezen
 1. een aantal mogelijk concurrentievoordelen zoeken waarop je je positie kunt opbouwen
 2. de juiste concurrentievoordelen selecteren (Unique Selling Propostition)
 3. totale positioneringsstrategie bepalen.
wat houdt positionering ontwikkelen voor iedere doelgroep
de positie van een product is de manier waarop consumenten het product definiëren op belangrijk eigenschappen, de plaats die het product in hun hoofd inneemt in verhouding tot concurrerende producten.

bij het plannen van je positionering maken marketeers vaak een positioneringsdiagram (blz 100)
wat is mass customization
is het vermogen om op grote schaal individuele ontworpen producten, diensten en communicatie te make om te voldoen aan de eisen van de klant.
wat omvat micromarketing?
lokale marketing en individuele marketing
welke soorten strategie zijn er in doelgroep keuze
 1. ongedifferentieerde marketing: negeer je de verschillen tussen de segmenten en richt je je met één aanbod op de hele markt. (coca-cola). er wordt maar 1 marketingmix gebruikt (lokale markt)
 2. gedifferentieerde marketing: worden de verschillende doelgroepen aangesproken met verschillende marketingaanbod. Voor ieder segment is er een eigen marketingmix beschikbaar. (individuen)
 3. geconcentreerde marketing(niche marketing): je richt je een marktsegment . Voor dit segment is 1 marketingmix beschikbaar. (micromarketing)


zie figuur 95 boek
wat is een doelgroep
is een groep klanten met gelijke behoeften of eigenschappen, waarop je je als bedrijf wilt richten
bij het beoordelen van de verschillende marktsegmenten moet je op 3 punten letten
 1. de grootte en groei
 2. structurele aantrekkelijkheid
 3. je doelstellingen en middelen
Wat zijn de voorwaarde voor effectieve segmentatie

om tot bruikbare segmenten te komen moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:
- meetbaar
- toegankelijkheid / bereikbaarheid
- omvang
- onderscheid
- bewerkbaarheid