Samenvatting Class notes - Psychologie

127 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Psychologie

 • 1421362800 Psychologie

 • Wat is psychologie?
  De studie van de geest. Psyche=geest en –ologie= het gebied van studie. Kortom psychologie is de wetenschap van gedrag en geestelijke processen
 • Noem de 6 perspectieven van de psychologie
  1: Biologisch perspectief
  2: Behavioristisch perspectief
  3: Cognitief
  4: Ontwikkeling perspectief
  5: Whole-person perspectief
  6: Socioculturele perspectief
 • Wat is het biologisch perspectief?
  Richt zich op alles wat er in het lichaam gebeurd. Zoekt de oorzaken van gedrag in het functioneren van genen, hersenen, zenuwstelsel en het hormoonstelsel.
 • Wat is het behavioristisch perspectief?
  De nadruk ligt op waarneembaar gedrag. Het gaat over het leren, beheersen van gedrag door de omgeving, stimuli en responsen. Ze werken vaan vanuit prikkels om te zien wat er gebeurt 
 • Wat is het cognitief perspectief?
  hierbij word gericht op mentale processen, aandacht voor leren, geheugen, sensatie, perceptie, taal en denken en zijn nadruk op informatieverwerking. Het bestudeerd de geest door middel van gedachte
 • Wat is het ontwikkelingsperspectief?
  richt aandacht op geestelijke en gedragsmatige veranderingen die voorspelbaar gedurende het gehele leven plaatsvinden.
  .
 • Wat is het whole-person perspectief?
  Richt zich op wat mensen doen, en wat het onbewuste te maken heeft met stoornissen
  - (Sigmund Freud) Psychodynamisch perspectief; nadruk op psychische stoornissen en onbewuste processen, id ego superego
  - (Carl Rogers en Abraham Maslow) Humanistisch perspectief; benadrukt de positieve kant van de menselijke natuur, legt de nadruk op groei en mogelijkheden
  - Psychologie van karaktertrekken en temperament; beziet mensen in termen van hun blijvende eigenschappen en neigingen
 • Wat is het socioculturele perspectief?
  Richt zich op hoe groot de invloeden van sociale interactie tussen mensen is op het gedrag van mensen en kijkt naar hoe individuen zich gedragen in een groep.
 • Noem de 4 kwabben van de cerebrale cortex
  1: Frontaalkwab
  2: Parientaalkwab
  3: Occipitaalkwab
  4: Temporaalkwab
 • Wat doet de frontaalkwab?
  Richt zich op motorische functies, produceren van spraak, beweging en abstract denken (uitleggen van taal)
 • Wat doet de parientaalkwab?
  Richt zich op binnenkomende sensorische informatie, gevoelens van aanraking (pijn..waar?), houding van het lichaam en begrip van spraak
 • Wat doet de occipitaalkwab?
  Richt zich op zicht
 • Wat doet de temporaalkwab?
  Richt zich op gehoor, reuk en herkenning van gezichten
 • Waaraan kun je merken dat deze kwabben naadloos samen werken?
  Als je schade hebt aan een van de kwabben, kan dit zorgen voor een verandering in de persoonlijkheid (frontale kwab) maar ook het verminderen van gehoor en reuk (temporaalkwab) of het verslechten van zicht (occipitaalkwab)
 • Wat doet de associatiecortex?
  Deze combineert informatie uit verschillende hersengebieden. 

  Primaire visuele cortex, verwerkt ruwe prikkels, zoals letters in een woord. 
  Associatiegebied neemt dit dan over en interpreteert de boodschap
 • Wat doen spiegelneuronen?
  Die vuren als reactie op (spiegelen) de observatie van handelingen of emoties van anderen (te kort aan spiegelneuronen, zou autisme kunnen veroorzaken..)
 • Welke kant stuurt welke kant aan?
  Rechterkant van je hersenen stuurt je linker kant van je lichaam aan en je linkerkant van je hersenen stuurt de rechter kant van je lichaam aan. Dus schade rechter hemisfeer zorgt ervoor dat je linkerzijde verlamd is. 
 • Wat gebeurt er bij schade aan de linker hemisfeer?
  Rechterzijde verlamd
  Spraak en taal verstoord
  Gedrag wordt traag, behoedzaam
  Haperend geheugen voor taal
 • Wat gebeurt er bij schade aan de rechter hemisfeer?
  Linkerzijde verlamd
  Ruimtelijke perceptie verstoord
  Gedrag wordt haastig, impulsief
  Haperend geheugen voor beelden
 • Wat is leren?
  Een blijvende verandering in gedrag of mentaal proces als gevolg van een bepaalde ervaring
 • Noem 2 vormen van leren
  1: Stimulus respons leren
  2: Cognitief leren
 • Klassieke conditionering (leren)
  Een vorm van stimulus-responsleren waarbij een in eerste instantie neutrale stimulus het vermogen verwerft om dezelfde aangeboren reflex op te roepen als een andere stimulus die deze reflex oorspronkelijk oproept.    

  > Degene die leert is passief
  > Stimulus word altijd gevolgd door respons
  > Dit gaat om zaken die je instinkt matig doet. Zoals met de hond. Pavlov kwam erachter om dit gedrag aan te leren aan een dier. Hij merkte op dat die speeksel al begon als hij de kamer binnen kwam lopen. 
 • Ongeconditioneerde stimulus (vb. hond)
  Voedsel
 • Ongeconditioneerde respons (vb. hond)
  Kwijlen
 • Neutrale stimulus (vb. hond)
  Het geluid wat Pavlov aan de hond liet horen
 • Geconditioneerde stimulus (vb. hond)
  Het geluid wat toegevoegd werd voor het toedienen van het voedsel
 • Geconditioneerde respons (vb. hond)
  Het uiteindelijke gedrag wat aangeleerd is
 • Wat is extinctie (klassieke conditionering)
  Het herstellen/ vervagen van aangeleerd respons effect gaat weg, het uitdoven van, het effect van de klassieke conditionering zal maar een bepaalde tijd blijven

  Vb. hond pavlov: als er een lange tijd geen eten word gegeven maar wel geluid, neemt het geleerde gedrag, het kwijlen dus, af. 
 • Wat is spontaan herstel (klassieke conditionering)
  Het terugkeren van een uitgedoofde geconditioneerde respons na een rustperiode.
 • Operante conditionering (leren) 
  Een vorm van stimulus-responsleren waarbij de kans op een respons verandert door de gevolgen ervan, oftewel door de stimuli die op de respons volgen.

  > Degene die leert is actief in het leven
  > Het leren gaat hierbij dmv positieve of negatieve bekrachtiging
 • Bekrachtiging en straf (operante conditionering)
  Bekrachtiging: gedrag neemt toe
  Straf: gedrag neemt af
 • Positief en negatief (operante conditionering)
  Positief: je voegt iets toe
  Negatief: je haalt iets weg
 • Positieve straf (operante conditionering)
  Je voegt iets toe waardoor het gedrag afneemt
  Bijv. je geeft een kind strafwerk, omdat hij iets niet goed heeft gedaan
 • Negatieve straf (operante conditionering)
  Je haalt iets weg waar het gedrag af neemt
  Bijv. een kind is niet lief geweest, en krijgt nu geen snoepje
 • Positieve bekrachtiging (operante conditionering)
  Je voegt iets toe waardoor het gedrag toe neemt
  Bijv. een kind krijgt een snoepje als zij alle groenten op eet
 • Negatieve bekrachtiging (operante conditionering)
  Je neemt iets weg waardoor het gedrag toeneemt
  Bijv. je neemt een paracetamol, hoofdpijn verdwijnt
 • Voorbeelden van primaire bekrachtigers (operante conditionering)
  Voedsel en seks
 • Voorbeelden van secundaire bekrachtigers (operante conditionering)
  Geld, cijfers, bewondering
 • Cognitieve psychologie (leren)
  > Niet alleen gericht op waarneembaar gedrag
  > Het is leren door observatie en imitatie
  > Inzichtelijk leren (aap met box)
  > Cognitieve plattegrond (rat in doolhof)
 • Inzichtelijk leren (cognitieve psychologie)
  Een vorm van cognitief leren waarbij het oplossen van problemen plaatsvind door een plotseling reorganisatie van percepties

  Bijv. als een banaan te hoog hang, en de aap ziet een box (waarvan hij eerder heeft gezien hoe anderen deze gebruiken) begrijpt hij dat als hij deze opstapelt, hij wel bij de banaan kan.
 • Cognitieve plattegrond (cognitieve psychologie)
  Een mentale representatie die een organisme gebruikt om zich in zijn omgeving te orienteren. 

  Bijv. de rat in het doolhof. Hij kiest de kortste route naar het voedsel, omdat hij deze herkent en opslaat 
 • Latent leren (cognitieve psychologie)
  Leren zonder bekrachtiging en zonder zichtbaar of waarneembaar bewijs dat er een leerproces plaats vind. 
 • Sociaal leren (cognitieve psychologie)
  Leren door observatie: een vorm van cognitief leren waarbij nieuwe responsen worden geleerd door naar andermans gedrag en de consequenties van dat gedrag te kijken
 • Cognitieve versie van stimulus-responsleren (cognitieve psychologie)
  De mens/dier zoekt naar logische en perceptuele (waarneembare) relaties tussen gebeurtenissen.

  Bijv. als dieren vluchten voor andere gevaarlijke dieren, ze hebben eerder geleerd dat deze dieren hun pijn zullen brengen (respons) en zullen daarom vluchten
 • Motivatie
  Een term voor alle processen die te maken hebben met de aanzet, de richting de inttensiteit en het volhouden van lichamelijke en psychische activiteiten
 • Intrinsieke motivatie
  Motivatie vanuit jezelf, omdat je het leuk vind
 • Extrinsieke motivatie
  Motivatie omdat je daar iets voor terug krijgt, bijv. geld of een andere beloning
 • Wele motivatie theorien zijn er?
  1: Instincttheorie
  2: Dijfveertheorie
  3: Freuds psychodynamische theorie
  4: Maslows behoeften hierarchie
  5: Zelfdeterminatietheorie
 • Instinct theorie (motivatie theorie)
  Bepaalde gedragspatronen worden bepaald door aangeboren factoren.
  Bijv. een winterslaap.
 • Drijfveer theorie (motivatie theorie)
  Deze theorie zegt dat je een biologische drijfveer krijgt die je aanzet om een biologische behoefte te vervullen en het in evenwicht te brengen. 
  Bijv. honger hebben
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Noem de 6 perspectieven van de psychologie
1
Wat is het biologisch perspectief?
1
Wat is het cognitief perspectief?
1
Wat is het behavioristisch perspectief?
1
Pagina 1 van 32