Samenvatting Class notes - Pyschologie

Vak
- Pyschologie
- Stins
- 2021 - 2022
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Bewegingswetenschappen
178 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Pyschologie

 • 1612220400 HC1: hoofdstuk 1 (blz 4 tm 31)

 • Wat is psychologie?
  Wetenschappelijke studie van gedrag en geest.
 • Wat is gedrag?
  Acties en reacties die we direct kunnen waarnemen.
 • Wat is geest?
  Interne staat en mentale processen: gedachtes en gevoelens, wat niet direct waarneembaar is.
 • Welke twee typen onderzoeken zijn er?
  Basisonderzoek: voor eigen belangen.
  Toegepast onderzoek: voor het oplossen van specifieke praktische problemen.
 • Wat zijn de doelen van psychologie?
  • Gedrag beschrijven;
  • Gedrag begrijpen;
  • Gedrag voorspellen;
  • Gedrag beïnvloeden;
  • Welzijn van de mensen vergroten.
 • Psychologie is heel uitgebreid, om het geheel te begrijpen, moet er gewerkt worden met levels van analyse: onderdelen van psychologie in kleinere stukken. Welke niveaus zijn er?
  • Biologisch niveau -> werking van hersenen, genetica;
  • Psychologisch niveau -> gevoelens, gedachtes, motivatie;
  • Omgevingsfactoren -> waarden en normen populatie.
 • Wat is nature vs. Nurture?
  Ondanks dat er door de loop van de tijd gedacht is dat er één belangrijker was, wordt nu steeds duidelijker dat de twee samen. De genetica speelt een rol, maar ontwikkeling ook.
 • Wat is dualisme?
  Scheiding van lichamelijke en geestelijke processen. De geest is de spirituele eenheid die niet onder invloed staat van de mechanische wetten. Volgens Descartes vond interactie plaats door middel van de pijnappelklier.
 • Wat is monisme?
  Lichaam en geest zijn één. Geest is niet een aparte, spirituele eenheid. Mentale gebeurtenissen worden herleid tot lichamelijke processen -> Thomas Hobbes.
 • Wat is empirisme?
  Alle kennis wordt empirisch verkregen, door het verstand. Observatie is een meer valide benadering van kennis dan de rede -> John Locke.
 • Wat zijn de eerste psychologische scholen?
  Structuralisme: analyseren van basiselementen van de hersenen. Bijvoorbeeld: delen van de arm bestuderen om het geheel te bepalen.
  Functionalisme: bestuderen van de functie van gedrag. Bijvoorbeeld: waarom heeft de mens armen? Wat is het nut ervan?
 • Wat is het psychodynamisch perspectief?
  Zoek naar oorzaken van gedrag binnen de innerlijke werking van onze persoonlijkheid -> onbewuste processen.
 • Wat is psychoanalyse?
  Analyse van interne en met name onbewuste psychologische krachten. Freud behandelde zijn patiënten door hypnose. Volgens hem bouwen mensen verdedigingsmechanismen op: psychologische technieken die helpen omgaan met angst en pijn van traumatische gebeurtenissen.
 • Wat is de objectrelatie theorie?
  Eerdere ervaringen met verzorgers vormen de denkbeelden van mensen. Dit kan onbewust de persoonsrelatie met anderen beïnvloeden.
 • Wat is het behavioural perspectief?
  Richt zich op de externe omgeving die de gedragingen beïnvloeden -> gedrag is bepaald door gewoontes uit eerdere levenservaringen en stimuli in onze directe omgeving.
 • Wat is behaviorisme?
  Onderzoek naar (waarneembaar) gedrag. Watson: mensen zijn producten van hun leerervaringen.
 • Wat is cognitieve psychologie?
  Studie van mentale processen. De cognitieve neurowetenschappen gebruiken hiervoor elektrische opnames van breinactiviteit terwijl mensen cognitieve taken uitvoeren. Er wordt hierbij onderzocht hoe het brein werkt tijdens cognitieve taken: taal leren, geheugen vormen.
 • Wat is de Gestalt psychologie?
  Onderzoeken hoe elementen van een ervaring georganiseerd zijn tot een geheel (= gestalt). Het geheel is groter dan de som der delen.
 • Wat is het sociaal-cultureel perspectief?
  Onderzoeken hoe de sociale omgeving en cultuur ons gedrag, onze gedachtes en onze gevoelens beïnvloeden. Een cultuur heeft normen en waarden, bestaat uit een grote groep mensen en wordt doorgegeven in generaties (socialisatie). De normen zijn (ongeschreven) regels die bepalen welk gedrag aanvaardbaar is en welk niet en wat er verwacht wordt door leden van de groep.
 • Wat is een individualist?
  Nadruk op persoonlijke doelen en handelt naar eigen belangen.
 • Wat is collectivist?
  Individuele belangen worden aan de kant gezet, het groepsbelang is belangrijk.
 • Wat is het biologisch perspectief?
  Onderzoeken hoe het brein processen en andere lichamelijke functies van ons gedrag reguleert (behavioural neurowetenschappen). Het ontdekken van neurotransmitters was erg van belang voor de neurowetenschappen.
 • Wat is natuurlijke selectie?
  Individuen die een geërfde eigenschap bezitten waardoor ze voordeel hebben ten opzichte van anderen, hebben een grotere kans op overleven en zullen deze eigenschappen doorgeven aan hun nakomelingen.
 • Biologische, psychologische en omgevingsfactoren kunnen bijdragen aan depressie. Deze factoren kunnen interacteren met elkaar. Biologische factoren: sterke, biologische aanleg, of neurotransmitters kunnen abnormaal functioneren -> antidepressie medicijnen kunnen deze activiteit weer normaal doen laten werken. Psychologische factoren: mensen kunnen een slechte, negatieve denkstijl hebben: geven zichzelf de schuld en zien de toekomst somber in. Persoonsfactoren: zoals trauma's, afwijzingen of verliezen kunnen leiden tot depressie. Als laatst kan men depressie ontwikkelen in een sombere omgeving. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het limbisch systeem?
Coördineert handelingen voor emotionele behoeftes en motivatiebehoeftes die uit de hypothalamus komen. Ook betrokken bij geheugen. Bestaat uit: hippocampus: vormen/ophalen geheugen en amygdala: emotioneel gedrag, met name agressie en angst.
Wat is de hypothalamus?
Belangrijke rol in motivatie en emotie: seksuele gedrag, temperatuurregulatie, slapen, eten, drinken en agressie. Belangrijke connectie met het endocriene systeem -> verbonden met de hypofyse.
Wat is de thalamus?
Organiseert input vanuit sensorische organen en routes en zorgt dat de informatie in de juiste gebieden in de hersenen komt.
Wat is Transcranial direct current stimulation (TDCS)?
Elektrische stimulatie van het brein door een lage stroom op de schedel aan te brengen.
Wat is Transcranial magnetic stimulation (TMS)?
Elektrische stimulatie van een doelgericht deel van het brein via magnetische pulsen.
Wat is functional near-infrared spectroscopy (fNIRS)?
Dichtbij infraroodstraling in brein schijnen en meten hoe het wordt gereflecteerd -> vertelt ons in welk deel van het brein de meeste zuurstof wordt verbruikt.
Wat is Positron-emission tomography (PET)?
Meet hersenactiviteit, inclusief metabolisme, bloedstroom en neurotransmitter activiteit.
Wat is functional MRI (fMRI)?
Productie van foto's van bloedstroom in het brein genomen in minder dan een seconde uit elkaar.
Wat is Magnetic Resonance Imaging (MRI)?
Beeld op basis van atomen in levend weefsel die reageren op een magnetische impuls, geleverd door het apparaat.
Wat is Diffusion Tensor Imaging (DTI)?
Meten hoe watermoleculen diffunderen in weefsel.