Samenvatting Class notes - Ontwikkelingspsychologie

345 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Ontwikkelingspsychologie

 • 1442527200 H1

 • Over welke leeftijd spreek je van een kleuter?
  blalala
 • vanaf welke leeftijd ben je een kleuter
  van 4 tot 6 jaar
 • 1464559200 Ontwikkelingspsychologie NTI 2016

 • Wat houdt cognitieve ontwikkeling in?
  heeft betrekking op de manier waarop het gedrag van mensen wordt beïnvloed door groei en verandering in de eigenschappen die de ene persoon van de ander onderscheiden.
 • Wat is een cohort?
  een groep mensen die rond dezelfde tijd op dezelfde plek zijn geboren.
 • Wat houdt continue verandering in?
  de geleidelijke ontwikkeling waarbij prestaties op een bepaald niveau voortvloeien uit die van de vorige niveaus.
 • Wat houdt discontinue verandering in?
  de ontwikkeling die in aparte stappen of stadia plaatsvindt, waarbij elk stadium gedrag oplevert dat kwalitatief anders is dan gedrag in eerdere stadia.
 • Wat houdt fysieke ontwikkeling in?
  de ontwikkeling die betrekking heeft op de fysieke opbouw van het lichaam, zoals de hersenen, het zenuwstelsel, de spieren, de zintuigen en de behoefte aan eten, drinken en slaap.
 • Wat houdt de gevoelige periode in?
  een afgebakende periode, meestal vroeg in het leven van een organisme waarin het extra gevoelig is voor omgevingsinvloeden die betrekking hebben op een bepaald facet van de ontwikkeling (zoals teratogene stoffen).
 • Wat houdt de kritieke periode in?
  specifieke tijd in de ontwikkeling waarin een bepaalde gebeurtenis de grootste gevolgen heeft.
 • Wat houdt maturatie in?
  het proces van geleidelijk ontvouwen van voorbestemde genetische informatie.
 • Wat zijn normatieve gebeurtenissen?
  gebeurtenissen die zich voor de meeste individuen binnen een groep op dezelfde manier voltrekken (zoals natuurrampen).
 • Wat zijn normatieve invloeden?
  invloeden die leiden tot conformiteit omdat men de gevolgen van afwijkend gedrag vreest.
 • Wat houdt ontwikkelingspsychologie in?
  de wetenschappelijke studie naar groei, verandering en stabiliteit van conceptie tot adolescentie.
 • Wat is plasticiteit?
  de mate waarin ontwikkelingsgedrag of fysieke structuur kan worden gewijzigd.
 • Wat houdt sociale - en persoonlijkheids ontwikkeling in?
  heeft betrekking op sociale relaties en interacties met anderen en op duurzame eigenschappen die de ene persoon van de andere onderscheiden.
 • Wat is anoxia?
  zuurstofgebrek, een paar minuten kan leiden tot hersenbeschadiging.
 • Wat is de Apgar-score?
  standaard meetsysteem waarmee de gezondheid van een pasgeboren baby kan worden bepaald aan de hand van verschillende factoren (huidskleur, hartslag, reflexen, spierspanning en ademhaling).
 • Wat houdt de arousalstadia in?
  een cyclus van verschillende waak- en slaapniveaus bij pasgeboren baby's die variëren van diepe slaap tot grote opwinding.
 • Hoeveel weegt een baby met een laag geboortegewicht?
  minder dan 2500 gram.
 • Hoeveel weegt een baby met een zeer laag geboortegewicht?
  minder dan 1250 gram of minder dan 30 weken oud.
 • Wat is een doodgeboorte?
  geboorte van een kind dat niet meer leeft, komt in minder dan 1 op de 100 gevallen voor.
 • Wat houdt episiotomie in?
  een knip om de opening van de vagina te vergroten zodat de baby geboren kan worden.
 • Wat is een foetale monitor?
  apparaat waarmee de hartslag van de baby gemeten kan worden tijdens de weeën.
 • Wat houdt habituatie (gewenning) in?
  afname in de reactie op een stimulus die plaatsvindt na herhaaldelijke presentatie van die stimulus.
 • Wat houdt een groeivertraagde baby in?
  als gevolg van vertraagde foetale groei, 90% of minder weegt dan het gemiddelde kind van dezelfde leeftijd.
 • Wat houdt hechting in?
  het intieme fysieke en emotionele contact tussen ouder en kind in de periode direct na de geboorte.
 • Wat houdt klassieke conditionering in?
  vorm van leren waarbij een organisme op een bepaalde manier leert reageren op een neutrale stimulus die de respons normaal gesproken niet uitlokt.
 • Wat is een neonaat?
  pasgeboren baby.
 • Wat houdt operante conditionering in?
  vorm van leren waarbij een vrijwillige respons versterkt of verzwakt wordt afhankelijk van zijn associatie met positieve of negatieve consequenties.
 • Wat is perinatale zorg?
  de medische zorg aan zwangeren en kinderen rondom de geboorte.
 • Wat is een postmature baby?
  baby die 2 weken na uitgerekende datum nog niet geboren is.
 • Wat is een premature baby?
  baby die minder dan 38 weken na conceptie ter wereld komt.
 • Wat is een reflex?
  niet-aangeleerde, gestructureerde, onvrijwillige respons die automatisch optreedt in aanwezigheid van bepaalde stimuli.
 • Wat houdt het Respiratory Disstress Syndrome in?
  ernstige longaandoening die ontstaat ten gevolge van onvoldoende rijping van de longblaasjes.
 • Wat houdt temperament in?
  patronen van prikkeling (arousal) en emotionaliteit die de consistente en duurzame eigenschappen van een individu vormen.
 • Wat houdt zuigelingensterfte in?
  het overlijden van een kind binnen het eerste levensjaar.
 • Wat houdt accommodatie in?
  het proces dat bestaande manieren van denken verandert in reactie op nieuwe stimuli of gebeurtenissen.
 • Wat houdt assimilatie in?
  het proces waarbij mensen een ervaring interpreteren binnen hun huidige cognitieve ontwikkelingsstadium en denkwijze.
 • Wat houdt het behavioristische perspectief in?
  gaat er van uit dat waarneembaar gedrag en externe stimuli in de omgeving cruciaal zijn voor het begrijpen van de ontwikkeling van het individu.
 • Wat houdt het bio-ecologische model in?
  gaat uit van 5 omgevingsniveaus die elk biologisch organisme gelijktijdig beïnvloeden (macrosysteem, exosysteem, mesosysteem, microsysteem, chronosysteem; bronfenbrenner)
 • Wat houdt het cognitieve perspectief in?
  richt zich op de processen die mensen in staat stellen de wereld te leren kennen, te begrijpen en erover na te denken.
 • Wat houdt cognitieve neurowetenschap in?
  richt zich op de manier waarop hersenprocessen gerelateerd zijn aan cognitieve activiteit.
 • Wat is correlationeel onderzoek?
  probeert vast te stellen of er tussen twee factoren een verband of correlatie bestaat.
 • Wat houdt cross-sequentieel onderzoek in?
  aantal verschillende leeftijdsgroepen op verschillende tijdstippen bestuderen.
 • Wat houdt dwarsdoorsnede onderzoek in?
  mensen van verschillende leeftijden op hetzelfde tijdstip met elkaar vergelijken.
 • Wat houdt ego in?
  het rationale en redelijke deel van de persoonlijkheid.
 • Wat houdt het evolutionair perspectief in?
  theorie die gedrag probeert te identificeren dat het resultaat is van de genetische erfenis van onze voorouders.
 • Wat houd experimenteel onderzoek in?
  bedoeld om causale relaties tussen factoren te ontdekken.
 • Wat is fixatie?
  gedrag dat in een eerdere ontwikkelingsfase is blijven steken als gevolg van een onopgelost conflict (Freud).
 • Wat houdt gedragsmodificatie in?
  formele techniek om de frequentie van gewenst gedrag te verhogen en dat van ongewenst gedrag te verlagen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Over welke leeftijd spreek je van een kleuter?
8
vanaf welke leeftijd ben je een kleuter
6
Wat houdt cognitieve ontwikkeling in?
2
Wat is een cohort?
2
Pagina 1 van 87