Samenvatting Class notes - medische terminologie

Vak
- medische terminologie
- M.J. Meulenbelt- Schepers
- 2014 - 2015
- medische terminologie
- Medisch secretaresse
2259 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - medische terminologie

 • 1425164400 deel 1 (schakel 91-244)

 • acrocyanose
  blauwheid van de lichaamsuiteinden als gevolg van zuurstofgebrek
 • acro
  lichaamsuiteinde
 • cyan
  blauwheid
 • ose
  verbasterd achtervoegsel dat een (meestal abnormale) toestant aangeeft
 • 1425250800 deel 2 (schakel 245-362)- woordbetekenissen

 • carcinoma #245
  kankergezwel

 • maligne gezwel #246 

  kwaadaardig kankergezwel • maligne tumor #246 

  kwaadaardig kankergezwel
 • benigne tumor #247 

  goedaardige tumor

 • mucoïde substantie #253 

  een stof in bindweefsel die lijkt op slijm
 • mucosa #257 
  slijmvlies

 • mucus (latijns) #258 
  slijm


 • pneumonie #270 

  longontsteking
 • corpus alienum #271 

  vreemd lichaam
 • canule #272 

  buisje
 • stoma #274
  mond, monding, opening
 • kephalè #276 

  hoofd
 • hydrocefaal #280
  iemand met een waterhoofd
 • encephalon #281 
  wat er in de hersenschedel zit


 • orbitonasale encefalokèle #293 
  uitstulping van de hersenen in het gebied van de oogkas en neus
 • encefalomalacie #295 
  hersenverweking
 • osteopathie #302 
  ziekelijke aandoening van het beenderstelsel


 • osteomalacie #304 
  verandering van botstructuur


 • plastiek #313 

  chirurgisch vormherstel, of chirurgische vormverandering
 • chondrocostale zwelling #328 
  zwelling van het ribkraakbeen


 • costale pijn #329

  één (of meer) rib (ben)


 • intercostaal #331 
  tussen de ribben
 • intercostale spieren #332 
  spieren die tussen de ribben zitten


 • expiratie #333 
  uitademing

 • inspiratie #333 

  inademing
 • intercostale pijn #334 
  pijn vanuit de ruimte tussen de ribben
 • interdentaal #337 
  tussen de tanden en kiezen

 • interdentale holte #338 

  een holte tussen de tanden en kiezen
 • abduceert #354 
  iemand die zijn arm van het lichaam af beweegt


 • adhesief #361 
  gemakkelijk hechtend


 • carcino/ #245

  carcino/ = kanker


 • lipo/ #250
  lipo/ = vet

 • muc/ #252
  muc/ = slijm
 • muco/ (comb. Vorm) #252
  muco/ (comb. Vorm) = slijm
 • muc/ #256
  muc/ = slijm


 • laryngo/ (combinerende vorm) #263
  laryngo/ (combinerende vorm) = bij het verwijzen naar ons stemorgaan (strottenhoofd: larynx)


 • ie/ #266
  ie/ = een handeling
 • cefalo/ #277

  cefalo/ = hersenschedel

 • cefal/ #282

  cefal/ = hersenschedel
 • encefal/ #282
  encefal/ = hersenen
 • /kèle #286

  /kèle = met huid bedekte uitstulping


 • cefalo/ #286
  cefalo/ = hersenschedel
 • en/ #286

  en/ = in

 • encefalo/ #286
  encefalo/ = hersenen
 • kèle/ #287

  kèle/ = uitstulping
 • nas/ #291
  nas/ = neus
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Medische Terminologie

 • 1520377200 4.2 Medische Terminologie

 • Wat wordt er verstaan met een anatomische stand?
  ontspannen natuurlijke stand
 • Wat is de lichamelijke houding bij een anatomische stand?
  • Rechtopstaand
  • hoofd recht naar voren
  • voeten naast elkaar en recht naar voren wijzend
  • armen ontspannen met handpalmen naar voren
 • Wat is een transversaal vlak
  Onderscheid boven en onder
 • Wat is een sagittaal vlak
  Onderscheid links en rechts
 • Wat is een frontaal vlak
  Onderscheid voorzijde en achterzijde
 • Hoe wordt een frontale as ook wel genoemd
  een transversale as
 • Wat is een frontale/transversale as
  Een horizontale lijn die van links naar rechts loopt
 • Wat is een saggitale as
  Een horizontale lijn die van voren naar achteren loopt
 • Wat is een longitudinale as
  Een verticale as
 • Wat is Craniaal
  Richting het hoofd
 • Wat is een ander woord voor Craniaal
  Superior
 • Wat is Caudiaal
  Richting het stuitje
 • Wat is een ander woord voor Caudaal
  Inferior
 • Wat is Ventraal
  Voorzijde
 • Wat is een ander woord voor ventraal
  anterior
 • Wat is Dorsaal
  Achterzijde
 • Wat is een ander woord voor Dorsaal
  posterior
 • Wat is lateraal
  naar buiten gelegen
 • Wat is mediaal
  naar binnen geleden
 • Wat is Mediaan
  De middenlijn
 • Wat is centraal
  Het hart, de oorsprong
 • Wat is proximaal
  dichtbij de oorsprong
 • Wat is distaal
  verder van de oorsprong af
 • Wat is Extra
  Naar buiten gelegen
 • Wat is intra
  naar binnen gelegen
 • Wat is Dextra
  Rechts
 • Wat is Sinistra
  Links
 • Wat is Supra
  Boven
 • Wat is sub
  Onder
 • Wat is peri
  rondom
 • Wat is Cervicaal
  Halswervels
 • Wat is Thoracaal
  borstwervels
 • Wat is lumbaal
  wervels buik
 • Wat is iliacaal
  Wervels heupbeen
 • Wat is inguinaal
  Richting de liezen
 • Wat is Flexie
  buigen
 • Wat is Extensie
  Strekken
 • Wat is Abductie
  Van het lichaam af
 • Wat is adductie
  Naar het lichaam toe
 • Wat is rotatie
  Draaien
 • Wat is pronatie
  duim naar beneden
 • Wat is supinatie
  Duim omhoog
 • Wat is Scopie
  kijken/bezichtigen
 • Wat is Tomie
  Snijden
 • Wat is resectie
  uitsnijding/verwijdering
 • Wat is extirpatie
  Verwijdering
 • Wat is Amputatie
  Geheel of gedeeltelijk afzetting van een lichaamsdeel
 • Wat is een incisie
  insnijding
 • Wat is excisie
  uitsnijding
 • Wat is ectomie
  uitsnijding
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Medische terminologie

 • 1447542000 Medische termen

 • A/An
  Niet, zonder of geen
 • Allopathie
  Geneeswijzen waarbij ziekte behandeld wordt met andere stoffen dan de stoffen die de ziekte verschijnselen veroorzaken.
 • Alternatieve geneeswijzen
  Niet - reguliere geneeswijze
 • Anabool
  Weefselopbouwend
 • Anaplasie
  Het verschijnsel waarbij celdeling en celgroei zodanig veranderen dat de differentiatie in de cellen, waaruit een weefsel is opgebouwd, afneemt. 
 • Ante -
  Naar voren
 • Anterior
  Aan de voorkant
 • Calor
  Warmte
 • Carcinoom
  Kwaadaardig gezwel, uitgaande van epitheel
 • Cart.
  Cartilago = Kraakbeen
 • Caudaal
  Richting van de voeten.
 • Conservatief
  Behoudend, tegenovergestelde van operatief
 • Craniaal
  In het richting van het hoofd.
 • Curatie
  Genezing
 • Degeneratieve processen
  Processen van achteruitgang
 • Desinfectie
  Zo goed mogelijk verwijderen van ziekteverwekkers.
 • Di
  Twee
 • Diagnosticeren
  Het vaststellen van de aard van een aandoening
 • Dieet
  Speciaal samengestelde voeding
 • Differentiatie
  Proces, waarbij cellen steeds meer gaan verschillen in vorm en functie. Ontwikkeling in een speciale richting.
 • Distaal
  Het verst van het midden van het lichaam.
 • Ectomie
  Uitsnijden, chirurgische verwijdering
 • Endogeen
  Van binnenuit ontstaan
 • Epitheel
  Dekweefsel, bovenste laag van de huid en slijmvliezen.
 • Etiologie
  Leer der ziekte oorzaken (Pathogenese)
 • Exogeen
  Van buitenaf ontstaan
 • Gegeneraliseerd
  Geen onderscheid maken tussen zieken die aan dezelfde ziekte lijden.
 • Geslachtschromosomen
  Het paar chromosomen dat het geslacht van een individu bepaalt.
 • Geslachtsgebonden
  Binding en overdracht van een erfelijke eigenschap aan...
 • Hypo-
  Verminderd, verlaagd
 • Inenten
  Beschermen tegen ziekte door inbrengen van entstof in het lichaam.
 • Infectie
  Besmetting van een organisme met ziektekiemen....(gevolgd door vermeerdering van deze ziektekiemen enerzijds en afweerreactie van het organisme anderzijds).
 • Metastase
  Uitzaaiing
 • Micro-organisme
  levende organisme die zo klein zijn, dat ze alleen met microscoop bekeken kunnen worden.
 • Mitose
  Celdeling
 • Mono-
  Èèn, alleen
 • Multicausaal
  Met meer oorzaken
 • Symptomen
  Ziekteverschijnselen
 • Tetra
  Vier
 • Trauma
  Ongeval
 • Tri-
  Drie
 • Tumor
  Gezwel
 • Steriliseren
  Volledig verwijderen van alle levenden organismen.
 • Sub-
  Bijna, onder
 • Supra-
  Boven
 • Symptomatische therapie
  Therapie waarbij de symptomen worden bestreden zonder de oorzaak wordt behandeld.
 • Uni-
  èèn
 • Unilateraal
  Aan èèn zijde.
 • Vena (venae)
  Ader(s)
 • Ventraal
  Aan de buikzijde.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Medische Terminologie

 • 1417474800 Medische Terminologie

 • spinaal
  Het ruggenmerg betreffend
 • cranioplastiek
  operatief vormherstel
 • dermie
  toestand van de huid
 • (ot)algie of (ot)adynie
  toestand van pijn (2x)
 • metrie
  meting
 • cerebraal
  de grote hersenen betreffend
 • craniaal
  de schedel betreffend
 • Corticaal
  de schors betreffend
 • para
  naast
 • Thoracolumbaal
  borstkas en lendenstreek betreffend
 • ossaal
  de beenderen betreffend
 • kysteus
  rijk aan kystes
 • kystes
  met vocht gevulde blaasvormige holte
 • cyste
  urineblaas
 • cystectomie
  chirurgische verwijdering van de urineblaas
 • kystectomie
  operatieve verwijdering van een kyste
 • hydrocefalie
  waterhoofd
 • thoracoabdominaal
  pijn in gebied tussen borstkas en buik
 • thoracotomie
  (chirurgische opening) insnijding van de thorax
 • hydrofobie
  watervrees
 • fobie
  toestand van vrees
 • uterus
  baarmoeder
 • ovariitis
  eierstokontsteking
 • ovario (latijns)
  eierstok
 • oöfor (grieks )
  eierstok
 • oöferectomie
  operatief verwijderen van de eierstokken
 • (latijns) ovariëctomie
  operatief verwijderen van de eierstokken
 • pexie
  vasthechting (aan de omgeving), verankering, fixatie.
 • Uteropexie
  (operatieve) fixatie van de baarmoeder
 • hystero (grieks combinerende vorm)
  baarmoeder
 • ovum
  eivormig, eirond
 • foramen ovale
  eivormige opening
 • Oögenese
  vorming van eicellen
 • spermatogenese
  vorming van zaadcellen
 • /emie
  toestand van het bloed
 • cholesterolemie
  een toestand van (te veel) cholesterol in het bloed
 • hemolyse
  afbraak van bloed
 • Haima (grieks)
  bloed
 • A
  zonder, niet,on
 • anemie
  toestand zonder bloed
 • hematoloog
  specialist in de bloedziekten
 • hematologie
  beoefenen van het specialisme
 • hematoom / haematoma
  bloeduitstorting
 • dyspnoe
  moeilijke ademhaling
 • dyspepsie
  iemand met een moeilijke spijsvertering
 • dystrofie
  gestoorde voedingstoestand van bepaalde onderdelen van het lichaam, bijvoorbeeld van bepaalde sprieren
 • amenorroe
  uitblijven van menstruatie
 • dysmenorroe
  moeilijke menstruatie (met symptomen als pijn, algemeen onwel bevinden en/of onregelmatigheid)
 • genesie
  vorming, ontwikkeling
 • fagie
  het eten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - medische terminologie

 • 1415487600 medische terminologie voor- tussen en -achtervoegsels

 • a-, an-
  zonder, niet 
 • acro-
  perifeer 
 • adeno-
  klieren 
 • -emie 
  toestand van het bloed 
 • aëro-
  lucht
 • -alg(es)ie 
  pijn 
 • amb-
  beide, tweewaardig 
 • angio-
  vat 
 • ante-
  tegen 
 • apo- 
  afkomstig van 
 • artr- (arthr-) 
  gewricht
 • auto

  zelf
 • benigne 
  goedaardig
 • bi- 
  twee(maal) 
 • bili-, chol-
  gal
 • bio-
  leven 
 • brachy-
  kort 
 • brady- 
  langzaam 
 • carci-
  kwaadaardig, kanker 
 • circum-
  rondom 
 • chol-
  gal 
 • chondro 
  kraakbeen
 • chrom-
  kleur 
 • commotio
  beroering, beweging 
 • contusion
  kneuzing
 • -cide 
  dodend 
 • -cisie 
  snijding 
 • con-
  samen
 • cryo-
  koude 
 • cyan- 
  blauwe verkleuring 
 • crypt-
  verborgen 
 • cyt-
  cel 
 • cyst(e) kyste 
  blaas of holte, gevuld met vloeibare, stroperige of taaie inhoud 
 • derm-, derma(t) 
  huid 
 • di- 
  dubbel
 • dolicho-
  lang 
 • -dynie 
  pijn
 • dys- 
  abnormaal, on-, wan-, slecht, pijnlijk 
 • extra-
  uit, buiten
 • ec-, ex-
  uit 
 • ectasie 
  uitzetting, verwijding 
 • ecto- 
  uit(wendig) 
 • ex-, ec-
  uit 
 • extirpatie 
  totale verwijdering, totaal wegnemen 
 • end-, ent- 
  in, binnen, inwendig 
 • epi-, supra,super 
  op, over, boven 
 • eu- 
  normaal, goed, optimaal 
 • -ery.
  rood 
 • fibro-
  bindweefsel 
 • -fiel 
  affiniteit tot 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

cervicitis #1269 

ontsteking van de baarmoederhals
cervicodorsaal #1269 

hals en rug betreffend
cervicobrachiaal #1268 

hals en arm betreffend
cervicovesicaal #1268 

baarmoederhals en urineblaas betreffend
cervico/ #1267 

hals
cervix #1267 
hals
varicosis #1266 

spataderaandoening
varix #1266 
spataderaandoening
fornix #1266 
gewelfd
femur #1266 

het dijbeen betreffend