Samenvatting Class notes - R&I

140 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - R&I

 • 1463608800 Endocrinologie van de voortplanting

 • Hoe ontwikkelen primordiale follikels zich tot primaire follikels (bevat oocyt)?
  Door toename in amplitude en frequentie van GnRH pulsen.
 • Wanneer gaat een follikel rijpen?
  Als het FSH gevoelig is. FSH stimuleert namelijk follikel rijping. Door rijping vormt het antrum (secundaire follikel).
 • Waardoor wordt het oocyt uitgestoten (ovulatie)?
  Door een LH piek! Dit zorgt voor ovulatie.
 • Wat gebeurt er met de rest van het follikel naar uitstoting van het oocyt?
  Het vormt het corpus luteum. Dit bestaat uit theca-cellen en granulosacellen.
  Het neemt de functie over van oestrogeen (omdat deze nu erg gedaald is): LH -> het maakt veel (oestrogeen en) progesteron. Het maakt vooral progesteron (uit de celwand) wat zorgt voor stabilisatie en maximale voorbereiding van het endometrium).
 • Hoezo vergaat het CL?
  - Er is geen hCG (lijkt op LH) signaal (uit de foetus): daardoor vervalt de LH en is er minder oestrogeen/progesteron productie: endometrium niet onderhouden: degeneratie.
  Dit zorgt voor een litteken aan de buitenkant van de eierstok.
 • Vrouwelijke puberteit?
  TPM:
  - Telarche
  - Pubarche
  - Menarche
 • Rollen van LH?
  Rol bij ovulatie: oocyt-rijping, ovulatie, luteinisatie, vorm/onderhoud CL.
 • Uit welke 2 fases bestaat de maandelijkse cyclus?
  - menstruele cyclus: verandering baarmoederslijmvlies
  - ovariele cyclus: verandering in hormonen
 • Welke fase is het meest constant, de vruchtbare fase of de reproductieve fase?
  Reproductieve fase.
 • Wat is de menopauze?
  1 jaar na je laatste menstruatie.
 • Uit welke 2 fases bestaat de ovariele cyclus?
  - folliculaire fase: 7-14 dagen, follikel selectie, welke is dominant, deze ovuleert dan, deze fase VARIEERT in tijd!
  - luteale fase: 12-14 dagen
 • Wat is de rol van ABP dat gemaakt wordt door de Sertolli cel?
  - het bindt aan testosteron: zorgt dat androgenen dicht op elkaar gepakt kunnen worden -> houdt het lokaal in de testes
  - bevordert de spermatogenese
 • Wat is de uitgangsstof van geslachtshormonen?
  Cholesterol.
 • Wat is de snelheidsbepalende stap bij de vorming van geslachtshormonen?
  Omzetting van cholesterol -> pregnenolon.
 • Wat is een weerspiegeling van de oocyt-voorraad?
  Inhibine B en AMH.
 • Theca cel en granulosa cel in follikel:
  Theca cel MAAKT testosteron uit androsteendion (komt van cholesterol)
  Granulosa cel maakt van androsteendion (van de theca cel): oestradiol (via aromatase). en ook AMH, inhibine etc.
 • Oestradiol en negatieve en positieve feedback op de adenohypofyse?
  - oestradiol: remt FSH afgifte door HF (je wilt niet dat nog meer follikels gaan groeien)
  - heel veel oestradiol door groei follikel: wordt positieve feedback op HF: afgifte LH: signaal voor ovulatie
 • Wat is het doel van de LH piek?
  - hervat meiose deling van follikel
  - ruptuur follikel door verweking -> ovulatie
  - aanzet tot vormen CL
  - LH ondersteunt de CL ook
 • Wat gebeurt er met doe oestradiol concentratie vlak voor ovulatie?
  Deze daalt omdat het follikel openbarst (bevat veel oestradiol).
 • Wat gebeurt er met de progesteron/oestradiol concentraties na ovulatie?
  - plateaufase : FSH/LH laag door negatieve terugkoppeling
 • Wat neemt de rol van oestradiol over na ovulatie?
  PROGESTERON!
 • Hoe wordt de dominante follikel gekozen?
  - de follikels zijn FSH afhankelijk: ze groeien door FSH (bij een bepaalde drempelwaarde)
  - FSH wordt laag door negatieve terugkoppeling: de gene die nu het best overleeft bij lage FSH waardes is de dominate
  -> deze wordt LH gevoelig
  rest gaat in atresie
 • Hoe meet je de pulsatiliteit van GnRH?
  De hoeveelheid LH, door de kleine halfwaarde tijd (zo is het niet een constante hoeveelheid)
 • Waar komen de GnRH pulsen vandaan?
  Nucleus arcuatus in HT
 • Wat gebeurt er met de pulsatiliteit GnRH als er geen zwangerschap is?
  - het neemt af -> degeneratie van CL (vanwege lagere LH/FSH concentraties)
 • Waarom is de afgifte van GnRH pulsatiel?
  Als je het constant zou geven zou er R-down regulatie zijn/desensitisatie van receptoren op de HF -> minder LH/FSH en hormonen
 • Hoe wordt de vrije oocyt opgenomen door de ampulla?
  De oocyt zit in een gelatineuze masse die chemotactische factoren bevat, deze trekken de ampulla naar de plaats van uitbreken.
 • Hoe zorgt hCG ervoor dat het CL niet vergaat?
  Het lijkt op LH (grijpt aan op dezelfde receptoren) en heeft dus dezelfde ondersteunende functie.
 • Waar hebben oudere vrouwen meer van?
  Meer FSH omdat ze minder gevoelig zijn (zo kunnen er alsnog follikels rijpen) om zo toch het ovarium te activeren.
 • Wat gebeurt er bij het einde van de vruchtbaarheid?
  Het ovarium is leeg, er is geen oestradiol meer en dus geen negatieve feedback: VEEL LH/FSH-> zorgt voor grotere intervallen tussen ovulatie.
 • Hoe zorgt een verlaging van oestrogeen tijdens de post-menopauzale fase voor alle bijwerkingen?
  - oest. gaat normaal botafbraak tegen doordat het parathyroid hormoon stimuleert dat osteoclasten (botafbrekende cellen) remt: meer botafbraak
  - oest stimuleert osteoblasten (stimuleert botopbouwende cellen)

  - (invloed op cholesterol) oest. zorgt voor minder LDL en meer HDL: heb je niet: kans op atherosclerose
  - oest. verlaagt vaatconstrictie door endotheline te remmen: heb je niet: vaatvernauwing = hoge bloeddruk
 • Wat is IVF?
  - FSH injecties zodat meerdere follikels rijpen: continue hoge spiegel: meer kans
 • Hoe werkt de PIL?
  - het is oest + progestageen
  - grijpt aan op terugkoppeling LH/FSH: veel minder (omdat je zoveel o+p) hebt
  - endometrium vormt niet goed!
 • Hoe groeit de testes?
  - door proliferatie van tubuli seminiferie: door androgenen (androgeen productie)
  androgenen uit:
  - bijnier: uitrijping externe organen + prostaat + vesiculae seminales
  - testes: secundaire seks kenmerken (stem, haar)
 • Wat is de rol van FSH/LH in spermatogenese?
  Het start het!
 • Waarom werkt een mannelijke pil niet?
  - spermatogenese en testosteron zijn te nauw verwant
 • Kallmann syndroom?
  - deletie Kall-gen: neurale cellen kunnen niet goed aderen : zenuwcellen defect: deel HT niet aangelegd
  - geen pulsgenerator: HF in rust: geen puberteit
  CURE: geef LH/FSH injecties -> activatie Leydig: maak testosteron
  wat heb je ook? ANOSMIE: uit zelfde deel als bulbus olfactorius
 • Wat zijn externe hormonale invloeden op regulatie van de voortplanting?
  Endorfines beinvloeden de afgifte van dopamine en NA.
  - dopamine REMT GnRH
  - NA STIMULEERT GnRH
 • Hoe wordt GnRH pulsatie afgegeven?
  - afgifte in HT door 2 neuronen in de nucleus arcuatus
  - deze neuronen hebben een intrinsieke neurale oscillatoren -> signaal -> zenuwen -> pulsatie afgifte GnRH
  kleine T1/2, interval: 1-2min
 • Oest en test hangen af van verschillende kenmerken van de pulsen van GnRH
  - oest: frequentie
  - test: amplitude
 • Worden alle HT hormonen pulsatiel afgegevebn?
  JA
 • Wat remt testosteron en wat remt inhibine?
  Test: LH
  Inhibine: FSH
 • Rollen FSH?
  follikelrijping, oestrogeen afgifte, werkt op granulosacel, maakt via granulosacel aromatase/activine/inhibine/prog
 • Rollen LH?
  ovulatie stimulatie, werkt op theca cel, progesteron afgifte/androgeen afgifte, ontwikkeling + onderhoud CL door meer opname cholesterol.
 • Rollen oestrogeen?
  - reguleert FSH afgifte, orgaan ontwikkeling, secundaire geslachtskenmerken, onderhoudt oocyt, rijpt endometrium, meer follikel groei
 • Progesteron rol?
  effect op slijmvlies, koppelt terug op HF/HT, invloed op organen, instandhouden endometrium, voorkomt follikelrijping
 • Hoe zorgt LH voor ovulatie?
  - het induceert een ontstekingsproces -> aanmaak prostaglandine: inductie opening follikel
  - LG en prog activeren proteolytische enzymen waardoor het follikel open gaat
 • Turner syndroom
  - mist X-chromosoom: geen ovariumfunctie, houd eivoorraad niet in stand
  - je hebt geen prog/oest: dus geen remming: heel veel LH/FSH
  geen puberteit, veel afwijkingen, groeidefect, onvruchtbaar (geen ovulatie)
  - je hebt WEL een functionerende baarmoeder: geef oocyt en oestrogeen
 • Wat is climacterium?
  gekke ongesteldheid voor je allerlaatste menstruatie. dit is de overgang. je hebt minder en onregelmatigere ongesteldheden. 
  - dan MENOPAUZE (laatste menstruatie)
  - dan POST-MENOPAUZE (na je laatste menstruatie)
  OORZAAK? minder eicellen, duurt langer tot je een goede eicel vindt, folliculaire fase duurt lang (1e fase) 
  - oestrogeen is variabel en minder aangemaakt: minder prog: meer LH en FSH (geen neg feedback)
 • Symptomen van climacterium?
  hartkloppingen, opvliegers, psychische/urogenitale klachten, zweten, onregelmatige ongesteldheden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe ontstaat Cheyne-strokes?
verstoring tussen de sensor en de effector. het effect is traag (hyperventileer en adem niet).
Hoe komt het dat je door stress (en ondergewicht) niet meer ongesteld wordt (amenorroe)?
- door stress/ondergewicht komen ENDORFINEN vrij -> GnRH productie daalt
- minder LH/FSH: geen ovulatie/rijping
- meer CRH afgifte -> meer ACTH: meer cortisol: remt GnRH en aromatase
Waarom heb je opvliegers?
- door DALING van oestrogeen
- activatie van alpha-adrenerge en seritonerge systemen: meer A en serotonine
-> dit verlaagt de referentie waarde in het thermo-regulator centrum in HT
je voelt je te warm.
Symptomen van climacterium?
hartkloppingen, opvliegers, psychische/urogenitale klachten, zweten, onregelmatige ongesteldheden
Wat is climacterium?
gekke ongesteldheid voor je allerlaatste menstruatie. dit is de overgang. je hebt minder en onregelmatigere ongesteldheden. 
- dan MENOPAUZE (laatste menstruatie)
- dan POST-MENOPAUZE (na je laatste menstruatie)
OORZAAK? minder eicellen, duurt langer tot je een goede eicel vindt, folliculaire fase duurt lang (1e fase) 
- oestrogeen is variabel en minder aangemaakt: minder prog: meer LH en FSH (geen neg feedback)
Turner syndroom
- mist X-chromosoom: geen ovariumfunctie, houd eivoorraad niet in stand
- je hebt geen prog/oest: dus geen remming: heel veel LH/FSH
geen puberteit, veel afwijkingen, groeidefect, onvruchtbaar (geen ovulatie)
- je hebt WEL een functionerende baarmoeder: geef oocyt en oestrogeen
Hoe zorgt LH voor ovulatie?
- het induceert een ontstekingsproces -> aanmaak prostaglandine: inductie opening follikel
- LG en prog activeren proteolytische enzymen waardoor het follikel open gaat
Progesteron rol?
effect op slijmvlies, koppelt terug op HF/HT, invloed op organen, instandhouden endometrium, voorkomt follikelrijping
Rollen oestrogeen?
- reguleert FSH afgifte, orgaan ontwikkeling, secundaire geslachtskenmerken, onderhoudt oocyt, rijpt endometrium, meer follikel groei
Rollen LH?
ovulatie stimulatie, werkt op theca cel, progesteron afgifte/androgeen afgifte, ontwikkeling + onderhoud CL door meer opname cholesterol.