Samenvatting Class notes - Nederlands

Vak
- Theorie examen
- Arjen
- 2017 - 2018
- Klas VWONT
329 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Nederlands

 • 1577833200 Wetgeving

 • Wegen
  Alle wegen en paden waar openbaar verkeer overheen kan rijden of lopen. Dit zijn ook bruggen, tunnels, paden en bermen.
 • Personen die het verkeer mogen regelen en naar officiële documenten mogen vragen zijn:
  Officieren van justitie
  Politie-agenten
  Militairen van de Koninklijke Marechaussee
  Ambtenaren van de Rijksbelastingdienst
  Ambtenaren van Dienst Wegverkeer en verkeersinspecties
  Ambtenaren van Rijks- en provincie waterstaat
  Opsporingsambtenaren vallend onder verschillende ministeries

  Verkeersbrigadiers mogen enkel het verkeer regelen
 • Papieren die je verplicht bij je moet hebben:
  Rijbewijs
  Kentekenbewijs van voertuig
  Begeleiderspas indien je rijdt onder de 2toDrive regeling
  Gehandicaptenparkeerkaart indien van toepassing
 • Kapstokartikel
  Artikel 5 van de Wegenverkeerswet
  Je mag geen hinder en gevaar veroorzaken
 • Verlaten plaats ongeval
  Mag nooit, of jij schuld hebt of niet
  12 uur later vrijwillig melden
  Dodelijke ongeval en doorrijden is altijd strafbaar
 • Wedstrijden op de weg
  Niet toegestaan: zowel bestuurder als eigenaar voertuig aansprakelijk
 • Soorten straffen

  - Invordering rijbewijs: rijbewijs wordt ingenomen en opgestuurd naar de officier van justitie, omdat je je misdragen hebt in het verkeer
  - Ontzegging van rijbevoegdheid: verbod tot besturen van motorrijtuigen. Oplopen tot twee jaar voor lichtere en tot vijf jaar voor zwaardere overtredingen. Ga je snel opnieuw de fout in kunnen de straffen worden verdubbeld.
  - Ongeldigverklaring rijbewijs: meerdere keren de fout in, niet meer rijgeschikt of rijvaardig, kan je rijbewijs ongeldig worden verklaard.

 • Handhaving op rijgedrag
  Invordering rijbewijs
  Rijbewijs naar officier van justitie, bepaald binnen 10 dagen of je je rijbewijs mag houden of niet. Kan zijn dat aan de rechter wordt gevraagd de uiteindelijke straf te bepaald.
  - de max met meer dan 50 km/h overschrijden
  - hinder of gevaar veroorzaakt

  Melding bij CBR:
  - bumperkleven op snelweg
  - weggebruikers afsnijden
  - door rood rijden
  - meer dan 50 km/h te hard binnen de bebouwde kom
  - meer dan 31 km/h te hard bij wegwerkzaamheden binnen de bebouwde kom
 • Verboden te rijden

  Ga je rijden in een motorrijtuig terwijl je een ontzegging van rijbevoegdheid hebt pleeg je een misdrijf
  Geld ook bij rijden in een voertuig waarvan je rijbewijs ongeldig is vekrlaard
 • Voertuigen
  Fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens
 • Bromfietsen
  Twee, drie of vier wielen
  Kan en mag niet harder dan 45 km/h
  Verbrandingsmotor van 50 cm^3 met netto vermogen van 4 kW
  Géén gehandicaptenvoertuig
  Op vier vielen: ledig gewicht onder 350 kg
 • Beginnen bestuurder
  De eerste vijf jaar, bij rijbewijs onder de 18 jaar ben je dit zeven jaar
  Iets strengere regels
 • Promille
  Waarde voor hoeveelheid alcohol in bloed
 • ug/l
  Microgram per liter. Waarde voor hoeveelheid alcohol per liter uitgeademde lucht
 • Standaardglas
  - Bier 25 cl (5%)
  - Wijn 10 cl (12%)
  - Sterke drank 3,5 cl (35%)

  Bevatten allemaal evenveel alcohol.
 • Rijden onder invloed
  Mag niet
  Grenswaarde beginnend bestuurder: 88 ug/l of 0,2 promille
  Grenswaarde ervaren bestuurder: 220 ug/l of 0,5 promille

  Medicijnen hebben verschillende grenswaarden
  Drugs ben je met één portie over grenswaarden

  Zowel drank als drugs? Ongeacht hoeveelheid strafbaar
 • Handhaving op rijden onder invloed
  - Rijverbod: verbod tot besturen voertuigen (fiets). Opgelegd na tijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Of als je wilde gaan deelnemen aan verkeer
  - Invordering: blaastest (alcohol) speekseltest (drugs)
  Beginnende bestuurder 0,8 promille (350 ug/l)
  Ervaren bestuurder 1,3 promille (570 ug/l)
  - Melding aan het CBR
  Beginnende bestuurder 0,5 promille (220ug/l)
  Ervaren bestuurder 0,8 promille (350ug/l)
 • Rijvaardigheid
  De vaardigheid een voertuig te besturen. Dit heeft te maken met handigheid en controle over voertuig. Kan worden verminderd door drugs
 • Rijgeschiktheid
  De lichamelijke en geestelijke geschiktheid om een voertuig te besturen. Zoals problemen met ledematen of aandoeningen aan de hersenen.
 • Rijvaardigheid en rijgeschiktheid
  Als je rijbewijs hierdoor wordt ingevorderd, wordt dit doorgegeven aan het CBR. Je bent verplicht mee te werken aan het traject.
 • Onderzoek of cursus CBR (na rijvaardigheid en rijgeschiktheid)
  Medisch onderzoek naar rijgeschiktheid: oogarts, caridoloog
  Rijtest: kan volgen uit medisch onderzoek. Met examinator stukje rijden.

  Licht Educatieve Maatregel Alcohol:
  - Beginnende bestuurders 0,5-0,8 (220-350ug/l)
  - Ervaren bestuurders 0,8-1,0 (350-435ug/l)
  Educatieve Maatregel Alcohol: twee keer of zwaardere gevallen
  - Beginnende bestuurder 0,8-1,3 (350-570ug/l)
  - Ervaren bestuurder 1,0-1,8 (435-785ug/l)
  Educatieve Maatregel Gedrag: asociaal en gevaarlijk rijgedrag
  - Bumperkleven
  - Weggebruiker afsnijden
  - Door rood rijden
  - Meer dan 50 km/h binnen bebouwde kom
  - Meer dan 31 km/h bij wegwerkzaamheden bebouwde kom

  Verplicht en op eigen kosten + hoge boete
 • Motorrijtuig

  Alle voertuigen die door middel van een motor voortbewegen
  Niet fietsen met trapondersteuning
  Wél trolleys en speed-pedelecs
 • Bestuurder van en motorrijtuig

  Degene achter het stuur of degene die wordt geacht het motorrijtuig onder zijn onmiddellijke toezicht te doen besturen. (rijinstructeur)
 • Houder van motorrijtuig
  Degene die het langdurig huurt of langdurig leent/leaset. Dit is niet hetzelfde als de eignaar
 • Kenteken
  Uniek identificatiemiddel bestaand uit een combinatie cijfers en letters dat aan een kentekenplichtig voertuig wordt uitgegeven
 • Kentekenplaat
  Rechthoekige plaat waarop het kenteken i aangebracht. Deze moet worden vastgemaakt op het voertuig met dit kenteken
 • Kentekenbewijs
  Bewijs dat aan de eigenaar of houder wordt afgegeven. Hierop staan de gegevens ne het kenteken van het voertuig
 • Kentekenregister
  Landelijke register waarin alle kentekens en bijbehorende gegevens worden opgeslagen
 • Voertuig tenaamstellen
  In het kentekenregister laten vastleggen dat een voertuig van een bepaalde eigenaar of houder is
 • Eerste toelating voertuig
  De datum waarop een voertuig voor het eerst is toegelaten op de openbare weg. Dit kan ook in het buitenland zijn geweest, als het voertuig later geïmporteerd is.
 • Toegestane maximummassa
  Het maximale toegestane gewicht van een voertuig, inclusief lading
 • Kentekenplicht
  Goed zichtbare en originele kentekenplaat
 • Geldigheid kentekenbewijs

  Een kenteken bewijs blijft geldig totdat een voertuig van eigenaar of houder wisselt.

  Het kan ongeldig raken als het bewijs niet meer voldoende leesbaar is.
 • Vrijwaringsbewijs
  Het document dat je ontvangt als je jouw voertuig verkoopt en deze niet meer op jouw naam in het kentekenregister staat. Dit is het bewijs dat je niet meer verantwoordelijk bent voor dit voertuig en moet je daarom goed bewaren.
 • Verplichting tot overgifte kentekenbewijs

  Vanaf het moment dat een auto op jouw naam staat, ben je verplicht het bijbehorende kentekenbewijs te toenen als heirnaar gevraagd wordt door een bevoegd persoon.
  Loop je teveel achter met het betalen van belastingen of heb je bijboorbeeld veel openstaande boetes kan je voertuig in beslag worden genomen
 • WOK

  Wachten op keuring
  Als er iets wordt opgemerkt dat niet klopt aan je voertuig kan je kentekenbewijs tijdelijk ongeldig worden verklaard, dit kan ook na een aanrijding met schade. Je mag niet meer rijden tot een goedkeuring
 • Onbekende eigenaar zonder kenteken
  Auto zonder kenteken kan worden weggesleept
 • Uitzonderingen kentekenplicht

  - Landbouw- en bostrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid
  - Gehandicaptenvoertuigen (wel verzekeringsplaatje)
  - Speciale bromfietsen
  - Aanhangwagens met max 750 kg (witte kenteken van auto)
 • Kenmerken kenteken

  Goedkeuringsmerk (eu-symbool en landcode)
  Duplicaatcode (1 of 2tje)
  Unieke code naast geodkeuringsmerk
  Boven tweede streepje komt producent kentekenplaat
 • Kentekenplaat motorvoertuig
  Blauw vak eu-logo en landcode en kenteken
 • Kentekenplaat zware aanhangwagen
  Gewonen kentekenplaat voor aanhangwagens met max massa boven 750 kg. ALtijd 1
 • Kentekenplaat lichte aanhangwagen en lastdrager
  Witte plaat voor aanhangwagens lichter dan 750 kg en lastdragers op trekhaak. Hetzelfde kenteken als de auto
 • Kentekenplaat handelaar
  HA-00-00
  Autohandelaren voor proefritten hebben een groene plaat
 • Kentekenplaat taxi

  TA-XI-00
  Blauwe plaat voor taxi's
 • Kentekenplaat bromfiets, speed-pedelec en brommobiel
  Twee formaten alleen geel
 • Kentekenplaat snorfiets
  Twee formaten alleen blauw

 • Beginletters kentekens
  - Brom- en snorfietsen
  - Aanhangwagens zwaarder dan 750 kg
  - Oplegger
  - Lichte bedrijfsauto's (tot 3500 kg)
  - Zware bedrijfsauto's (vrachtauto's)
  - Motorfietsen
  - Grensverkeer

  D of F
  W
  O
  V
  B
  M
  GV
 • APK
  Algemene periodieke keuring

  Eenmalig typegoedgekeurd worden voordat ze toegelaten worden op de openbare weg. Hierna volgt:
  4-6-8-9-10 voor benzine, ethanol of elektromotor
  3-4-5-6-7-8 voor diesel, gas in combinatie elektromotor

  Vermeld op keuringsbewijs en is zowel verantwoordelijkheid van houder als eigenaar.
 • Verzekeringsplicht

  Je moet een verzekering hebben
  WA, dekt alleen schade die jij toebrengt aan de tegenpartij. (verplicht)
  WA+/WA beperkt casco, dekt schade tegenpartij en schade voor jou door onmacht (diefstal, ongeluk)
  WA volledig casco, dekt schade tegenpartij en schade voor jou
 • Groene kaart
  Bewijs van verzekering, niet verplicht bij je in Nederland
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Nederlands

 • 1577833200 Woordenschat §1

 • Mentaal
  in (of van) de geest
 • Verhullen
  verbergen;verdoezelen
 • Repressie
  onderdrukking
 • Adequaat
  geschikt voor het beoogde doel
 • Loyaal
  trouw aan
 • Reduceren
  terugbrengen tot een kleiner aantal of lager peil
 • Attitude
  gedrag, gedragslijn
 • Ongenoegen
  misnoegen, ontevredenheid
 • Saboteren
  sabotage plegen
 • Parallellen
  gelijklopend, evenwijdig, overeenkomend
 • Consensus
  overeenstemming van mening
 • Drastisch
  krachtig en snel
 • Onmiskenbaar
  onloochenbaar
 • Bont
  veelkleurig, gespikkeld, gevlekt
 • Vergaren
  inzamelen, verzamelen
 • Uniformiteit
  gelijkvormig
 • Uniek
  Eén in zijn soort
 • Potentieel
  de mogelijkheid bezittend zich te ontwikkelen tot het genoemde
 • Rivalen
  mededinger;medeminnaar
 • Zinnen
  peinzen over, denken aan
 • Negeren
  doen alsof je iem. niet ziet, iets niet merkt
 • Ornitholoog
  vogelkunde
 • Analyse
  onderzoek dat of uitleg die duidelijk maakt hoe iets in elkaar zit
 • Aan het licht brengen
  Bekend maken
 • Patronen
  model, vorm, voorbeeld
 • Frequentie
  het herhaaldelijk weerkeren
 • Individueel
  iedere afzonderlijke persoon betreffend
 • Vitaal
  voor het leven van groot belang; energiek
 • Leken
  die niet tot de geestelijke stand behoort; overeenkomst hebben met
 • Relatief
  betrekkelijk, vergeleken met iets anders
 • Dientengevolge
  als gevolg daarvan
 • Ietwat
  een beetje;enigszins
 • Veerkrachtig
  met veerkracht; elastisch
 • Al naargelang
  naarmate
 • Intensiteit
  mate van kracht of hevigheid
 • Proviand
  levensmiddelen die je meeneemt op reis
 • Gepaard gaan met
  Samengaan met
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Nederlands

 • 1539295200 woordenschat hoofdstuk 2

 • Alliteratie
  Alliteratie is een rijm waarbij de beginmedeklinkers van de woorden of lettergrepen hetzelfde zijn
 • Attribuut
  Een attribuut is een voorwerp dat als kenmerk aan iets of iemand wordt verbonden.
 • Beeldspraak
  Beeldspraak is de manier van uitdrukken waarbij een beeld duidelijk maakt wat je wilt zeggen
 • Klassieker
  Een klassieker is een vaak gezongen lied, veelgelezen boek etc
 • Parallellogram
  Een parallellogram is een vierhoek waarvan de onderstaande zijden evenwijdig zijn
 • Pictogram
  Een pictogram is een weergave van iets in de vorm van een afbeelding of tekening
 • Twisten
  Twisten is ergens ruzie over maken of discussiëren
 • Beargumenteren
  Iets met argumenten opbouwen
 • Canon
  Lijst met boeken die je gelezen moet hebben
 • Raamvertelling
  Manier van vertellen waarbij één verhaal de omlijsting of kader is van een groot aantal andere vertellingen
 • De rode draad
  Iets belangrijks in bijv. een rede, verhaal, muziekstuk
 • Executie
  Executie betekent doodstraf
 • Onvoltooid
  Niet afgemaakt
 • Gratie
  Gratie betekend dat de staf wordt het geannuleerd, verminderd of veranderd 
 • Fameus
  Door veel mensen gekend of bewonderd
 • Aanhankelijk
  Geneigd om aan iemand te hechten
 • Epos
  Verhaal of gedicht over een historisch figuur
 • Decennium
  Tijdperk over 10 jaar
 • Gecamoufleerd
  Onopvallend maken
 • Iets met argusogen bekijken
  Iets nauwlettend in de gaten houden
 • De klassieken
  Schrijvers, kunstenaars etc. in de oudheid
 • Etymologie
  Herkomst van een woord
 • Aan de kaak stellen
  Iets wat verkeerd is onder handen nemen
 • 1548716400 Toets grammatica zinsdelen

 •  Wat zijn de bepaalde lidwoorden?
  De bepaalde lidwoorden zijn 'de' en 'het'
 • Wat is het onbepaalde lidwoord?
  Het onbepaalde lidwoord is 'een'
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Nederlands

 • 1535752800 1; Dubbelop: Onjuiste herhaling

 • 1.1 Onjuiste herhaling
  Als een vast voorzetsel ten onrechte twee keer wordt gebruikt, is dat een onjuiste herhaling
 • Met een ondernemer met zo'n twijfelachtige reputatie zou ik zekere geen zaken mee doen.
  1.1 Onjuiste herhaling; Met/Mee
 • 1535839200 1; Dubbelop: Tautologie

 • 1.2 Tautologie
  Als hetzelfde twee keer wordt gezegd met verschillende woorden van dezelfde woordsoort (synoniem)
 • Vermoedelijk zal de voorzitter van de Eerste Kamer waarschijnlijk dinsdag zijn aftreden bekendmaken.
  1.2 Tautologie; Vermoedelijk/Waarschijnlijk
 • 1535925600 1; Dubbelop: Pleonasme

 • 1.3 Pleonasme
  Bij een pleonasme wordt een deel van de betekenis van een woord of een woordgroep nog eens door een ander woord uitgedrukt.
 • Als je de show goed wilt zien, moet je van tevoren een plaats voor in de zaal reserveren
  1.3 Pleonasme; Van tevoren/Reserveren
 • 1536012000 1; Dubbelop: Contaminatie

 • 1.4 Contaminatie
  Als twee woorden of uitdrukkingen worden verward en ten onrechte worden vermengd
 • Uitprinten/Zich irriteren aan/Het hoofd in de schoot werpen/Mond-op-mondreclame
  1.4 Contaminatie: Uitdraaien+Printen/Zich ergeren+Irriteren/Het hoofd in de schoot leggen+De handdoek in de ring werpen/Mond-tot-mondreclame+Mond-op-mondbeademing
 • 1536098400 1; Dubbelop: Dubbele ontkenning

 • 1.5 Dubbele ontkenning
  In zinnen met een werkwoord dat al een ontkennend karakter heeft wordt soms ten onrechte een tweede ontkenning toegevoegd
 • De overheid probeert via tv-spotjes te voorkomen dat burgers niet te veel geld lenen.
  1.5 Dubbele ontekenning; Voorkomen/Niet
 • 1536184800 2; Onjuist verwijswoord

 • 2.1 Onjuist verwijswoord
  Mannelijk de-woord: hij/deze/die
  Vrouwelijk de-woord: zij/ze(bij niet persoon)/ haar/deze/die
  Het-woord onzijdig: het/zijn/dit/dat
  Meervoud: zij/hen/hun/deze/die
 • Vrouwelijke uitgangen
  De woorden:
  -heid, -schap, -nis, -ing, -ie, -iek, -ij, -de, -st, -te, -sis, -teit, -theek, -uur
 • Gebruik van wat
  1. Een overtreffende trap (het beste wat me ooit is overkomen)
  2. Een onbepaald voornaamwoord (alles wat ik deed was voor jou)
  3. Een hele zin
 • 1536271200 2; Onduidelijk verwijswoord

 • 2.2 Onduidelijk verwijswoord
  Soms wijst een verwijswoord terug naar iets wat helemaal niet in de tekst staat
  Soms wijst een verwijswoord naar meerdere antecedenten
 • 1536357600 3; Incongruentie

 • 3 Incongruentie
  Wanneer bij een enkelvoudig onderwerp geen enkelvoudige persoonsvorm staat. 
  (Zet aan voor het woord)
 • Noch de minister, noch de secretaris wil zijn idealen aanscherpen
  3 Incongruentie; wil --> willen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Nederlands

 • 1528063200 toets blok 4,5,6 juni 2018

 • accepteren - de acceptatie, acceptabel
  goed vinden, aanvaarden
 • asiel - de asielzoeker, een asielaanvraag
  bescherming
 • catastrofe - catastrofaal
  ramp
 • extremist - extremisme, extreem
  iemand die tot het uiterste gaat om zijn doel te bereiken
 • gedogen - het gedoogbeleid, de gedoogzone
  toestaan
 • humaan - inhumaan, humanitaire hulp
  menslievend
 • oogluikend toelaten - ontluiken
  doen alsof je het niet ziet
 • procederen - een proces voeren, uitgeprocedeerd zijn
  een rechtszaak hebben
 • procedure - de ontslagprocedure, een procedurefout
  werkwijze
 • status - de vluchtelingenstatus
  toestand waarin je je bevindt
 • in Nederland geboren
  autochtoon
 • met gevoel (liefde)
  affectief
 • uit een ander land afkomstig zijn
  allochtoon
 • vergoeding
  compensatie
 • stiptheid (nauwkeurigheid)
  punctualiteit
 • bij veel bedrijfsonderdelen
  grootschalig
 • de afdeling van de overheid
  die controleert of de wetten worden overtreden en zo nodig strafzaken begint
  het Openbaar Ministerie
 • omkoopbaarheid
  corruptie
 • bijeenkomst waarop vragen van journalisten worden beantwoord
  persconferentie
 • in de eerste plaats
  primair
 • streek
  regio
 • extra onderdelen
  accessoires
 • een apparaat waarmee met constante snelheid kan worden gereden zonder gas te geven
  cruisecontrol
 • vast onderdeel
  standaard
 • met een andere afkomst en cultuur
  etnisch
 • heeft tot gevolg
  resulteren
 • mensen die strijden voor een bepaald doel
  activist
 • over wat goed en kwaad is
  moreel
 • vervangers
  alternatief
 • partij die niet in de regering zit
  oppositiepartij
 • ging heftig te keer
  fulmineren
 • hartstochtelijke
  gepassioneerd
 • beslissend
  cruciaal
 • waar het hart van vol is, loopt de mond van over
  graag praten over dingen waar je vol van bent
 • dat gaat me aan het hart
  dat doet me verdriet
 • dat was een pak van mijn hart
  dat was een hele opluchting
 • het hart hoog dragen
  trots zijn
 • met bloedend hart
  met verdriet en tegenzin
 • iemand op het hart trappen
  iemand kwetsen
 • het hart op de tong hebben
  loslippig zijn, vrijuit spreken
 • zijn hart ophalen aan iets
  ergens enorm van genieten
 • een klein hartje hebben
  gevoelig zijn
 • iemand iets op het hart drukken
  met nadruk aanraden
 • publiek
  lezers van teksten
 • tekst heel breed publiek ?
  algemeen onderwerp in tijdschriften of kranten
 • tekst klein, gespecialiseerd publiek?
  artikelen in auto, computer of mode tijdschrift 
  uit informatie/woordkeus blijkt dat lezer  al iets van onderwerp afweet 
 • tekst persoon, heel kleine groep personen?
  brief aan je tante, oma of aan de leden van een sportclub
 • tekstdoel/schrijfdoel
  doel van de tekst, wat wil schrijver bereiken
 • tekstdoel informatie geven;
  iemand iets nieuws vertellen
 • tekstdoel overtuigen;
  redenen noemen waarom je gelijk hebt
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Dimlicht:Kleur?Plaats?Verplicht?

Wit of geel
Voorkant
Niet verblindend, dus mag altijd
Verplicht bij tunnels, slecht zicht en 's nachts
Groot licht:Wanneer?Verboden?Waarschuwing?

Als dimlicht niet genoeg is
Overdag, bij tegenkomen andere weggebruikers, bij het op korte afstand volgen van een ander voertuig
Als je verblind wordt door andere weggebruiker mag je knipperen met je groot licht om te waarschuwen
Beter geen groot licht bij slechte weersomstandigheden door eigen verblinding
Dagrijverlichting:Plaats?Verplicht?

Rondom de koplamp
Alleen gevoerd worden als dimlicht niet verplicht is
Dubbele witte middenstreep en buitenlijnen onderbroken
80 km/h
Dubbele witte middenstreep met daartussen groen en Buitenlijnen aaneengesloten
100 km/h
Snelheid autoweg binnen de bebouwde kom
50 km/h
Snelheid biten de bebouwde kom
80 km/h
Snelheid Autoweg
100 km/h
Snelheid autosnelweg
130 km/h
Snelheid binnen de bebouwde kom
50 km/h