Samenvatting Class notes - principes van markt onderzoek

Vak
- principes van markt onderzoek
- ik
- 2014 - 2015
- NTI
- Integrale Veiligheid
255 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - principes van markt onderzoek

 • 1437516000 hoofdstuk 1 inleiding tot marktonderzoek

 • DE serviceaspecten van marketing worden steeds belangrijker, wat zijn de serviceaspecten?
  Kerncompetenties definieren
  Potentieel klanten benoemen
  relaties met deze klanten te cultiveren
  Feedback uit de markt peilen
 • Wat is Marketing
  Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten die er op gericht zijn ruiltransacties te bevorderen, vergemakkelijken en bespoedigen
 • Wat is marketing in eigen woorden
  Marketing  gaat over waardevreatie klantrelaties en ruil
 • Waarom maakt marktonderzoek deel uit van de marketing
  Omdat je geldige en accurate informatie nodig hebt
 • Wat houdt de definitie marketingconcept in
  Het marketingconcept is een zakelijke visie die inhoudt dat een bedrijf effectiever moet zijn dan zijn concurrent in het creeeren, leveren en communiceren van klantwaarde aan zijn gekozen doelmarkten

  Dit houdt in dat er een goede strategie moet zijn waarin de klant voorop staat
 • Wat is een marketingstrategie?
  Een strategie die tegemoet komt aan de wensen en beheoften van  de afnemers binnen het gekozen markt segment
 • Wat is marktonderzoek?
  Marktonderzoek is het prces van het ontwerpen, verzamelen, analyeren en rapporteren van informatie die kan worden gebruikt om een specifiek marketingprobleem op te lossen.
 • Wat is het doel van marktonderzoek?
  Het doel is de consument in contact te brengen met de marketeer waardoor informatie wordt verkregen die gebruikt kan worden om beslissingen te nemen.
 • Wat zijn de 4 toepassingsmogelijkheden van marktonderzoek?
  *Kansen en problemen op de markt opsporen
  *Potentiele marketingsacties opstarten verfijnen en evalueren
  *Het marketingresultaat nauwkeurig volgen
  *Marketing als proces verbeteren
 • wat is het verschil tussen fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek?
  Fundamenteel is om kennis te vergroten en toegepast is het om een specifiek probleem op te lossen
 • Wat houdt opsporen van markt kansen en problemen in
  Onderzoek dat zich richt op het opsporren van kansen of problemen van een bestaande strategie
 • Wat houdt potentiele marketingacties genereren, polijsten en evalueren in
  bijvoorbeeld onderzoek wijst uit dat er vraag is naar nieuwe product, dan volgt er onderzoek die bedoeld is om de mix van merketingmogelijkheden die men nodig acht te generen, polijsten en evalueren
 • Wat houd marketingresultaat nauwkeurig volgen in
  Hier wordt een bestaande strategie nauwkeurig gevolgd om te kijken of het gewensste effect wordt behaald
 • Wat houdt online onderzoek in?
  Het gebruik van computernetwerken waaronder internet, als hulpmiddel bij elke fase van het marktonderzoek proces.
 • Waarom is online onderzoek populair?
  Effectief en efficient
 • Wat zijn de voordelen van online onderzoek?
  Kostenbesparend
  Sneller dan traditinoneele onderzoeken
  kan thuis worden uitgevoerd
  kan in elke fase van het martonzoeksproces worden gebruikt
 • Wat is spam
  ONgevraagde email
 • Wat is MIS
  Marketing informatie systeem
 • Uit welke onderdelen bestaat het MIS
  1. interne rapportage
  2. Marketinginlichtingen
  3. Onderbouwing van markt besluiten
  4.Markt ondeerzoek
 • Wat houdt de intenre rapportage in?
  Deze verzamelt informatie uit interne rapporten (veelal de boekhouding) uit deze informatie kan het volgende naar voren komen:

  Inkomsten p
  productkosten
  aankoopprijs
  transportkosten etc.
 • wat houdt het marketing inlichtingen systeem in?
  informele en formele procedures die managers gebruiken om informatie voer de omgeving te krijgen
 • Wat is formele en informele procedure in het MIS
  formeel personeelsleden die de opdracht hebben gekregen om alles te onderzoeen wat belang kan hebben

  informeel bijvoorbeeld doornemen van kranten en tijdschriften
 • Wat is ondersteunningssysteem voor marketingbesluutvorming
  De verzamelde data die met behulp van bepaalde instrumenten en technieken geanalyseerd kan worden zodat managers ze kunnen gebruiken bij het maken van beslissingen
 • Wat houdt het marketingonderzoeks systeem in
  Deze verzamelt alle informatie die in de vorige stappen niet is vergaard
 • misleiding bestaat uit actief en passief geef een voorbeeld van allebei
  passief = achterhoduen van informatie
  actief = misleiding in opdracht
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

welke 5 problemen zijn er bij vragenlijsten?
1.onvolledige vragenlijsten
2. non respons op specifieke vragen
3. ja nee patroon
4.geen mening
5. respondent komt niet door betrouwbaarheids controle
de screening van de vragenlijst kan gebeuren door systematisch en niet-systematische controle leg uit
systematisch--> steekproefsgewijs intervalskip de lijsten controleren
niet systematisch is willekeurig doorlopen van de stapel
Hoe corrigeer je het effect van de non respons fouten?
1. gewogen middelen (groep meelaten wegen aand e hand van relevantie)
2. oversampling (steekproef groter dan te analyseren groep)
Hoe kunnen we non respons fouten reduceren?
1. kennisgeving vooraf
2. geldelijke incentives
3. vervolg contact
soms is er sprake van non respons maar kunnenw e wel spreken van een voltooid interview. wanneer is dit?
als de primaire vragen wel zijn beantwoord
Welke 3 vormen van non respeons zijn er?
1. weigeren om deel te nemen
2.afbreken tijdens interview
3. weigeren om specifieke vragen te beantwoorden
Welke 3 unieke fouten kent online onderzoek?
1.zelfde respondent voert meerdere lijsten in
2.pseudo respondenten (iemand die zich als een ander voordoet)
3.steekproef is niet representatief (niet iedereen heeft internet)
Hoe maak je de onopzettelijke respondent fouten beheersbaar
1.goed geformuleerde instructies
2.voorbeelden in de vragenlijsten
3.gebruik van aansporingen
hoe maak je opzettelijke respondent fouten beheersbaar?
1. anonimiteit
2.vertrouwelijkheid
3.incentives (geld/waardebon)
4. validatie (bewijs vragen van medicatie)
5. derde persoon technieken
Noem 5 onopzettelijke respondent fouten
1.misverstand
2.gokken
3. verslapping aandacht
4.afleiding
5. vermoeidheid