Samenvatting Class notes - NMKWK

Vak
- NMKWK
- Puck Goossens
- 2014 - 2015
- han
- Logopedie
272 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - NMKWK

 • 1430517600 Afasie: Symptomatologie

 • Linguistische symptomatologie wordt bezien vanuit 2 onderdelen, welke?
  - Bezien vanuit 4 klassieke taalmodaliteiten

  - Bezien vanuit de onderliggende taalorganisaties / linguïstische niveaus
 • Wat zijn de 4 klassieke taalmodaliteiten?
  - (auditief) begrip
  - praten (verbaal uiten)
  - (begrijpend) lezen
  - schrijven
 • Wat zijn de linguïstische niveaus?
  Onderliggende taalorganisaies:

  - fonologie (klankstructuur van een woord)
  - lexico-semantiek
  - morfo-sytaxis
 • Wat zijn inhoudswoorden?
  - zn
  - ww
  - bn
 • Wat zijn functiewoorden?
  - lidwoorden
  - vz
  - voegwoorden
 • Tot welke stoornis spreekt men na het inadequaat reageren bij (auditief) begrip?
  Receptieve stoornis
 • Linguistische symptomatologie bij auditief begrip is te bezien vanuit de linguïstische niveaus. Geef daarvan de kenmerken.
  Fonologisch
    - klankendiscriminatie

  Lexico-semantisch
     - begrijpen van inhoudswoorden

  Morfo-syntaxis 
      - begrijpen van de verbanden tussen: inhoudswoorden; vervoegingen;       verbuigingen
                                                 
 • Bij het praten kunnen er verschillende hoofdproblemen (taalmodaliteiten) ontstaan, welke 3?
  - Fonologische problemen
  - Lexicale problemen
  - Grammaticale problemen
  - Andere expressieve symptomen / taalautomatismen 
 • Lexicale problemen bij de taalmodaliteit praten, zijn onder te verdelen in verschillende problemen. Benoem deze:
  - Onvloeiendheid
  - Anomia
  - Parafasieën
  - Jargon
 • Onvloeiendheid is een lexicaal probleem bij praten. Wat houdt dit probleem in?
  Onvloeiendheid wordt gemeten in aantal uitingen per tijdseenheid.


  --> een sample van 10 minuten waarin alle uitingen meetellen. Grens = 90 uitingen/minuut
 • Wat is anomia?

  Probleem met het vinden/benoemen van woorden
  1. Semantische anomia = ernstigste anomia
  Herkenning bij afbeelding, maar onvoldoende betekenisactivering om de woordkoppeling te maken.

  2. (Woord-)selectie anomia
  Selecteren dmv 4 alternatieven

  3. Woordproductie anomia
  Via cueing van de eerste klank lukt het de persoon het woord te benoemen
 • Er zijn verschillende soorten parafasieën, benoem deze:

  - Fonematische / literale parafasieën
  - Verbale parafasieën = woordsubstituties
  - Semantische parafasieën
  - Irrelevante parafasieën
  - Neologistische parafasieën
 • Wat zijn fonematische / literale parafasieën?
  1 of meer klanken worden
  - vervangen
  - weggelaten
  - verwisseld
  - toegevoegd
 • Wat zijn verbale parafasieën?
  Woordsubsituties

  Woord wordt vervangen door een ander woord
 • Wat zijn semantische parafasieën?
  Verbale parafasie met een betekenisrelatie

  Tafel ipv stoel
 • Wat is een irrelevante parafasie?
  Een verbale parafasie zonder betekenisrelatie
 • Wat zijn neologistische parafasieën?
  Het bedoelde woord is zo verbasterd, dat het voor de hoorder niet meer herkenbaar is.
 • Wat is jargon, onderdeel van lexicale verbale problemen
  Een aaneenrijging van parafasieën / eigen taaltje:

  - fonematisch
  - semantisch
  - gemengd
 • Grammaticale problemen bij de taalmodaliteit praten, is onder te verdelen in verschillende problemen, welke?
  - Agrammatisme
  - Paragrammatisme
  - Morfologische fouten
 • Wat is agrammatisme en benoem 3 kenmerken
  Verarming en vereenvoudiging van syntactische structuur, ook wel telegramstijl genoemd

  - Tendens tot nominalisatie
  - Langzaam spreken
  - Korte zinnen met vooral inhoudswoorden, functiewoorden ontbreken
 • Wat is nominalisatie (kenmerk van agrammatisme)?
  het in een infinitiefvorm zetten
 • Wat is paragrammatisme en geef 2 kenmerken
  Vermening van de syntactische structuren, er ontstaat een te veel aan.

  - Spreken in normale snelheid en intonatie
  - Lange, grammaticaal ingewikkelde, incorrecte structuur
 • Wat zijn morfologische fouten?
  Foutieve vervoegingen en verbuigingen
 • Als mensen spreken en een fout maken, kunnen zij zichzelf verbeteren/autocorrectie. Welke 2 vormen zijn hiervan?
  - Conduit d'approche
  Het doelwoord wordt benaderd

  - Conduit d'ecart
  steeds verder verwijderd van het doelwoord
 • Bij de taalmodaliteit praten, zijn er ook andere expressieve symtomen / taalautomatismen. Welke?
  - Recurring utterance
  - Persevatie
  - Stereotype
  - Echolalie
  - Palilalie
  - Empty Speech
  - Logorrhoe
 • Wat is recurring utterance?
  Een steeds terugkerende en zinloze uiting of aaneenrijging van klanken/lettergrepen.

  Kan bestaand, maar ook niet bestaand zijn:
  tan, izook, peete
 • Bij welke ernst afasie komt recurring utterance voor?
  Ernstige afasieën 
 • Wat is persevatie?
  Een herhaling van een eerdere uiting na een nieuwe stimulus.
  Kan op klank en woordniveau zijn.

  plaatje fiets -> fiets
  nieuw plaatje -> fiets
 • Wat is stereotype?
  Een steeds terugkerende uiting, maar enigszins passend in de spreeksituatie.
  Kan een woord, woordgroep of een zin zijn.
 • Wat betekend echolalie?
  Herhaling van de uitingen van gesprekspartner (incl. intonatie)
 • Bij wie komt het taalautomatisme echolalie veel voor?
  Dementerenden
 • Geef de definitie van palilalie
  Herhalingen gesprekspartner en zichzelf
 • Wat is empty speech?
  Het gebrek aan expliciete info.
  Een relatief groot aantal inhoudswoorden wordt weggelaten; omschreven; vervangen

  Dat is zo'n ding waarmee je dat kan doen
 • Wat is een synoniem voor logorrhoe?
  Spreekdwang
 • Bij de taalmodaliteiten (begrijpend) lezen en schrijven, zijn dezelfde problemen aanwezig als bij auditief begrip en praten. Wat is anders?
  Parafasie wordt paralexie en paragrafie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Dyskinesias can manifest in:
Tremor
Rest tremor
action tremor

Chorea
There can be 2 extrapyramidal tract disorders:
1. Akinetic rigid syndrome

2. Dyskinesias
What are the functions of the extrapyramidal system?
- voluntary motor activity
- muscle tone
- emotional and associative movements
The different centers of the extrapyramidal system are interconnected via 1 main cell station:
Globus pallious
The extrapyramidal system is composted of different 'centers':
- Basal Ganglia
- Diencephalon
- midbrain
- pons
- cerebellum
- mainly frontal lobe of the cortex
There can be 3 kinds of pyramidal tract disorders:
- The patient present with motor signs and symptoms

- Lesions of the UMN of the pyramidal tract must be bilateral in order to cause a serious speech problem

- Unilateral lesions of the LMN may cause a paralysis
How many % of the pyramidal tract comes from the percentral gyrus?
80%
A stroke/CVA can be ischemic or hemorrhagic. Each of them split in a few other. Which?
Ischemic:
- Stenosis
- Trombosis
- Trombo embolie

Hemorragic:
- Aneurysm (balloon)
- Hematomas (pools)
What happens at a CVA?
There is a disruption in the constant circulation of blood and causes cellular changes in the neurons with devastating effects. 
There can be lesions in/of the nervous system, give 5 causes
- CVA
- traumatic brain injury
- degenerative conditions
- neuromusculair disorders
- muscle disorders