Samenvatting Class notes - medische termen

Vak
- medische termen
- .....
- 2015 - 2016
- nederlandse academie voor medisch secretaresse
- Medisch secretaresse
1263 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - medische termen

 • 1443650400 A t/m AL

 • a (voorvoegsel)
  zonder, niet, on/
 • aal (achtervoegsel)
  betreffende
 • ab
  weg van / af
 • abces
  een ophoping van etter in weefsels (dus niet in natuurlijke lichaamsholte)
 • abdomen
  buik
 • abdominaal
  betreffende de buik
 • abductie
  een beweging van een arm of been van het lichaam af
 • abductor
  een spier die een arm of been zijwaarts van het lichaam af beweegt
 • aberrant
  afwijkend van de norm (een aberrant orgaan ligt op een afwijkende plaats in het lichaam)
 • ablatio
  loslating (vanzelf) / losmaking
 • ablatio mammae
  het wegnemen van vrouwelijke borst alleen
 • ablatio retinae
  netvliesloslating
 • abnormaal
  afwijkend van het normale
 • abstinentie
  onthouding
 • acro
  heeft betrekking op lichaamsuiteinden en lichaamsuitsteeksels zoals handen,voeten,oren,neus of kin
 • acrocyanose
  blauwheid van de lichaamsuiteinde
 • acrodermatitis
  ontsteking van de huid van handen en voeten
 • acromegalie
  te groot zijn van de lichaamsuiteinden
 • acromion
  schoudertop
 • acroparalyse
  verlamming van handen en/of voeten
 • acute dermatitis
  huidontsteking van korte duur
 • acuut
  kortdurend en fel beloop
 • ad (voorvoegsel)
  bij/ naar iets toe
 • adductie
  een beweging van een arm of been naar het lichaam toe
 • adductor
  een spier die een arm of been naar het lichaam toe beweegt
 • aden
  klier
 • adenectomie
  verwijderen van een klier
 • adenitis
  klierontsteking
 • adenocarcinoom
  kwaadaardig kliergezwel
 • adenolipoom
  gezwel dat uit klier - en vetweefsel bestaat
 • adenomateus
  rijk aan kliergezwel
 • adenoom
  kliergezwel
 • adenopathie
  ziekte van klieren (in het algemeen)
 • adhesie
  verkleving
 • adhesief
  gemakkelijk hechtend
 • adipeus
  rijk aan vet
 • adipositas/obesitas
  vetzucht
 • adrenaal
  betreffende de bijnieren
 • aëroob
  een organisme dat alleen met zuurstof kan gedijen
 • aërosol
  oplossing van kleine druppeltjes in de lucht
 • aërotherapie
  behandeling met zuurstof
 • afasie
  vermindering of verlies van het vermogen zich uit te drukken d.m.v spraak
 • afonie
  onvermogen om stemgeluid voor te brengen
 • agenesie
  uitblijvende vorming (van een orgaan)
 • agnosie
  niet herkennen van zintuiglijke waarnemingen
 • akinesie
  bewegingloosheid
 • akoestisch / auditief
  het gehoor betreffend
 • akoestische agnosie
  het niet herkennen van geluiden
 • algemene anesthesie
  een toestand van algemene verdoving
 • algie (achtervoegsel)
  pijn
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - medische termen

 • 1505340000 Hart Vaat

 • AF
  Atriumfibrilleren
 • arterie
  slagader
 • arteriae
  slagaderen
 • arteriogarfie
  röntgenfoto waarop met behulp van contrastvloeistof een arterie zichtbaar wordt gemaakt
 • arteriosclerose
  'aderverkalking' verharding van de slagaderwanden
 • astma cardiale
  kortademigheid door het tekortschieten van de pompkracht van het hart
 • atrium
  boezem
 • bradycardie
  vertraagde regelmatige hartslag
 • capillair
  haarvat
 • claudicatio intermittens
  verstoorde looppatroon t.g.v vaatvernauwing
 • collaps
  flauwvallen
 • coronary care unit/CCU
  hartbewakingsafdeling
 • cyanose
  blauwzien t.g.v zuurstoftekort
 • decompensatio cordis
  onvoldoende pompwerking van het hart
 • ductus botalli
  voor de geboorte: verbinding tussen aorta en longslagader
 • dyspnoe
  kortademigheid
 • ECG
  elektrocardiogram= registratie van elektrische hartprikkels
 • embolie
  het losraken van de trombus
 • endocard
  de binnenbekleding van het hart
 • extrasystole
  extra samentrekking van het hart
 • hartinfarct
  plaatselijk afsterven van hartspierweefsel door afsluiting van een kransslagader
 • mitralisklep
  klep tussen linkerboezem en linker kamer
 • myocard
  spierweefsel van het hart
 • PCI
  percutane coronaire interventie
 • pacemaker
  apparaatje dat hartprikkels kan opwekken
 • pericard
  hartzakje
 • SR
  sinusritme
 • septum
  tussenschot
 • souffle
  geruis
 • diastole
  periode tussen twee hartcontracties
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Otorroe
loopoor
Gynaecomastie
vrouwelijke ontwikkeling van de mannelijke borst
Gynaecologie
specialisme dat zich bezighoudt met vrouwenziekte
Gumma (enkelvoud)
rubberachtige ontstekingsgezwel
Graviditeit
zwangerschap
Grafie
vastlegging/ registratie/ afbeelding
Gonorroe
druiper
Glykemie
een hoog glucosegehalte in het bloed
Glyco
zoet
Glucosurie
als de urine glucose bevat