Samenvatting Class notes - MBO zij instroom Geneeskunde Almeva 2.1

159 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - MBO zij instroom Geneeskunde Almeva 2.1

 • 1446332400 Geneeskunde zwangerschappen

 • anatomie vrouwelijk orgaan
  onthouden
 • eierstokken
  onthouden
 • anatomie folikel
  onthouden
 • Nidatie
  innesteling
 • zwangerschapsduurberekening

  }AT = LM + 280 + ((cycluslengte) – 28).
 • twee afwijkende zwangerschappen

  A. Afwijkingen van en aandoeningen door de zwangerschap
  B. Ziekten en afwijkingen die de zwangerschap compliceren
 • Afwijkingen van en aandoeningen door de zwangerschap

  1. afwijkingen in de duur
  2. (hyper)emesisgravidarum
  3. hypertensie in de zwangerschap
  4. bloedverlies in de tweede helft
  5. dermatosen
 • afwijkingen in de duur tot 16 wk
  abortus
 • 17-24 wk bij afwijkende duur zwangerschap
  p.immatures
 • afwijking in de duur zwangerschap 24-37 wk
  p. prematures
 • afwijking in de duur zwangerschap 37-42 wk
  p á therme
 • afwijking in de duur van de zwangerschap na 42 wk
  p. serotinus
 • emesisgravidarum
  misselijkheid en (ochtend) braken komt vaak voor tot 14 weken (80/40%)
 • hyper emesisgravidarum en etiologie

  Ernstige vorm met gewichtsverlies, dehydratie en oligurie
  Etiologie:
  ◦Hormonaal
  ◦psychisch
 • (bloedverlies in de tweede helft) Placenta previa

  voorliggende placenta(0,25% van alle zwangerschappen)
  ◦Recidiverend pijnloos bloedverlies
  ◦Liggingsafwijkingen
  ◦Geen indaling
 • (bloedverlies in de  tweede helft) Solutio placentae

  Placentaloslating (0,2% van alle zwangerschappen)
  ◦Etiologie onzeker
  ◦Factoren: hypertensie, roken, genetische stollingsdeficiënties, trauma
  ◦Acuut optredende, aanhoudende hevige pijn
  ◦Uterus en bois
  ◦Kinderlijke harttonen verdwijnen
  ◦Shock, DIS

 • Pruritus gravidarum


  ◦Gegeneraliseerde jeuk veroorzaakt door idiopathische recidiverende cholestase (komt alleen in 3e trimester voor)
  ◦Ophoping geconjugeerd bilirubine in huid, soms icterus
  ◦Selflimiting

 • Prurigo gestationes

  ◦Jeukende papels op buik, bovenbenen, billen en armen
  ◦Oorzaak onbekend, selflimiting
 • Ziekten en afwijkingen die de zwangerschap compliceren

  }1.Anemie
  }2.Bloedgroepimmunisatie
  }3.Infectieziekten
  }4.Diabetes mellitus
  }5.Ziekten van nieren en urinewegen
  }6.Hart- en vaatziekten
  }7.Longziekten
  }8.Leveraandoeningen
  }9.Schildklieraandoeningen
  }10.Neurologische aandoeningen
  }11.verslavingsziekten
 • Anemie

  fysiologische hemodilutie


  WHO definitie: Hb < 6,8 mmol/l
  KNOV: termijnafhankelijk, dalend tot 6,3 mmol/l in week 22-37


  ◦IJzergebrek
  ◦Foliumzuurgebrek
  ◦Hemoglobinopathieën (b.v. sikkelcelanemie)
 • bloedgroepimmunisatie

  ABO-immunisatie
  ◦Weinig frequent, zelden ernstig
  Rhesusimmunisatie(met name de D-component)
  ◦Ontstaat door foetomaternale transfusie van kinderlijke RhD+ ery’s naar RhD- moeders circulatie
  ◦Moeder produceert vervolgens IgG-anti-D antilichamen die placenta kunnen passeren
  ◦Ter preventie wordt IgG-anti-D gegeven:
  –Aan RhD-negatieve zwangeren in week 30 (1000IE) wanneer foetale RhD-typering aangetoond heeft dat kind RhD-positief is
  –Postpartum bij dezelfde groep vrouwen RIVM
  sanquin
 • infectie ziekten, SOA's
  schadelijk voor vruchtbaarheid moeder en ontwikkeling kind.

  SOA’s
  –Chlamydia trachomatis
  –trichomoniasis
  –Gonorroe
  –Lues
  –Herpes simplex (HSV2)
  –Hepatitis B
  –Hepatitis C
  –HPV
  –cytomegalie
 • infectieziekten niet soa's

  niet SOA
  –Listeriosis (rauwe melk, brie)
  –GBS (groep B streptokok) 15-20% is drager
  –Candidiasis
  –Toxoplasmose (rauw vlees, kattebak !)
  –Rubella (rode hond)
  –Varicella (waterpokken)
 • Invloed van DM op zwangerschap:

  ◦Macrosomie van de foetus
  ◦Polyhydramnion (foetus plast meer)
  ◦Vroeggeboorte
  ◦Hypertensie
  ◦Intra-uterine vruchtdood
  ◦congenitale afw. (skelet, hart, CZS)
  ◦Hypoglycemie van de neonaat
 • wanneer zwangerschap hypertensie

  Hypertensie: eenmalig diast.>110 mmHg of diast.>90 mmHg bij twee metingen met minimaal 4 uur ertussen (Korotkoff V)
  Zwangerschapshypertensie: hypertensie zonder proteïnurie in tweede helft bij voorheen normotensie
  Preëclampsie: zwangerschapshypertensie met proteïnurie (>0,3 g/l)
  Eclampsie: preëclampsie met gegeneraliseerde convulsies (insulten)
 • oorzaak hypertensie

  Immunologische maladaptatie van moeder en kind (oorlog !!)
  - Genetische predispositie
  –Indien moeder van de vrouw ook: kans 20-25%
  –Indien zus van de vrouw ook: kans 35-40%
  - nieuwe” zwangerschap
  –Kans bij primigravida groter dan bij multigravida
  –Bij nieuwe pappa kans weer net als bij nulligravida
  –Bij meerlingzwangerschap grotere kans
  - Preëxistente ziekten vergroten kans
  –Hypertensie
  –Diabetes mellitus
  –Auto-immuunziekten
 • pathofysiologie

  - Onvoldoende ingroei van foetale vaten bij placenta-aanleg leidt tot placentaireischemieen vervolgens lokale endotheelschade - Gevolgen voor kind:
  spiraalarteriën moeder openen onvoldoende
  verminderde doorbloeding en infarcering leiden tot foetale groeiachterstand en kunnen leiden tot IU vruchtdood
  - Gevolgen voor moeder:
  arteriële vaatspasmen leiden tot verhoogde PW en tot diastolische hypertensie, trombocytenaggregatie en doorbloedingsstoornissen in organen
 • symptomen

  Hypertensie
  Als ontwikkeling tot preëclampsie:
  ◦Hoofdpijn
  ◦Tintelende vingers (NB DD CTS door oedeem)
  ◦Gegeneraliseerd oedeem
  ◦“pijn”/bandgevoel in de bovenbuik
  ◦Misselijkheid/braken
  ◦Visusstoornissen
  –Sterretjes zien
  –Zwarte vlekken
  –hemianopsie
 • symptomen

  Hypertensie
  Als ontwikkeling tot preëclampsie:
  ◦Hoofdpijn
  ◦Tintelende vingers (NB DD CTS door oedeem)
  ◦Gegeneraliseerd oedeem
  ◦“pijn”/bandgevoel in de bovenbuik
  ◦Misselijkheid/braken
  ◦Visusstoornissen
  –Sterretjes zien
  –Zwarte vlekken
  –hemianopsie
 • onderzoek hypertensie

  }Bloeddruk meten (lege artis!!, Korotkoff V)
  }Urine onderzoek op eiwit
  ◦Bij voorkeur 24 uurs urine
  ◦Niet als screening, alleen bij hypertensie
 • therapie hypertensie

  Termineren zwangerschap


  Extra rust
  Tensie>95 vereist specialistische begeleiding
  Proteïnurie idem
  Vermoeden op foetale groeiachterstand idem
  Tensie>100 klinische observatie
  Zoutbeperking weinig zinvol
  Antihypertensiva als moeder in gevaar is (RR>110), nadelig voor kind
  Magnesiumsulfaat bij dreigende eclampsie
 • prognose hypertrensie

  Variabel, van mild tot zeer ernstig, tot en met de dood van kind en moeder
 • complicaties hypertensie

  Ontwikkeling tot HELLP
  ◦(Hemolyse, leverschade, weinig trombocyten)
  ◦Stollingsstoornissen, leverbeschadiging
  Ontwikkeling tot eclampsie
  ◦Insult met clonische en tonische fase gevolgd door (soms langdurig) coma
  ◦Als gevolg van de vaak ernstige stollingsstoornissen kan bloedig CVA optreden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

wat is het sagittaal vlak
2
formule
2
afvalstoffen
2
Ribosomen
2
Pagina 1 van 40