Samenvatting Class notes - Meten en diagnostiek 2

Vak
- Meten en diagnostiek 2
- Conijn
- 2020 - 2021
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Psychologie
147 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Meten en diagnostiek 2

 • 1612911600 MD2 hoorcollege 1

 • Wat zijn latente variabelen?
  Niet observeerbare variabelen
 • Wat is meten in de psychologie?
  Het toekennen van symbolen aan individuen, zodat symbolen de psychologische eigenschap van het individu weergeeft.
 • Wat staat er altijd binnen in het rondje in een paddiagram binnen meten en diagnostiek?
  De latente variabele
 • Wat is Psychometrie?
  De wetenschap van eigenschappen van psychologische tests (Niet alleen papier en penseel vragenlijsten)
 • Item responses zijn gerelateerd aan de latente variabele, maar er is altijd een ... ?
  Error / meetfout
 • Meten in de psychologie heeft obstakels, namelijk: beoogde variabelen zijn niet direct observeerbaar, maar latente variabelen.
 • Wat doet een lineaire regressie in de psychologische statistiek?
  Causaliteit tussen item en latente variabele
 • Wat zijn latente variabelen?
  Niet observeerbare constructen/variabelen
 • Wat is de correlatiecoefficient?
  De lineaire relatie tussen variabelen / items
 • Wat heb je nodig om latente variabelen te meten?
  • Psychologische theorie
  • Begripscausaliteit
  • Statistiek
  • Een grafische representatie
 • Wanneer is een variabele continue verdeeld?
  Als er geen hoger/lager is, geen goed/slecht, maar gewoon verschillende variabelen.
 • Metingen zijn onderhevig aan meetfouten, want Item responses zijn alleen gerelateerd aan de latente variabelen.
 • Wat is een reflectief item?
  Weerspiegelt / reflecteert de latente variabele
 • Wat geeft een Error weer?
  Dat Item responses gerelateerd zijn aan de latente variabelen, maar niet 1-op-1 gelijk zijn, dus er is altijd sprake van error.
 • Wat is een formatief item?
  De items bepalen een score, en NIET een latente variabele. Geen psychometrische meting.
 • Rol van de statistiek: Wat is een psychometrische analyse?
  Een analyse van individuele verschillen in item responses
 • Is sociaal economische status een reflectieve of een formatieve variabele?
  Formatief
 • Wat kun je met een regressiemodel?
  Beantwoorden hoeveel van de variantie van de itemreacties wordt verklaard door de latente variabele (R^2 = % verklaarde variantie)
 • Zijn de APGAR score formatieve of reflectieve items?
  Formatief
 • Wat is de Pearson's R?
  Gestandaardiseerde waarde tussen de -1 en 1, dat een relatie aangeeft tussen twee variabelen
 • Wat is de APGAR score?
  Score waarmee de algemene toestand van de baby gescoort kan worden
 • Wat is een lineaire regressie en hoe is deze anders van een logistische regressie?
  De afhankelijke variabele is continue verdeeld
 • Wat is unidimensionaliteit?
  De items zijn direct en causal afhankelijk van één latente variabele
 • Wat is een logistische regressie en hoe verschilt het van een lineaire regressie?
  De afhankelijke variabele is dichotoom of binair
 • Schending van unidimensionaliteit van een item is?
  Dat het item afhankelijk is van 2 latente variabelen
 • Hoe kom je op het antwoord op Hoe de relevante psychologische variabele verdeeld wordt/is en wat het meetniveau is
  Psychologische theorie
 • Wat is causaliteit?
  Item responses zijn direct en causaal afhankelijk van de latente variabelen
 • Wat zijn Reflectieve items?
  Antwoord op items wordt veroorzaakt door de latente variabele, dus het is een reflectie van iets dat al is.
 • Wat zijn formatieve items?
  De item responses veroorzaken het resultaat. APGAR-score is afhankelijk van de items responses.
 • Wat zijn index variabelen?
  Variabelen gedefinieerd door eenvoudige som van formatieve items, zonder een veronderstelling van causaliteit
 • Wat is een meet/test bias?
  Als een bepaalde groep systematisch wordt benadeeld in een meting, zoals geslacht of huidskleur
 • Meten van gewicht is anders dan psychologische variabelen meten op het gebied van:
  • Sterke theoretische onderbouwing
  • Meetfout kan zeer klein zijn
  • Meetschaal is een ratio schaal
  • De meeteenheid is algemeen geaccepteerd 
 • Wat is een overeenkomst tussen het meten van bijv. Gewicht en een psychologische variabelen?
  Beide uitkomsten kunnen tussen individuen/groepen worden vergeleken
 • Wat is sociaalwenselijk antwoorden?
  Het is een vorm van reactiviteit, waarbij iemand antwoord obv wat diegene denkt dat sociaal geaccepteerd is
 • Wat is 'malingering'?
  Dat is een vorm van reactiviteit, waarbij iemand express een slechte indruk wilt maken, door bijv. Symptomen te fabriceren
 • Wat is reactiviteit?
  Iemand die zich anders gedraagt, omdat men bewust is dat men geobserveerd wordt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is meten in de psychologie?
Het volgens regels toekennen van symbolen aan individuen, zodat de symbolen de psychologische eigenschap van het individu weergeeft
Wat is reactiviteit?
Iemand die zich anders gedraagt, omdat men bewust is dat men geobserveerd wordt.
Wat is 'malingering'?
Dat is een vorm van reactiviteit, waarbij iemand express een slechte indruk wilt maken, door bijv. Symptomen te fabriceren
Wat is sociaalwenselijk antwoorden?
Het is een vorm van reactiviteit, waarbij iemand antwoord obv wat diegene denkt dat sociaal geaccepteerd is
Wat is een overeenkomst tussen het meten van bijv. Gewicht en een psychologische variabelen?
Beide uitkomsten kunnen tussen individuen/groepen worden vergeleken
Wat is een meet/test bias?
Als een bepaalde groep systematisch wordt benadeeld in een meting, zoals geslacht of huidskleur
Wat zijn index variabelen?
Variabelen gedefinieerd door eenvoudige som van formatieve items, zonder een veronderstelling van causaliteit
Wat doet factorrotatie?
De getallen uit de Factor Matrix worden onderdaan aan een rotatie waardoor ze makkelijker te interpreteren zijn.
Wat zijn communalities?
Proportie verklaarde variantie
Wat zijn de twee vuistregels over eigenwaardes?
 1. Het aantal gemeenschappelijke factoren kan overeenkomen met het aantal eigenwaarden > 1
 2. Aantal gemeenschappelijke factoren kan overeenkomen met het aantal eigenwaarden vóór de knik in de screeplot zoals op de afbeelding