Samenvatting Class notes - MCB10806

Vak
- MCB10806
- Erica van Herpen
- 2015 - 2016
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Voeding en Gezondheid
518 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - MCB10806

 • 1457996400 Introductie sociale psychologie en Onderzoeksmethoden

 • Sociaalpsychologisch onderzoek
  • onderzoeken in het sociaalpsychologisch veld zijn moeilijk reproduceerbaar --> variatie tussen mensen, tijd, cultuur, etc.
 • Definitie sociale psychologie
  • wetenschappelijke studie van de vraag hoe het denken, doen en voelen van mensen wordt beïnvloed door andere mensen
  • mens is een sociaal dier: alles staat onder invloed van anderen 
 • Het denken, doen en voelen van mensen
  • sociale psychologie probeert vast te stellen of een uitspraak waar is en onder welke omstandigheden
  • 'waarom' staat centraal
  • empirische basis --> data, experimenten
  • veel verschillende theorieën --> verschillende perspectieven
 • Centraal uitgangspunt
  • situatie --> perceptie --> cognitie/motivatie/gedrag
  • mensen onderschatten de situatie en overschatten persoonlijkheid en rationaliteit
 • De kracht van de situatie
  Milgram (1963):
  • experiment van gehoorzaamheid
  • twee personen voeren woordspel uit --> bij verkeerd antwoord werd elektrische schok toegediend, met toenemend voltage
  • tweederde van de vrijwilligers was bereid een dodelijke schok toe te dienen op aanmoedigen van de leidende wetenschapper

  Zimbardo (1973):
  • het Stanford gevangenisexperiment
  • imitatie van gevangenisleven --> sommige mensen als gevangenisbewaker, sommige mensen als gevangenen
  • de gevangenisbewakers gingen zich misdragen, de gevangenen begonnen in opstand te komen, situatie liep uit de hand

  Conclusie: mensen die in een bepaalde situatie worden gebracht, nemen het gedrag over wat gewenst wordt in hun rol en wat andere mensen verwachten.
 • Veranderende omstandigheden
  Mobiele telefoon:
  • mensen hadden in eerste instantie geen behoefte aan een mobiele telefoon
  • tegenwoordig is de mobiele telefoon niet meer weg te denken
  • visies van mensen veranderen, afhankelijk van situatie/tijd/etc.
 • De mens als sociale wetenschapper
  • intuïtieve kennis (expliciet en impliciet)
  • we weten vaak meer dan we weten
  • hindsight bias --> triviaal, boerenwijsheid 
 • Het belang van keuzevrijheid
  • mensen willen keuzes kunnen maken
  • reactance theorie van Brehm --> reactie op het afnemen van keuzevrijheid 
  • keuze is beter dan geen keuze
  • meer keuze is beter dan weinig keuze: betere kans om iets te vinden dat bevalt, keuzevariatie over tijd, autonomie (identiteit)
  • paradox of choice --> te veel  keuze werkt averechts --> mensen maken geen keuze
  • variatie in waardering van keuzevrijheid
 • Sociaal psychologisch onderzoek
  • theorie --> stellingen, vragen
  • hypothese
  • toets 
 • Onderzoeksmethoden
  • beschrijvende methoden
  • experimenten
  • meta-analyse

  Meta-analyse:
  • op basis van voorgaande data en onderzoeken
  • analyseren van alle studies over een bepaald onderwerp
  • samenvatting van alle studies
  • algemene conclusie op basis van alle studies 
 • Beschrijvende methode in de psychologie
  • zelfrapportage
  • verband tussen antwoorden (correlatie)
  • als twee variabelen gecorreleerd zijn, is een causaal verband niet per se aanwezig --> een derde variabele kan van invloed zijn

  Bijvoorbeeld: winkelassortiment en keuzevrijheid
  • winkel bezoeken met groot assortiment <-->  ontevreden met aankoop
  • geen causaal verband
  • extra variabele: maximizing (het beste-van-het-beste willen)
  • spurieuze correlatie 
 • Verbanden en causale relaties
  Oorzaak-gevolgrelaties vaststellen is belangrijk:
  • om te kunnen verklaren en begrijpen
  • om te kunnen voorspellen en beheersen

  Experimenteel onderzoek:
  • is een uitspraak waar?
  • onder welke omstandigheden?
  • waarom? 
 • Hypotheses
  Bijoorbeeld:
  • groter assortiment --> minder tevreden, slechtere keuze
  • onafhankelijke variabele = groter assortiment
  • afhankelijke variabele = minder tevreden, slechtere keuze
 • Manipuleren van onafhankelijke variabele
  • experiment --> onafhankelijke variabele manipuleren

  Voorbeeld:
  • groep A = klein assortiment 
  • groep B = groot assortiment
  • scores van groepen vergelijken --> verschil meten
 • Complexer design
  • meerdere onafhankelijke variabelen

  Bijvoorbeeld:
  • meerdere onderzoeksgroepen in assortiment
  • effect van tijdsdruk --> wel/geen tijdsdruk én effect van assortiment --> groot/klein assortiment
  • interactie-effecten 
 • Meten van de afhankelijke variabele(n)
  • welk construct wil je meten?
  • hoe meet je dit?
  • afhankelijke variabele meten 
 • Meten van de afhankelijke variabele(n)
  • open vragen
  • oordelen en beoordelingsschalen
  • procesmetingen
  • observatie
  • verschillen tussen metingen van verschillende groepen
 • Zelf-rapportage
  • gebrekkig inzicht
  • gemakkelijk redenen geven
  • beïnvloedbaar door: vraagstelling, volgorde van vragen, antwoordmogelijkheden 
 • Andere maten
  • virtuele supermarkt
  • eye-tracker --> meet waar ogen naar kijken
  • face-reader --> herkenningspunten op het gezicht
 • Procedure
  • in het lab --> focus op het onderzoek, wel minder natuurlijke omgeving
  • in het veld --> geen controle over andere invloeden
  • via internet
 • Kenmerken van een goed experiment
  • onafhankelijke variabele(n) manipuleren
  • afhankelijke variabelen meten
  • controle-conditie (niet altijd mogelijk)
  • random toewijzing
  • controle over externe invloeden --> causaal verband aantonen
 • Quasi-experimenteel onderzoek
  • onafhankelijke variabele wordt gemeten in plaats van gemanipuleerd
  • bijvoorbeeld: verschil tussen mannen en vrouwen
 • Beoordelen van onderzoek: validiteit
  • betrouwbaarheid: bij elke meting dezelfde uitkomsten
  • validiteit: hetgeen dat gemeten wordt is wat men daadwerkelijk wil meten

  Validiteit:
  • constructvaliditeit --> juiste concept
  • interne validiteit --> alles binnen het experiment klopt, juiste metingen
  • externe validiteit --> buiten het experiment klopt het nog steeds, in werkelijke situatie
 • Constructvaliditeit
  Onafhankelijke variabele:
  • contaminatie/besmetting in de manipulatie --> confounds

  Afhankelijke variabele:
  • sociale wenselijkheid
  • experimenter demand/reactiviteit van metingen --> gedrag van mensen veranderd bij bewustzijn van metingen
  • inzicht in eigen drijfveren en gedrag
 • Interne validiteit: zijn er alternatieve verklaringen?
  Bijvoorbeeld:
  • vergelijken van tevredenheid bij twee supermarkten met verschillende assortimenten (Albert Heijn XL en Albert Heijn To Go)
  • mensen komen met verschillende redenen naar verschillende supermarkten
  • verschillende prijsniveaus
  • verschillende typen personen
  • confounds --> meerdere variabelen gemanipuleerd
  • belangrijk: aselecte toewijzing en controle
 • Tasting booth in een supermarkt
  • verschillende aantallen soorten jam beschikbaar --> proeven en aankoop
  • proeven: meer proevers bij meer soorten jam
  • aankoop: minder aankoop bij meer soorten jam
  • verschillende factoren van invloed --> drukte, gedrag andere mensen, etc.
 • Externe validiteit
  Generaliseren naar:
  • deelnemers
  • stimulusomgeving
  • meetinstrumenten
 • Onderzoek
  Let erop hoe onderzoek is uitgevoerd:
  • zijn de metingen juist?
  • zijn er alternatieve verklaringen?
  • zijn de resultaten te generaliseren? 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.