Samenvatting Class notes - Parodontale en tandheelkundige problematiek

Vak
- Parodontale en tandheelkundige problematiek
- Jacco van Hoeven
- 2014 - 2015
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
182 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Parodontale en tandheelkundige problematiek

 • 1409522400 Anesthesie BB

 • Stappen bij het verdoven van de Palataal. 5 punten 
  1) haalt tangentieel in te steken
  2)Gvoelig, langzaan spuiten
  3)Bevel naar het bot
  4)2mm insteken
  5)weinig vloeistof 
 • stappen I.a. in de bovenkaak incisieven en cuspidaat OK. 5punten
  1)Infiltratie anesthesie
  2)Optillen lip, evt zachtjes knijpen
  3)Door het slijmvliesvan de omslagplooi net boven de apex naald 3-5mm inbrengen
  4)parallel aan de lengteas van het element
  5)aspireren
 • 1410127200 08/09/14 Fysiologie zenuwstelsel 2

 • hoe heet de grote hersenen
  cerebrum
 •  Het grote hersenen opgebouwd uit? 4 punten
  twee hemisferen (hersenhelften) 
  Verbindingen tussen hemisferen (o.a. hersenbalk) 
  Grijze stof (cellichamen) aan buitenkant → cortex ( = schors) 
  Witte stof (verbindingsbanen) binnen → medulla ( = merg) 
 • Andere naam voor grijze stof (cellichamen) 
  cortex (shors)
 • Andere naam voor witte stof (verbinding)
  medulla (merg)
 • wat het het functie van het grote hersenen? 9 punten
  motoriek, sensoriek, denken, geheugen, intelligentie, 

  bewustzijn en creativiteit, dromen, emotionaliteit 
 • Hoe heet de Tussenhersenen
  Diencephalon 
 • waar de tussenhersenen zich bevind?
  Tussen hersenstam en grote hersenen
 • Waardoor is het Thalamus opgebouwd van?
  uit grijze stof
 • Wat is de functie van de Thalamus? 2 punten
  Doorschakelen sensibele impulsen naar grote hersenen 

  •Selectief 
  Schakelstation tussen kleine en grote hersenen 
  •Verfijnen motorische coördinatie 
 • functie van hypothalamus?
  centrum voor handhaving homeostase 
 • Hypothalamus is het centrum voor handhaving homeostase, het heeft invloed op.....
  werking hypofyse (productie hormonen) 

  Temperatuurcentrum 
  Dorstcentrum 
  Hongercentrum 
  Biologische klok 
 • Een andere naam voor hersenstam
  Truncus cerebri
 • Waar bevind herstam zich?
  tussen ruggenmerg en tussenhersen
 • De hersenstam bevat...
  Opstijgende en afdalende banen
 • met welke hersenen verbind het hersenstam zich mee?
  met kleine hersenen
 • hoeveel hersenzenuwen bevat het hersenstam?
  twaalf
 • Andere benaming voor middenhersenen
  Mesencephalon
 • Andere benaming voor het verdikking in het hersenstam 
  Pons ( =pons varoli)
 • Andere benaming voor verlengen merg
  Medulla oblongata
 • functie van het verlengde merg ( medulla oblongata)
  bevatten verschillende vegetatieve centra. 
  o.a hartregulatie, vasomotorisch, ademcentrum, temperatuurregulatiecentrum, braakcentrum 
 • Functie van formatio reticularis
  bepaald staat van paraatheid van lichaam en geest
 • Het formatie reticularis bevat..?
  slaapcentrum
 • Andere benaming voor hersenzenuwen
  Nervi craniales
 • N. I -- reukzenuw
  Nervus olfactorius, sensorish
 • N. II-- Oogzenuw of gezichtszenuw
  Nervus opticus, sensorish
 • N. III-- oogbewegingzenuw
  Nervus oculomotorius, motorisch
 • N. IV -- Katrolzenuw
  Nervus trochlearis, motorisch
 • N.V-- Drielingzenuw
  Nervus trigeminus, gemengd
 • N. VI-- abducens
  nervus abducens, morotisch
 • N. VII --aangezichtszenuw
  Nervus facialis, gemengd
 • N.VIII-- gehoor en evenwichtszenuw
  nervus vestibulocochlearis, sensorish
 • N. IX tong en keel zenuw
  Nervus glossopharyngeus, gemengd
 • N. X-- zwervende zenuw
  nervus vagus, gemende
 • N. XI-- bijkomstige zenuw
  Nervus accessorius, motorisch
 • N. XII-- ondertongzenuw
  Nervus hypoglossus, motorish
 • andere benaming voor kleine hersenen
  Cerebellum
 • Kleine hersensen bevat..
  twee hemisferen
  cortex (schors): grijze stof
  Medulla (merg) witte stof
 • Kleine hersenen is verbonden aan..
  de pons
 • functie van klien herenen. 4punten
  -coördinatie van motoriek lichaam (complexe bewegingen zoals lopen) 

  –Ontvangt sensorische informatie motorisch stelsel 
  –Ontvangt informatie uit hersenschors over beoogde spierbewegingen 
  –Ontvangt informatie van evenwichtsorgaan over lichaamshouding 
  → integratie: motorische impulsen naar spieren 
 • Andere benaming voor ruggenmerg
  Medulla Spinalis
 • Ruggenmerg is omgegeven door...?
  wervelkolom
 • wat is de functie van ruggenmerg? 2punten
  Verbindingsbaan voor efferente en afferente impulsen   Verbinding ruggenmergsegmenten onderling 
 • Reflex is?
  onmiddellijke, automatische, motorische reactie van het lichaam op een of andere prikkeling 
 • Reactie
  spiercontractie of kliersecretie
 • verlopen snel 
  overschakeling sensorisch naar motorisch centrale zenuwstelsel zonder tussenkomst grote hersenen
 • leiden alle reflexen tot bewustwording
  nee
 • bewustwordig na motorisch of sensorisch effect?
  motorisch effect 
 • onvoorwaardelijk reflexen 
  reflexen  dir vanaf geboorte aanwezig zijn 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Overdosering 
Hogere dosis dan maximaal toegestane dosis 
Gevolg hyperventilatie: 
daling koolstofdioxide spanning in bloed → pH bloed stijgt (kan leiden tot bewustzijnsverlies) → geïoniseerde calcium gehalte daalt → 

–Spiercontracties (o.a. rond mond) 
–Tintelingen in handen en voeten 
–Licht in het hoofd 
–Drukkend gevoel op borst 
Hyperventilatie 
versnelde ademhaling waarbij de verhouding tussen metabole behoefte en ademhaling verstoord is 
Psychische anticipatie op pijn 
Hyperventilatie 
Vasovagale syncope 
bloeddrukverlaging uitgelokt door externe trieer 
-Langdurig staan 

–Onplezierig aanblik (bv bloed) 
–Langdurig in warme of broeierige omgeving 
–Plotselinge stress, angst, spanning, emotie 
–Plotseling pijngevoel 
Collaps = syncope = flauwvallen: Plotseling voorbijgaand verlies van het bewustzijn als gevolg van een tijdelijke afname van de bloedstroom naar de hersenen 
what zijn de meeste voorkomende complicaties door emotionele reacties?
Vasovagale collaps 
Hyperventilatie 
Type-III- overgevoeligheidsreactie- centrale rol 
immuuncomplexen bestaande uit antigenen en antilichamen 
Type-II-overgevoeligheidsreactie-spierziekte myasthenia gravis 
antilichamen tegen acetylcholinereceptor → geen prikkeloverdracht → verlamming 
Type-II-overgevoeligheidsreactie- Medicament geïnduceerde bloedafbraak 
medicament bindt aan erythrocyt → verandering structuren op erythrocyt → vorming antilichamen (herkennen ook normale structuren op erythrocyt membraan) → afbraak door fagocyterende cellen