Samenvatting Class notes - Ontwikkelingspedagogiek

165 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Ontwikkelingspedagogiek

 • 1456959600 Hfst. 1, wat is opvoeding?

 • Wat is pedagogiek?
  De wetenschap die als onderwerp het helpen en begeleiden van (jonge) kinderen en adolescenten op weg naar volwassenheid heeft.
 • Wat is co-evolutie?
  Opvoeding neemt als omgeving een deel over van de baarmoeder, met als gevolg dat de hersenen zich ook vormen naar het opvoedingsklimaat.
 • Wat is een opponeerbare duim?
  De bezitter van de opponeerbare duim is in staat om voorwerpen vast te pakken.
 • Wat is corticaal?
  bewust
 • Wat is animal educandum?
  Een dier dat opgevoed dient te worden.
 • Wat staat er in artikel 27 van de wet?
  Het recht van het kind om zijn mogelijkheden te kunnen ontplooien
 • Wat staat er in artikel 29 van de wet?
  Het recht om zich te leren aan te passen aan de eisen en verwachtingen van de opvoeding
 • Wat is een kerngezin?
  Het gezin waar het kind wordt opgevoed
 • Wat is een subsysteem?
  Er staan 2 fronten tegenover elkaar. Leerkracht vs. leerling, ouder vs. kind
 • Wat is een vreemde situatie setting?
  Hierdoor kun je vaststellen of er een veilige hechting is ontstaan. Dit doe je bij  kinderen tussen de 11 en 18 maanden, waarin je de hechtingspersoon (dit kunnen er maximaal 4 zijn) vraagt om even weg te gaan en een paar minuten later weer terug te komen. Het kind dat veilig gehecht is  zal eerst protesteren, huilen en roepen en is blij als de opvoeder terugkeert. Oudere kinderen vertonen dit gedrag als ze zich lichamelijk of psychisch bedreigd voelen.
 • Wat is exploratie?
  Het uitgesproken verlangen om de omgeving te verkennen.
 • Wat is andragogiek?
  Het helpen en begeleiden van volwassenen met als doel hun welzijnssituatie te verbeteren.
 • Vanuit verschillende waarden worden ook verschillende normen geformuleerd. Een grootschalige enquête onder jonge ouders in Duitsland, Finland en Polen ging uit van 5 typen opvoeders:
  • De conservatieve materialisten (34%):dit zijn opvoeders die behulpzaamheid hoog in het vaandel hebben. Zij sturen vooral aan op goede banen en goede inkomsten voor hun kinderen.
  • De doeners (28%): dit zijn ouders die primaire deugden zoals hoffelijkheid en goede manieren centraal stellen. Zij willen graag dat hun kinderen goed presteren, dapper en trots zijn en zich weten te handhaven in de maatschappij.
  • De sociale idealisten (14%): deze ouders sturen aan op het ontwikkelen van sociale eigenschappen, zoals altruïsme, goede communicatie en verantwoordelijkheid.
  • De onopvallende conservisten (14%): dit zijn opvoeders die aansturen op eerlijkheid en de bevordering van gezondheid.
  • De gematigde hedonisten (10%): bij deze ouders staat levensvreugde hoog in het vaandel, samen met optimisme, humor, tolerantie en oog hebben voor de medemens.
 • Wat is wankel peadagogik?
  Ouders reageren de ene keer streng en de andere keer laconiek op een zelfde soort situatie.
 • Wat is effective parenting?
  Het conditioneren en 'africhten' van kinderen.
 • Wat zijn de drie regels voor positieve pedagogiek?
  1. Een fijne en aangename omgeving om in te leren
  2. Het hebben van een aanmoedigende en ondersteunende omgeving
  3. De verzorgers weten hoe ze moeten opvoeden
 • Wat is het STEP-programma van Dinkmeyer en McKay?
  Systematic Training for Effective Parenting.
  Kenmerken van dit trainingsprogramma zijn:
  • er wordt met rollenspellen wordt geoefend. 
  • De gelijkwaardigheid tussen de ouder en het kind staat centraal. 
  • Een belangrijk uitgangspunt is het 'ondogmatisch opvoeden'. Dat betekent dat er geen vaste gedragsvoorschriften voor handen zijn voor het handelen van de opvoeder, als het kind bijvoorbeeld liegt of schreeuwt.  
  • ik boodschappen i.p.v. jij boodschappen
  • huiswerkopdracht een week lang alleen maar positieve dingen van het kind opschrijven.
 • Wat is het SESK- programma van het Finse programma van de kinderbescherming?
  Starke Eltern-starke Kinder
  Kenmerken van dit trainingsprogramma zijn:
  • er wordt veel waarde gehecht aan de rechten van het kind, met name de opvoeding zonder geweld.
  • conflictsituaties worden in de groep geanalyseerd
  • ouders moeten leren uitleggen wat de zin is van regel en grenzen  
 • Wat is het Triple-P programma van Matthew Sanders?
  Positive Parenting program, dit programma wordt veel in Nederland toegepast.
  Kenmerken van dit programma zijn:
  • Het zorgen voor een veilige en stimulerende omgeving
  • Het creëren van een positieve leeromgeving
  • Het leren hoe ouders het beste op ongewenst gedrag kunnen reageren. Dit betekent bijvoorbeeld dat schreeuwen of fysiek straffen geen effect heeft als het kind of de jongere ongewenst gedrag vertoont.  
 • Wat is hyper parenting of too good mothering?
  Ouders die verhoogd bang zijn op ontwikkelingsschade, zonlicht, inslikken van voorwerpen etc.
 • Wat is humanisatie?
  Je wordt gevormd als mens, denk bijvoorbeeld aan eten met mes en vork
 • Wat is volwassenheid?
  De fase waarbij iemand volgroeid  en ontwikkeld is.
 • Wat is een opvoedeling?
  De persoon die wordt opgevoed.
 • Wat is een fenotype?
  Dingen die je aan het uiterlijk kan zien, bijvoorbeeld huidskleur.
 • Wat is de range of reaction?
  Dit staat voor het aantal mogelijke uitkomsten, dus hoe meer uitkomsten er mogelijk zijn hoe groter de range of reaction is.
 • Wat is tutoring?
  Je begeleid iets of iemand je begeleidt gedurende een traject.
 • Waar zit de prefrontale cortex?
  Voor in het brein. Dit gebied zorg ervoor dat je kunt plannen en impulsbeheersing hebt. Tijdens de adolescentie vind hier veel activiteit plaats.
 • Wat is een striatum?
  Een gebied in het brein wat meer gaat over het gevoel en persoonlijke beslissingen en drijfveren zoals motivatie.
 • Wat is de amygdala?
  Het dagboek van het brein. Alle ervaringen goed of kwaad beleef je hier.
 • Wat houd primair in als je kijkt naar de verschillende gebieden in de maatschappij die zich richten op het opvoeden?
  Het kerngezin
 • Wat houd secundair in als je kijkt naar de verschillende gebieden in de maatschappij die zich richten op het opvoeden?
  Dit is buitenshuis bij de groepen waar de opvoedeling zich bevindt, denk aan school, sport. Het betreft de professionele opvoeders.
 • Wat houd tertiair in als je kijkt naar de verschillende gebieden in de maatschappij die zich richten op het opvoeden?
  Dit is ook buitenshuis en omvat alles wat buiten het gezin en de groepen staat, bijvoorbeeld cultuur, de buurt.
 • Wat zijn extended families?
  Gezinnen waarbij opa en oma bij de familie inwonen bijvoorbeeld.
 • Wat is sibling rivalry?
  Het oudste kind zal zich met betrekking tot zijn broertjes of zusjes achtergesteld voelen. Hij of zij was namelijk gewend om alleen te zijn wat dan niet meer het geval is.
 • Welke 3 onderdelen kent het reformonderwijs?
  1. Creativiteit moet gestimuleerd worden
  2. Er moet worden gekeken naar leerlingen individueel en als een groep
  3. Continu in een staat van ontwikkeling zijn
 • Wat is het tertiaire opvoedingmilieu?
  Dit is de omgeving van het kind. Van grote invloed hebben hier bijvoorbeeld de leeftijdsgenoten in de omgeving.
 • Wat is accommodatie?
  De structuur waarmee je naar de wereld kijkt. De manier van denken wordt hierdoor bepaald.  Bij accommoderen ben je eigenlijk je eigen model van de wereld aan het aanpassen.
 • Wat is assimilatie?
  Dingen die gebeuren worden geplaatst in die accommodatie. Dit plaatsen wordt assimileren genoemd.
 • Wat is de fenomenologische benadering?
  Gebeurtenissen en voorvallen zoals deze beschreven worden door de opvoeder centraal staan en geanalyseerd worden. De subjectieve waarnemingen staan centraal.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is pedagogiek?
3
Wat is co-evolutie?
3
Wat is een opponeerbare duim?
3
Wat is corticaal?
3
Pagina 1 van 38