Samenvatting Class notes - Methodische handelen 2

Vak
- Methodische handelen 2
- -
- 2018 - 2019
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
402 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Methodische handelen 2

 • 1549321200 Theorie karakteristieke patiënt

 • Waar staat karakteristiek voor?
  Herkenbaar, kenmerkend, representatief, treffend, typerend, typisch: karakterschets
 • Wat zijn traits?
  Eigenschappen waarmee een persoonlijkheid beschreven kan worden
 • Wat zijn 'the big five'
  - Extraversie
  - Warmte 
  - Nauwgezetheid
  - Stabiliteit 
  - Openheid 
 • Wat valt er onder normaal?
  Kenmerken die bij de meeste gezonden mensen aanwezig zijn
 • Welke kenmerken zijn bij de meeste gezonde mensen aanwezig?
  - Een realistische waarneming van de werkelijkheid 
  - Controle over het eigen gedrag
  - Een gevoel van zelfwaardering en het gevoel door andere geaccepteerd te worden
  - Het vermogen om affectieve relaties met anderen aan te gaan
  - Productiviteit 
 • Wat valt er onder verschillen?
  - Uiterlijk
  - Politiek
  - Levensstijl
  - Waarde en normen
  - Leeftijd en ontwikkeling 
  - Beperkingen
  - Intelligentie 
  - Angst en pijnbeleving 
 • Wat valt er onder speciale groepen?
  - Gehandicapten
  - Ouderen
  - Medische gecompromitteerde patiënten 
  - Psychiatrische patienten 
  - Verslaafde 
  - Angstige patienten 
  - Allochtone Patienten 
  - Agressieve personen 
 • Wat valt er onder angstige patient?
  - Verschillende soorten angst en verschillende uitingen van angst 
  - Angstanamnese, angst vragenlijst
  - Vertrouwensrelatie opbouwen
  - Informatie geven 
  - Aandacht 
  - Externe psychologische begeleiding 
  - Doorverwijzen naar de specialist 
 • Wat valt er onder allochtone patiënten?
  - Andere gewoontes en opvoeding qua mondgezondheid 
  - Andere verwachtingen van behandeling: bijvoorbeeld medicijnen of directe oplossing 
 • Wat valt er onder agressieve patiënten?
  - Verschillende mate van agressie 
  - Verschillende aanleidingen en uitingsvormen
  - Begrip, luisteren en geduld/rust is essentieel 
  - Zorgen voor achterwacht 
  - Eigen grenzen bewaken 
 • Welke 4 DISC modellen heb je?
  - Dominant 
  - Invloedrijk 
  - Consciëntieus 
  - Stabiel 
 • Welke factoren spelen een rol bij beoordelingsfouten?
  1. Selectie
  2. Generalisatie 
  3. Sterotypering en voordelen
  4. Eigen groep bias
  5. Halo effect
  6. Self fulfilling prophecy 
 • Waar staat selectie voor bij beoordelingsfouten?
  Dat we zelf bepalen welke informatie we wel en niet verwerken (ook al is dit soms onbewust)
 • Waar staat generalisatie voor bij beoordelingsfouten?
  Door mensen in categorieën te verdelen, kan er onterecht vanuit worden gegaan dat mensen binnen een categorie veel overeenkomsten hebben en dat er tussen categorieën veel verschil is
 • Waar staat stereotypering en vooroordelen voor bij beoordelingsfouten?
  Stereotypering is een beschrijvend schema voor een categorie mensen waaraan bepaalde eigenschappen worden toegeschreven. Dat kan zowel positief als negatief zijn
 • Waar staat eigen groep bias voor bij beoordelingsfouten?
  - Vaak speelt de waardering voor de eigen groep een belangrijke rol. Men gaat uit van eigen waarden en normen en ziet deze als een maatstaf. Hiermee wordt afwijkend gedrag als slechter gezien en de eigen groep als beter.

  - Dit kan leiden tot discriminatie: het anders behandelen van (groepen) mensen op basis van bepaalde kenmerken
 • Waar staat Halo effect voor bij beoordelingsfouten?
  - Hiermee wordt een kenmerk gegeneraliseerd naar andere kenmerken (iemand die mooi is worden ook andere positieve eigenschappen toegeschreven)

  - Of iemand die aardig is wordt ook als intelligent ervaren

  - Erg spontaan iemand ook als slordig ervaren 
 • Wat is het tegenovergestelde van Halo effect? en waar staat dit voor?
  Het Horn effect 

  - Iemand met een negatieve eigenschap wordt ook op andere vlakken negatief beoordeeld 
 • Waar staat selffulfilling prophecy voor bij beoordelingsfouten?
  Als we verwachten dat iemand iets op een bepaalde manier zal doen of juist niet, dan benaderen we die persoon op die manier, waardoor het een selffulfilling prophecy (voorspelling die uitkomt) kan worden
 • Waar is gedrag afhankelijk van?
  Van de mogelijkheden (capaciteiten, kennis en inzicht) en situationeel omstandigheden en afhankelijk van rol
 • Welke soorten motivatie heb je?
  - Intrinsiek -> Motivatie van uit jezelf (binnenuit)
  - Extrinsiek -> Motivatie van buiten iemand zelf (b.v school) 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.