Samenvatting Class notes - Psychiatrie een inleiding

Vak
- Psychiatrie een inleiding
- NTI
- 2015 - 2016
- NTI
- Toegepaste Psychologie
239 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Psychiatrie een inleiding

 • 1450047600 Hoofdstuk 1 Introductie

 • Wat is psychopathologie?
  Een deelgebied van de psychiatrie en de psychologie dat zich bezighoudt met het beschrijven van psychische stoornissen, oorzaken en de behandeling daarvan.
 • Wat klinische psychologie?
  Een tak van psychologie die zich bezighoud met de beschrijving de oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen om geestelijk welzijn te bevorderen, afwijkende emoties, gedachten en gedrag.
 • Wat is het verschil tussen een psychotherapeut, psychiater en GZ-psycholoog?
  - Een psychotherapeut is iemand die na de studie psycholgie of geneeskunde een vervolgopleiding heeft gedaan waardoor hij bevoegd is tot het geven van psychotherapeutische behandelingen. Hij staat ingeschreven in het BIG-register.

  - Een psychiater heeft na zijn studie geneeskunde een vervolgopleiding gedaan waarin hij zich heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met psychische stoornissen. Hij mag medicatie uitschrijven.

  - Een GZ- psycholoog heeft na zijn studie een aanvullende opleiding gedaan en staat ingeschreven in het BIG - register. Hij is bevoegd tot diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen.
 • Wat is een psychische stoornis?
  Een geheel van afwijkende emoties, gedachten of gedragspatronen die worden gekenmerkt door o.a. een storing in het functioneren en persoonlijk lijden.
 • Noem de 5 verschillende criteria voor abnormaliteit?
  1) Uitzonderlijk gedrag; iets ervaren wat anderen niet ervaren.
  2) Sociaal afwijkend gedrag; afhankelijk van de normen van de cultuur.
  3) Foute perceptie of interpretatie van de realiteit.
  4) Aanzienlijk emotioneel lijden van de persoon.
  5) Ongepast of contraproductief gedrag
 • Op welke manier moet cultuur worden meegenomen bij het bepalen van een psychische stoornis?
  Gezondheid en ziekte kunnen in verschillende culturen verschillende betekenissen hebben. BV. in sommige culturen zijn hallucinaties gewoon.
 • Wat is Evidence- based practice?
  Het proces waarin een professional besluiten neemt o.g.v. de beste onderzoeksresultaten.
 • 1451430000 Hoofdstuk 2 Hedengaagse perspectieven deel 1

 • Waar hoor je rekening mee te houden bij de zieke patiënt?
  Hij of zij is een optelsom van:
  1) Een mens met al zijn eigenaardigheden met een geheel eigen levensverhaal.
  2) Een ziekte met meer of minder goed herkenbare specifieke verschijnselen.
  3) De context waarin de ziekte zich afspeelt.
  4) De houding, visie, kennis en vaardigheden van de behandelaar tegenover de patiënt.
 • Hoe ziet het biologische perspectief psychische ziektes?
  Zij kijken niet alleen naar de ziekte zelf maar ook naar de interactie met de omgeving. Door Genetica probeert men onder verwanten te achterhalen welke rollen erfelijkheid en omgeving hebben bij het tot stand komen van gedrag. Erfelijkheid is een doorslaggevende factor bij het ontstaan van een groot aantal trekken.
 • Wat is het 'Proband'?
  Dit is het eerste geval van een bepaalde stoornis dat als zodanig is gediagnosticeerd.
 • Noem 4 belangrijke neurotransmitters, hun functies en op welke manier ze verband houden met afwijkend gedrag.
  1) Axetylcholine (Ach): spiercontracties, vormen, herinneringen. Ziekte van Alzheimer kent een heel laag Ach- gehalte.

  2) Dopamine: spiercontracties, leerprocessen, herinneringen, emoties. Mogelijk teveel dopamine bij Schrizofrenie.

  3)Norepinefrine: leerprocessen, herinneringen. Mogelijk onbalans bij depressie.

  4) Serotine: stemmingsregulatie, verzadiging, slaap. Mogelijk onbalans bij depressie en eetstoornissen.
 • Waaruit bestaat het centrale zenuwstelsel?
  De hersenen en het ruggenmerg.
 • Wat is het reticulaire activeringssysteem?
  Dit is een webachtig netwerk van neuronen. Een gebied in de hersenen dat te maken heeft met aandacht, slaap en aurousal. Stimulering van het RAS verhoog alertheid dempende middelen verlagen alertheid.
 • Waar kun je het cerebrum in verdelen?
  1) Occipitaalkwabben = zien
  2) Parietaalkwabben = verwerken van info, tast, temperatuur, pijn
  3) Temporaalkwabben =verwerken van geluiden of auditieve stimulie
  4) Frontaalkwabben = beheersing van spieren
 • Waar bestaat het perifere zs uit en welke functie heeft het?
  1) Somatische zs = verantwoordelijk voor transport van info van zintuigen naar de hersenen en hersenen naar skeletspieren > bewuste lichaamsbewegingen.
  2) Autonome zs = sturen klieren en onbewuste lichaamsprocessen.

  Het verbind de hersenen met de buitenwereld.
 • Waar bestaat het autonome zs uit en wat zijn de functies?
  1) Sympatische zs = deel van het AZS dat een verhoogde arousal teweegbrengt.

  2) Parasympatische zs = deel van het AZS dat arousal kan verlagen zodat energiereserver weer kunnen worden aangevuld.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een psychische stoornis?
Het geheel van afwijkende emoties, gedachten of gedragspatronen dat wordt gekenmerkt dor o.a. een storing in het functioneren en (persoonlijk) lijden.
Wat is het verschil tussen verschillende psychologen en een psychiater?
Een psycholoog heeft een universitaire studie psychologie voltooid. Een GZ-psycholoog heeft na de studie een aanvullende opleiding gedaan en is BIG geregistreerd. Hij is bevoegd tot diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen. Een psychotherapeut heeft een vervolgopleiding gedaan waardoor hij bevoegd is tot het geven van psychotherapeutische behandelingen en is ook BIG geregistreerd. Een psychiater heeft na de studie geneeskunde een vervolgopleiding gedaan waarin hij zich heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met psychische stoornissen. Hij mag als enige medicatie voorschrijven.
Wat zijn parasomieën en benoem de 3 verschillende soorten.
Dit zijn stoornissen die gepaard gaan met afwijkend gedrag of afwijkende fysiologische gebeurtenissen die plaats vinden tijdens de slaap of het in slaap vallen.

1) Nachtmerries
2) Pavor nocturnus (herhaalde paniekaanvallen wat leidt tot plotseling wakker worden, meestal bij kinderen).
3) Slaapwandelen
Hoe bekijken de sociale culturele perspectieven het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen?
- Sociale of economische achterstelling en blootstelling aan afwijkende rolmodellen.
- Mishandeling of seksueel misbruik.
Op welke manieren kunnen persoonlijkheidsstoornissen behandeld worden?
1) Medicatie
2) Cognitieve gedragstherapie om effectievere sociale en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen.
3) Psychodynamische therapie inzicht te krijgen invloeden jeugd.
Op welke manier kijken de biologische perspectieven naar het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen?
- Genetische invloeden
- Bij een antisociale persoonlijkheidsstoornis mogelijk een lagere arousal in rust en stresvolle situaties waardoor er een hogere prikkeldrempel is > sensatiezoekers.
- Afwijkingen de prefrontale cortex (hier wordt impulsief gedrag afgeremd)
Hoe bekijken de gezins- perspectieven naar persoonlijkheidsstoornissen?
- Antisociale persoonlijkheidsstoornis kan door afwijzing of verwaarlozing van ouders komen doordat er geen empathie wordt ontwikkeld.

- Overmatige bescherming of autoritaire ouders kunnen leiden tot afhankelijkheidsstoornissen.
Hoe bekijken de leerperspectieven naar de persoonlijkheidsstoornissen?
- Zijn gerelateerd aan leerervaringen tijdens de jeugd.

- Afhankelijke p.stoornis: Gebrek aan gelegenheid in de jeugd om exploratieve of onafhankelijke gedragingen een te leren.

- Obsessief compulsieve stoornis: Overmatige discipline of controle van ouders.

- Theatrale persoonlijkheidsstoornissen mogelijk door inconsequente aandacht en bekrachtiging.

- Antisociale persoonlijkheidskenmerken kan komen door gebrek aan voorspelbare en consistente bekrachtiging van sociaal goedgekeurd gedrag.
Benoem hoe de volgende psychotherapeuten:- H. Kohut- O. Kernberg- M. Mahlernaad persoonlijkheidsstoornissen kijken.
- H. Kohut: zelfspsychologie. De oorzaak van een narcistische persoonlijkheid komt door dat het gezonde jeugdnarcisme niet door een realistische waardering van het zelf en anderen wordt vervangen.

- O. Kernberg: oorzaak van borderline komt doordat tijdens de vroege jeugd geen samenhangend gevoel van het zelf en anderen wordt ontwikkeld.

- M. Mahler: aan borderline persoonlijkheid ligt het ontwikkelingsprobleem van separatie individuatie ten grondslag (ontstaan van afzonderlijke psychologische en biologische ID van de moeder enerzijds en erkenning van persoonlijke eigenschappen die eigen ID definiëren anderzijds).
Leg uit welke type persoonlijkheidsstoornissen er onder cluster C vallen en benoem de 3 soorten.
Cluster C zijn persoonlijkheidsstoornissen gekenmerkt door nerveus of angstig gedrag
- Component angst of nervositeit.
- Ook wel vermijdende cluster genoemd.

1) Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis: chronisch patroon van het vermijden van sociale relaties als gevolg van angst voor afwijzing.

2) Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis: excessieve afhankelijkheid an anderen en problemen bij het nemen van onafhankelijke beslissingen.

3) Obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis: overdreven behoefte aan ordelijkheid en perfectionisme, excessieve aandacht voor het detail, starre manier van omgang met anderen.