Samenvatting Class notes - MH2

Vak
- MH2
- 2021 - 2022
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
358 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - MH2

 • 1614034800 Meetinstrumentarium

 • Wat verstaan we onder risico-indicatoren?
  Een signaal van het probleem, zij veroorzaken het probleem niet, maar is een signaal van ontsteking.
 • Wat verstaan we onder risico-factoren?
  Dit zijn ziekte veroorzakende componenten
 • Wat is het doel van kwantificeren.
  Door metingen zorgvuldig uit te voeren en correct te interpreteren is de mondgezondheid objectief in getallen uit te drukken
 • Wat zijn surrogaat uitkomsten?
  Niet direct klinisch relevant voor een patient
 • Wat wordt bedoeld met definitieve uitkomsten?
  Direct relevant voor de patient
 • Het losstaan van de tanden en pijn is een voorbeeld van :
  Een definitieve uitkomstmaat
 • Verdiepte pockets zijn een voorbeeld van :
  Surrogaat uitkomsten
 • Wat wordt er verstaan onder betrouwbaarheid (m.b.t. Uitkomsten/testen)?
  Bij herhaling steeds dezelfde resultaten
 • Wat wordt er bedoeld met de validiteit van een test?
  Meet wat je wilt meten
 • Wat geeft het 'Nagi model of disablement' weer?
  De stadia van aandoening of ziekte en wanneer patient daarin probleembesef krijgt
 • Waarmee voorkom je dat een aandoening / ziekte tot beperkingen leidt?
  Door te meten en ze op tijd te kunnen ingrijpen -> preventie
 • Uit welke drie perspectieven kun je meten?
  1. Perspectief van de behandelaar
  2. Perspectief van patient (waarom komt de pt bij jou?)
  3. Zorg autoriteiten (overheid en zorgverzekeraars)
 • Benoem de 7 doelen van het meten uit perspectief van de behandelaar.
  1. Analyseren zelfzorg
  2. Risico's inschatten
  3. Stellen diagnose
  4. Opstellen behandelplan
  5. Evalueren behandelresultraat
  6. Analyseren mondgezondheid
  7. Interpretatie ten opzichte van wetenschappelijke onderzoeksresultaten
 • Benoem 4 doelen van meten uit perspectief van de patient.
  1. De mondgezondheid inzichtelijk krijgen (probleembesef)
  2. Onderbouwing behandelplan
  3. Motiveren
  4. Effect van de zelfzorg evalueren
 • Benoem 3 doelen van meten uit perspectief van zorg autoriteiten.
  1. Controleren of behandelaars op de juiste wijze tot behandelvoorstel komen
  2. Controleren of er terecht wordt gedeclareerd
  3. Indirect zorggebruik in kaart brengen en zorguitgaven reguleren
 • Wat zijn de kenmerken van het meetinstrument bleeding on probing?
  Meet het percentage bloeding na het sonderen van de pocketbodem
 • Wanneer is bleeding on probing geindiceerd / wat is het doel? (5)
  1. Gezondheid parodontium vaststellen
  2. Risico op progressie van parodontitis meten
  3. Mate van zelfzorg meten
  4. Behandelplan opstellen
  5. Recall termijn bepalen
 • Wanneer is de eastman interdental bleeding index geindiceerd? / wat is het doel?(2)
  1. Wanneer je de gezondheid van interdentale gingiva/papil wil meten om de parodontale situatie in kaart te brengen. 
  2. En om de effectiviteit van de interdentale zelfzorg te meten
 • Wat meet de eastman interdental bleeding index?
  Percentage interdentale bloedingen
 • Wat kan de validiteit bedreigen bij de eastman interdental bleeding index?
  Wanneer de bloedingsneiging beïnvloed wordt. Bijvoorbeeld door roken etc.
 • Wat kan de betrouwbaarheid beïnvloeden bij de eastman interdental bleeding index?
  Bij herhaalde metingen geen rekening houden met de omstandigheden
 • Wanneer wordt DPSI geindiceerd / wat is het doel? (2)
  1. Periodieke screening van de parodontale situatie
  2. Parodontale behandebehoefte vaststellen
 • Wat meet de DPSI? (4)
  Ontsteking
  retentie factoren
  pocketdiepte
  aanhechtingsverlies
 • Wat kan de validiteit bedreigen bij DPSI? (2)
  1. Wanneer de bloedigsneiging beinvloed wordt door medicatie of roken bv
  2. Onvoldoende kennis van doel meetinstrument
 • Wat kan de betrouwbaarheid bedreigen bij DPSI? (3)
  1. Foutief hanteren van de pocketsonde
  2. Als er bij herhaalde metingen geen rekening wordt gehouden met de omstandigheden
  3. Foutieve interpretatie van de waarneming
 • Wat is de procedure van meten bij DPSI?
  Je meet per sextant, hierbij ga je exploratief sonderen. Alle pockets worden opgeschreven. B;loedingsneigingen per vlak worden aangegeven. Per sextant ga je ook kijken of er tst, overhangende restauraties en recessies boven pockets groter dan 3 mm aanwezig zijn. Deze gegevens combineer je en geef je een score per sextant. De hoogste score bepaalt de categorie.
 • Wat zijn de vervolgstappen bij een categorie A? En wat is de score?
  Score 0, 1 en 2. Behandeling volgens paro-preventie protocol.
 • Wat zijn de vervolgstappen bij een categorie B en wat is de score?
  Score 3-. Behandeling volgens paro protocol maar in sommige gevallen kan het ook met paro-preventie protocol behandeld worden
 • Wat zijn de vervolgstappen bij categorie C en wat is de score?
  Score 3+ of 4. Behandeling volgens paro protocol
 • Wanneer wordt een parodontiumstatus geindiceerd? Wat is het doel? (6)
  1. Wanneer de mate van parodontale ontsteking en afbraak in kaart gebracht dient te worden
  2. Om juiste diagnose te stellen
  3. Om een voorlopig behandelplan op te stellen
  4. Om het resultaat vast te stellen van de initiele behandeling
  5. Om prognose te bepalen
  6. Om een verdere behandelingsplanning te maken bv parodontale chirurgie
 • Wat meet het parodontiumstatus? (6)
  1. Bloeding
  2. Pocketdiepte 
  3. Mobilitieti
  4. Furcatie
  5. Plaque
  6. Aanhechtingsverlies
 • Wat kan de validiteit bij parodontiumstatus bedreigen? (2)
  1. Wanneer de bloedingsneiging beinvloed wordt 
  2. Meting na instrumentatie
 • Wat kan de betrouwbaarheid bedreigen bij de parodontiumstatus? (5)
  1. Foutief hanteren pocketsonde
  2. Hoeveelheid druk
  3. Als de procedure niet goed opgevolgd wordt
  4. Foutieve interpretatie van de waarneming
  5. Aanwezigheid tst/restauraties
 • Welke drie plaque indices/scores zijn er ?
  1. Plaque control record
  2. Plaque index
  3. Quigley hein plaque index
 • Wanneer id e plaque control record geindiceerd? Wat is het doel? (3)
  1. Effectiviteit van de zelfzorg meten
  2. Patient risicobewust maken
  3. Patient instrueren en motiveren
 • Wat meet de plaque control record?
  Percentage met plaque bedekte dentale vlakken
 • Wat kan de validiteit van de plaque control record bedreigen? (2)
  1. Tijd tussen laatste poetsbeurt en meting
  2. Oppervlakte ruwheid
 • Wat kan de betrouwbaarheid beinvloeden? (2)
  1. Herhaalde metingen onder verschillende omstandigheden
  2. De procedure niet goed opgevolgd hebben
 • Wat is het belang van meetinstrumentarium? (2)
  1. Invloed hebben op te nemen besluiten
  2. Geven info om beslissingen te kunnen nemen en gedrag te kunnen beïnvloeden
 • Welke criteria zijn er voor de correctheid van metingen? (2)
  1. Validiteit
  2. Betrouwbaarheid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Het plan van mh is onrealistisch wat kan er gebeuren?
De pt kan terugvallen van actie naar precontemplatie
Wat doe je dan als mh?
De redenen van mislukking bespreken en hem een nieuw plan laten maken
Als de patient een terugval heeft in welke fase komt de pt dan weer terecht?
Contemplatie fase
Wat doe je als mh in deze fase?
Je moedigt aan en complimenteert
Wat gebeurt er in de fase actie?
De pt gebruikt de interventie
Wat doe je als mh bij de preparatie fase?
Samen met de pt een concreet plan maken
Wat gebeurt er in de preparatie fase?
De patient heeft besloten om het gedrag te veranderen
Wat doe je als mh bij de contemplatie fase?
Een andere manier van poetsen uitleggen. De voor en nadelen hiervan toelichten
Wat gebeurt er in de contemplatie fase?
De pt is bewust van het probleem en vraagt wat er nodig is om het probleem op te lossen
Wat doe je als mh in deze fase?
Op een neutrale en begrijpelijke manier de diagnose en oorzaak en prognose geven