Samenvatting Class notes - Microbiology & Biochemistry

Vak
- Microbiology & Biochemistry
- Iraes Rabbers and Detmer Sipkema
- 2019 - 2020
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Biologie
219 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Microbiology & Biochemistry

 • 1572217200 Powerpoint hoofdstuk 1

 • Welke 4 bacteriën moet ik kennen?
  Thiomargarita namibiensis
  borrelia burgdorferi
  dehalobacter restrictus
  haloquadratum walsbyi
 • Wat is de formule voor de kracht van een bacterie?
  F = 6 pi u R V
 • Wat betekend een laag Reynolds getal?
  Vergelijkbaar met het leven in stroop
 • Wat is er zo bijzonder aan het bewegen van microorganismen?
  Ze kunnen niet stil staan of bewegen in een rechte lijn
 • Wat zijn de 6 onderdelen van een prokaryotische cel?
  Cel wand
  cytoplastisch membaarn
  nucleoid 
  cytoplasma
  plasmide 
  ribosomen
 • Wat zijn de 9 onderdelen van een eukaryotische cel?
  Cel wand
  cytoplasmatisch membraan
  mitochondriën 
  nuclear membraan
  ribosomen 
  endoplastisch reticulum 
  cytoplasma
  golgi complex
 • Wat voor kernen hebben eukaryoten en prokaryoten en wat is het verschil?
  Een eukaryoot heeft een echte kern waarbij het mRNA door het kernmembraan heen moet (transcriptie en translatie zijn dus fysiek gescheiden)
  Een prokaryoot heeft een voor-kern
 • Wat zijn micro-organismen eigenlijk?
  Eéncellige organismen met als belangrijke structuren cytoplasmamembraan, DNA, RNA en ribosomen
 • Wat voor soort metabolisme vindt plaats in cellen?
  Genetische (replicatie, transcriptie en translatie)
  catalytic (energie, biosynthese)
 • Hoe werkt groei in een cel?
  Nutriënten van uit de omgeving worden omgezet naar nieuwe cel materialen om nieuwe cellen te vormen
 • Hoe werkt evolutie in een cel?
  Cellen evolueren om nieuwe eigenschappen te laten zien, phylogenetische bomen laten de evolutionaire relaties zien
 • Hoe werkt differentiatie?
  Sommige cellen kunnen nieuwe cel structuren vormen (bv een spoor)
 • Hoe werkt communicatie in cellen?
  Cellen geven chemical messengers af
 • Hoe kunnen cellen genetische informatie uitwisselen en bewegen?
  Bij mechanismes en sommige cellen hebben bv een flagellum
 • Hoe is de ontwikkeling van leven op aarde geweest?
  Ontstaan aarde, ontstaan ééncellig leven, anoxygene fototrofe bacteriën, anoxische aarde, ontstaan cyanobacteriën, meer zuurstof, ontstaan eurkaryoten, algen, schelpdieren, vaatplanten, zoogdieren mensen
 • Wat is zo speciaal aan bacterien/archaea en het ontstaan van de aarde?
  Het zijn de oudste levensvormen op aarde (3m8 miljard jaar) en ze hebben de milieuomstandigheden gecreëerd zoals ze nu zijn
 • Wat is LUCA?
  Last universal common ancestor
 • Wie is Antonie van Leeuwenhoek?
  Ontdekker microscoop
 • Wie is Carl Woese?
  Presenteerde archaea als nieuw domein
 • Waarom is de indeling van de domeinen gebaseerd op rRNA genen?
  - wijd verspreid in alle organismen 
  zelfde functie
  zeer geconserveerd (verandert maar langzaam door mutaties
  sequentie is lang genoeg
 • Wie is Louis Pasteur?
  Aërobe en anaërobe micro-organismen
 • Wie is Martinus Beijerinck?
  N2-binding door Azotabacter en Rhizobium , microbiële ophopingstechnieken, Sulfaat reducerende bacteriën en tabaksmozaïekvirus
 • Wie is Sergei Winogradsky?
  Micro-organismen die oxideren
  ATP generering uit gereduceerde stoffen  (chemolithotrofie) (sulfide oxidatie en nitrificatie)
 • Wat is Chemolithotrofie?
  Elke verbinding waar de C, N, S (uit te breiden met metalen) in gereduceerde vorm voorkomt, kan als energiebron dienen voor bepaalde micro-organismen
 • Wat doet Chlostridium borulinum?
  Zuurstof arm water en is een toxine
  botulisme en botox
 • Wat doet Borrelia brugdorferi?
  Ziekte van Lyme
 • Wat doet Yersinia pestis?
  De pest
 • Wie is Robert Koch?
  Bewees dat er een causaal verband bestond tussen microben en infectie ziekte
  ontdekte dat bacteriën verantwoordelijk zijn voor anthrax, tuberculose en cholera
  ontwikkelde vaste media om reincultures van bacteriën te verkrijgen
 • Wat zijn de postulaten van Koch?
  Het pathogeen moet aanwezig zijn in alle zieke dieren maar afwezig in gezonde dieren 
  Het pathogeen moet kunnen groeien in een pure cultuur
  Cellen van een pure cultuur moeten het dier weer ziek kunnen maken
  Het pathogeen moet weer geïsoleerd kunnen worden en er hetzelfde uitzien als het origineel
 • Wie is Alexander Fleming?
  Antibiotica
 • Wat zijn antimicrobiele stofjes?
  Worden in de natuur geproduceerd door microorganismen en kunnen andere microorganismen remmen of doden
 • Waar bestaat een virus uit?
  RNA of DNA omgeven door een eiwitmantel
  heeft gastheer nodig voor replicatie
  gebruikt DNA/RNA replicatie en eiwitsynthese van de gastheer
  10x meer virussen dan cellen
  Hebben hun eigen taxonomie: morfologie, type nucleïnezuur gastheer
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een dubbele verplaatsingsreactie?
Een of meerdere producten verlaten het enzym voordat alle substraten gebonden hebben; vorming van een gesubstitueerd intermediair enzym
Wat is een sequentiële reactie?
Alle substraten moeten aan het enzym binden voordat het product gevormd wordt
Wat is kcat?
Het turnover getal (1/kcat is de tijd die een volledige katalytische cyclus duurt)
Wat is de michaelis-Menten vergelijking?
V0 = Vmax *[S]/([S] + Km)
Km = (k-1 + k2)/k1
Vmax = k2 * [E]T
Vmax = kcat *[E]T
[T]T = de totale enzymconcentratie
Wat beschrijft de Michaelis-Menten vergelijking?
De kinetische eigenschappen van veel enzymen
Waaruit kan het katalytische centrum gevormd worden?
Residuen die ver uiteen liggen in de primaire sequentie
Wat zijn de 8 kenmerken van het katalytisch centrum van een enzym?
3D inkeping in enzym
aminozuurketens betrokken bij binding substraat > katalytische groepen
unieke micro-omgevingen
relatief klein deel
meerdere zwakke reversibele interacties
ruimtelijke oriëntaties
enzymen zijn flexibel 
bevordert de vorming van de transitietoestand
Hoe bereken je de reactie snelheid van een reactie?
V = (kT/h)*[S]*e^(dG/RT)
k is de contante van Boltzmann
h is de constante van Planck
Als dG'< 0 is, wat betekend dat dan?
Exotherm dus de reactie kan spontaan verlopen
Wat is de relatie tussen de standaard vrije energieverandering en de evenwichtsconstante?
K'eq = 10 ^(-dG0'/5.71)