Samenvatting Class notes - Pathologie MBK

Vak
- Pathologie MBK
- Henk J. Karssen
- 2017 - 2018
- MBK Pathologie
- Henk J Karssen
225 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Pathologie MBK

 • 1502056800 Ziekte en gezondheid

 • Ziekte en gezondheid
  Je bent gezond wanneer je:
  • geen gebreken en ziekten hebt
  • je geestelijk en lichamelijk goed voelt
  • op het sociale en economische vlak alles in orde is. 
 • Wat is volgens de Wereldgezondheidszorg (WHO) de definitie van gezondheid?
  "Onder gezondheid wordt verstaan het zich welbevinden/het welzijn op lichamelijk, geestelijk, economische en sociaal gebied en niet alleen het afwezig zijn van ziekten en gebreken"
 • Als weefsels, organen en orgaansystemen niet goed werken geeft dat symptomen, dat zijn ziekteverschijnselen, te verdelen in:
  • subjectieve symptomen (niet door ander vast te stellen)  
  • objectieve symptomen (wel door ander vast te stellen)  
 • Hoe heet de wetenschap die zich bezig houdt met er achter te komen wat de oorzaak van ziekzijn is?
  Etiologie (leer van oorzakelijke factoren)
 • Syndroom
  Verschijnselen die niet specifiek bij één ziekte horen, maar bij meerdere ziekten kunnen voorkomen noemt men een syndroom, dat is meestal een reeks van klachten.

  Samengaan van symptomen zonder dat de oorzaak bekend is.
 • Wat wordt verstaan onder Endoge factoren?
  Endogene factoren komen voort vanuit het individu zelf en zijn meestal genetisch bepaald.

  In het DNA-materiaal zit een afwijking gecodeerd.De ziekte kan dan bij de geboorte al aanwezig zijn (cognenitaal) of zich tijdens het leven openbaren.
 • In het ziektebeloop zijn er een aantal dingen te onderscheiden:
  • chronische ziekte  
  • acute ziekte  
  • prodromata (voortekenen bijv. wazig zien > migraine) 
  • remissie  
  • exacerbaties of rechutes  
  • complicaties  
  • prognose  
  • genezing (restitutio ad integrum) 
  • recidief  
  • reconvalescentieperiode          
 • Wat wordt verstaan onder Exogene factoren?
  Exogene factoren komen voort vanuit externe factoren.

  Er zijn vele soorten exogene factoren. Ze zijn onder te verdelen in 4 groepen:
  1. fysisch (natuurkundig);
  2. chemisch (scheikundig);
  3. biologisch
  4. oorzaken gelegen in de voeding
 • Factoren die van invloed zijn op het ontstaan van ziekten
  • De achtergrondfactoren noemt men etiologische factoren of ziekmakende agentia. 
  • Het pakket erfelijke eigenschappen heet constitutie. 
 • Welke 4 Fysische oorzaken van ziekten ken je?
  • Mechanische energie
  • Thermische energie
  • Elektrische energie
  • Stralingsenergie   


  Mechanische energie (trauma) ontstaat door de hoeveelheid energie die het weefsel beschadigd heeft (zoals botbreuken, beschadiging weefsel door atmosferische druk, inademen stofdeeltjes).
  Thermische energie (hitte = toevoer/koude= onttrekking) kan leiden tot verbranding of bevriezing.
  Elektrische energie stroom die de weefsels passeert kan tot ernstige beschadiging leiden. Eigen prikkels (hart en hersenen) kunnen  acuut uitvallen.
  Stralingsenergie afhankelijk van de hoeveelheid energie die door de straling aan het weefsel wordt toegevoegd kan de beschadiging aan weefsel optreden. (Infrarode straling, UV-licht, kosmische straling).
  Er kan Apoptose optreden(afsterven van cellen)
 • In de leer van oorzakelijke factoren, de etiologie, gaat men er vanuit dat een ziekte multicausaal ontstaat, d.w.z. er zijn meerdere factoren verantwoordelijk. We kennen:
  • exogene factoren: biologisch, chemisch (scheikundig), fysisch (natuurkundig) en door bepaalde voeding of manier van eten veroorzaakt.
  • endogene factoren: aanleg of erfelijk
 • Benoem de verschillende perioden die kunnen optreden in het ziekteverloop
  • Exacerbatie
  • Remissie
  • Recidief
  • Reconvalescentie
  • Genezing    
 • Tot de groep fysische ziekteoorzaken horen:
  • thermische energie 
  • mechanische energie 
  • stralingsenergie 
  • elektrische energie   
 • Thermische energie
  Door toevoer of onttrekking van hitte kan weefsel beschadigen (verbranden of bevriezen), onderkoeling optreden en koorts ontstaan.
 • Mechanische energie,  weefselbeschadiging en wonden;
  • weefselbeschadiging door snelle daling of stijging in de atmosferische druk 
  • letsel a.g.v een ongeval
  • inademen van stofdeeltjes 
 • Stralingsenergie
  • UV-licht,
  • ioniserende straling van radioactief materiaal
 • Elektrische energie
  • elektrische stroom geeft spierweefsel- en zenuwbeschadiging met soms functie-uitval
 • Wanneer chemische stoffen beschadiging teweegbrengen:
  • kunnen cellen afsterven door beïnvloeding van de celfysiologie – bv. eten van giftige stoffen die nier- en leverbeschadiging geven of slokdarmbeschadiging door drinken of inademen van etsende stoffen, zoals zwavelzuur en zoutzuur 

  • kan het protoplasma beschadigen door denaturatie van eiwitten 
 • De micro-organismen zijn de belangrijkste biologische ziekteoorzaken. Verdere biologische ziekteoorzaken zijn:
  1. luizen
  2. wormen
  3. allergieën – bv. door huisstofmijt, huisdieren, graspollen
 • Ziekteoorzaken door voeding kunnen ontstaan door:
  • foute samenstelling van voeding – teveel energetische waarde; obesitas, welvaartsziekten zoals hart- en vaatziekten en suikerziekte 

  • te weinig of te eenzijdige voeding – minder weerstand, vitaminegebrek, ondervoedingsziekten 
 • Psyche en ziek zijn
  Voorbeelden van op elkaar inwerkende lichamelijke en psychische processen zijn: 
  • misselijk worden van afschuw (walging) en 
  • blozen door emoties (schaamte, verlegenheid). 
 • Iemand kan ziek worden door psychogene factoren. Men spreekt van psychosomatische aandoeningen.
  Voorbeelden zijn: astma, colitus ulcerosa en maagzweren.
 • Ziektewinst, voordeel van ziek zijn:
  1. Primaire winst: vermijden van ongewenste situaties
  2. Secundaire winst: aandacht
  3. Tertiaire winst: profijt van andermans ziekte (Munchhausen by proxy)
 • Cellen reageren op schadelijke agentia. De pathologische basisreacties (mechanismen) zijn:
  Reactie op celbeschadiging: adaptatie (aanpassing) van cellen aan nieuwe omstandigheid door:
  • aanpassing normaal groeipatroon (cellulaire activiteit) 
  • wijziging metabolisme van de cel 

  Afsterven van cellen = apoptose – geschiedt door geprogrammeerde celdood, zowel bij ziekten als bij normale ontwikkeling
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Benoem de verschillende perioden die kunnen optreden in het ziekteverloop
 • Exacerbatie
 • Remissie
 • Recidief
 • Reconvalescentie
 • Genezing    
Welke 4 Fysische oorzaken van ziekten ken je?
 • Mechanische energie
 • Thermische energie
 • Elektrische energie
 • Stralingsenergie   


Mechanische energie (trauma) ontstaat door de hoeveelheid energie die het weefsel beschadigd heeft (zoals botbreuken, beschadiging weefsel door atmosferische druk, inademen stofdeeltjes).
Thermische energie (hitte = toevoer/koude= onttrekking) kan leiden tot verbranding of bevriezing.
Elektrische energie stroom die de weefsels passeert kan tot ernstige beschadiging leiden. Eigen prikkels (hart en hersenen) kunnen  acuut uitvallen.
Stralingsenergie afhankelijk van de hoeveelheid energie die door de straling aan het weefsel wordt toegevoegd kan de beschadiging aan weefsel optreden. (Infrarode straling, UV-licht, kosmische straling).
Er kan Apoptose optreden(afsterven van cellen)
Wat wordt verstaan onder Exogene factoren?
Exogene factoren komen voort vanuit externe factoren.

Er zijn vele soorten exogene factoren. Ze zijn onder te verdelen in 4 groepen:
 1. fysisch (natuurkundig);
 2. chemisch (scheikundig);
 3. biologisch
 4. oorzaken gelegen in de voeding
Wat wordt verstaan onder Endoge factoren?
Endogene factoren komen voort vanuit het individu zelf en zijn meestal genetisch bepaald.

In het DNA-materiaal zit een afwijking gecodeerd.De ziekte kan dan bij de geboorte al aanwezig zijn (cognenitaal) of zich tijdens het leven openbaren.
Hoe heet de wetenschap die zich bezig houdt met er achter te komen wat de oorzaak van ziekzijn is?
Etiologie (leer van oorzakelijke factoren)
Wat is volgens de Wereldgezondheidszorg (WHO) de definitie van gezondheid?
"Onder gezondheid wordt verstaan het zich welbevinden/het welzijn op lichamelijk, geestelijk, economische en sociaal gebied en niet alleen het afwezig zijn van ziekten en gebreken"
Urine onderzoek
 • concentrerend vermogen van de nier
 • eiwitgehalte
 • glucosegehalte
 • bloed
 • leukocyten
 • bacteriën
 • sediment
Hematurie
Bloed in de urine. Verdenking op nierstenen en blaasontsteking.
Nefrotisch syndroom
Er worden zoveel eiwitten uitgeplast dan er een eiwittekort in het bloed ontstaat. Hierdoor ontstaan oedemen.
Oligurie
Minder dan 400 ml per dag. Oorzaken:
 • uitdroging
 • shock
 • uitval van nierfuctie