Samenvatting Class notes - Midden-Oosten

Vak
- Midden-Oosten
- gg
- 2014 - 2015
- Hogeschool Rotterdam
- Lerarenopleiding Geschiedenis
307 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Midden-Oosten

 • 1416178800 college 1 Oriëntatie op het onderwerp en inleiding

 • Het Midden-Oosten = gebied dat niet specifiek gedefinieerd is:
  • Turkije (soms niet omdat ze geen Arabisch spreken)
  • Iran (spreken Perzisch en sjiitisch ipv soennitisch)
  • Egypte (ligt in Afrika maar vaak wel tot M-O vanwege sterke invloed taal)
  • Marokko (ligging maar taal Arabisch)
  • Pakistan, Afghanistan (wel/niet--> Arabisch niet belangrijkste taal)


  --> belangrijkste is dat je kan beargumenteren waarom wel of niet Midden-Oosten (taal/religie)
 • In beperkte zin:
  • Arabië (Saoudie-Arabië, Jemen & Emiraten)
  • Vruchtbare Halve Maan (Syrië, Libanon, Jordanië, Irak, Israël/Palestina)
  • Egypte
 • 1416265200 college 2 De islam

 • Waar en wanneer werd Mohammed geboren?
  570 in Mekka (knooppunt karavaanroutes & heiligdom ka'ba)

  Arabië: woestijngebied met steppen en oases: boeren en nomaden
 • Mohammed trok met karavanen mee
  en kwam zo in aanraking met joden en christenen
 • Wat gebeurde er in 610?
  Engel Gabriël (Jibril) openbaarde de boodschap van Allah aan Mohammed

  joden & christenen hadden hem niet begrepen
  doel: herstel van het ware monotheïsme, dat door Mozes en Jezus eerder was gepredikt
 • Koran:
  De openbaringen aan Mohammed van Allah.
  (regels, geboden, verboden)

  • woord van God
  • via Gabriël geopenbaard aan Mohammed
  • soera's (hoofdstukken) en aya's (alinea's/verzen)- van lang naar kort
  • overtreft de bijbel (=niet het woord van god maar verhalen over joden)
  • opgeschreven rond 650
 • Wat gebeurde er in 622?
  Hidjra = vlucht naar Medina
  --> begin islamitische jaartelling/gemeenschap
  (joden verdreven/gedood)
 • Wat gebeurde er in 630?
  Mohammed veroverde Mekka en sloopte heiligdommen
 • Wanneer stierf Mohammed?
  632
 • Soenna:
  uitspraken/stilzwijgende goedkeuringen van Mohammed (vult indien waar nodig de koran aan)

  gewoontes van de Profeet, oftewel de traditie

  gewoontes en gedrag van de profeet, maar gaat hier niet speciaal om vastgelegde momenten. De soenna werd door de profeet tijdens zijn leven vastgelegd
 • 5 zuilen:
  1. Sjahada (geloofsbelijdenis: Er is geen godheid dan god en Mohammed is zijn profeet)
  2. Salaat (5x per dag bidden richting Mekka)
  3. Zakaat (liefdadigheid, geef wat je kan missen - later belasting/heffing)
  4. Ramadan (vaste periode van een maand)
  5. Hadj: bedevaart naar Mekka (ieder moslim 1x verplicht


  6. Jihad (beheersing)
  • defensief (strijd tegen zondigheid in de mens, eigen ziel)
  • verspreiden islam over de gehele wereld & optreden tegen zondaars - heilige oorlog tegen ongelovigen)
 • Sharia
  Geheel van wetten en schriften binnen de islam

  = levenspad
  • vaak vertaald met islamitisch recht
  • voorschriften
 • De profeet:
  • stam der Qoeraysj, clan van Hashim
  • 610 eerste openbaring
  • prediken
  • in confict met leiders Mekka
  • vlucht uit Mekka


  • Qoeraysj beheerders over Ka'ba: het polytheïstische heiligdom in Mekka (bedevaartsoord --> handelsplaats)
  • prediking = aanval op de gevestigde orde
  • 622 --> vlucht naar Medina
  • --> sticht daar een theocratische islamitische staat = religieus en wereldlijk gezag zijn verweven
 • Waarom krijgt Mohammed veel aanhang?
  Islam = gelijkheid. De stammensamenleving vervalt, maakt niet meer uit van welke stam je afstamt --> iedereen is gelijk.
  Stam geleid op basis van geloof
 • Umma/oemma:
  = Gemeenschap van gelovigen (iedere moslim behoort tot de umma)
  • daarbinnen in principe ieder gelijk
  • geen geestelijkheid die bemiddelt tussen mens en God
  • wel geleerden: Ulema
 • Ulema:
  de geleerden binnen de islam
 • Dar al islam:
  = huis van de gelovigen
  • gebied/landen waar moslims in vrijheid hun geloof kunnen uitoefenen (scherper stelt: de landen waar sharia en theocratisch)
  • Dar al Harb: niet in vrijheid
 • Islam:
  = onderwerping aan god
  • niet alleen geloof in God, benadruk ook bepaalde sociale praktijken op gebied van manieren, voeding en cultuur

  --> complete levensfilosofie (geloof, levensvisie en gedragsregels)
 • Geloof in:
  1. 1 God
  2. de profeten
  3. de openbaringen
  4. de engelen
  5. de dag des oordeels
 • Tahwid:
  ondeelbaarheid en alom vertegenwoordigheid van God
  (geloof en staat zijn dus 1)

  Volgens islam is god 1 & kan dus geen zoon hebben
 • De profeten

  • Nuh (noach)
  • Ibrahim (Abraham)
  • Musa (Mozes)
  • Isa (Jezus)
  • Mohammed (laatste profeet: Zegel der Profeten)
 • De openbaringen
  • woord van God (Koran = woord van God, Bijbel = opgeschreven door anderen)
  • God is heilig, het woord is heilig


  Openbaringen aan Mohammed staan in de Koran en zouden de voltooiing vand e goddelijke openbaringen zijn
 • De engelen
  • Jibril =Gabriël
  • Engelen zijn dienaren van God
  • (djinns: onstoffelijk wezen/geest)
 • De dag des oordeels
  Komt op een dag Jezus terug --> wie goed geleefd heeft gaat naar de hemel
 • Grondteksten van de islam
  • Koran
  • Hadith
  • Soenna
  • Sharia
 • Hadith
  Zijn de in grote verzamelingen vastgelegde, islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed

  vastgelegde uitspraken en gewoonten van de profeet en zijn volgelingen.
  De hadith kan een toevoeging van de soenna zijn. De hadith werd pas na zijn leven vastgelegd.

  Ooggetuigenverslagen van het openbare en privégedrag van de profeet en zijn volgelingen
  Ieder ooggetuigenverslag = hadith

  Hadiths vormen samen de soenna
 • Wat zijn de bronnen voor de sharia?
  • Koran
  • Soenna (=traditie. Deze traditie is beschreven in de hadith = uitspraken van de profeet)
  • Consensus (onder religieuze leiders- ulema)
  • de redenering bij analogie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat waren de redenen dat er niet een echte eenheid kwam in de Arabische wereld in de periode 1960-1980?
Arabische eenheid alleen de mond. In de praktijk een bittere rivaliteit tussen Syrië en Irak. In de praktijk voerde de Baath-politici een eng-nationalistische koers. Enige bindmiddel in de Arabische wereld was de haat tegen Israël
Welke doelen streefde de Baath-partijen na die in Syrië en Irak aan de macht kwamen en wat voor regimes kwamen daar respectievelijk?
De Baath wilde af van de grenzen die door de westerse landen getrokken waren, benadrukte de grootsheid van de Arabische cultuur en pleitte voor eerlijkere verdeling van rijkdom en betere sociale voorzieningen.
 • Syrië: Assad
 • Irak: al Bakr 
Waarom mislukte de VAR uiteindelijk?
Syrië voelde zich al snel overheerst door Egypte en trad er weer uit. 
Wat hield e Verenigde Arabische Republiek (VAR) in en waarom kwam deze tot stand?
De VAR was een fusie van Egypte met Syrië en moest leiden tot een groot Arabisch Rijk 
Welke gevolgen had de Suezcrisis voor de rol van VS in het Midden-Oosten?
Amerika was woedend op zijn beide NAVO-bondgenoten en hun onverantwoordelijke actie. Onder sterke Amerikaanse druk kwam er naar een week bewerkstelligde de VN een wapenstilstand
Amerika nam de rol van de Britten en Fransen meer of meer over. 

Eisenhowerdoctrine: landen die tegen communisme waren konden economische en militaire steun van Amerika krijgen
Welke gevolgen had de Suezcrisis voor de rol van Engeland in het Midden-Oosten?
Engeland was de grootste verliezer. Britse en Franse ingezetenen werden uit Egypte gezet. 
Welke landen en instellingen waren bij deze crisis betrokken en wat was hun instelling?
Nasser geld nodig voor bouw Assoendam. 

Voor de Britten gold het Suezkanaal als vitale handelsroute

Britten (Eden), VS (Dulles), Israël (Goerion), Frankrijk (Mollet)
Wat was de aanleiding van de Suezcrisis van 1956
Het kanaal gold als het symbool van westerse overheersing waar Nasser zo tegen was. De nationalisatie ervan was aanleiding tot de Suezcrisis
Waarom accepteerde Nasser steun van de Sovjet-Unie?
De Wereldbank en Europese geldschieters stelden naar Nassers smaak teveel voorwaarden
Waarom koos Nasser voor aansluiting bij de niet-gebonden landen?
Hij zag de pacten van de gebonden landen als westers imperialisme