Samenvatting Class notes - Radiologie

Vak
- Radiologie
- -
- 2017 - 2018
- Universiteit Utrecht
- geneeskunde
265 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Radiologie

 • 1491084000 Beeldvormende technieken

 • rontgendensiteit: hyperdens/hypodens. wat betekent dit?
  hyperdens = wit = hogere rontgendensiteit. 
  hypodens = zwart = lagere rontgendensiteit
 • zet de verschillende rontgendensiteiten van de hersenen op volgorde van wit naar donker?
  bot - recente bloeding - normaal hersenweefsel - oedemateus hersenweefsel - vroeg herseninfarct - laat herseninfarct - liquor, vocht - vet - lucht
 • wat is een acquisitie?
  een opnameserie
 • waarom kan er gebruik gemaakt worden van rontgencontrastmiddel bij de hersenen?
  omdat het toch de BHB niet passeert
 • wat doet dit rontgencontrastmiddel?
  kleurt de venen en bloedvaten hyperdenser aan.
 • waarom wordt er bij een CT-niersteen wel/niet rontgencontrastmiddel gebruikt?
  geen, want door het aankleuren van bloedvaten en parenchymateuze organen verstoor je het beeld alleen maar. bovendien zou dan ook de urine aankleuren (door uitscheiding)
 • waarom is er een CT-abdomen met minder contrast mogelijk bij nierstenen?
  doordat kalk sowieso al een hogere densiteit heeft en daarom niet zo goede kwaliteit van het beeld nodig is
 • je vindt bij 1% van de CT-scans een bijnierlaesie. wat is dit hoogstwaarschijnlijk?
  een adenoom.
 • hoe kan een adenoom van een maligne bijnierafwijking worden onderscheiden
  1. 70% van de laesies is vetrijk en heeft een lage HU waarde (<10 is met 98% zekerheid een adenoom)
  2. goedaardige laesies scheiden iv contrast heel snel uit 
 • hoe kan je het uitscheiden van het contrast meten?
  door de snelheid van de wash out te berekenen:

  HU vroeg veneus - HU late fase / HU vroegveneus - HU blanco            x100%
 • wat betekent de HU waarde?
  de verzwakkingscoefficient: de mate waarin rontgenstraling wordt verzwakt. op een CT kan je dit zien door verschillende grijstinten
 • wat is de volgorde van HU waarden van verschillende soorten weefsels?
  bot - spongieus bot - weke delen - water - vet - longweefsel - lucht

  van 1000 tot -1000
 • hoe stel je de HU waarde in? welke opties heb je?
  met window settings:
  • window level: middenniveau. vensterhoogte. 
  • window width: spreidwaarde. als je 400 kiest is het 200 boven en 200 onder window level. alles erboven wordt wit, alles eronder wordt zwart. 
 • wat is het klinische belang van de HU waarden?
  via measurement kan je de gemiddelde densiteit in een region of interest (ROI) bepalen. als deze setting wordt veranderd, blijft deze densiteit hetzelfde. zo kan de herkomst van metastasen worden bepaald. 

  door de HU waarden op verschillende punten in de laesie te bepalen, kan je kijken of hij homogeen of inhomogeen is. kan niet bij MRI. 
 • wat is het fundamentele verschil tussen MRI en CT?
  bij MRI worden er waterstofatomen in het lichaam zichtbaar gemaakt door toepassing van een sterk magneetvel met elektromagnetische pulsen (radiofrequent); dus geen rontgen
 • hoe werkt MRI precies?
  door een magneetveld gaan alle polen 1 kant op staan. door een pulssequentie kan er excitatie veroorzaakt worden. deze pulsen staan loodrecht op het magneetveld. als de pulssequentie stopt, herstellen de waterstofatomen in de richting van het magneetveld: relaxatie
  hierbij staan ze energie af in de vorm van radiogolven -> signaalintensiteit. 
 • waar hangt de signaalintensiteit bij MRI van af?
  • weefselspecifieke factoren: concentratie waterstofatomen, aard en omgeving van de moleculen waarin de waterstofatomen zijn gebonden
  • apparatuur gebonden factoren: keuze pulssequentie T1 of T2
 • wat is het verschil tussen T1 en T2?
  • T1: anatomische details. water lage intensiteit (zwart) en vet hoge intensiteit (wit)
  • T2: subtiele verschillen in weefselsamestelling. water hoge intensiteit en vet lage intensieteit. 


  T tWee is Water Wit
 • waarom is bot altijd zwart, T1 of T2?
  doordt het weinig waterstofatomen heeft. spongieus bot gedraagt zich als vet.
 • wat is de T2-flair pulssequentie?
  een sequentie waarbij het signaal van de liquor onderdrukt wordt, terwijl vocht in het hersenparenchym wel hyperintens blijft.
  ligt aan de manier waarop ze gebonden zijn. een wat verhoogde signaalintensiteit rond de laterale ventrikels is hierbij normaal
 • wat is de proton density sequentie
  zit tussen T1 en T2. komt kraakbeen goed in beeld, dus gebruiken bij kniegewricht.
 • welk contrasmiddel wordt gebruikt bij MRI?
  gadolineum. heeft zwakke magnetische eigenschappen. 
  hierbij wordt een tumor sterker aangekleurd, omdat deze geen last heeft van de BHB en gewoon zoveel mogelijk bloed wil opnemen.
 • wanneer gebruik je liever MRI en wanneer liever CT?
  bot en gestold bloed: CT, weke delen (witte/grijze stof): MRI. 
  • witte stof: T1 licht, T2 donker, CT donker
  • vocht: T1 donker, T2 licht, CT donker
  • vet: T1 licht, T2 donker, CT donker
  • corticaal bot: T1 donker, T2 donker, CT licht
  • spongieus bot: T1 licht, T2 donker, Ct licht 
 • wat zijn de praktische verschillen tussen MRI en CT?
  CT is goedkoper, sneller en meer geschikt voor bot. ook beter in acute setting. MRI is beter voor subtiele verschillen bij bijvoorbeeld chronische ziekten. geschikt voor weke delen.
 • wat is een CTA?
  CT-angiogram met hoge dosis contrastmiddel. onderscheid tussen arteriele en veneuze fase. kan omgezet worden in 3D. 
  kan je ook CTA-pulmonalis van maken voor de arteriele pulmonale circulatie. 
 • hoe ziet een longembolie op een CTA pulmalis eruit?
  hypodenser, want het wordt niet aangekleurd met de hyperdense vloeistof.
 • hoe werkt rontgen?
  rontgenbuis opgewekrt -> wolfraam met focus -> anode. 1% van de energie wordt omgezet als straling, rest warmte. als je een ander metaal zou gebruiken zou het smelten. 
  de straling wordt vervolgens verzwakt door verstrooiing en absorptie (hangt af van atoomnummer materiaal, dikte, dichtheit). 

  de straling wordt opgevangen op een detectorplaat. meer rontgenstralen doorgelaten betekent minder absorptie = donkerder. 
 • wat wordt er bij rontgen als contrastmiddel gebruikt?
  materialen met een hoog atoomnummer (want dan wordt het dus witter). jodium, barium. 

  lood wordt gebruik als bescherming. 
 • wat zijn de verschillende densiteiten bij rontgen van de weefsels?
  wit = skelet, lichtgrijs = weke delen, donkergrijs = long, zwart = lucht
 • waarom is het belangrijk dat het lichaamsdeel zo dicht mogelijk bij de detectorplaat zit?
  door divergentie van de rontgenstralen treedt er vergroting en lichte vertekening op

  de afstand tussen focus en detectorplaat moet ook zo groot mogelijk zijn
 • in welke voorkeur wordt er dus een thoraxfoto genomen?
  PA opname ipv AP opname.
 • wat is er verder belangrijk bij het maken van een thoraxfoto?
  schouders zo ver mogelijk naar ventraal (scapulae naar buiten gedraaid) en diepe inspiratietoestand (optimale luchthoudendheid longen)
 • hoe beoordeel je een thoraxfoto?
  • kwaliteitscontrole en techniekfactoren: Rotatie (claviculae), goede inspiratie (10e rib dorsaal)
  • thoraxwand
  • diafragma en bovenbuik
  • mediastinumcontouren (+ CTR! <50%)
  • hili en longvelden
 • hoe wordt een laterale thoraxfoto altijd gemaakt?
  linkerzijde tegen detectorplaat (ook door hart)
  handen altijd op het hoofd en ellebogen naar voren
 • hoe worden skeletfoto's altijd genomen?
  kan zowel PA als AP. de knie wordt vanaf de mediale zijde bekeken en de schouder wordt met humerus in endo- en exorotatie bekeken
 • hoe wordt een X-boz altijd gemaakt?
  in AP, meestal met pt in rugligging. niet bij nierstenen, alleen als ze al een keer nierstenen hebben gemaakt. anders is de opbrengst te laag.
 • wat is er belangrijk bij een X-boz te controleren?
  of er een normale darmgasverdeling is.
 • waaruit bestaat een mammografie (straling)?
  rontgenstraling. kan tegenwoordig ook met MR. bij <30 jaar doe je eerst echo.
 • waaruit bestaat een mammografie (welke opnamen)?
  • mediolaterale of mediolateraal oblique opname. detectorplaat lateraal
  • craniocaudale opname. detectorplaat onder borst
 • waarom kunnen ze mammografieen gebruiken als screening, zonder dat dat veel invloed heeft op schade op de bevolking?
  doordat het een relatief zachte rontgenstraling is van 30 ipv 70 kV bij skeletfotos en 110 bij thoraxfoto's. 

  echter door de zachte straling wordt er veel geabsorbeerd en heeft dus wel hoge stralingsbelasting
 • benoem de schaalverdeling van wit naar zwart voor een mammogram
  calcificaties wit - weke delen - vetweefsel - lucht
 • wat moet je beoordelen bij een afwijking op een mammogram?
  de densiteit (homogeen of niet) en de begrenzing (irregulair/regulair)
 • waarvoor wordt een hysterosalpingografie gebruikt?
  om cavum uteri en tubae uterinae in beeld te brengen. metalen canule met plastic cup. via het cavum uteri en de tubae zal het rontgencontrastmiddel verspreiden in de vrije buikholte.
 • wanneer kan je geen hysterosalpingografie doen?
  kan je alleen doen na de menstruatie en voor de ovulatie. omdat je niet ongewenst een zwangerschap wil beeindigen
 • wat is een mictie-cysto-urethrografie (MCUG)?
  wordt ook wel mictie genoemd. catheter met contrast urethra in tot in blaas. dan wordt rontgencontrasmiddel naar binnen gespoten. bijv bij recidiverende urineweginfectie.
  • tijdens de inloopfase van contrast een foto
  • bij volle vulling van de blaas
  • tijdens mictie
  • na mictie
 • uit wat voor straling bestaat echo?
  ultrageluidsgolven. deze worden in het lichaam deels gereflecteerd. deze gereflecteerde golven worden door de transducer opgevangen (deze wisselt 5000x per seconde tussen ontvangen en uitzenden) en omgezet in een tweedimensionaal beeld
 • waaardoor wordt de mate van reflectie bepaald bij echo?
  door de verschillen in akoestische impedantie (weerstand). kan worden vergeleken met de dichtheid van een materiaal en dus de geluidssnelheid. het gaat om de verschillen, dus om de grensvlakken tussen verschillende weefsels. 


  de akoestische impedantie in lucht is het kleinst, die in bot het hoogst. binnen een orgaan zijn ook impedantieverschillen aanwezig (bloedvaatjes). 
 • wat is de impedantie van vloeistof?
  homogeen en kaatst vrijwel geen geluidsgolven terug
 • wat wil echo-arm of echorijk zeggen?
  veel reflexties = echogeen = licht
  weinig reflecties (laten goed door, zoals vloeistof) = echo-arm = donker
 • hoe moet je de verschillende richtingen van een echo interpreteren.
  de smalle kant is de kant waar de echo staat. op een ventrale echo is links rechts en rechts links.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Radiologie

 • 1456700400 Beeldvormende technieken

 • Aankleuring hoge densiteit weefsel CT?
  CT werkt met röntgenstraling. Hoge densiteit is hyperdens=wit op CT. Röntgenstraling wordt sterk verzwakt
 • Kleurverschil CT oedemateus hersenweefsel/normaal hersenweefsel?
  Oedemateus weefsel is hypodenser -> donkerder
 • Verschil vroege/late fase infarct op CT kleur?
  Laat infarct is donkerder
 • Wat voor contrastmiddel CT en BHB?
  Jodiumhoudend middel. Passeert BHB niet
 • CT-nierstenen?
  Concrementen in urinewegen. Blanco scan. Anders jodiumhoudende stof in urine -> niks meer te onderscheiden
 • Bijnierlaesies onderscheid maken?
  Meestal adenoom, heel soms maligne.

  Onderscheid:

  1. Adenoom=vetrijk -> HU < 10 -> 98% adenoom
  2. Adenoom snelle uitscheiding contrast. Wash out > 60% -> adenoom
 • Verzwakkingscoëfficiënt?
  Mate verzwakking CT per pixel. Housefield Units (HU)
  Corticaal bot: 1000 HU
  Water: 0 HU
  Lucht: -1000 HU

  Beter dan menselijk oog
 • Presets op CT?
  Vensterinstellingen met verschillende window level en window with. Heeft te maken met HU in midden en bandbreedte
 • Techniek MRI?
  Magneetveld brengt waterstofatomen in lichaam in beweging -> radiogolven naar ontvangen
 • Contra-indicatie MRI?
  Metaal in lichaam (pace-maker enz.)
  Zwangerschap, claustrofobie
 • Eenheid magneetvelde sterkte?
  Gauss. 10.000 gauss = 1 Tesla
 • Verschil T1/T2-gewogen MRI-opnames?
  T1: Anatomische details, Intensiteit water laag -> zwart. Intensiteit vet hoog -> wit

  T2: Subtiel verschillen weefsel. Intensiteit water hoog -> wit. Intensiteit vet laag -> Zwart

  Ezelsbrug: T tWee is Water Wit
 • Verschil benaming kleur CT/MRI?
  CT: hyperdens. MRI: Hyperintens
 • T2 Flair MRI?
  Liquor wordt niet aangekleurd. Vocht hersenparenchym wel.
 • Proton density sequentie?
  Kraakbeen goed in beeld. Tussen T1 en T2 in
 • Voorbeeld contraststof MRI?
  Gadolinium
 • Waarom kleurt hersentumor meer aan met gadolinium?
  Geen BHB. Wil bloed zsm opnemen
 • Kleur corticaal bot MRI?
  Altijd zwart (hypo-intens), want weinig H-atomen
 • Verschil samenstelling witte/grijze stof?
  Wit meer vet dan grijze stof
 • Aankleuring witte stof MRI T1, T2, CT?
  T1: Licht
  T2: Donker
  CT: Donker
 • Beredeneren kleur CT/MRI?
  CT: kijken naar densiteit weefsel. Hoe denser, hoe witter
 • Hart röntgen PA of AP?
  PA, minder vergroting van hart
 • Lucht in dunne darm?
  Afwijkend op X-BOZ
 • Onderzoek palpabele zwelling vrouw boven/onder 30 jaar?
  Boven 30 -> Mammografie
  Onder 30 -> echografie
 • Techniek mammografie?
  1. Mediolaterale richting: Detector lateraal. Röntgenstralen mediaal -> lateraal. Verticale opname. Compressie

  2. Craniocaudale richting: Detectorplaat onder. Röntgenstralen craniaal->caudaal. Horizontale opname
 • Hoeveel opnames mammografie?
  4 in totaal
 • Welke aspecten beoordelen mammografie?
  Densiteit en begrenzing.
  Maligne -> Inhomogeen slecht begrensd
 • HSG?
  Hysterosalpingografie. Contrast in uterus -> buikwand. Röntgenfoto maken. Bij fertiliteitsstoornis. Niet uitvoeren wanneer patiënt zwanger kan zijn!
 • MCUG?
  Mictie-cysto-urethrografie. Röntgencontrastmiddel in ureteren. Verloop tot blaas bekijken
 • Wanneer MCUG en wat eerst toedienen?
  Recidiverende pyelonefritis. Eerst antibiotica
 • Techniek echografie?
  Geluidsgolven freq. ver boven hoorbaar. Weerkaatsing door verschil akoestische impedantie uitgedrukt in Rayls
 • Akoestische inpendantie lucht/corticaal bot?
  Lucht laagst, bot hoogst
 • Licht op echo=?
  Echogeen, Donker=echoarm
 • Beeldvorming cholecystolithiasis?
  Echo! Te veel cholesterol voor CT-scan
 • Waar bestaat radiofarmacon uit?
  Orgaanspecifieke carrier -> opname
  Radio actief meestal technetium-99
 • Verschil radiologie/nucleaire geneeskunde?
  Radio=anatomie, Nucli=functie
  Radio=andere stralingsbron, Nucli=patiënt bron
  Nucli=mindere kwaliteit beeld
  Nucli=langere blootstelling aan straling
 • Myocardperfusie?
  Doorbloeding myocard met carrier tetrofosmine. Testen in rust en inspanning (dobutamine). Foto's in 3 assen
 • Skeletscintigrafie?
  Botmetabolisme. HDP-carrier. Geeft osteoblast activiteit in skelet weer. Foto's met gamma-camera. Sensitief, maar niet selectief
 • Indicatie skeletscintigrafie?
  Botmetastasen
  Fracturen
  Artrose
  Artritis
  Osteomyelitis
 • PET-scan?
  Positron-emissie tomografie. Glucose-carrier. Vooral bij afwijking hele lichaam als lymfoom. 3D-beeld mogelijk
 • Fysiologie PET-scan?
  ....
 • Renogram?
  ...
 • Schildklierscintigrafie?
  ...
 • Schildkliertherapie?
  ....
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

om welke redenen is het aantal CT-scans enorm toegenomen?
 • geeft meer info: brede indicatiestelling
 • PET-CT in opkomst
 • vergrijzing
 • sneller
 • toegankelijker (meer apparaten, in ieder ziekenhuis)
waar moet je rekening houden bij nucleaire therapie qua berekening van hoeveel radioactiviteit er nog is?
de halveringstijd (fysisch verval) en de uitscheiding (biologisch).
wat is de belangrijkste beschermende maatregel bij FDG-PET/CT?
afstand, omdat een loodschort behoorlijk dik zou moeten zijn om een verschil te maken
wat voor koker moet er om de injectiespuit bij verschillende soorten straling?
bij gammastraling lood, bij alfa- en betastraling perspect (want kleinere halveringsdikte)
wat geldt er voor de mensen die bij een radiologisch onderzoek aanwezig zijn voor wet?
kwadratenwet: de hoeveelheid straling neemt af met het kwadraat van de afstand tot de stralingsbron (in dit geval de pt)
wat is optimalisatie?
diagnostische opbrengst maximaal en risico's (stralingsbelasting) minimaal. ALARA: as low as reasonobly Achievable.
wat is justificatie?
is het onderzoek gerechtvaardigd?
bepaald door de aanvragend arts, want hij kent de pt. vooral bij kinderen overwegen of er iets is met minder stralingsbelasting. 
hoe brengt rontgenstraling in de geneeskunde enorme gezondheidswinst met zich mee?
 • sneller en nauwkeuriger diagnostiek
 • betere beoordeling effect therapie
 • vroegere detectie complicaties
hoe bereken je de NNH?
omgekeerd evenredig met risicogetal. 1 / (effectieve lichaamsdosis * risicogetal)
wat is het number needed to harm?
hoeveel patienten moeten statistisch gezien aan de procedure worden blootgesteld, om bij 1 iemand schade aan te geven. dus hoe hoger NNH, hoe minder risico