Samenvatting Class notes - Mens en Dierkunde 2

Vak
- Mens en Dierkunde 2
- Arie Terlouw
- 2015 - 2016
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Animal Sciences
363 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Mens en Dierkunde 2

 • 1444860001 Oefentoetsen deel A vraag 1-25

 • Wat passeert het voedsel bij zoogdieren tussen de dunne en dikke darm?
  De ileoceacale sphincter
 • Wat is een sarcomeer?
  - De repeating unit van dwarsgereept spierweefsel
  - Bevat dikke en dunne filamenten
  - Verkort als een spier verkort
  - Wordt afgescheiden door Z-lijnen
 • Wat is de hypothalamus?
  Regulatie centrum honger en dorst
 • Waar resulteert een unilaterale cervicale doorsnijding (aan de linkerkant van het ruggenmerg in)?
  Verliest van tast-gevoel aan de linkerzijde van het lichaam en thermoreceptie aan de rechterzijde van het lichaam
 • Wat is de thalamus?
  Een 'relay station (doorgeef station) voor somatosensorische zenuwen, vooral voordat ze naar de cortex projecteren.
 • Hoe functioneert het lateraal pallium bij vissen?
  Als een sterk tot ontwikkeling gekomen reukcentrum
 • Hoe wordt galblaas-contractie gestimuleerd?
  Gestimuleerd door zowel hormonen afkomstig uit de darmwand als vet in het duodenum
 • Wat vormen de laterale ventrikels?
  Het lumen van het telencephalon
 • Welk type dieren hebben de meest gespecialiseerde tanden?
  Zoogdieren
 • Wat gebeurt er als er in vitro maagsap gemengd wordt met polypeptiden?
  Vorming van mono, di, tri en oligopeptiden
 • Waar bestaat de kattenschedel uit?
  2 frontale, 5 jugale en 8 dentale
 • Wat voor feeder is een balein walvis?
  Suspension feeder
 • Waartoe leidt een beschadiging van een primair corticaal gebied op de temporale lob?
  Hindering van het horen
 • Waar liggen parasympatische ganglia?
  Naast of binnenin de organen die ze innerveren
 • Wat doen hormonen die afkomsig zijn uit de darmwand in de intestinale fase van de vertering?
  Stimuleren in het algemeen de secretoire activieit van de pancreas, terwijl de maagactiviteit geremd wordt
 • Wat is het gevolg van een bloeding in het mediale pallium of de hypothalamus?
  Verlies van de eetlust een geen seksuele activiteit
 • Waar zijn de colliculi in de middenhersenen bij betrokken?
  Visuale en auditore reflexen
 • Waar is de pH het laagst in het maag-darmkanaal bij een monogastrisch dier?
  Begin van het duodenum
 • 1444946401 Oefentoetsen deel A vraag 26-50

 • Wat is een sarcomeer?
  Kleinste contractiele unit in skeletspierweeefsel
 • Waar vindt absoptie voor het grootste deel plaats?
  In het jejunum en ileum
 • Waardoor wordt de maag-darm tractus gereguleerd?
  - Enterisch zenuwstelsel
  - Maagdarmhormonen
  - De parasympatische tak van het autonome ZS
 • Voor welke vorming zijn pre-otische somieten verantwoordelijk?
  - Oogspieren
  - Tongspieren
  - Mimische spieren
 • Waar ontstaan skeletspieren uit en waardoor worden ze beinvloed?
  Alle skeletspieren ontstaan uit somieten of somitotmeren en staan onder invoed van de wil
 • Waar wordt de activiteit van gladde spiercellen in de maagwand het algemeen geremd door?
  Hormonen afkomstig uit de darmwand
 • Waarom heeft beschadiging van de thalamus effect?
  Horen voelen en visie
 • Wat is een nucleus?
  Een groep zenuwcellen die binnen het centrale zenuwstelsel ligt
 • Waardoor kan het brein de exact de plek van een prikje in de vinger localiseren?
  Vanwege somatotopisme
 • Wat is een eigenschap van de cellen van hartspierweefsel?
  Zijn elektrisch gekoppeld
 • Waardoor komt de membrana tympani in trilling?
  Door geluidsgolven
 • Wat is een belangrijk relaissation voor audio- en visuele reflexen?
  Het zoogdier tectum opticum
 • Wat gebeurt er tijdens een dwasleasie in de hippocampus van de mees?
  Het dier gaa door met de opslag van zaden maar vindt ze niet meer terug
 • Wat is gal?
  Is een exocrien product van de levercel en wordt gevormd in het SER van de levercel
 • Wat is de muscularis mucosea?
  - Bevordert het contact tussen villi en chymus
  - Word aangestuurd vanuit de plexus submucosus
  - Loopt door in de lamina propria van de villus
 • Wat doet gal?
  heeft emulgerende werking op veen
 • Wa doet de iris?
  Reguleert de hoeveelheid licht die het oog binnenvalt
 • Wat is single-unit glad spierweefsel?
  - Bevat veel gap=juncions en vormt een funcioneel syncytium
  - Kan zichzelf activeeren (self-excitable)
  - Bevindt zich in de wand van de darm, in reproduductieve en urinaire afvoergangen in en kleine bloedvaen
 • Hoe wordt pepsine gesecreteerd?
  In inactieve vorm
 • Wat is de fundus?
  Maaggedeelte met voornamelijk opslagfunctie
 • Wat is een stayer in vergelijking met een sprinter?
  Een sprinter heeft veel witte spieren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Mens- en Dierkunde 2

 • 1535925600 Stof H14 Energiemetabolisme en thermoregulatie T2.5

 • Definitie "Energie metabolisme"
  alle chemische reacties in lichaam betrokken bij energie opslag en verbruik
 • Wat is katabolisme?
  Katabolisme is een proces waarbij opgeslagen energie wordt afgebroken en energie vrijkomt.
  AKA Glucose oxidatie
 • Wat is anabolisme?
  Anabolisme is een proces waarbij koolhydraten, vet en/of eiwitten worden omgezet in opgeslagen energie.
 • Wat zijn de vijf stappen (namen) van glucose oxidatie?
  1. Glycolyse
  2. Omzetten van Pyruvaat in acetyl-CoA
  3. Citroenzuurcyclus  (Krebs cyclus)
  4. Elektron transport keten
  5. Oxidatieve fosforylering
 • Hoe ziet de reactie van optimale ATP opbrengst eruit bij glucose oxidatie?
  C6H12O6 + 6 O2 + 32 ADP + 32 Pi -> 6 CO2 + 6 H2O + 32 ATP
 • Wat zijn de effecten van lage zuurstofbeschikbaarheid op glucose oxidatie?
  Elektronen kunnen niet worden afgegeven aan O2
  - Krebs en oxidatieve fosforylering kunnen niet plaatsvinden 
  - ophoping pyruvaat en NADH
 • Wat gebeurt er bij anaerobe glucose verbranding?
  Pyruvaat wordt omgezet in lactaat
  Hierbij wordt 2 ATP gevormd
 • Glucose oxidatie is (soort reactie, levert of kost energie)
  Katabool en levert energie op
 • Waaruit wordt Glucose gemaakt bij gluconeogenese?
  1. Aminozuren
  2. Lactaat
  3. Glycerol (niet vetzuren)
  4. Producten uit citroenzuurcyclus
 • Wat is een positieve energiebalans?
  De inname van energie is groter dan het verbruik.
  Er wordt energie opgeslagen.
 • Omschrijf de absorptieve fase
  De absorptieve fase begint tijdens en maaltijd en kan daarna nog 3-4 uur duren.
  In deze fase worden nutriënten uit het maagdarmkanaal geabsorbeerd.
  De energieaanvoer is groter dan het energiegebruik.
 • Omschrijf de postabsorptieve fase
  Vindt plaats tussen maaltijden in
  Er vindt geen absorptie van nutriënten meer plaats
  Energieaanvoer is kleiner dan het energiegebruik
 • Wat is het enige hormoon wat actief de glucosespiegel kan verlagen?
  Insuline
 • Eigenschappen Insuline
  - anabool hormoon
  - kenmerkend voor absorptieve fase
  - stimuleert glucose opname, glycogenese, lipogenese, eiwitsynthese
  - remt glycogenolyse, lipolyse, proteolyse, gluconeogenese
 • Waarom heeft hypoglycemie ernstige gevolgen op de werking van het zenuwstelsel|?
  Suiker is de energiebron van de hersenen. Bij hypoglycemie is er een tekort aan suiker waardoor de werking van de hersenen wordt aangetast.
 • Wat zijn de katabole effecten bij een stress respons (adrenaline)?
  Remming insuline afgifte
  Stimulatie glucagon afgifte
  Stimulatie glycogenolyse (lever, spier)
  Stumulatie glyconeogenese (lever, nier)
  Stimulatie lipolyse (vet)
 • Welke metabole reacties worden gestimuleerd door cortisol?
  Gluconeogenese
  Glycogenolyse
  Lipolyse
  Ketogenese
  Proteolyse
 • Wat zijn de metabole effecten van groeihormoon?
  Anabool: stimuleert aminozuuropname, eiwitsynthese
  Katabool: verlaagt glucose opname, verhoogt vetafbraak -> energie beschikbaar
 • Wat zijn de metabole effecten?
  Stimuleert metabolisme (BMR)
  Stimuleert glycogenolyse (spier, lever)
  Stimuleert gluconeogenese (lever)
  Stimuleert lipolyse, remt lipogenese (vet)
  Stimuleert eiwit afbraak
 • Welke leverfunctie wordt verlaagd in aanwezigheid van glucagon?
  Eiwitsynthese
 • Wat is de definitie van Thermoregulatie?
  Het reguleren van lichaamstemperatuur binnen nauwe grenzen
 • Poikilotherme dieren (definitie)
  Lichaamstemperatuur niet reguleren maar conformeren aan omgeving
 • Wat zijn homeotherme dieren?
  Lichaamstemperatuur reguleren op niveau anders dan omgeving
 • Noem de vier manieren waarop warmte wordt gewisseld
  1. Radiatie (warmte overdracht door EM-straling, bij zon en dieren vnl infrafood)
  2. Verdamping (conversie van vloeistof naar gas; veroorzaakt koeling)
  3. Convectie (warmte overdracht als water of lucht langs lichaam stroomt)
  4. Conductie (warmte overdacht tussen lichaam en omgeving, contact)
 • Wat is de reactievergelijking van Glycolyse?
  glucose (C6H12O6) + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi -> 2 Pyruvate + 2 NADH + 2H+ + 2 ATP
 • Wat is de reactievergelijking van de linking step?
  2 pyruvate + CoA + 2 NAD+ + H2O -> 2 Acetyl CoA + 2 NADH + 2 H+ + 2 CO2
 • Wat is de reactievergelijking van de Krebscyclus?
  AcetylCoA + 3 NAD+ + FAD + ADP + Pi + 3 H2O -> 2 CO2 + 3 NADH + 3 H+ + FADH2 + ATP
 • Wat is de reactievergelijking van oxidatieve fosforylatie?
  10 NADH + 10 H+ + 2 FADH2 + 34 ADP + 34 Pi + 6 O2 -> 10 NAD+ + 2 FAD + 12 H2O + 34 ATP
 • Wat is de reactie van glycose katabolisme in de afwezigheid van zuurstof?
  Pyruvate + NADH + H+ -(lactate dehudrogenase)-> lactate + NAD+
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Is de inspiration altijd passief of actief?
Actief
Welke zenuwen regelen het ademen?
Phrenic en external intercostal zenuw (positieve feedback)
Wat is de consequentie van de toename of afname alveolar ventilation van PO2 en PCO2 in arterial blood?
Alveolar ventilation = (tidal volume x frequency) - (dead space volume - frequency)
Hoe bereken je de minute ventilation?
VE = f x VT
Welke spieren werken bij het actieve deel van de uitademing?
Internal intercostal muscles 
abdominal muscles
Welke spieren werken bij de inademing?
Diaphragm en external intercostal muscles
Waardoor wordt mucus afgescheiden en waardoor getransporteerd?
Goblet cells
cilia
Welke eiwitten bevatten alveoli?
Collagen en elastin
Welke twee gasuitwisseling processen zijn er in je lichaam?
Cellular respiration en external respiration
Wat is het bohr effect?
Dat bij een lage pH de hemoglobine affiniteit voor O2 afneemt