Samenvatting Class notes - Psychologie

158 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Psychologie

 • 1429480800 Week 1

 • Wat is psychologie?
  Psychologie is de wetenschap die zich richt op het gedrag en de geest van de mens (denken is ook gedrag).
 • Wat staat centraal  in de psychologie?
  Het verklaren van het gedrag staat centraal. Waarom voelen, denken en doen mensen zoals ze doen?
 • Psychologie als wetenschap (3 punten) :
  - Verschil met dagelijkse kenniswerving
  - Theorievorming,  door niet te oordelen en vragen te blijven stellen
  - Gedrag voorspellen: als je kan verklaren dan kan je ook voorspellen
 • Waarom is kennis van psychologie van belang voor een SJD'er? (5 punten)
  - Methodiek heeft wortels in de psychologie
  - Inzicht in achtergronden, motieven en gedrag van cliënten
  - Inzicht in jezelf (je zwakke en sterke punten): helpt jou als dienstverlener.
  - SJD'ers krijgen te maken met cliënten en hun problemen
  - SJD'ers moeten zelf stevig in hun schoenen staan
 • Wat is gedrag? (2 punten)
  - Alles wat iemand doet of laat
  - Gedrag moet waarneembaar zijn -> niet helemaal, gaat ook om wat mensen voelen en denken
 • Wat zijn oorzaken van gedrag?
  - Gedragsdeterminanten.
  - Gedrag heeft meestal meerdere oorzaken
 • Wat is een specialisatie?
  Een specialisatie is een toepassingsgebied, welke vraag centraal staat
 • Noem drie verschillende specialisaties waarin psychologie is opgesplitst:
  Bijvoorbeeld:

  - Klinische psychologie: hoe maken we zieke mensen weer beter?
  - Arbeid- en organisatiepsychologie: gaat over het gedrag van medewerkers. Waarom is bijv. de productiviteit van een team zo laag? (vaak door een te homogeen team)
  - Pyschogerontologie: studie over hoe mensen ouder worden.
 • Welke 5 stromingen zijn er in de psychologie?
  1. Psychoanalyse
  2. Gestaltpsychologie
  3. Behaviorisme
  4. Humanistische psychologie
  5. Cognitieve psychologie
 • Wat houdt de psychoanalyse in?
  Freud -> is de grondlegger van psychoanalyse. Hij heeft psychologie echt grootgemaakt, dat mensen gingen nadenken over wat er gebeurt bij een mens. Hij was neuroloog en zag dat de problemen van mensen niet geholpen konden worden door neurologie dus ging gesprekken met mensen houden -> ontstaan van gesprekstechnieken. Hij herkende gedrag van mensen uit oude Griekse mythologieën. Verklaring: alles is onbewust. We handelen vanuit onbewuste driften. Analyseren hoe iemand uiting geeft aan zijn driften.
 • Wat houdt de gestaltpsychologie in?
  Mensen gingen onderzoek doen (Freud deed geen onderzoek). Mensen ontdekten dat mensen op een bepaalde manier waarnemen. We zien figuren -> we ordenen de wereld in een heleboel gestalten. daar waar we dingen niet zelf begrijpen, vullen we zelf in. De waarneming staat centraal. Hoe wij de wereld, onszelf en andere mensen kennen. Als je je waarneming verandert, verandert je gedrag ook.
 • Wat houdt behaviorisme in?
  Gaat niet om de waarneming van de cliënt maar om het gedrag en de oorzaken van het gedrag. Het gaat om de stimulus -> respons. 
  Vb: een hond eet altijd taart van de tafel. Iemand doet er een keer sambal in -> hond at nooit meer de taart van de tafel daarna.
 • Wat houdt humanistische psychologie in?
  Ontstond door verder te kijken dan behaviorisme. Gaat niet alleen om gedrag, maar ook om wat mensen denken en voelen. De mens in zijn geheel en hoe dat mens tot optimale ontwikkeling komt staat centraal. Zelf-actualisatie: je volle potentieel benutten -> humanistische psycholoog:gaat het gesprek van mens tot mens aan, op gelijke voet. in tegenstelling tot de vorige psychologie stromingen.
 • Wat houdt cognitieve psychologie in?
  Hoe geef je betekenis aan jezelf en de betreffende situatie, en dat bepaalt jouw gedrag. Gaat over hoe mensen denken, hoe geef je betekenis aan dingen.
 • Welke psychologie wordt het meeste toegepast?
  Een combinatie van behaviorisme, humanistische psychologie en cognitieve psychologie.
 • Wat wordt er met deelgebieden bedoeld?
  Waar richt je je op. Als je een klinische psycholoog bent en je hebt een humanistische inslag, dan ga je je gesprek aan van mens tot mens. Maar dan kan je je nog steeds ergens specifiek op richten, bijvoorbeeld met een ongemotiveerde cliënt. Dus dan richt je je op motivatie. Dat is een deelgebied, een deel van de mens.
  Je kijkt naar een deel van het persoon en dat deel is ook een determinant: een oorzaak van het probleem.
 • Voorbeelden van deelgebieden zijn:
  Functieleer: de studie van functies die de hersenen hebben zoals rekenen, lezen, praten, geheugen etc.
  Motivatie
  Intelligentie
  Persoonlijkheid
  Ontwikkelingspsychologie
  Sociale psychologie
 • Specialisatie - stroming - deelgebieden:
  Eerst specialisatie: met welke vraagstukken en welke doelgroepen hou je je bezig, dan heb je een stroming die je gebruikt om te kijken hoe zie ik mensen, en dan kijken naar een deelgebied waar je je op focust waarom dat probleem er is.
 • Waarom is psychologie ontstaan?
  Psychologie is ontstaan omdat filosofie/religie/fysiologie niet de juiste antwoorden hadden om het gedrag van de mensen te verklaren.
 • Wie was Descartes?
  17e eeuw.
  'Ik denk dus ik ben' : cogito ergo sum
  Er is een scheiding van lichaam en geest zei hij. Dualisme: sprake van tweeheid, een geest en een lichaam.
 • Waar heeft Descartes voor gezorgd?
  Voor een voedingsbodem voor de medische wetenschap én voor de psychologie.
 • Wie was Broca?
  1820: onderzoek naar localisatie
  Broca legde relatie tussen hersenen en denken. Hij merkte dat sommige mensen anders gingen doen als er iets kapot ging aan het hoofd (door vallen, kogel, hersenbloeding etc.). Dan ging er een stukje in de hersenen, genaamd Broca, kapot. Mensen konden niet meer goed praten, raakte de grammatica kwijt.
 • Hersenen:
  - zijn betrokken bij alle gedragingen of lichamelijke activiteiten
  - linkerhelft hersenen: verbale gedrag
  - rechterhelft hersenen: non-verbale gedrag
 • Wie was Darwin?
  Darwin: waarom denken mensen?
  De evolutietheorie: mensen zijn net als alle dieren onderdeel van de natuur: dus mensen kunnen begrepen worden door wetenschap te bedrijven!
 • Wie was Wundt?
  Experimentele psychologie
  Wundt: maakte wetenschap van psychologie
  1879: eerste laboratorium geopend.
  Methoden van introspectie: eigen ervaringen analyseren
 • Wie was van de gestaltpsychologie?
  Gestalt: figuur

  Wertheimer, Koffka

  Centrale vraag: hoe is onze waarneming georganiseerd?

  Optische illusies
 • Wat zijn 4 principes van Watson over behaviorisme?
  - Wetenschapper moet zich richten op gedrag, niet op het denken
  - Onderzoek de omgeving: dat is de reden voor het gedrag
  - Houd je verre van uitspraken over niet-observeerbare of subjectieve processen: gaat hier niet om. Gaat om wat je waarneembaar kunt onderzoeken.
  - Mens en dier zijn gelijk
 • Wie was de grondlegger van psychotherapie?
  Freud
 • Wat houdt de psychodynamische theorie in van Freud?
  Mensen zijn zich niet bewust van driften
  Afweermechanismen reguleren onze onacceptabele gedachten en angsten:
  - Es, Ich, Uber-Ich
  Onder de waterlijn is onbewust. Boven de waterlijn is bewust.
  Superego: hoe je moet zijn, wat er van je verwacht wordt in de samenleving
  Ego: hoe je je keuzes maakt, vanuit je driften of wat ervan je verwacht wordt.
  We onderdrukken ons onderbewuste.
 • Humanistische psychologie: 4 punten:
  - Abraham Maslow
  - Ieder mens is een uniek wezen
  - De mens op weg naar vervolmaking, naar zelf-actualisatie
  - Gesprek van mens tot mens
 • Wat valt eronder sociale en culture psychologie?
  Geheugen, emoties, waarnemingen in de context zien van sociale invloeden

  - Cognitieve psychologie: de manier waarop mensen informatie verwerken
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is psychologie?
1
Wat staat centraal  in de psychologie?
1
Psychologie als wetenschap (3 punten) :
1
Waarom is kennis van psychologie van belang voor een SJD'er? (5 punten)
1
Pagina 1 van 40