Samenvatting Class notes - Mondzorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Vak
- Mondzorg voor mensen met een verstandelijke beperking
- Sonja Kalf
- 2019 - 2020
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
182 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Mondzorg voor mensen met een verstandelijke beperking

 • 1570831200 College 1

 • Mensen met een beperking over woe hebben we het dan? Benoem 6 groepen
  1. Syndromen
  2. verstandelijke beperking
  3. lichamelijke beperking 
  4. meervoudige beperking 
  5. zintuigelijke beperking 
  6. niet- aangeboren hersenletsel (NAH) 
 • Als we een schatting maken met verstandelijke beperking ( IQ<70) hoeveel zijn dat er dan? En hoeveel zijn daar intra-muraal van? 
  115.000 en 30.000 zijn intra-muraal
 • Hoeveel tandartsen welken er in de gehandicaptenzorg?
  < 50 tandartsen
 • Wat is de definitie van een verstandelijke beperking volgens het AAMR?
  Een verstandelijke beperking verwijst naar functioneringsproblemen die worden gekenmerkt door significante beperkingen in zowel het intellectuele functioneren als in het adaptieve gedrag zoals dat tot uitdrukking komt in conceptuele, sociale en praktische vaardigheden. De functioneringsproblemen ontstaan voor de l van 18 jaar.
 • Hoeveel en welke begeleiding heeft een verstandelijke beperkte persoon nodig? Dat is afhankelijk van........5p
  1. Verstandelijke mogelijkheden (hoe lager de verstandelijke ontwikkeling/ID hoe meer ondersteuning.
  2. adaptie gedrag: omvat conceptuele sociale en praktische vaardigheden die nodig zijn in het dagelijkse leven om te functioneren.
  3. participatie, interactie, sociale rollen: de wijze waarop iemand participeert in een voor zin leeftijd en cultuur typische situatie. 
  4. gezondheid:fysieke gezondheid
  5. context: de leefomgeving waarin iemand verkeerd, de beschikbaarheid van een netwerk
 • Wat is een stoornis?
  Fout op orgaan niveau
 • Wat is een beperking?
  Beperking die iemand ondervindt in het dagelijkse in het dagelijkse leven in fuctioneren, sociaal-maatschappelijke verkeerd werken en opleiding.
 • Wat is een handicap?
  Behandeling die iemand kan ondervinden van de stoornis of beperking -> vooral schadelijk gevolgen bedoeld die men ondervindt als gevolgen van een beperking.
 • Hebben mensen die gebruik maken van een daklozen een verstandelijke beperking?
  Vaak wel
 • Het aantal mensen met een beperking en niet -aangeboren letsels neemt toe. Door wat komt dit 4p
  1. Betere levensverwachting 
  2. grotere kans op herstelletsel door ongelukken en oorlogen 
  3. meer premature kinderen die overleven 
  4. toename van leeftijd van de moeder waarop zij het kind krijgt. 
 • Wat is de zogehete dubbele diagnose?
  Verstandelijke beperking problematiek wordt in de GGZ lang niet altijd opgemerkt.
 • Wanneer is er spraken van een prematuur?
  37 weken en minder dan 2500 gram
 • Verstandelijke of lichamelijke afwijking kan ontstaan door?
  1. Aangeboren afwijking 
  2. hypozie-> onvoldoende zuurstoftekort bij de geboorten 
  3. CVA tijdens geboorten 
  4. infectie van de hersennen-> voor tijdens of na de geboorten 
 • Wanneer is er spraken van overschatting?
  1. Mensen die goed kunnen praten maar niet goed kunnen begrijpen 
  2. mensen die goed kunnen begrijpen maar niet kunnen onderdrukken 
  3. mensen die veel kunnen maar moeite hebben met het omgaan met anderen 
  4. mensen die veel kunnen maar moeite hebben met hulp/ondersteuning 
 • Wanneer is er sprake van onderschatting?
  1. Afwijkend uiterlijk 
  2. beperkt taalgebruik, terwijl deze dus wel begrijpen 
  3. beperkte zelfredzaamheid
 • Performaal IQ is :
  Het visuele en ruimtelijke inzicht dat nodig is o, bepaalde taken uit te voeren.
  Als het verschil tussen het verbale IQ en het performale IQ meer dan 15 ia wordt er gesproken over een disharmonische profiel.
 •  
  wat is een disharmonisch functioneringsprofiel
   


  • er is een groot verschil in wat iemand kan en wat iemand aankan, leidt tot overschatting door de omgeving (zeker als iemand verbaal sterk is maar sociaal-emotioneel op een lager niveau functioneert)
 •  Wat bevat functioneringsprofiel?
   


  • 1 zelfredzaamheid (aankleden, wassen, geld uitgeven)
   2 communicatie (taal gebruik en taal begrip)
   3 gedragspatronen (complexe handelingen)
   4 sociale ontwikkeling (relatie ontwikkeling)
   5 emotionele ontwikkeling (hanteren en differentiatie van emoties)
   6 ik-ontwikkeling (eigen identiteit wel of niet heeft opgebouwd)
    1e 3 gaan over het ‘’kunnen’’ en de andere 3 gaan over het ‘’aan kunnen’’  vaak overschatting
 • Wat zijn de gevolgen voor het gebit en de behandeling voor mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking? 


  1. Mensen met verstandelijke/lichamelijke beperking grotere kans op tandheelkundige problemen
  2. Verstandelijke: slechtere mondhygiëne en ernstigere parodontale aandoeningen  caries risico is het zelfde alleen is er bij mensen met een verstandelijke beperking: vaker onbehandelde caries
  3. -  Vaak naar bijzondere tandheelkunde  wachtlijsten en niet in de buurt  onregelmatig bezoek
  4. -  Voedingsgewoonten en mondhygiëne is slecht bij mensen met een lichte verstandelijke beperking
 •  


  • Mensen met een verstandelijke beperking zeker als die optreedt in combi met ernstige gedragsproblemen moeten jou en de behandeling kunnen........

  1. volgentempo aanpassen, herhalen
  2. herkennenvaste volgorde, plek en structuur in de behandeling
  3. voorspellenals patiënt herkent wat er om hem heen gebeurdvoorspellen wat er nog meer gaat gebeuren, tell-show-do ook handig, tempo ook weer belangrijk
  4 eigen invloed kunnen ervarenstop teken afspreken, meehelpen met de behandeling
 •  


  • kenmerken bij mensen met een licht verstandelijke beperking:
   
  1 sociale situaties worden niet goed ingeschat
  2 meer bedenktijd nodig
  3 duurt langer tot men in inzicht komt
  4 goede verbanden leggen duurt langer
  5 meer oefening voor het nemen van een goede stap
  6 veel fouten gemaakt, nodig om verder te komen zie punt 5
  7 grote mate zelfoverschatting
  8 veel sprake van kortetermijndenken
  9 laag zelfbeeld, gecamoufleerd door een grote mate van sociale handigheid
 • NAH( niet aan geboren hersenletsel) is een......
  Hersenletsel ten gevolgen van welke oorzaak dan ook. Dit leidt tot een onomkeerbare breuk in levenslijn en tot het aangewezen zijn om hulpverlening.
 • Schalen voor het bepalen voor sociaal-emotioneel niveau van functioneren bij mensen met een verstandelijke beperking zijn de:.....
  1. SES: schaal voor emotionele ontwikkeling 
  2. ESSEON: experimentele schaal voor de beoordeling van jet sociaal emotionele ontwikkelings niveau 
 • Wat zijn de mate van verstandelijke beperking? 
  Benaming is zeer ernstig. Welke leeftijd hoort hier bij? 
  0-2 jaar iq -20
 • Wat zijn de mate van verstandelijke beperking? 
  Benaming is ernstig. Welke leeftijd hoort hier bij? 
  2-4 jaar IQ 20-35 jaar
 •  Wat zijn de mate van verstandelijke beperking? 
  Benaming is matig. Welke leeftijd hoort hier bij? 
  4-7 jaar IQ 35-50
 •  Wat zijn de mate van verstandelijke beperking? 
  Benaming is lichte. Welke leeftijd hoort hier bij? 
  7-12 jaar IQ 50-70
 • Wanneer ben je zwakbegaafd en wat is hierbij de ontwikkeling van de leeftijd?
  > 12 jaar IQ 70-85
 • Wat zijn de valkuilen bij de interpretatie van ontwikkelingsleeftijd? Benoem er 4
  1. Emotionele ontwikkelingsleeftijd ('Kunnen en aankunnen') (disharmonische ontwikkelingsprofiel)
  2. beschikbaarheid van een netwerk 
  3. sociale ontwikkeling ( autisme, s van asperger)
  4. stress?-> niveau omlaag
 • Er zijn een aantal valkuilen bij de interpretatie van ontwikkelingsleeftijd. Er is een kans op overschatting onder andere bij: noem 4 punten 

  1.  Mensen die goed praten maar minder goed begrijpen .
  2. mensen die goed begrijpen maar zich niet goed kunnen uitdrukken 
  3. mensen die veel kunnen maar moeite hebben met het omgaan met anderen 
  4. mensen die veel kunnen maar moeite hebben met het vragen van hulp 
 • Er zijn een aantal valkuilen bij de interpretatie van ontwikkelingsleeftijd. Er is een kans op onderschatting onder andere bij: noem 3 punten 
  1. Mensen met een afwijkend uiterlijk 
  2. mensen met een beperkt taalgebruik
  3. mensen met een beperkte zelfredzaamheid 
 • Behandelen van mensen met een beperking. Wat betekent dat voor de mondhygiënist? 4 p
  1. Totale communicatie met de patiënt zelf 
  2. motivational interviewing ( Patienten en begeleiders)
  3. gedragsbeïnvloedingstechnieken ( oa positive reinforcement, graduela exposure)  
  4. zo nodig sedatie ( lachgas, medicatie, narcose) 
 • wat is reinforcement?
  Versterking
 • Wat is AVG
  Arts voor verstandelijke Gehandicapten
 • Wat doet een ergotherapeut
  Traint en adviseert mensen die moeiten hebben met hun dagelijkse activiteit. `mensen zoals dementie, niet aangeboren afwijking
 • Behandeladviezen algemeen
  1. Volgen
  2. herkennen
  3. voorspellen
  4. eigen invloed ervaren 
  5. niet? Dan noodrem (afweer en agressie)
 • Communicatie is afhankelijk van: 3p
  - Cognitieveontwikkeling
  - Sociaal-emotioneleontwikkeling
  - Zintuiglijke beperkingen
 • Communicatievormen 6p
  1. • Taal
  2. • Gedrag
  3. • Voorwerpen
  4. • Pictogrammen• Foto’s
  5. • Tekeningen
  6. • Gebaren
 • Abstractieniveau/ ervaringsordening 3p
  1. • Lichaamsgebonden• Associatief
  2. • Structurerend
  3. • Vormgevend
 •  Lichaamsgeboden en ervaringsordering 6p
  1. Kenwoord: sentatie 
  2. functioneren op situatieniveua
  3. Het hier en nu telt 
  4. Altijd begeleider dichtbij 
  5. Tempo omlaag, 1 zintuig tegelijk 
  6. Wel aangepaste TSFD, geen voorbereiding thuis 
 • Associatieve ervaringsordening 6p
  1. Kenrwoord: verwachting 
  2. functioneren op signaal niveau
  3. vaste patroneren/rituelen
  4. de plaats is onderdeel van het ritueel
  5. voorbereiden dmv picto's foro's verwijzers
  6. begeleider in de behandelkamer. 
 • Structurerende ervaringsordening 3p
  1. Kernwoord: herinnering 
  2. functioneren op symboolniveau 
  3. tijdbesef: kunnen eigen invloed ervaren. 
 • Vormgevende ervaringsordening 5p
  1. Kernwoord: abstractie 
  2. kan zich een nieuwe situatie voorstellen 
  3. kan izch veilig voelen in nieuwe situatie
  4. valkuil: overschatting , want 
  5. stress (thk)-> niveau omlaag!
 • Wat is Cerebrale parese
  1. Verzamel diagnose voor lichamelijke beperking tgv aanlegstoornis of vroege beschadiging van de hersenen.
 • Cerebrale parese veroorzaakt verstandelijke beperkingen wat zijn dat? 5p
  1. Zintuigstoornis
  2. communicatie problemen
  3. epilepsie
  4. gestoorde mondmototriek
  5. kwijlen, kokhalzen, slik stoornis
 • Wanneer spreken we van een EMB bij patiënten?
  1. Een ontwikkelingsleeftijd tot 2 jaar
  2. en een ernstige lichamelijke beperking 
  3. Beide niet het gevolg van veroudering of niet-aangeboren hersenletsel. 
 • Wat zijn de kenmerken bij patienten met een EMB? 6p
  1. (zeer) ernstige verstandelijke beperking 
  2. vaak cerebrasale parese, rolstoelgebonden
  3. eer- en slikstoornissen daarom vaak een PEG-sonde 
  4. excessieve tandsteenvorming
  5. slijtage (bruxisme, erosie)
  6. grote kans op reflux, GORZ ziekte of zelfs rumineren. 
 • Wat is EMB?
  Ernistige meervoudige Beperking
 • Hoe benader je mensen met een EMB? 5p
  1. Houd contact via geluid en vertraag je handelen 
  2. bereid de patient voor door langzaam de tell-show-feel- do methode toe te passen. 
  3. in blikveld zitten en laat horen waar je bent 
  4. stille ruimte, geen andere ,afleidende geluiden 
  5. let op de houding van de patient (verslikken/aspiratiepneumonie!) 
 • Wat is aspiratiepneumonie 
  Vaste stoffen en vloeistoffen kunnen in de luchtwegen terechtkomen. Ook vreemde voorwerpen kunnen door verslikking in de luchtwegen en uiteindelijk in de longen terechtkomen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Kenmerken van down in de TH
 sneller gingivitis, verhoogde kans op parodontitis-> oha 4x per jaar naar de mondhygienist • relatief kleine elementen met korte wortels
 • glazuurhypoplasieën
 • vertraagde gebitsontwikkeling bij doorbraak en wisseling
 • agenesieën (>50%, OPT!)
 • onderontwikkeld middengezicht, hoog en smal palatum
 • impactie blijvende cuspidaten bovenkaak
 • relatief grote tong en open-mond houding door hypotonie mond- en kauwspieren ->malocclusie
 • gebitsslijtage door bruxisme, erosie (reflux), droge mond

Kenmerken syndroom van down 
  • Altijd een verstandelijke beperking
 • Gegeneraliseerde hypotonie (-> grotere kans op GORZ)
 • Vaak hartafwijkingen (septumdefecten, denk aan endocarditisprofylaxe)
 • Vaak schildklierafwijking (hypothyreoidie)
 • Gewrichtslaxiteit
 • Gevoeligheid voor infecties (vaak verkouden, gingivitis, parodontitis)
 • Groeiachterstand
 • Matige motoriek (tandenpoetsen!)
Tips bij autisme 2 wat kan je allemaal doen als behandelaar?
  • Volgen, herkennen, voorspellen, eigen invloed ervaren
 • Vermijd woordspelingen, grappen, metaforen
 • Contactcirkel: openen, onderhouden, afsluiten
 • Meestal: aanrakingen en oogcontact beperken
 • Observeer goed en pas je strategie zo nodig aan.
Tips bij de behandeling bij autisme
 • Wees duidelijk: structuur, rust, weinig prikkels• Tempo ↓; geef patient tijd om te reageren (moeite met overgangen)
• Doe 1 ding tegelijk; geef 1 opdracht tegelijk• Visualiseer (en praat minder)
Hoe bereid je voor op autisme 
  • Sociale anamnese (patiënt/ouder/begeleider)
 • Zintuiglijk profiel (Over- of ondergevoeligheid)
 AUTISMEBeperkingen in
 
 • Sociale interactie
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Verbeelding (spel en bezigheden waaraan fantasie te pas komt)

 • Zeer beperkt patroon van interesses en activiteiten
 Autismespectrumstoornissen (ASS) H.5Pervasieve ontwikkelingsstoornissen:
 • Autistische stoornis• Stoornis van Asperger
• PDD-NOS (pervasive developmental disorder not otherwise specified)
(niet meer in DSM V opgenomen termen, maar nog wel veel gebruikt, ook door patienten)
 Epidermolysis Bullosa
  • Erfelijke huidaandoening: beschadiging van huid / slijmvliezen bij klein trauma met blaarvorming-littekenvorming
 • Verschillende typen, ernst varieert
 • Vaak zacht, cariogeen voedsel
 • Goede mondverzorging moeilijk of zelfs onmogelijk, thk-ige behandeling ook!
 • Altijd naar een CBT verwijzen.

 Tubereuze sclerose complex
  • Erfelijk(autosomaaldominant)
 • De expressie is variable en de ernst van de
  symptomen wisselt sterk
 • Hamartomen,epilepsie,verstandelijkebeperking, agressie/automutilatie
 • Gingivalehyperplasie/fibromen
 • Speldeprikgrote glazuurputjes in melk- en
  blijvende dentitie (Margriet Hoff)
 Angelman syndroom
  • Chromosoomafwijking
 • “happy-puppetsyndroom” wegens veelvuldig ongecontroleerd lachen en het typische loop patroon, de zg
  “marionnettengang”
 • Ernstige verstandelijke beperking
 • Geen spraakontwikkeling
 • Vaak epilepsie