Samenvatting Class notes - Medische Immunologie

145 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Medische Immunologie

 • 1455231600 Vaccinatie

 • Beschrijf het principe van vaccinatie
  Inspuiten van een onschuldig antigeen. Hierdoor wordt de primaire immuunrespons op gang gezet waardoor wanneer de persoon opnieuw in contact komt met dat antigeen er een secundaire immuunrespons optreedt en dus niet of veel minder ernstig ziek.
 • 1455577200 Aangeboren immuniteit en ontsteking

 • Antimicrobiële eiwitten
  - Lysozym: (bron> neutrofielen, macrofagen) afbraak celwand proteoglycanenvan grampositieve bacteriën
  - Interferon-alfa en -beta: (bron> macrofagen, fibroblasten, endotheelcellen, epitheelcellen) antiviraal effect
  - Complement: (bron> levercellen, monocyten (C1q)) opsonisatie, chemotaxie, lysis
  - C-Reactive Protein: (bron> levercellen) acuut fase eiwit, bindt fosforylcholine, complement activatie
 • Interferonen (IFN)
  - Interferonen remmen virusreplicatie
  - Autocrien en paracrien stimulatie
  - Drie verschillende soorten: alfa, beta, gamma
  - Dubbelstrengs RNA (alleen virussen maken dit, menselijke cellen niet!) stimuleert de productie van interferonen
  - Interferonen stimuleren enzymen die de virusreplicatie remmen
 • De ontstekingsreactie
  - De reactie van gevasculariseerd weefsel op een beschadigende prikkel
  - Gerict op het verwijderen van de prikkel en het herstellen van het weefsel
  - Kenmerk: er is altijd weefselschade
  - Treedt op bij: infectie met MO, trauma, vreemde lichamen (splinter), fysische schade, chemische schade, necrose, allergie en auto-immuniteit

  - Ontwikkelt zich binnen minuten na de prikkel en lost binnen minuten tot dage op (acute ontsteking)(gekarakteriseerd door polymorf nucleaire cellen (met name neutrofielen))
  - Wanneer de prikkel blijft voortduren (kan bv niet goed verwijderd worden) wordt een acute ontsteking chronisch (gekarakteriseerd door mononucleaire cellen (met name macrofagen, lymfocyten, plasmacellen))
 • Globaal verloop van de ontstekingsreactie
  Fase 1: hyperemie
  Fase 2: exsudatie
  Fase 3: Infiltratie
  Fase 4: Reparatie
 • Verschijnselen onsteking
  - Calor (warmte)
  - Rubor (roodheid)
  - Tumor (zwelling)
  - Dolor (pijn)
  - Functiolaesa (verstoorde functie)
 • Fase 1: Hyperemie
  - Herkenning van de ontstekingsprikkel (weefselmacrofagen en dendritische cellen)
  - Productie van vasoreactieve mediatoren (histamine, bradykinine, NO)(geactiveerde macrofagen en mestcellen)
  - Versterkte doorbloeding (vaatverwijding en openen capilair bed)(resultaat: doorbloeding van het weefsel gaat omhoog, stroomsnelheid daalt)(Rubor en Calor)
 • Hoe herkennen macrofagen en DCs een infectie?
  Herkenning van moleculaire patronen op MO (Pathogen Associated Molecular Patterns:PAMPs) via receptoren (Pattern Recognition Receptors: PRRs)
 • Toll receptoren in fruitvliegjes
  - Spelen een rol in de ontwikkeling
  - Spelen een rol in de aangeboren immuniteit tegen schimmels
  - Toll-like receptoren worden genoemd naar hun gelijkenis met Toll receptoren in fruitvliegjes
 • Pathogen Associated Molecular Patterns (PAMPs)
  - Patronen op pathogene en niet-pathogene MO
  - Komen niet voor op humane lichaamseigen cellen
  - bv: LPS, dubbelstrengs RNA, zymosan(gisten)
  - Globaal onderscheid tussen lichaamsvreemd en lichaamseigen via binding aan Pattern Recognition Receptors (PRRs)
 • Pattern Recognition Receptors (PRRs) (oa Toll-like receptors)
  - Binden moleculaire patronen op MO
  - Komen tot expressie op cellen van het aangeboren immuunsysteem (maar ook epitheelcellen, lymfocyten etc)
  - Zorgen voor activatie van cellen, complement en fagocytose
 • Activatie van de cel via PRRs
  Belangrijkste functies:
  - Cytokinen en chemokinen: ontstekingsreactie, verworven immuniteit
  - Co-stimulatoire moleculen en MHC2: CD4+ Th-lymfocyten
  - Activatie fagocyten: doden MO, secretie anti-microbiële eiwitten
 • Productie van ontstekingsbevorderende stoffen
  - Geactiveerde macrofagen en DCs produceren ontstekingsbevorderende (pro-inflammatoire) cytokines
  - Weefselschade zorgt voor activatie van de stollingscascade (stolling houdt infectie lokaal en voorkomt verspreiding door het bloed)
  - Stollingscascade activeert het kinine-systeem, wat zorgt voor productie van bradykinine (dolor)
  - Eventuele aanwezige bacteriën activeren het complementsysteem
 • Mestcellen (en macrofagen) in weefsel worden geactiveerd
 • Mestcellen
  - Cellen die de ontstekingsreactie bevorderen
  - Liggen in het weefsel, met name langs de bloedvaten
  - Lijken op basofielen
  - Veel granula gevuld met histamine en andere stoffen
  - Stimulus zorgt voor degranulatie en vrijkomen van pro-inflammaroire inhoud
 • Fase 2. Exsudatie
  - Vasoactieve stoffen uit mestcellen en macrofagen zorgen ook voor verhoging vaatpermeabiliteit (tumor)
  - Vaatveranderingen zorgen ervoor dat leukocyten makkelijker uittreden
 • Fase 3. Infiltratie
  - Om de ontstekingsprikkel te elimineren (weefsel-macrofagen zijn onvoldoende) worden extra fagocyten naar het ontstekingsgebied getrokken
  - Eerst met name neutrofielen (<24u na prikkel, acuut)
  - Later monocyten, lymfocyten en plasmacellen (>24u na prikkel, chronisch)

  - Circulerende leukocyten herkennen de locatie van het ontstekingsgebied door: geactiveerd endotheel en chemokinen
  - Circulerende leukocyten verlaten de bloedbaan en migreren naar de ontstekingshaard
 • Aantrekking van leukocyten
  - Ontstekingsmediatoren (cytokines, microbiële componenten) activeren het endotheel
  - Ontstekingsmediatoren trekken circulerende leukocyten aan (chemokines, complement)
 • Infiltratie verloopt in 4 fases:
  - Primaire adhesie
  - Activatie van leukocyten
  - Secundaire adhesie
  - Diapedese
 • Primaire adhesie
  - Geactiveerd endotheel brengt selectines tot expressie
  - Binding van leukocyten aan selectines vertraagt de flow: cellen rollen over het endotheel
 • Infiltratie: secundaire adhesie en diapedese
 • Infiltrerende leukocyten volgen de chemokine gradiënt
  Leukocyten vinden de ontstekingshaard door met hun chemokine-receptor de chemokine gradiënt te volgen
 • De ontstekingsprikkel bepaald welke chemokines geproduceerd (via PRRs) worden en welke cellen aangetrokken worden
 • Fagocytose receptoren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe wordt de T cel respons gestopt?
- wanneer het antigeen is opgeruimd, verdwijnt de stimulatie
- APCs verdwijnen door apoptose
- Regulatoire T cellen remmen geactiveerde T cellen via TGF-beta en IL10
- de geactiveerde T cellen remmen zichzelf, want ze krijgen CTLA4
Waarom is HLA zo polymorf?
Garandeert de overleving van de populatie
- Alle infectie-peptiden worden gepresenteerd op tenminste 1 HLA-vorm
- Pathogenen kunnen presentatie aan T-cellen niet ontduiken

Nadeel
- Vreemde HLA moleculen zijn sterke activatoren van T-cellen na orgaantransplantatie
- Omdat er veel polymorfismes zijn, is een volledige HLA-match vinden (bijna) onmogelijk
Hoe herkent de receptor zijn antigeen?
-Iedere T en B cel receptor herkent een klein onderdeel van het antigeen (epitoop)
-Receptor heeft een hele hoge affiniteit voor 'zijn' antigeen
-Receptor heeft een lage affiniteit voor andere antigenen
Hoe zorgt complement voor cellysis?
1. Antilichamen binden aan antigenen van pathogene plasma membranen
2. Complement eiwitten binden aan 2 antilichamen 
3. Geactiveerde complementeiwitten binden aan het membraan van het pathogeen in en stap-voor-stap sequence waarbij deze het MAC vormen
4. MAC poriën in het membraan zorgen voor cellysis
Hoe herkennen macrofagen en DCs een infectie?
Herkenning van moleculaire patronen op MO (Pathogen Associated Molecular Patterns:PAMPs) via receptoren (Pattern Recognition Receptors: PRRs)
Beschrijf het principe van vaccinatie
Inspuiten van een onschuldig antigeen. Hierdoor wordt de primaire immuunrespons op gang gezet waardoor wanneer de persoon opnieuw in contact komt met dat antigeen er een secundaire immuunrespons optreedt en dus niet of veel minder ernstig ziek.