Samenvatting Class notes - MTO-D

Vak
- MTO-D
- Schwabe
- 2020 - 2021
- Tilburg University (Tilburg University, Tilburg)
- Personeelwetenschappen
231 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - MTO-D

 • 1612134000 Hoorcollege 1: Introductie

 • Wat is de definitie van een vragenlijst?
  A written set of questions that are given to people in order to collect facts or opinions about something
 • Wat is een set of questions?
  Een aantal items
 • Wat zijn kenmerken van vragenlijsten
  1. Typisch gedrag; vragen zonder specifieke content dus algemeen gedrag en meningen van iemand 
  2.  is een van de meest gebruikte instrumenten voor het verzamelen van data in de sociale wetenschappen
 • Wat is een item?
  Stelling of vraag + antwoordalternatieven
 • Wat doet een vragenlijst precies?
  Probeert één eigenschap te isoleren en daarvan te zeggen in hoeverre iemand die heeft.
  Dit is een niet volledige beschrijving van de realiteit maar dat wordt met opzet gedaan!
 • Wat is een schaal?
  Een aantal items die samen een bepaald aspect van die eigenschap meet bijvoorbeeld het aspect tevredenheid met sfeer op het werk bij de dimensie werknemers-tevredenheid
 • Wat hebben we aan vragenlijsten?
  In sociaal wetenschappelijk onderzoek zijn we geïnteresseerd in het beantwoorden van onderzoeksvragen en het toetsen van hypotheses
 • Wat zijn twee kwaliteitskenmerken van een vragenlijst?
  De mate van betrouwbaarheid en valideit
 • Wat is betrouwbaarheid?
  Gaat over de precisie waarmee wij meten. 
  - is er veel meetfout
  - meten we consistent
 • Wat is valideit?
  Zijn de verschillen in de vragenlijst of test ook echt gebaseerd op verschillen in het construct waarin wij geïnteresseerd zijn
 • Wat zijn kenmerken van vragenlijsten inhoudelijk gezien?
  - gaat over gedrag
  - over overtuigingen
  - meningen/waarden/attitudes
  - demografische informatie
 • Hoe kunnen vragenlijsten worden afgenomen?
  - met of zonder (self-administred) interviewer
  - gebruik van technologie: telefoon, computer, internet 
  - een combinatie van technologieën
 • Welke 2 type vragen zijn er?
  Open en gesloten vragen
 • Voordelen van vragenlijsten zijn:
  - hele snelle en efficiënte manier om data te verzamelen
  - goedkoop
  - kan voor grote steekproeven gebruikt worden
 • Nadelen van vragenlijsten zijn:
  - lage respons
  - antwoorden geven eventueel een vertekend beeld van de werkelijkheid door satisficing en social desirability
 • Wat is een enquête/survey?
  Onderzoeksmethode voor het verzamelen van informatie:
  - gestructureerde en systematische dataset
  - proberen achterhalen wat onderliggende oorzaak is voor een fenomeen
 • Wat is een test?
  - algemeen een vaardigheidstest
  - gaat over een aantal vragen die duidelijk juist of onjuist zijn  
  - vaststellen van iemands maximale vaardigheid
 • Een prestatietest kan een vragenlijst zijn?
  Niet waar: prestatietest is duidelijk goed of fout en een vragenlijst heeft die optie niet
 • 1612479600 Hoorcollege 2: meetbaar maken van constructen

 • Wat zijn latente constructen?
  Eigenschappen die niet direct meetbaar en observeerbaar zijn
 • Wat is een construct?
  Een niet direct observeerbaar concept
 • Wat is de heuristische benadering?
  Iets abstracts concreet maken
 • Op welke 2 manieren kun je vragenlijsten gebruiken?
  1. Een al bestaande vragenlijst gebruiken
  2. Zelf vragen bedenken die samen een of meerdere schalen vormen
 • Wat is de keerzijde van het zelf bedenken van vragen?
  Het is moeilijk om echt goed te formuleren. Daarnaast moet betrouwbaarheid en validiteit gecheckt worden
 • wat is convergente validiteit?
  Hangen de items van dezelfde schaal samen
 • Wat is divergente validiteit?
  Meten items van een ander schaal ook echt iets anders
 • Wat is een nomologisch netwerk?
  Onderverdeling van je construct in verschillende dimensies en de relatie tussen jouw construct en andere constructen gebaseerd op theorie
 • Wat is een homogeen set van items?
  Geen items die iets anders lijken te meten doordat je dicht bij de theorie blijft
 • Uit welke stappen bestaat een conceptuele analyse?
  1. Analyse van gedrag essentieel voor construct
  2. Essentiële aspecten specificeren in facetten
  3. Elementen definiëren voor elk facet
  4. Facetten gebruiken om items te maken
 • Wat is een facet?
  Een gespecificeerd essentieel aspect van een construct
 • Wat is een kateringszin/mapping sentence?
  Items die gevormd worden door facetten
 • Hoeveel elementen moeten er in het facet design?
  aantal opties per facet keer elkaar
 • Wat is een structuple?
  Alle facetten met de items bij elkaar
 • Wat is face validity?
  Hoe valide het er bij een eerste indruk uitziet
 • Wat is act nomination?
  Respondenten vragen om prototypische kenmerken te noemen van een construct vervolgens worden deze kenmerken door experts beoordeeld 
 • Prototypicality ratings
  Op een schaal beoordelen hoe representatief kenmerken voor een construct zijn
 • Welke methodes voor schaalconstructie zijn er?
  Construct methode
  facet methode 
  rationele methode
  interne/interne consistentie methode
  prototypische methode
  externe methode
 • Als de construct methode voor het construeren van een schaal wordt gebruikt dan zal de convergente en divergente validiteit hoog zijn?
  Waar
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Prototypicality ratings
Op een schaal beoordelen hoe representatief kenmerken voor een construct zijn
Wanneer vertel je respondenten bij een pilot studie dat het hierom ging?
Pas achteraf
Waaruit bestaat de vragenlijstontwikkeling van een pilotstudie?
Analyse van verkregen data door middel van SPSS en op basis daarvan wordt een selectie gemaakt van vrafen
Waaruit bestaat de vraagontwikkeling van een pilot studie?
Respondenten worden gevraag te helpen met het verbeteren van vragenlijstitems
Wat zijn de fases van een pilot studie?
1: vraagontwikkeling 
2: vragenlijstontwikkeling
Wat is een pilot studie/pretest?
Het afnemen van een vragenlijst om deze te verbeteren.
Waarbij moet je rekening houden met de afsluiting?
- bedank de respondenten
- maak het duidelijk dat de vragenlijst is afgelopen
- maak het invullen van de vragenlijst meer belonend
Waarbij moet je kijken omtrent het uiterlijk van de vragenlijst?
- een aantrekkelijk en gestructureerd uiterlijk is heel belangrijk
- gebruik headers
- voorkom rommeligheid en gebruik witregels
- haal vragen/stellingen en antwoordalternatieven niet uit elkaar 
- gebruik verschillende lettertypes op een consistente manier
Wat houdt de volgorde van de vragen in?
- ga van eenvoudig naar moeilijker, en van concreet naar abstract 
- groepeer vragen in secties 
- meng indicatieve en contra-indicatieve vragen
Wat staat er in de instructies?
- algemene instructies
- instructies per sectie 
- vraaginstructies 
-´ga naar´ instructies (bij contingentievragen)