Samenvatting Class notes - MCB10806

Vak
- MCB10806
- Erica van Herpen
- 2015 - 2016
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Voeding en Gezondheid
518 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - MCB10806

 • 1457996400 Introductie sociale psychologie en Onderzoeksmethoden

 • Sociaalpsychologisch onderzoek
  • onderzoeken in het sociaalpsychologisch veld zijn moeilijk reproduceerbaar --> variatie tussen mensen, tijd, cultuur, etc.
 • Definitie sociale psychologie
  • wetenschappelijke studie van de vraag hoe het denken, doen en voelen van mensen wordt beïnvloed door andere mensen
  • mens is een sociaal dier: alles staat onder invloed van anderen 
 • Het denken, doen en voelen van mensen
  • sociale psychologie probeert vast te stellen of een uitspraak waar is en onder welke omstandigheden
  • 'waarom' staat centraal
  • empirische basis --> data, experimenten
  • veel verschillende theorieën --> verschillende perspectieven
 • Centraal uitgangspunt
  • situatie --> perceptie --> cognitie/motivatie/gedrag
  • mensen onderschatten de situatie en overschatten persoonlijkheid en rationaliteit
 • De kracht van de situatie
  Milgram (1963):
  • experiment van gehoorzaamheid
  • twee personen voeren woordspel uit --> bij verkeerd antwoord werd elektrische schok toegediend, met toenemend voltage
  • tweederde van de vrijwilligers was bereid een dodelijke schok toe te dienen op aanmoedigen van de leidende wetenschapper

  Zimbardo (1973):
  • het Stanford gevangenisexperiment
  • imitatie van gevangenisleven --> sommige mensen als gevangenisbewaker, sommige mensen als gevangenen
  • de gevangenisbewakers gingen zich misdragen, de gevangenen begonnen in opstand te komen, situatie liep uit de hand

  Conclusie: mensen die in een bepaalde situatie worden gebracht, nemen het gedrag over wat gewenst wordt in hun rol en wat andere mensen verwachten.
 • Veranderende omstandigheden
  Mobiele telefoon:
  • mensen hadden in eerste instantie geen behoefte aan een mobiele telefoon
  • tegenwoordig is de mobiele telefoon niet meer weg te denken
  • visies van mensen veranderen, afhankelijk van situatie/tijd/etc.
 • De mens als sociale wetenschapper
  • intuïtieve kennis (expliciet en impliciet)
  • we weten vaak meer dan we weten
  • hindsight bias --> triviaal, boerenwijsheid 
 • Het belang van keuzevrijheid
  • mensen willen keuzes kunnen maken
  • reactance theorie van Brehm --> reactie op het afnemen van keuzevrijheid 
  • keuze is beter dan geen keuze
  • meer keuze is beter dan weinig keuze: betere kans om iets te vinden dat bevalt, keuzevariatie over tijd, autonomie (identiteit)
  • paradox of choice --> te veel  keuze werkt averechts --> mensen maken geen keuze
  • variatie in waardering van keuzevrijheid
 • Sociaal psychologisch onderzoek
  • theorie --> stellingen, vragen
  • hypothese
  • toets 
 • Onderzoeksmethoden
  • beschrijvende methoden
  • experimenten
  • meta-analyse

  Meta-analyse:
  • op basis van voorgaande data en onderzoeken
  • analyseren van alle studies over een bepaald onderwerp
  • samenvatting van alle studies
  • algemene conclusie op basis van alle studies 
 • Beschrijvende methode in de psychologie
  • zelfrapportage
  • verband tussen antwoorden (correlatie)
  • als twee variabelen gecorreleerd zijn, is een causaal verband niet per se aanwezig --> een derde variabele kan van invloed zijn

  Bijvoorbeeld: winkelassortiment en keuzevrijheid
  • winkel bezoeken met groot assortiment <-->  ontevreden met aankoop
  • geen causaal verband
  • extra variabele: maximizing (het beste-van-het-beste willen)
  • spurieuze correlatie 
 • Verbanden en causale relaties
  Oorzaak-gevolgrelaties vaststellen is belangrijk:
  • om te kunnen verklaren en begrijpen
  • om te kunnen voorspellen en beheersen

  Experimenteel onderzoek:
  • is een uitspraak waar?
  • onder welke omstandigheden?
  • waarom? 
 • Hypotheses
  Bijoorbeeld:
  • groter assortiment --> minder tevreden, slechtere keuze
  • onafhankelijke variabele = groter assortiment
  • afhankelijke variabele = minder tevreden, slechtere keuze
 • Manipuleren van onafhankelijke variabele
  • experiment --> onafhankelijke variabele manipuleren

  Voorbeeld:
  • groep A = klein assortiment 
  • groep B = groot assortiment
  • scores van groepen vergelijken --> verschil meten
 • Complexer design
  • meerdere onafhankelijke variabelen

  Bijvoorbeeld:
  • meerdere onderzoeksgroepen in assortiment
  • effect van tijdsdruk --> wel/geen tijdsdruk én effect van assortiment --> groot/klein assortiment
  • interactie-effecten 
 • Meten van de afhankelijke variabele(n)
  • welk construct wil je meten?
  • hoe meet je dit?
  • afhankelijke variabele meten 
 • Meten van de afhankelijke variabele(n)
  • open vragen
  • oordelen en beoordelingsschalen
  • procesmetingen
  • observatie
  • verschillen tussen metingen van verschillende groepen
 • Zelf-rapportage
  • gebrekkig inzicht
  • gemakkelijk redenen geven
  • beïnvloedbaar door: vraagstelling, volgorde van vragen, antwoordmogelijkheden 
 • Andere maten
  • virtuele supermarkt
  • eye-tracker --> meet waar ogen naar kijken
  • face-reader --> herkenningspunten op het gezicht
 • Procedure
  • in het lab --> focus op het onderzoek, wel minder natuurlijke omgeving
  • in het veld --> geen controle over andere invloeden
  • via internet
 • Kenmerken van een goed experiment
  • onafhankelijke variabele(n) manipuleren
  • afhankelijke variabelen meten
  • controle-conditie (niet altijd mogelijk)
  • random toewijzing
  • controle over externe invloeden --> causaal verband aantonen
 • Quasi-experimenteel onderzoek
  • onafhankelijke variabele wordt gemeten in plaats van gemanipuleerd
  • bijvoorbeeld: verschil tussen mannen en vrouwen
 • Beoordelen van onderzoek: validiteit
  • betrouwbaarheid: bij elke meting dezelfde uitkomsten
  • validiteit: hetgeen dat gemeten wordt is wat men daadwerkelijk wil meten

  Validiteit:
  • constructvaliditeit --> juiste concept
  • interne validiteit --> alles binnen het experiment klopt, juiste metingen
  • externe validiteit --> buiten het experiment klopt het nog steeds, in werkelijke situatie
 • Constructvaliditeit
  Onafhankelijke variabele:
  • contaminatie/besmetting in de manipulatie --> confounds

  Afhankelijke variabele:
  • sociale wenselijkheid
  • experimenter demand/reactiviteit van metingen --> gedrag van mensen veranderd bij bewustzijn van metingen
  • inzicht in eigen drijfveren en gedrag
 • Interne validiteit: zijn er alternatieve verklaringen?
  Bijvoorbeeld:
  • vergelijken van tevredenheid bij twee supermarkten met verschillende assortimenten (Albert Heijn XL en Albert Heijn To Go)
  • mensen komen met verschillende redenen naar verschillende supermarkten
  • verschillende prijsniveaus
  • verschillende typen personen
  • confounds --> meerdere variabelen gemanipuleerd
  • belangrijk: aselecte toewijzing en controle
 • Tasting booth in een supermarkt
  • verschillende aantallen soorten jam beschikbaar --> proeven en aankoop
  • proeven: meer proevers bij meer soorten jam
  • aankoop: minder aankoop bij meer soorten jam
  • verschillende factoren van invloed --> drukte, gedrag andere mensen, etc.
 • Externe validiteit
  Generaliseren naar:
  • deelnemers
  • stimulusomgeving
  • meetinstrumenten
 • Onderzoek
  Let erop hoe onderzoek is uitgevoerd:
  • zijn de metingen juist?
  • zijn er alternatieve verklaringen?
  • zijn de resultaten te generaliseren? 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

accuracy-set instructions
als je als opdracht krijgt om zo accuraat mogelijk te zijn
perceiver accountability
als je je reactie moet verantwoorden aan iemand anders
outcome dependency
als je samen moet werken
defensive helping
 • hoge status groep verzekert de eigen positie
autonomy-orientated helping
 • middelen geven om het probleem onafhankelijk op te lossen 
dependancy-orientated helping
 • geven van een volledige oplossing ipv korte termijn 
soorten van kosten en baten (direct/indirect, helpen/niet helpen)
baten/beloning
 • direct: beloning, sociale goedkeuring, prestige 
 • indirect: delen in de vreugde van de ontvanger 

kosten 
 • kosten van helpen: inspanning, gevaar 
 • kosten van niet helpen: verlies van respect van anderen, schuldgevoel, empathic distress 
investment model (Rusbult, 1983)
Satisfactie + alternatieven + investeringen --> commitment 

commitment m.b.t. relatie --> stabiliteit
equity theory (Adams, 1963)
ratio van opbrengsten en kosten moet tussen partners in balans zijn
evolutionaire benadering van liefde theorie (Buss, 1989)
een theorie die is afgeleid uit de evolutionaire biologie, die stelt dat mannen en vrouwen zich tot verschillende eigenschappen aangetrokken voelen omdat dit hun kansen op voortplantingssucces maximaliseert 

belangrijke lichamelijk verschil:
vrouw: voortplanting kostbaar in termen van tijd, energie en inspanning en zorg voor kinderen tot ze volwassen zijn 
man: voortplanting minder kostbaar en drang om zo veel mogelijk nageslacht te produceren